PDA

Xem bản đầy đủ : Tổng hợp link download Bảng giá ca máy các địa phươngnguyentheanh
11-07-2007, 08:26 AM
MỤC LỤC LINK DOWNLOAD BẢNG GIÁ CA MÁY CÁC ĐỊA PHƯƠNG


An Giang
GCM theo QĐ số 45/2006/QĐ-UBND ngày 07/12/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/301-post2.html)

Bắc Giang
GCM theo QĐ số 64/2006/QĐ-UBND ngày 20/10/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/27-post1.html)

Đà Nẵng
GCM theo QĐ số 28/2006/QĐ-UBND ngày 5/6/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/27-post1.html)

Đăk Lăk
GCM theo QĐ số 78/2006/QĐ-UBND ngày 05/09/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/11631-post10.html)
GCM theo QĐ số 26/2008/QĐ-UBND ngày ..... (http://giaxaydung.vn/diendan/35604-post22.html)

Điện Biên
GCM theo QĐ số 09/2006/QD-UBND ngày 07/8/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/1372-post4.html)
GCM theo QĐ số 133/CB-SXD ngày 07/3/2008 (http://giaxaydung.vn/diendan/18337-post13.html)

Gia Lai
GCM theo QĐ số 93/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/533-post3.html)

Hà Giang
GCM theo QĐ số 19/2006/QĐ-UBND ngày 30/08/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/27-post1.html)

Hà Nam
GCM theo QĐ số 55/2006/QĐ -UBND ngày 29/9/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/8879-post9.html)

Hà Tĩnh
GCM theo QĐ số 19/2006/QĐ-UBND ngày 30/08/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/27-post1.html)

Hà Nội
GCM theo QĐ số 17/2008/QĐ-UBND ngày 31/03/2008 (http://giaxaydung.vn/diendan/36052-post23.html)

Hậu Giang
GCM theo QĐ số 40/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/301-post2.html)

Hải Phòng
GCM theo QĐ số 2157/2006/QĐ-UBND ngày 29/09/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/27-post1.html)

Hòa Bình
GCM theo QĐ số 17/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/533-post3.html)

Hưng Yên
GCM theo QĐ số 114/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/301-post2.html)

Kon Tum
GCM theo QĐ số 16/2006/QD-UBND ngày 09/05/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/55760-post27.html)

Nghệ An
GCM theo QĐ số 88/2006/QĐ-UBND ngày 06/09/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/27-post1.html)

Nam Định
GCM theo QĐ số 1572/2006/QĐ-UBND ngày 05/07/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/301-post2.html)

Lai Châu
GCM theo QĐ số 26/2007/QĐ - UBND ngày 3/12/2007 (http://giaxaydung.vn/diendan/17323-post12.html)
Bảng giá ca máy, thiết bị thi công, lương công nhân trong XDCT kèm theo Quyết định số 166/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND tỉnh Lai Châu (http://giaxaydung.vn/diendan/85804-post33.html)

Lạng Sơn
GCM theo QĐ số 20/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/301-post2.html)

Lâm Đồng
GCM theo QĐ số 43/2006/QĐ-UBND ngày 06/7/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/27261-post19.html)

Long An
GCM theo QĐ số 28/SXD-XD ngày 08/01/2008 (http://giaxaydung.vn/diendan/45518-post26.html)

Phú Thọ
GCM theo QĐ số 3573/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/1424-post7.html)

Quảng Trị
GCM theo QĐ số 64/2006/QĐ-UBND ngày 03/08/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/27-post1.html)

Quảng Nam
GCM theo QĐ số 3075/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/301-post2.html)
GCM theo QĐ số 2236/QĐ-UBND ngày 01/08/2008 (http://giaxaydung.vn/diendan/25112-post17.html)
Văn bản điều chỉnh giá ca máy tỉnh Quảng Nam số 1526/UBND-KTN ngày 08/5/2008 (http://giaxaydung.vn/diendan/23804-post15.html)
Giá ca máy (tham khảo) điều chỉnh theo VB 1526 (http://giaxaydung.vn/diendan/24256-post16.html)

Quảng Ninh
GCM theo QĐ số 3394/2006/QĐ-UBND ngày 31/10/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/533-post3.html)

Quảng Ngãi
GCM theo QĐ số .... ngày ..... (http://giaxaydung.vn/diendan/33180-post21.html)

Sơn La
GCM theo QĐ số 2890/2007/QĐ-UBND ngày 22/11/2007 (http://giaxaydung.vn/diendan/21498-post14.html)

Thừa Thiên Huế
GCM theo QĐ số 2968/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/27-post1.html)

Thái Bình
GCM theo QĐ số 72/2006/QĐ-UBND ngày 05/07/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/301-post2.html)

Trà Vinh
GCM theo QĐ số ... ngày ... (http://giaxaydung.vn/diendan/39359-post24.html)

Thanh Hóa
GCM theo QĐ số 2159/2006/QĐ-UBND ngày 07/08/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/15384-post11.html)
GCM theo QĐ số 5256/UBND-CN ngày 07/12/2007 (http://giaxaydung.vn/diendan/26909-post18.html)

Vĩnh Phúc
GCM theo QĐ số 72d/2006/QĐ-UBND ngày 29/09/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/533-post3.html)

Bảng giá ca máy dò tìm, xử lý bom mìn dưới biển theo Quyết định số 80/2007/QĐ-BQP ngày 03/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (http://giaxaydung.vn/diendan/1390-post5.html)


Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Hàng Hải (CMB) gửi tặng bạn đọc giaxaydung bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 5 tháng 9 năm 2006 của UBND TP.Đà Nẵng. Download tại đây (http://www.4shared.com/file/149342446/81572b72/Da_Nang05092006.html)

Xin chân thành cảm ơn quý công ty và các anh/chị phòng TKCT.

Bảng giá ca máy ban hành kèm theo quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 20/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Download tại đây (http://www.4shared.com/file/149342390/d8d5e68f/Bac_Giang20102006.html)
Bảng giá ca máy ban hành kèm theo quyết định số 1730/2006/QĐ-UBND ngày 27/06/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.Download tại đây (http://www.4shared.com/file/149343363/7ef8cc9f/Ha_Giang27062006.html)
Bảng giá ca máy ban hành kèm theo quyết định số 2157/2006/QĐ-UBND ngày 29/09/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng. Download tại đây (http://www.4shared.com/file/149344124/1aa370ef/Hai_Phong28082006.html)
Bảng giá ca máy ban hành kèm theo quyết định số 2968/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế. Download tại đây (http://www.4shared.com/file/149345679/a49689f7/Thua_Thien_Hue28122006.html)
Bảng giá ca máy ban hành kèm theo quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 03/08/2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Trị. Download tại đây (http://www.4shared.com/file/149345201/e2053fde/Quang_Tri12122008.html)
(đề nghị mọi người sử dụng và phát hiện lỗi chế bản).

Chân thành cảm ơn KS. Nguyễn Thu Hằng - Hà Nội đã giúp đỡ nhập số liệu giá ca máy các tỉnh Hải Phòng, Hà Giang, Hà Nam, Thừa Thiên Huế. Bác nào download giá ca máy đề nghị comment động viên em Hằng chút nhé:D.

Dưới đây là file giá ca máy Nghệ An (Download tại đây (http://www.4shared.com/file/149344640/4edb05f5/Nghe_An06092006.html)) do weblight gửi tặng mọi người kèm file word ở trên, file đã được nén lại trước khi up lên diễn đàn.
Xin chân thành cảm ơn weblight.

nguyentheanh
15-07-2007, 03:04 AM
Bạn Đinh Thị Vấn, địa chỉ email: van12a1997@yahoo.com.vn, gửi chia sẻ với mọi người: Bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 07/12/2006 của UBND tỉnh An Giang.


- Bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên
http://www.4shared.com/document/O6FNghwJ/giaxaydungvn-GCM-Hung_Yen_theo.html
http://www.4shared.com/document/OlYMN_LR/giaxaydungvn-GCM-HUNGYEN-2006.html
http://www.4shared.com/document/cW7-99lr/giaxaydungvn-GCM-HungYen.html

- Bảng giá ca máy UBND tỉnh Thái Bình
http://www.4shared.com/document/Gc87Pml8/giaxaydungvn-GCM-Thai_Binh_the.html
Giá ca máy của tỉnh Quảng Nam
http://www.4shared.com/document/pBM9Sg5C/giaxaydungvn-GCM-QuangNam-_200.html
http://www.4shared.com/document/gcvNwItx/giaxaydungvn-GCM-QuangNam-Dieu.html

Dưới đây là giá ca máy của một số tỉnh khác:
43684
- Bảng giá ca máy ban hành kèm theo quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
http://www.4shared.com/document/u5UJW64F/giaxaydungvn-GCM-Lang_Son_theo.html
- Bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 1572/2006/QĐ-UBND ngày 05/07/2006 của UBND tỉnh Nam Định.
http://www.4shared.com/document/fRPsW4W9/giaxaydungvn-GCM-Nam_Dinh_theo.html (http://www.4shared.com/file/149344623/8188f3c9/Nam_Dinh05072006.html)
- Bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của UBND tỉnh Hậu Giang.
http://www.4shared.com/document/AAhcSX8m/giaxaydungvn-GCM-Hau_Giang_the.html

(Mọi người sử dụng các dữ liệu này và tự chịu trách nhiệm trước quyết định của mình, nếu phát hiện lỗi chế bản xin thông báo cho mọi người cùng biết).

nguyentheanh
18-07-2007, 12:21 AM
Dữ liệu bảng giá ca máy Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Gia Lai được KS. Vũ Quyết Thắng gửi tặng, TA chỉ chế bản lại một chút. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng rộng mở sự chia sẻ của KS. Vũ Quyết Thắng. Nếu cứ để trong máy dữ liệu này sẽ lạc hậu đi vào năm 2010 hay 2020 mà có thể hôm nay cũng đã lạc hậu rồi. Chia sẻ xem có giúp ích được cho ai? Hạnh phúc của mọi người, niềm vui của mình...

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Hòa Bình của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.
http://www.4shared.com/document/-o-WVyL9/giaxaydungvn-TBG-HoaBinh-92011.html
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo QĐ số 72d/2006/QĐ-UBND ngày 29/09/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Download (http://www.4shared.com/file/149345716/63b159d7/VinhPhuc29092006.html)

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo QĐ số 3394/2006/QĐ-UBND ngày 31/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. http://www.4shared.com/file/uCq1L2gB/Giaxaydungvn-GCM-QuangNinh-339.html (http://www.4shared.com/file/149345181/289a0b8f/Quang_Ninh31102006.html)

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Gia Lai

nguyentheanh
28-07-2007, 07:26 PM
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành theo Quyết định số 09/2006/QD-UBND ngày 07/8/2006 của UBND tỉnh Điện Biên.
http://www.4shared.com/document/5h76falZ/Giaxaydungvn-GCM-Dien_Bien_the.html

nguyentheanh
29-07-2007, 02:55 AM
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ dưới biển ban hành kèm theo Quyết định số 80/2007/QĐ-BQP ngày 03/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phần I: http://files.myopera.com/giaxaydung/gcm/GCMBQP1-8.zip (http://files.myopera.com/giaxaydung/gcm/GCMBQP1-8.zip)
Phần II: http://files.myopera.com/giaxaydung/gcm/GCMBQP9-17.zip (http://files.myopera.com/giaxaydung/gcm/GCMBQP9-17.zip)

AAmylove
29-07-2007, 10:10 AM
Các bạn lưu ý: giá ca máy Đà Nẵng ở đây 78/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 là giá ca máy cũ tính theo mức lương tối thiểu 350.000. Giá ca máy mới tính theo 450.000 đã ra đời 85/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 đã thay thế rồi. Giá ca máy này không còn giá trị.
Mong các bạn lưu ý chỉ tham khảo không sủ dụng mang tính pháp lý.

nguyentheanh
29-07-2007, 08:28 PM
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Have a good time!

ylangylang2004
12-09-2007, 11:23 AM
Gửi các bạn trên diễn đàn đơn giá ca máy và thiết bị thi công và cước vận chuyển đường bộ của tỉnh Lai Châu. Mong rằng nó sẽ hữu ích cho các bạn!

weblight
04-10-2007, 07:36 PM
Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2006/QĐ -UBND ngày 29/9/2006 cña UBND tỉnh Hà Tĩnh

Đinh Tấn Linh
14-12-2007, 06:18 PM
Bạn nào có đơn giá ca máy tỉnh Đăk Lăk cho mình xin, mình rất cần. Xin cảm ơn nhiều.

Có ngay đây! Đây là đơn giá ca máy theo quyết định 28/2006/QĐ-UBND ngày 5/6/2006 của UBND tỉnh đăk lăk.

thanhkhtkmcc1
29-01-2008, 04:12 PM
Bảng giá ca máy Thanh Hóa chia sẻ cùng mọi người .

hanh1982
29-02-2008, 12:51 PM
Mình gửi các bạn Bảng giá ca máy và thiết bị thi công XDCT và bảng lương nhân công ban hành kèm theo quyết định sô 26/2007/QĐ - UBND ngày 3/12/2007 của UBND tinh Lai Châu.

Đinh Tấn Linh
11-03-2008, 08:16 AM
Đơn giá ca máy và thiết bị thi công của tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo quyết định số 133/CB-SXD ngày 07/3/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên!

nguyentheanh
06-05-2008, 09:54 AM
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo công bố số 2890/2007/QĐ-UBND ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh Sơn La.

Tài liệu do anh Lê Anh Tuấn - Phòng dự toán, Công ty tư vấn 497, 42 Nguyễn Sỹ Sách, TP.Vinh, Nghệ An gửi tặng qua đường bưu điện.

Xin thay mặt các thành viên Ngôi nhà xây dựng cảm ơn anh Lê Anh Tuấn và Công ty tư vấn 497.

huudom
25-05-2008, 06:29 AM
Văn bản điều chỉnh giá ca máy tỉng Quảng Nam số: 1526/UBND-KTN, ngày 08 tháng 5 năm 2008

Đinh Tấn Linh
25-05-2008, 03:17 PM
Mình đang cần đơn giá 1260/1998 bạn nào có cho mình xin với.
Thành thật cảm ơn!

Gởi bạn đơn giá ca máy kèm theo quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD! Tài liệu này do Smod NguyenTheAnh shared cho mình!

huudom
26-05-2008, 05:37 PM
Gửi các bạn file Giá ca máy Quảng Nam (tham khảo) đã điều chỉnh theo công văn 1526/UBND-KTN, ngày 08 tháng 5 năm 2008. Các bạn thay giá nhiên liệu tại thời điểm lập dự toán để có giá ca máy phù hợp.

anhsonbc75
31-05-2008, 11:45 AM
Ban hành theo QĐ số 2236/QĐ-UBND ngày 01/08/2006; 3075/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 được điều chỉnh theo QĐ số 1526/QĐ-UBND ngµy 08 /05/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Giá nhiên liệu theo thông báo của công ty xăng dầu quảng nam tháng 4 năm 2008. dầu 14.000đ/l, xăng 14.600đ/l

phuongloan
12-06-2008, 10:43 AM
Mình gửi các bạn Bảng GCM mới của Thanh Hóa (http://www.4shared.com/document/TVg1ftnL/giaxaydungvn-GCM-Thanh_Hoa_the.html) (click vào link để tải tài liệu) và mong tài liệu này sẽ có ích cho các bạn. Mà nói thật nhé, trình độ xử lý tài liệu của mình có hạn nên cứ phải nhờ người khác, mấy lần up tài liệu lên cứ loay hoay nên bị chậm so với lời hứa, vậy các bạn tư vấn thêm cho mình nhé. Thân chào!

lethihuedl
14-06-2008, 12:39 AM
Các bác ơi, bác nào có bảng giá ca máy tỉnh Lâm đồng năm 2006 cho em xin với nhé, em cần gấp lắm, cám ơn các bác nhiều

File kèm theo là giá ca máy trong tập "Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng" (ban hành theo Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 06/7/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng).
Quyết định 43/2006/QĐ-UBND ngày 06/7/2006 đã bãi bỏ tại Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng và đã được công bố tại Văn bản số 1119/SXD-KTKH ngày 24/12/2008 của Sở Xây Dựng tỉnh Lâm Đồng.
Hệ số điều chỉnh giá ca máy từ ngày 01/01/2008 trở đi= 1,13 (chênh lệch giá vật liệu, nhân công, nhiên liệu, năng lượng…. thời điểm thi công xây dựng công trình so với giá ca máy trong công bố đơn giá xây dựng của tỉnh).

son_vq121
17-07-2008, 05:56 PM
Gửi bạn giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi.

Thân!

Đinh Tấn Linh
31-07-2008, 05:05 PM
Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đăk Lăk V/v công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

nguyentheanh
03-08-2008, 12:20 AM
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình thành phố Hà Nội công bố theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 31/03/2008 của UBND thành phố Hà Nội.

Tài liệu do nhân viên Giaxaydung Co., Ltd chế bản từ tài liệu gốc (bản đóng dấu đỏ) đưa lên Diễn đàn chia sẻ cùng đồng nghiệp.
http://www.4shared.com/document/Kk91mV5K/giaxaydungvn-GCM-HANOI-191-25-.html
Các bạn sử dụng chương trình Microsoft Office Document Scanning để mở, xem và in ấn file .mdi.
Chúc các bạn hoàn thành tốt công việc, thu nhập ngày càng cao.

Quoc TuanST
18-08-2008, 04:40 PM
Bảng giá ca máy Trà Vinh .

vansd
08-09-2008, 02:03 PM
Gửi tặng các bạn ca máy đắk lăk kèm theo quyết định số 26/2008/QĐ-UBND

nguyentheanh
17-09-2008, 08:36 AM
Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công ban hành theo Công bố số 28/SXD-XD ngày 08/01/2008 của Sở Xây dựng Long An.

Tài liệu gửi chuyển phát tới TA để chế bản chia sẻ cùng các thành viên Ngôi nhà xây dựng. Trên phong bì chuyển phát có ghi:
Người gửi: thành viên BiBi, Email: Cham0279@yahoo.com
Công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến
Trụ sở số 152 - Đường Nhạc Sơn - Phường Kim Tân - TP. Lào Cai - Lào Cai
Tel: 020.840.156 - 020.842.999, Fax: 020.840.856
Email: quyettienco@yahoo.com - website: www.quyettien.vn (http://www.quyettien.vn)

Xin chân thành cảm ơn thành viên Bibi và Công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến.

anhsonbc75
05-11-2008, 01:27 PM
Bảng giá ca máy tỉnh Kon tum theo quyết định số 16/2006/QD-UBND ngày 09/05/2006 (Phần máy thí nghiệm còn thiếu)

quyetxd
13-12-2008, 03:32 PM
Tỉnh Dăk Nông.
Gia ca máy Tỉnh/Tphố Đăk Nông 03/11/2008.[/URL]Tải xuống (http://www.4shared.com/file/149342528/3177cbc4/Dak_Nong11032008.html)
[url]http://www.4shared.com/document/IlSnJAJC/Giaxaydungvn-GCM-Dak_Nong_theo.html
http://www.4shared.com/document/uYJVz4l6/giaxaydungvn-GCM-Dak_Nong_theo.html
http://www.4shared.com/document/JHaTOt7T/giaxaydungvn-GCM-Dak_Nong_theo.html
Tỉnh Thừa THiên Huế
Gia ca máy Tỉnh/Tphố Thừa Thiên Huế 05/12/2008. Tải xuống

Tỉnh Đăk Lắc
Gia ca máy Tỉnh/Tphố Dak Lăc
http://www.4shared.com/document/EE_B5Oaa/Giaxaydungvn-GCM-Dak_Lac_theo_.html
http://www.4shared.com/document/AxiEh0JZ/Giaxaydungvn-GCM-Dak_Lac_theo_.html
Tỉnh Điện Biên
Giá ca máy tỉnh Điện Biên số 133 -07-03-2008
http://www.4shared.com/document/5h76falZ/Giaxaydungvn-GCM-Dien_Bien_the.html
Tỉnh Bắc Ninh

http://www.4shared.com/document/zPHI_WWb/giaxaydungvn-GCM-Bac_Ninh_theo.html
http://www.4shared.com/document/Pmgz8doX/giaxaydungvn-GCM-Bac_Ninh_theo.html
http://www.4shared.com/document/mXczvRGO/giaxaydungvn-GCM-Bac_Ninh_theo.html
http://www.4shared.com/document/IuD7g3EL/giaxaydungvn-GCM-Bac_Ninh_theo.html

Tỉnh Khánh Hòa.
Giá ca máy tỉnh Khánh Hòa
http://www.4shared.com/document/f8PfCP9i/Giaxaydungvn-GCM-Khanh_Hoa_the.html
http://www.4shared.com/document/dXev4zXp/giaxaydungvn-GCM-KhanhHoa-5266.html

ADN
07-01-2009, 04:04 PM
Đây là quyết định ban hành đơn giá ca máy theo lương mới. Có bác nào có bản full đính kèm thì upload cho mọi người dùng nhé

lamriver
14-01-2009, 10:29 AM
Mình vừa có cước vận chuyển hàng hóa của tỉnh Quảng trị năm 2009 ban hành theo QĐ số 39/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 mình up lên mong được chia sẻ với mọi người.

Bui Thi Hong Nhung
27-03-2009, 03:29 PM
Bảng giá ca máy 115/KTKH-SXD ngày 11/3/2008 của sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông

nguyenhuutrinh
14-04-2009, 11:20 AM
Bảng giá ca máy, thiết bị thi công, lương công nhân trong XDCT kèm theo Quyết định số 166/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND tỉnh Lai Châu

DutoanGXD
19-05-2009, 09:02 AM
Bảng giá ca máy thiết bị và thi công xây dựng phần xây dựng lắp đặt và công tác sửa chữa trong xây dựng từ 01/01/2009 (Công bố kèm theo văn bản số 151/KTKH-SXD ngày 27/3/2009 của Sở xây dựng tỉnh Đăk Nông.

hungvina16
25-08-2009, 11:00 AM
* Cả nhà GXD ai có Giá ca máy tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo văn bản Số: 8211/UBND-CN của UBND tỉnh Nghệ An ngày 12/12/2007 cho Việt Bắc xin với.
* Cũng có thể gửi cho mình theo địa chỉ Email: hoangvietbac@gmail.com
* Cảm ơn cả nhà rất rất nhiều!
Bảng giá ca máy tỉnh Nghệ an ( file excel) lương 450k gửi bạn vietbac.

nguyentheanh
22-05-2012, 12:20 AM
Quyết số 5477/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố kèm theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội.

phamthanhhien
13-07-2012, 10:56 AM
cước vận tải hàng hoá bằng ôtô số 3271 ngày 2 tháng 12 năm 2009

hanoiforyou
25-10-2012, 05:13 PM
Link tại 4share die hết rùi The Anh ơi. Đề nghị bạn tổ chức lại link để anh em còn dùng nhé.

thanhduockt
06-11-2012, 11:57 AM
Không có bảng giá ca máy tỉnh Tuyên Quang ah! Ai có post lên hay cho minh xin vao mail.ktxdhongai@gmail.com

thanhnam77
21-11-2012, 12:04 PM
Gửi các bạn đơn giá ca máy tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo quyết định 35/2006.

buiminhtuancl
01-12-2012, 09:51 AM
Các bác cho em xin giá ca máy tỉnh Bình Thuận với, em đang cần gấp. Cảm ơn các bác nhiều.

duytmd
01-12-2012, 10:52 AM
Gửi ACE diễn đàn bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo quyết định số 513/2011/SXD-QLXD ngày 08/06/2011
của sở xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.Lưu ý file csv GCMhue 2011 mình tự làm nên có thể sai khác các ACE kiểm tra trước khi dùng nhé và PM cho mình với nhé.

VanToanGXD
15-05-2013, 11:59 PM
Ai có bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2006 của tỉnh Bến Tre cho mình xin với, tìm nát cả cái google cũng ko thấy. Cảm ơn.
Anh đã biết đến hoặc sử dụng phần mềm Dự toán GXD rồi chứ? Gửi anh bộ CSDL BenTre2006. Chúc anh hoàn thành tốt nhiệm vụ.x(

vansd
18-06-2013, 09:29 AM
Giá ca máy đồng nai Ban hành kèm theo quyết định số 8780/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2006

vansd
18-06-2013, 09:36 AM
Giá ca máy lai châu theo 15/2009/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lai Châu

thamthanhdat
07-08-2013, 09:18 AM
x( đúng tài liệu mình cần tìm, đã tks chủ topic rồi, hehe :cool: ...

sonhongle_1963
13-08-2013, 05:07 PM
ai có bộ đơn giá ca máy xây dựng tỉnh Thái Bình cho mình xin với, xin cảm ơn

hoanghong
03-09-2013, 04:38 PM
Anh chị nào có đơn giá ca máy tỉnh thanh Hóa số 3592/ QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa cho em với ạ, EM tìm mãi không thấy:(

toiyeucota1992
03-09-2013, 05:24 PM
Vật vả để tìm mấy cái này, giờ tìm được thì chẳng dùng đến chán :confused:

thutramqt
13-09-2013, 11:47 AM
mình đang cần tìm đơn giá xây dựng Quảng Ninh 2012 ban hành theo Quyết định 3600/2012/QĐ-UBND. ai có cho mình xin với. Cảm ơn nhìu ^^

hoangvoba
01-10-2013, 11:41 AM
anh chị nào có bảng giá ca máy thi công do tìm xử lý bom, mìn vật nổ cho em xin

kimtrong2508
06-02-2014, 09:38 AM
Có ai có định mức nhân công, ca máy tỉnh phú yên, áp dụng cho năm 2012 vậy. Cho em xin đi

locdo247
18-03-2014, 07:27 PM
cám ơn các pro thông tin rất hữu ít. rất cần thiết. Phải nghiên cứu thôi.

ga kon
07-04-2014, 05:24 PM
Em chào các anh chị ạ! Em đang cần tìm gấp giá ca máy mới nhất tại Đà Nẵng để tham khảo, anh chị em ai có xin chia sẻ cho em với ạ!
Mail: trantoanxdcd@gmail.com

Trân trọng cảm ơn mọi người đã đọc tin.
Chúc diễn đàn và các anh chị một tuần làm việc hiệu quả! :cool:

nmc_gt0308
10-04-2014, 06:19 PM
ai có file "Bảng giá ca máy Hà Nội công bố theo quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 31/03/2008" làm ơn gửi cho mình xin với. mail của mình là "hainamvungmanh@gmail.com" Thanks!

syquynh
14-04-2014, 03:32 PM
các anh chị nào có bảng phân cấp đường bộ tỉnh thái nguyên cho em xin với ạ.

tranvanchau
23-04-2014, 10:50 AM
Quyết định 80/QĐ-SXD v/v công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình năm 2014 trên địa bàn thành phố Cần Thơ + Quyết định 81/QĐ-SXD v/v công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

anhquan_88
29-05-2014, 03:16 PM
có Cô, Chú, Bác, Anh, Chị, Em nào có đơn giá xây dựng tỉnh Bình Định 2014 không ạ????

trangtvgttb1
04-06-2014, 05:08 PM
Minh xin file.pdf hoac word cac bo don gia phu tho nam 2011 voi. Ai do giup m di

dia chi cua minh: Trangtvgttb@gmail.com

016 88 56 18 98

TranLinh_GXD
05-06-2014, 04:43 PM
Đơn giá XDCT tỉnh Phú Thọ phần Xây Dựng, Lắp Đặt, Khảo Sát kèm theo Quyết định số 4324, 4326, 4327/UBND-KT1 ngày 24/11/2011 của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

+ Chi phí vật liệu:
- Giá vật liệu tính trong đơn giá lấy theo công bố giá vật liệu của Liên sở Tài chính – Xây dựng và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tại thời điểm quý III/2011 chưa có thuế giá trị gia tăng.
+ Chi phí nhân công:
- Các khoản chi phí nhân công được tính với mức lương tối thiểu là 1.400.000 đ/tháng. Phụ cấp lưu động ở mức 40% tiền lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức bình quân 10%, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép …) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cơ bản. Số ngày công trong tháng được tính là 26 ngày.
-Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương tối thiểu 1.780.000 đ/tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số điều chỉnh K = 1,107.
- Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương tối thiểu 1.780.000 đ/tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số điều chỉnh K = 1,271.
- Đối với các loại công tác xây lắp của công trình thuộc nhóm khác thì chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh sau:
Thuộc nhóm II : bằng 1,058so với tiền lương trong đơn giá XDCT – Phần xây dựng.
Thuộc nhóm III: bằng 1,161 so với tiền lương trong đơn giá XDCT – Phần xây dựng.
+ Chi phí máy thi công:
- Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy được tính với mức lương tối thiểu vùng là 1.400.000 đ/tháng.
- Chi phí nhiên liệu, năng lượng tinh trong giá ca máy là khoản chi về nhiên liệu, năng lượng tọa ra hoạt động và các loại nhiêu liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động. Giá nhiên liệu, năng lượng tính trong giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng: Xăng: 19364 đ/lít; Dầu diesel: 19.182 đ/lít; Điện : 1.242 đ/lít.

TranLinh_GXD
05-06-2014, 05:01 PM
Đơn giá XDCT tỉnh Bình Định: + Phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Sửa chữa lần lượt ban hành kèm theo Quyết định số 5522, số 5523, số 5524, số 5525/UBND-KTN của UBND tỉnh Bình Định.
+ Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng ban hành kèm theo theo Quyết định số 5527/UBND-KTN ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định.
+ Phần Dịch vụ công ích đô thị ban hành kèm theo theo QĐ số 5526/UBND-KTN ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định.

- Mức lương tính trong đơn giá được tính với 1.650.000 đồng/tháng, phụ cấp lưu động bằng 20% lương tối thiểu, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép...) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động bằng 4% so với tiền lương cơ bản.

- Đơn giá nhiên liệu, năng lượng tính trong đơn giá chưa bao gồm VAT: Xăng 92: 22.782 đồng/lít; Dầu Diezel: 20.500 đồng/lít; Dầu Mazut: 15.138 đồng/lít; Điện: 1.406 đồng/kWh.

kien.sukin
06-08-2014, 10:02 AM
Em đang cần giá ca máy Hải Phòng 2006. Link trên không down được. Anh có thể gửi lại link khác được không?
Cảm ơn anh nhiều!

vansd
08-08-2014, 02:49 PM
Em đang cần giá ca máy Hải Phòng 2006. Link trên không down được. Anh có thể gửi lại link khác được không?
Cảm ơn anh nhiều!

Gửi bạn giá ca máy Hải Phòng kèm theo Quyết định số 2157/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006

minhduc2510
15-09-2014, 11:33 AM
Em đang cần gấp Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hà Nam (Công bố kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam). Anh chị nào có có thể cho em xin đc k ạ?

truc.eriko2014
06-10-2014, 04:26 PM
- Bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên

bhhlive
14-12-2014, 12:40 PM
Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình

https://www.mediafire.com/?6bg2c8iae7wmb00

Bọn Hòa Bình này rất lởm, từ 2007 tới nay chả chịu xây dựng Giá ca máy mới. Toàn bọn ăn hại tiền thuế của dân.
Đến Sở GTVT xin Bảng xếp loại đường thì nó đòi phải có giấy giới thiệu. Con bà chúng nó, chức năng nhiệm vụ của chúng nó là phải làm những việc đó để phục vụ xã hội, vậy mà còn hạch sách.

bumbume.l.f
21-12-2014, 07:27 PM
Anh chị nào có đơn giá ca máy xây dựng tỉnh Bắc Kạn k ạ? cho em xin với ạ. e đang cần gấp mà tìm mãi k thấy. hu hu

tranvanchau
22-12-2014, 08:10 AM
Anh chị nào có đơn giá ca máy xây dựng tỉnh Bắc Kạn k ạ? cho em xin với ạ. e đang cần gấp mà tìm mãi k thấy. hu hu
Quyết định số 346/QĐ-SXD ngày 06/07/2011 của Sở Xây Dựng Bắc Kạn.

Ngô Kim Cúc
15-09-2015, 10:05 AM
Cho em hỏi giá ca máy của Phú Thọ bây giờ sử dụng bộ đơn giá ca máy nào đấy ạ

ngockhiempt
15-09-2015, 03:36 PM
Giá ca máy Phú Thọ đang sử dụng đơn giá 4323/UBND-KT1 ngày 24/11/2011 bạn ạ

holocthang
13-10-2015, 03:24 PM
chú nói rất đúng bọn này chỉ tinhanw mù làm, óng là giỏi không ai bằng!

phamthephu
17-12-2015, 08:25 PM
anh chị nào có bang giá ca máy tỉnh Trà vinh 2015 gửi giúp em nhé. phamthephu83@gmail.com xin cảm on nhju!