PDA

Xem bản đầy đủ : hỏi về điều kiện để chỉ định thầutraiheogiong
12-05-2010, 09:23 AM
Em coi trong 4rum của mình thấy mấy anh chị đều quan tâm đến hạn mức để chỉ định thầu : dịch vụ tư vấn < 3 tỷ, mua sắm hàng hóa < 2 tỷ, tổng thầu xây dựng < 5 tỷ nhưng không thấy anh chị nào đề cập đến câu tiếp theo của Điều 40 NĐ 85 : "thuộc dự án đầu tư phát triển quy định tại khoản 1 điều 1 luật đấu thầu, dự án cải tạo sửa chữa lớn quy định tại khoản 3 điều 1 luật đấu thầu"
Mấy anh chị có kinh nghiệm làm ơn cho em hỏi :
Em có gói thầu mua vật tư cho công tác sửa chữa máy biến thế (ko phải thuộc 2 loại dự án trên), giá gói thầu : 375 triệu, trong kho em gần hết hàng (điều kiện cấp bách), đấu thầu rộng rãi mới đây nhất tháng 4/2010 hủy thầu do ko lựa chọn được nhà thầu, nhà thầu đã cung cấp mặt hàng này đã 5 năm (trước đây Tổ chuyên gia xét thầu sơ sót 1 điều kiện biên bản thử nghiệm điển hình nên cho đạt nhưng nay không cho đạt) nhà thầu trên cam kết giao hàng ngay sau khi ký hợp đồng (hiệu quả).
Tổng hợp các điều kiện trên, em có thể chỉ định thầu mua vật tư gói thầu trên cho chính nhà thầu vừa rớt thầu không vậy mấy anh (nếu mở thầu rộng rãi tiếp thì có khi cũng chỉ 1 nhà thầu này vào dự thầu huhuhuhu)
Cám ơn sự giúp đỡ.

m0ngc0emkeben
12-05-2010, 09:48 AM
Em coi trong 4rum của mình thấy mấy anh chị đều quan tâm đến hạn mức để chỉ định thầu : dịch vụ tư vấn < 3 tỷ, mua sắm hàng hóa < 2 tỷ, tổng thầu xây dựng < 5 tỷ nhưng không thấy anh chị nào đề cập đến câu tiếp theo của Điều 40 NĐ 85 : "thuộc dự án đầu tư phát triển quy định tại khoản 1 điều 1 luật đấu thầu, dự án cải tạo sửa chữa lớn quy định tại khoản 3 điều 1 luật đấu thầu"
Mấy anh chị có kinh nghiệm làm ơn cho em hỏi :
Em có gói thầu mua vật tư cho công tác sửa chữa máy biến thế (ko phải thuộc 2 loại dự án trên), giá gói thầu : 375 triệu, trong kho em gần hết hàng (điều kiện cấp bách), đấu thầu rộng rãi mới đây nhất tháng 4/2010 hủy thầu do ko lựa chọn được nhà thầu, nhà thầu đã cung cấp mặt hàng này đã 5 năm (trước đây Tổ chuyên gia xét thầu sơ sót 1 điều kiện biên bản thử nghiệm điển hình nên cho đạt nhưng nay không cho đạt) nhà thầu trên cam kết giao hàng ngay sau khi ký hợp đồng (hiệu quả).
Tổng hợp các điều kiện trên, em có thể chỉ định thầu mua vật tư gói thầu trên cho chính nhà thầu vừa rớt thầu không vậy mấy anh (nếu mở thầu rộng rãi tiếp thì có khi cũng chỉ 1 nhà thầu này vào dự thầu huhuhuhu)
Cám ơn sự giúp đỡ.
Mục 2 - Điều 11 Nghị định 85
Đối với gói thầu không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trong văn bản trình kế hoạch đấu thầu, chủ đầu tư phải nêu rõ lý do áp dụng hình thức lựa chọn khác trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật sửa đổi và Nghị định này. Đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức chỉ định thầu hoặc do yêu cầu đặc biệt khác áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật sửa đổi và khoản 1 Điều 40 Nghị định này còn phải bảo đảm việc chỉ định thầu hiệu quả hơn so với đấu thầu rộng rãi bằng cách lượng hóa tính hiệu quả các yếu tố về kinh tế - xã hội và các yếu tố khác.
Mục 2 Điều 41 - Nghị định 85
2. Quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng được thực hiện theo trình tự sau đây:
a) Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc và giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho một nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng;
b) Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để ký kết hợp đồng;
c) Sau khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu.

Bạn tham khảo lại Nghị định 85 nhé, mình post lên cho bạn xem trước, như vậy câu hỏi của bạn đã được giải đáp rồi nhé.
Thân./.

traiheogiong
12-05-2010, 10:47 AM
Mục 2 - Điều 11 Nghị định 85
Đối với gói thầu không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trong văn bản trình kế hoạch đấu thầu, chủ đầu tư phải nêu rõ lý do áp dụng hình thức lựa chọn khác trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật sửa đổi và Nghị định này. .....
Cám ơn anh nhưng mà trưởng phòng em nói tất cả đều ok chỉ còn 1 điều tờ trình kế hoạch của em chưa rõ ở điểm hình thức đấu thầu là chỉ định thầu em liệt kê rất nhiều vấn đề nhưng sai ở chỗ : phải nêu rõ lý do áp dụng hình thức lựa chọn khác trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật sửa đổi và Nghị định này. Theo đó gói thầu này chưa tuân thủ điều 40 vì nó thuộc hạn mức mua sắm hàng hóa dưới 2 tỷ nhưng ko thuộc dự án đầu tư phát triển và dự án sửa chữa lớn, như vậy ông trưởng phòng em nói có đúng không vậy anh. Ông trưởng phòng nói xin mấy anh giúp giải thích xem giá gói thầu dưới 2 tỷ là được rồi hay phải thuộc 2 loại dự án trên nữa mới được.

m0ngc0emkeben
12-05-2010, 02:20 PM
Cám ơn anh nhưng mà trưởng phòng em nói tất cả đều ok chỉ còn 1 điều tờ trình kế hoạch của em chưa rõ ở điểm hình thức đấu thầu là chỉ định thầu em liệt kê rất nhiều vấn đề nhưng sai ở chỗ : phải nêu rõ lý do áp dụng hình thức lựa chọn khác trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật sửa đổi và Nghị định này. Theo đó gói thầu này chưa tuân thủ điều 40 vì nó thuộc hạn mức mua sắm hàng hóa dưới 2 tỷ nhưng ko thuộc dự án đầu tư phát triển và dự án sửa chữa lớn, như vậy ông trưởng phòng em nói có đúng không vậy anh. Ông trưởng phòng nói xin mấy anh giúp giải thích xem giá gói thầu dưới 2 tỷ là được rồi hay phải thuộc 2 loại dự án trên nữa mới được.
Gói thầu của bạn là mua sắm hàng hóa, có giá dưới 500tr, vậy nên bạn áp dụng theo Điều 41 Nghị định 85 ấy. Bạn chỉ mời nhà thầu Thương thảo hợp đồng, sau quá trình thương thảo, nếu 02 bên nhất trí thống nhất thì bạn mới làm Tờ trình xin phê duyệt Chỉ định thầu.
Trong Tờ trình:
- Căn cứ Điều 41 Nghị định 85....
- Lý do chọn nhà thầu: Nhà thầu có kinh nghiệm trong lĩnh vực...., đã từng thi công (Cung cấp hàng hóa) cho Công ty (công ty của bạn) và đạt được chất lượng tốt.....
Rồi bạn phê duyệt thôi là được mà.
Cái này, nếu trưởng phòng bạn hỏi, cứ lấy điều 41 - Nghị định 85 ra mà áp dụng, bảo em làm đúng Luật mà.
Thân./.

buivanthai
19-05-2010, 02:17 AM
Cám ơn anh nhưng mà trưởng phòng em nói tất cả đều ok chỉ còn 1 điều tờ trình kế hoạch của em chưa rõ ở điểm hình thức đấu thầu là chỉ định thầu em liệt kê rất nhiều vấn đề nhưng sai ở chỗ : phải nêu rõ lý do áp dụng hình thức lựa chọn khác trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật sửa đổi và Nghị định này. Theo đó gói thầu này chưa tuân thủ điều 40 vì nó thuộc hạn mức mua sắm hàng hóa dưới 2 tỷ nhưng ko thuộc dự án đầu tư phát triển và dự án sửa chữa lớn, như vậy ông trưởng phòng em nói có đúng không vậy anh. Ông trưởng phòng nói xin mấy anh giúp giải thích xem giá gói thầu dưới 2 tỷ là được rồi hay phải thuộc 2 loại dự án trên nữa mới được.
Theo mình thì bạn nên xem lại, nếu gói thầu của bạn ko thuộc 2 loại dự án nói trên thì nó có thuộc dự án được quy định tại khoản 2, điều 1 luật này không hay nó thuộc dự án mà không chịu sự điều chỉnh của luật này-khi đó người có thẩm quyền quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu biết đâu lại có lợi ích gắn liền với quyết định ấy và sẽ phải đưa ra phương án hiệu quả nhất mà không cần tới sự điều chỉnh của luật pháp...
x(

traiheogiong
27-05-2010, 10:22 AM
Cám ơn các anh nha, em đã xem tất cả ý kiến của các anh giúp, và đã gửi văn bản cho công ty Luật TNHH Giải pháp Việt (45D2 P 25, Q Bình thạnh TPHCM) nhờ giải thích và đã được trả lời như sau:
Công ty em đúng là đối tượng điều chỉnh của Luật đấu thầu (thuộc Điều 1 của Luật đấu thầu) nên khi mua sắm hàng hóa để được chỉ địnhthầu cần đáp ứng 2 điều kiện : - Không quá 2 tỷ và
- thuộc dự án ĐTPThoặc thuộc dự án cải tạo SCL của DNNN quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu.

Huhuhuhu tóm lại gói thầu của em nhỏ hơn 2 tỷ nhưng là mua vật tư cho công tác SCTX nên ko được chỉ định thầu.

Cám ơn các anh nhiều nha, chúc diễn đàn ngày càng phát triển, làm ăn phát tài.=D>