PDA

Xem bản đầy đủ : Xác định chi phí đảm bảo giao thông ntn ?truongson2006corp
05-01-2008, 03:56 AM
Em đang lập dự toán 1 công trình, chi phí đảm bảo giao thông em lập là 1% giá trị xây lắp. Sở GT thẩm định nói rằng 1% không có căn cứ, mà phải lập cụ thể tùy theo công trình. Vậy có bác nào có 1 form dự toán lập chi phí đảm bảo giao thông thì giúp em với. Em xin chân thành cám ơn.:beat:

NguyenVu12
27-01-2008, 10:50 AM
Theo 05/2007/TT-BXD thì phần đảm bảo giao thông nằm trong chi phí chung.