PDA

Xem bản đầy đủ : Hỏi về sự phù hợp giữa khối lượng thép thống kê trong HSTK với dự toán và hồ sơ dự thầunguyentheanh
19-01-2008, 07:40 PM
TA nhận được câu hỏi như sau:
Khi bóc khối lượng thép trong HSTK và so sánh với HSMT thấy khối lượng thép rất khác nhau, xin cho em hỏi vài ý sau:
1. Có phải khối lượng thép thống kê trong HSTK lúc nào cũng đúng, và phải căn cứ vào đó để đưa ra khối lượng thép khi lập DToan?
2. Nếu sai thì sao em thấy trong mỗi bản thống kê thép trong HSTK lại có đóng dấu đã thẩm định của 1 đơn vị thẩm định?
3. Có phải ý "đưa về mặt bằng chung" trong đấu thầu có nghĩa là tuy khối lượng trong HSMT sai nhưng tất cả các đơn vị Dự thầu đưa ra giá bỏ thầu đều phải căn cứ vào khối lượng đó?
4. Vậy khi nào thì mình sẽ tính lại chính xác khối lượng của các hạng mục? và mình sẽ phản ảnh lại với CĐT như thế nào ah?
Trả lời:
1. Khối lượng thép thống kê trong HSTK thường do kỹ sư thiết kế kết cấu tính toán (có thể có trợ giúp của máy tính), đã là con người thì không phải lúc nào cũng đúng. Thường thì phải căn cứ vào đó để tính khối lượng thép trong bản dự toán (đặc biệt là công trình cầu, đập thủy lợi). Kỹ sư KTXD - trường ĐHXD, được học thiết kế bê tông cốt thép, kết cấu thép, thiết kế nền móng, tường chắn đất... nên họ hoàn toàn có khả năng thống kê cốt thép từ bản vẽ kết cấu - việc kiểm tra tính đúng đắn chỉ phụ thuộc vào yếu tố thời gian. Yêu cầu của Kỹ sư định giá tương lai cũng cần phải đạt được "sự cảm nhận" để phát hiện được với một công trình như thế, KS kết cấu thống kê khối lượng thép như vậy là sai.
2. Cần phải căn cứ vào năng lực, uy tín của đơn vị thẩm định chứ không nên căn cứ vào việc đóng dấu hay không?
3. Khối lượng trong HSMT sai, Nhà thầu phát hiện cần có kiến nghị làm rõ và yêu cầu Chủ đầu tư cần điều chỉnh, tất cả các Nhà thầu thực hiện theo khối lượng đúng này.
4. Bất kỳ khi nào phát hiện ra sai thì phải tính toán lại ngay khối lượng các hạng mục (trừ trường hợp công trình 21 tầng thi công xong bàn giao đưa vào sử dụng rồi, đến lúc quyết toán mới phát hiện thi công thiếu 280 tấn thép - cái này thì :xc::mad:). Kết quả này được (nếu nhà thầu hay tư vấn phát hiện ra) thì cần thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư để có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Mời các cao thủ bổ sung ý kiến nhé.