PDA

Xem bản đầy đủ : Thẩm tra có phải mua bảo hiểm nghề nghiệpthanhtan
08-12-2009, 02:19 PM
Các bác cho mình hỏi: Đơn vị tư vấn thẩm tra và lập HS mời thầu có phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp ko?
Mình thấy trong các văn bản không quy đình gì hết?

TuvanXD246
20-12-2009, 12:43 AM
Các bác cho mình hỏi: Đơn vị tư vấn thẩm tra và lập HS mời thầu có phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp ko?
Mình thấy trong các văn bản không quy đình gì hết?
Theo Thông tư số 76/2003/TT-BTC ngày 04/8//2003 hướng dẫn về bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng
2. Đối tượng bảo hiểm bắt buộc:
2.1. Bảo hiểm công trình xây dựng thực hiện đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước.
Đối với các dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác, Nhà nước khuyến khích mua bảo hiểm công trình xây dựng.
2.2. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư và xây dựng; bảo hiểm cho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công; bảo hiểm tai nạn đối với người lao động; bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba thực hiện việc mua bảo hiểm bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động tư vấn đầu tư và xây dựng và hoạt động thi công xây lắp công trình, không phân biệt nguồn vốn đầu tư.

Tư vấn thẩm tra và lập HSMT thuộc hoạt động tư vấn đầu tư nên phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bạn ạ!

thanhtan
23-12-2009, 08:39 AM
Theo tôi đượck biết thì hiện nay Thông tư 76 đã hết hiệu lực.
Tại văn bản 5881/BTC-BH ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính

H_H
29-09-2012, 04:01 PM
Các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng lắp đặt

Theo Luật Xây dựng (Luật số 16/2003/QH11 của Quốc hội) và Nghị định 52/ND-CP, các bên tham gia xây dựng, lắp đặt công trình có nghĩa vụ mua sản phẩm bảo hiểm phù hợp với tính chất công việc của mình, cụ thể:

- Nhà thầu khảo sát xây dựng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

- Nhà thầu thiết kế xây dựng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

- Nhà thầu giám sát thi công có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

- Chủ đầu tư xây dựng công trình có nghĩa vụ mua bảo hiểm công trình (bảo hiểm xây dựng lắp đặt)

- Bên mời thầu có nghĩa vụ mua bảo hiểm công trình (bảo hiểm xây dựng lắp đặt)

- Nhà thầu thi công xây dựng/lắp đặt có nghĩa vụ mua các sản phẩm bảo hiểm sau:

+ Bảo hiểm máy móc thiết bị phục vụ thi công

+ Bảo hiểm tai nạn đối với người lao động

+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ 3 (bảo hiểm trách nhiệm công cộng)

Như vậy, các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng lắp đặt bao gồm:

- Bảo hiểm xây dựng lắp đặt (bảo hiểm công trình)

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

- Bảo hiểm máy móc thiết bị

- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ 3 (bảo hiểm trách nhiệm công cộng)

- Bảo hiểm tai nạn đối với người lao động

* Các bạn xem lại Luật xây dựng nhé :)