PDA

Xem bản đầy đủ : Thay đổi mức lương tối thiểu kể từ ngày 01/01/2010 hay 01/05/2010???fanlt
23-02-2010, 04:48 PM
Chào cả nhà,

Cho tôi hỏi về vấn đề thay đổi mức lương tối thiểu từ ngày 01/01/2010 theo Nghị định 97 và 98/2009/NĐ-CP ngày 30-10-2009 (Ngày 31/10/2009 chính phủ ban hành Nghị định số: 97/2009/NĐ-CP về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam (gọi chung là doanh nghiệp trong nước)).

Link http://www.vvfc.vn/index.php/van-ban/category/15-van-ban-khac?download=153%3Angh

Theo đó, tôi hiểu là nếu có công trình nào mà cần lập dự toán trong năm 2010 thì phải theo mức lương tối thiểu 730 000 đ, thay cho 650 000 đ. Nhưng có nguồn tin khác cho rằng thay đổi này chỉ bắt đầu đi vào thực tiễn từ 01/05/2010.

Vậy có đúng không. ACE cho ý kiến nhé.

tran dinh giang
23-02-2010, 09:57 PM
Chào cả nhà,

Cho tôi hỏi về vấn đề thay đổi mức lương tối thiểu từ ngày 01/01/2010 theo Nghị định 97 và 98/2009/NĐ-CP ngày 30-10-2009 (Ngày 31/10/2009 chính phủ ban hành Nghị định số: 97/2009/NĐ-CP về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam (gọi chung là doanh nghiệp trong nước)).

Link http://www.vvfc.vn/index.php/van-ban/category/15-van-ban-khac?download=153%3Angh

Theo đó, tôi hiểu là nếu có công trình nào mà cần lập dự toán trong năm 2010 thì phải theo mức lương tối thiểu 730 000 đ, thay cho 650 000 đ. Nhưng có nguồn tin khác cho rằng thay đổi này chỉ bắt đầu đi vào thực tiễn từ 01/05/2010.

Vậy có đúng không. ACE cho ý kiến nhé.
Hiện nay Bộ xây dựng chưa có Thông tư nào Hướng dẫn điều chỉnh dự toán cả. Tại vì mình làm theo Thông tư và Nghị định mà. Nếu lương thay đổi thì Hệ số điều chỉnh giá ca máy và Hệ số điều chỉnh nhân công cũng thay đổi.

dunga1
23-02-2010, 11:01 PM
Admin cho mình hỏi chút.
Mình đã sử dụng Accit rất lâu rùi. Nhưng có một điều mình thắc mắc là sao phần mềm Accit lại không thể tính phần "Bù giá nhiên liệu" cho phần chi phí máy nhỉ. Cái này mình bị Chủ đầu tư hỏi rất nhiều mà mình không biết giải thích sao. Mình cũng có tham khảo một số phần mềm thì họ đều có chức năng này (Ví dụ G8). THeo mình được biết thì thông tư 05/2009 có hướng dẫn điều chỉnh dự toán. Trong đó có nói rõ là: "Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐC MTC) phù hợp với mức lương tối thiểu vùng và giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2009". Vấn đề này Admin có biết thì giải thích dùm với. Với công trình nhỏ thì ít bị "soi", nhưng với công trình tương đối thì bị soi vấn đề này rất nhiều. Mail của mình: dungktxd43@gmail.com

AAmylove
24-02-2010, 12:37 AM
Admin cho mình hỏi chút.
Mình đã sử dụng Accit rất lâu rùi. Nhưng có một điều mình thắc mắc là sao phần mềm Accit lại không thể tính phần "Bù giá nhiên liệu" cho phần chi phí máy nhỉ. Cái này mình bị Chủ đầu tư hỏi rất nhiều mà mình không biết giải thích sao. Mình cũng có tham khảo một số phần mềm thì họ đều có chức năng này (Ví dụ G8). THeo mình được biết thì thông tư 05/2009 có hướng dẫn điều chỉnh dự toán. Trong đó có nói rõ là: "Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐC MTC) phù hợp với mức lương tối thiểu vùng và giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2009". Vấn đề này Admin có biết thì giải thích dùm với. Với công trình nhỏ thì ít bị "soi", nhưng với công trình tương đối thì bị soi vấn đề này rất nhiều. Mail của mình: dungktxd43@gmail.com
Bạn sử dụng phần mềm Accit, theo như bạn mô tả thì phần mềm này chưa có tính năng tổng hợp để "Bù giá nhiên liệu". Bạn phải hỏi tác giả hoặc nhà cung cấp phần mềm chứ sao lại đi hỏi admin.

YaO.Kidnoob
24-02-2010, 08:22 AM
Admin cho mình hỏi chút.
Mình đã sử dụng Accit rất lâu rùi. Nhưng có một điều mình thắc mắc là sao phần mềm Accit lại không thể tính phần "Bù giá nhiên liệu" cho phần chi phí máy nhỉ. Cái này mình bị Chủ đầu tư hỏi rất nhiều mà mình không biết giải thích sao. Mình cũng có tham khảo một số phần mềm thì họ đều có chức năng này (Ví dụ G8). THeo mình được biết thì thông tư 05/2009 có hướng dẫn điều chỉnh dự toán. Trong đó có nói rõ là: "Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐC MTC) phù hợp với mức lương tối thiểu vùng và giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2009". Vấn đề này Admin có biết thì giải thích dùm với. Với công trình nhỏ thì ít bị "soi", nhưng với công trình tương đối thì bị soi vấn đề này rất nhiều. Mail của mình: dungktxd43@gmail.com
Mình gởi bạn file bù giá nhiên liệu ca máy theo acitt.
Lưu ý giá xăng dầu phải lấy theo thời điểm tháng 01/2009.thời điểm được bù giá ca máy theo thông tư 05/2009

Tiểu Vương
24-02-2010, 04:32 PM
Hiện nay Bộ xây dựng chưa có Thông tư nào Hướng dẫn điều chỉnh dự toán cả. Tại vì mình làm theo Thông tư và Nghị định mà. Nếu lương thay đổi thì Hệ số điều chỉnh giá ca máy và Hệ số điều chỉnh nhân công cũng thay đổi.


Chào cả nhà,

Cho tôi hỏi về vấn đề thay đổi mức lương tối thiểu từ ngày 01/01/2010 theo Nghị định 97 và 98/2009/NĐ-CP ngày 30-10-2009 (Ngày 31/10/2009 chính phủ ban hành Nghị định số: 97/2009/NĐ-CP về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam (gọi chung là doanh nghiệp trong nước)).

Link http://www.vvfc.vn/index.php/van-ban/category/15-van-ban-khac?download=153%3Angh

Theo đó, tôi hiểu là nếu có công trình nào mà cần lập dự toán trong năm 2010 thì phải theo mức lương tối thiểu 730 000 đ, thay cho 650 000 đ. Nhưng có nguồn tin khác cho rằng thay đổi này chỉ bắt đầu đi vào thực tiễn từ 01/05/2010.

Vậy có đúng không. ACE cho ý kiến nhé.

Tôi cho rằng, lập như vậy là đúng với tinh thần của Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Vì dự toán đầu tư XDCT đã lập theo TT 05/2007/TT-BXD, giá ca máy thì đã thực hiện theo TT07/2007/TT-BXD. Do đó sẽ không có thông tư hướng dẫn về lập dự toán cho các dự án được phê duyệt năm 2010.

Phương Đắc
09-04-2010, 12:48 AM
Tôi đang giám sát một công trình có tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng, trong đó dự phòng gần 1 tỷ. Trong quá trình thi công, đơn vị tư vấn thiết kế tính thiếu một số hạng mục cần thiết. Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế thiết kế bổ sung các hạng mục trên. Như vậy Đơn vị tư vấn thiết kế có được tính tiền thiết kế phí, quản lý dự án giám sát... không. Rất mong được trả lời giúp?

haiqn
28-05-2010, 07:49 PM
Chào cả nhà,

Cho tôi hỏi về vấn đề thay đổi mức lương tối thiểu từ ngày 01/01/2010 theo Nghị định 97 và 98/2009/NĐ-CP ngày 30-10-2009 (Ngày 31/10/2009 chính phủ ban hành Nghị định số: 97/2009/NĐ-CP về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam (gọi chung là doanh nghiệp trong nước)).

Link http://www.vvfc.vn/index.php/van-ban/category/15-van-ban-khac?download=153%3Angh

Theo đó, tôi hiểu là nếu có công trình nào mà cần lập dự toán trong năm 2010 thì phải theo mức lương tối thiểu 730 000 đ, thay cho 650 000 đ. Nhưng có nguồn tin khác cho rằng thay đổi này chỉ bắt đầu đi vào thực tiễn từ 01/05/2010.

Vậy có đúng không. ACE cho ý kiến nhé.

haiqn
28-05-2010, 08:00 PM
Kính gởi tất cả mọi người!
ngày 25 tháng 5 năm 2010 BXD ban hành công văn 920 V/v: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010. Chúng ta xem mà áp dụng. Mọi người xem ở trang Web http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt

LE ANH TUAN
28-05-2010, 11:36 PM
kính gởi tất cả mọi người!
Ngày 25 tháng 5 năm 2010 bxd ban hành công văn 920 v/v: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010. Chúng ta xem mà áp dụng. Mọi người xem ở trang web http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt

lập dự toán vào thời điểm này, chúng ta cứ lập có điều chỉnh.
Căn cứ để lập, để trống số ngày tháng văn bản hướng dẫn đ/c của ubnd tp/tỉnh, điền vào sau.

Công văn 920 của BXD TÔI ĐÃ ĐƯA LÊN.

LE ANH TUAN
28-05-2010, 11:50 PM
tôi đang giám sát một công trình có tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng, trong đó dự phòng gần 1 tỷ. Trong quá trình thi công, đơn vị tư vấn thiết kế tính thiếu một số hạng mục cần thiết. Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế thiết kế bổ sung các hạng mục trên. Như vậy đơn vị tư vấn thiết kế có được tính tiền thiết kế phí, quản lý dự án giám sát... Không. Rất mong được trả lời giúp?

theo tôi, nếu cđt đã yêu cầu tvtk thiêt kế bổ sung (thiết kế bổ sung kg phải lỗi của đvtv) thì cđt phải trả chi phí thiết kế.
Các chi phí khác như thẩm tra, thâm định, quản lý da, giám sát thi công phải có.

Bạn xem mục 3.1.8 tại quyết định 957 ngày 29/9/2009 of bxd.
thân chào!

havanhieu.anh
08-10-2010, 04:47 PM
Theo mình nghĩ khi mức lương tối thiểu thay đổi từ 650.000 - 730.000 thì nhân công và máy thi công sẽ thay đổi mình và thông tư 05/2009 không còn đúng nữa và việc thay đổi hệ số là điều xảy ra. Nhưng mãi mà Bộ xây dựng vẫn không ban hành thông tư hướng dẫn. mình đã lập 1 bảng tính giá ca máy theo mức lương tối thiểu 880.000. mong mọi người đóng góp ý kiến.

hakabana
02-11-2010, 10:44 AM
E đang làm ở Thành phố Bắc Ninh, theo nghị định 97 thì hệ số nhân công phải là 1,8 vì mức lương cơ bản tính trong dự toán là 450.000 đ, còn lương theo NĐ97 vùng 3 là 810.000 đ. Nhưng hệ số máy thì e chưa biết là phải lấy thế nào vì khi thay đổi hệ số nhân công theo lương tối thiểu thì phải thay đổi hệ số máy. ACE nào biết chỉ giáo cho e với.

ngoc2105
02-11-2010, 11:12 AM
E đang làm ở Thành phố Bắc Ninh, theo nghị định 97 thì hệ số nhân công phải là 1,8 vì mức lương cơ bản tính trong dự toán là 450.000 đ, còn lương theo NĐ97 vùng 3 là 810.000 đ. Nhưng hệ số máy thì e chưa biết là phải lấy thế nào vì khi thay đổi hệ số nhân công theo lương tối thiểu thì phải thay đổi hệ số máy. ACE nào biết chỉ giáo cho e với.
Bạn xem hướng dẫn điều chỉnh theo TT05/2009/TT-BXD có câu trả lời cho bạn đó
+ Nhân công từ 450.000đồng ---->810.000đồng
+ Hệ số nhân công : 1.8
+ Hệ số máy tạm tính theo TT05/2009 là : 1.2