PDA

Xem bản đầy đủ : phương án tổng thể đền bù, GPMBcaravan
28-11-2009, 04:10 PM
Bên em là ban QLDA cấp huyện, đang lập dự án cải tạo nâng cấp đường trên địa bàn Hà Nội.

Hồ sơ trình duyệt dự án hiện đang còn thiếu phương án tổng thể về đền bù,
GPMB. Cái món này em chưa rành.

Vậy xin hỏi các anh chị xem trình tự lập cái phương án tổng thể này như thế nào?

vitbau03
28-11-2009, 07:38 PM
Bên em là ban QLDA cấp huyện, đang lập dự án cải tạo nâng cấp đường trên địa bàn Hà Nội.

Hồ sơ trình duyệt dự án hiện đang còn thiếu phương án tổng thể về đền bù,
GPMB. Cái món này em chưa rành.

Vậy xin hỏi các anh chị xem trình tự lập cái phương án tổng thể này như thế nào?
cái này lập dựa trên các số liệu bạn có.sổ mục kê,các số liệu bạn có sẵn trong dự án của bạn,cái này lập do ban bồi thường huyện hoặc ban QLDA lập nên, nội dung của phương án tổng thể bạn có thể tham khảo mẫu tại quết định số 18, có 1 bài của tớ đã đính kèm file phương án tổng thể bạn có thể tham khảo

caravan
30-11-2009, 09:02 AM
Mình đã tải được phương án tổng thể, rất cảm ơn bạn Vit

Tiện đây cho mình hỏi hiện nay thì các loại giá sau:
- giá đất,
- giá nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc
- Giá bồi thường hoa màu, cây trồng, vật nuôi
được áp dụng theo các văn bản nào hay vẫn sử dụng các văn bản trong bản phương án tổng thể mẫu mà bạn post lên?

caravan
30-11-2009, 09:44 AM
Tôi đọc và nhận thấy trình tự làm thủ tục GPMB ban đầu theo quy định từ điều 49 đến điều 53 của QĐ 108/2009 như sau:
1. Đồng thời với việc ban hành văn bản giới thiệu địa điểm đầu tư, UBND cấp huyện ký ban hành thông báo thu hồi đất.
2. Sau khi có chủ trương đầu tư được duyệt, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện đề nghị thành lập HĐ BT, HT TĐC
3. Sau 7 ngày nhận được hồ sơ, Ban BT GPMB huyện thẩm tra hồ sơ và trình UBND huyện ký QĐ thành lập HĐ BT, HT TĐC và thành lập tổ công tác.
4. Sau 7 ngày từ ngày thành lập HĐ BT, HT TĐC và tổ công tác -> họp dân, phát tờ khai để dân kê khai. Thời hạn nộp tờ khai: Sau 5 ngày với hộ gia đình, 10 ngày với tổ chức kể từ ngày nhận được tờ khai.
5. Tổ công tác phối hợp UBND cấp xã lập biên bản điều tra, xác minh tờ khai. Thời hạn điều tra: không thấy đề cập.
6. Sau 10 ngày kể từ khi hoàn thành điều tra:
- UB xã: ra văn bản xác nhận hiện trạng, tài sản, cây cối, hoa màu.
- Công an xã có văn bản xác minh hộ khẩu, nhân khẩu cư trú của hộ gia đình, cá nhân.
- Chi cục thuế có văn bản xác nhận thu nhập sau thuế
- Phòng Lao động thương binh và xã hội có văn bản xác nhận về đối tượng chính sách
- Cơ quan quản lý vốn, tài sản Nhà nước theo phân cấp có văn bản xác nhận về nguồn, cơ cấu vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước đối với đất, tài sản nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng của tổ chức


Ở đây có thể hiểu là các bước chuẩn bị này được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư.

Sang đến điều 54 đề cập luôn đến việc tiến hành lập phương án DBGPMG chi tiết, sau khi có quyết định đầu tư.

Vậy thì phương án tổng thể được lập như thế nào thì không thấy nói đến. Căn cứ, cơ sở nào để lập, ai lập, chi phí ra sao?

vitbau03
30-11-2009, 01:15 PM
đơn giá đất, hoa màu, xây dựng hiện giờ vẫn dùng những quyết định tớ nêu trong phương án đó.
phương án tổng thể đwocj lập sau khi chủ đầu tư kết hợp với ban, phòng tài nguyên, phường, xẫ đó lên phương án tổng thể trước khi thành lập hội đồng và tổ công tác giúp việc(cái này phải do chủ đầu tư làm hết)

dalze.affection
10-12-2009, 10:01 PM
Vừa qua mình được giao tham gia công tác GPMB của một dự án. Mình muốn hỏi anh em nào biết phương pháp xác định chi phí trả cho các ban đền đền bù của địa phương, (theo quy định nào đó thì chi phí này không vượt quá 2% giá trị bồi thường). Trong trường hợp tỉ lệ này thấp hơn 2%, thì căn cứ nào để xác định và thoả thuận. Hoặc anh em nào có kinh nghiệm về lĩnh vực này thì xin chỉ giáo.
Cám ơn các anh em!

Đinh Tấn Linh
10-12-2009, 10:23 PM
Vừa qua mình được giao tham gia công tác GPMB của một dự án. Mình muốn hỏi anh em nào biết phương pháp xác định chi phí trả cho các ban đền đền bù của địa phương, (theo quy định nào đó thì chi phí này không vượt quá 2% giá trị bồi thường). Trong trường hợp tỉ lệ này thấp hơn 2%, thì căn cứ nào để xác định và thoả thuận. Hoặc anh em nào có kinh nghiệm về lĩnh vực này thì xin chỉ giáo.
Cám ơn các anh em!

Chào bạn!
Tại nghị định 197/2004/NĐ-CP đã quy định

Điều 48. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1. Tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm lập dự toán chi phí cho công tác này của từng dự án như sau:
a) Đối với các khoản chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo quy định hiện hành;
b) Đối với các khoản chi chưa hoặc không có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá thì lập dự toán theo thực tế cho phù hợp với đặc điểm của từng dự án và thực tế ở địa phương;
c) Chi in ấn tài liệu, văn phòng phẩm, xăng xe, hậu cần phục vụ và các khoản phục vụ cho bộ máy quản lý được tính theo nhu cầu thực tế của từng dự án.
2. Kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án; mức cụ thể do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phù hợp với thực tế ở địa phương và tuỳ theo quy mô, tính chất, đặc điểm của từng loại dự án; việc chi tiêu, thanh quyết toán được thực hiện theo quy định của pháp luật.


Những khoản chi phí được chi của hội đồng bồi thường thiệt hai được chi trong phần em đã in nghiêng. Các chứng từ chi tiêu phải phù hợp theo quy định tài chính hiện hành.
Kể từ khi nghị định 99/2007/NĐ-CP ra đời thi việc quyết toán chi phí này (trường hợp có trong dự án, công trình) thì như một hạng mục.
Hội đồng bồi thường thiệt hại thực hiện chi tiêu trong mức tối đa 2% của phương án bồi thường thiệt hại được duyệt và cung cấp cho Chủ đầu tư để quyết toán chung với công trình.
Thân chào!

thinhpmu
10-12-2009, 11:02 PM
Vừa qua mình được giao tham gia công tác GPMB của một dự án. Mình muốn hỏi anh em nào biết phương pháp xác định chi phí trả cho các ban đền đền bù của địa phương, (theo quy định nào đó thì chi phí này không vượt quá 2% giá trị bồi thường). Trong trường hợp tỉ lệ này thấp hơn 2%, thì căn cứ nào để xác định và thoả thuận.
Việc thực hiện bồi thường - GPMB thì bạn nên nghiên cứu nghị định 69/NĐ-CP ngày 13/8/2009.
Các bước thực hiện giống như trình tự đầu tư một dự án.
Xác định các giá trị bồi thường về đất, tài sản, cây cối hoa màu (nếu có), các chính hỗ trợ liên quan. Sau đó tính 2% chi phí thực hiện. Nếu thấp hơn 2% thì tốt. Các thủ tục liên quan về tài chính để lấy chi phí 2% phải đúng với các quy định hiện hành. Kinh phí này vẫn phải quyết toán bình thường.

capovoc
11-12-2009, 09:25 AM
Ở đây có thể hiểu là các bước chuẩn bị này được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư.

Sang đến điều 54 đề cập luôn đến việc tiến hành lập phương án DBGPMG chi tiết, sau khi có quyết định đầu tư.

Vậy thì phương án tổng thể được lập như thế nào thì không thấy nói đến. Căn cứ, cơ sở nào để lập, ai lập, chi phí ra sao?

1.Tôi nghiên cứu QĐ 108 rất ít;tuy nhiên theo NĐ 69 của CP,TT 14 của Bộ TNMT thì Phương án Bồi thường,hỗ trợ và tái định cư(Viết tắt:BTHTTĐC)vãn phải gồm PA tổng thể và PA chi tiết nhưng trình tự,thủ tục,nội dung đã có nhiều thay đổi nên một số điều của NĐ 181,NĐ 17,NĐ 197,NĐ 84...đã được huỷ.PA BTHTTĐC(tổng thể,chi tiết) trước đây được tách biệt nhưng nay nằm trongDAĐT,kinh phí này nằm trong Tổng mức đầu tư, trừ trường hợp BTHTTĐC theo QH,KHSDĐ.Để không trái với quy định của Luật Đất đai 2003 nên CP khi ra NĐ 69 vẫn phải đưa PA tổng thể vào PABT,nhưng mức độ yêu cầu đơn giản nhiều giống như NĐ 22 trước đây và không cần thẩm định trước và đưa vào DA với mức độ ước tính(Dự kiến);khi cấp thẩm quyền phê duyệt DA tức là đã phê duyệt PA tổng thể.Nội dung của PA tổng thể vẫn bao gồm các nội dung:
-Khảo sát đo đạc thửa đất(trích đo) hoặc trích lục bản đồ địa chính để có thuộc tính thửa đất theo ranh giới DA;kiểm đếm sơ bộ tài sản trên thửa đất.Lập bảng tổng hợp các chủ SDĐ và các thông tin về thửa đất(loại đât,diện tích,tình trạng SDĐ...) và TS trên đất.
-Dự kiến chính sách BT,các chế độ hỗ trợ,;dự kiến vị trí và số hộ TĐC
-Dự kiến kinh phí bồi thường trên cơ sở đơn giá công bố hàng năm,chi phí tở chức BTHTTĐC.
-Dự kiến giá đất TĐC,tiến độ BTHTTĐC...
2.Căn cứ QHXD 1/500 của DA mà CĐT lập PA tổng thể,không có định mức và chi phí lập PA tổng thể.
Có vài ý kiến thảo luận.

sangech
12-12-2009, 09:46 PM
Theo nghị định 69 thì chủ đầu tư phải lập phương án tổng thể, nếu trường hợp đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư. Ban BT GPMB có trách nhiệm hỗ trợ chủ đầu tư lập, nhưng cơ quan ký và chuyển là chủ đầu tư, chuyển phòng TNMT huyện hay sở thẩm định tuỳ cấp, và cơ quan này tham mưu UBND ban hành quyết định PDPATT

vitbau03
13-12-2009, 12:50 PM
Vừa qua mình được giao tham gia công tác GPMB của một dự án. Mình muốn hỏi anh em nào biết phương pháp xác định chi phí trả cho các ban đền đền bù của địa phương, (theo quy định nào đó thì chi phí này không vượt quá 2% giá trị bồi thường). Trong trường hợp tỉ lệ này thấp hơn 2%, thì căn cứ nào để xác định và thoả thuận. Hoặc anh em nào có kinh nghiệm về lĩnh vực này thì xin chỉ giáo.
Cám ơn các anh em!
thường thì các ban hoặc trung tâm phát triển quỹ đất sẽ quyết toán hết số tiền 2% đó, còn nếu không hết họ thanh toán đến đâu thì mình chấp nhận đến đó cho họ.
khoản 2% này chi nhiều nhất cho: điều tra khảo sát lên phương án chi tiết và các cuộc họp của hội đồng...
nó được thể hiện bởi: giấy mời, danh sách đại biểu tham dự hội nghị có ký tên, biên bản cuộc họp( đối với trường hợp họp hội đồng) còn điều tra khảo sát cũng tương tự vậy.

quang.quachngoc
19-02-2010, 10:30 PM
thường thì các ban hoặc trung tâm phát triển quỹ đất sẽ quyết toán hết số tiền 2% đó, còn nếu không hết họ thanh toán đến đâu thì mình chấp nhận đến đó cho họ.
khoản 2% này chi nhiều nhất cho: điều tra khảo sát lên phương án chi tiết và các cuộc họp của hội đồng...
nó được thể hiện bởi: giấy mời, danh sách đại biểu tham dự hội nghị có ký tên, biên bản cuộc họp( đối với trường hợp họp hội đồng) còn điều tra khảo sát cũng tương tự vậy.
Way!! Cái vụ ĐBGPMB nầy, thì thủ tục đúng là như thế. Cái 2% này, khi viết Phương Án ĐBGPMB là phải bao gồm cả nó đấy. Chủ đầu tư vác lên trình lên cấp tỉnh, rồi tỉnh chuyển về huyện, ký QĐ phê duyệt là PC.Tịch Huyện. Sau đó UBND huyện cũng ra QĐ thành lập hội đồng đền bù GPMB... Đến khi trả tiền ok xong hết, sau đó chuyển hồ sơ đầy đủ cho Phòng Tài chính để phê duyệt kinh phí đền bù GPMB, sau đó cái 2% mà bạn đc phê duyệt ấy mà. Lúc đó đ/c thấy đc phê duyệt BN là biết ngay. Mấy người có tên trong cái HĐ ĐB ấy mới đc lĩnh phần tiền này.

bvcbla
05-03-2010, 03:55 PM
Mình đang tiến hành lập phương án tổng thể HTĐB & GPMB của dự án hơn 4ha tại quận Hoàng mai, đất dự án là ao hồ nuôi cá.

Mình nghiên cứu 108/2009/QĐ-UBND, 69/NĐ-CP và 103/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của quận Hoàng mai qui đinh giá đất trung bình (Hiện nay mình không tìm thấy 103/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của quận Hoàng mai để xem chính xác giá đất trung bình là bao nhiêu, bạn nào có cho mình xin luôn nhé.).

Các bạn giúp mình lập dự kiến kinh phí bồi thường, đên bù, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng với.

Cảm ơn mọi người

Tải NĐ 69 tại đây (http://www.4shared.com/file/234705840/c077ff50/ND69CP.html)

capovoc
05-03-2010, 04:24 PM
Mình đang tiến hành lập phương án tổng thể HTĐB & GPMB của dự án hơn 4ha tại quận Hoàng mai, đất dự án là ao hồ nuôi cá.

Mình nghiên cứu 108/2009/QĐ-UBND, 69/NĐ-CP và 103/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của quận Hoàng mai qui đinh giá đất trung bình (Hiện nay mình không tìm thấy 103/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của quận Hoàng mai để xem chính xác giá đất trung bình là bao nhiêu, bạn nào có cho mình xin luôn nhé.).

Các bạn giúp mình lập dự kiến kinh phí bồi thường, đên bù, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng với.

Cảm ơn mọi người

1.Theo quy định của NĐ 69 và thông tư 14 thì hiện nay khái niệm PA tổng thể Bồi thường,hỗ trợ và tái định cư(thống nhất một cụm từ này) chỉ được lập sơ bộ,rất đơn giản,(không cần phê duyệt trước) trong giai đoạn lập DA cùng với chi phí ĐT XD thành tổng mức đầu tư.
2.QĐ 108 của Hà nội và giá đất BT quận Hoàng Mai,bạn nên cầu cứu Trial Mod vitbau03 là có ngay.

bvcbla
05-03-2010, 04:36 PM
1.Theo quy định của NĐ 69 và thông tư 14 thì hiện nay khái niệm PA tổng thể Bồi thường,hỗ trợ và tái định cư(thống nhất một cụm từ này) chỉ được lập sơ bộ,rất đơn giản,(không cần phê duyệt trước) trong giai đoạn lập DA cùng với chi phí ĐT XD thành tổng mức đầu tư.
2.QĐ 108 của Hà nội và giá đất BT quận Hoàng Mai,bạn nên cầu cứu Trial Mod vitbau03 là có ngay.

Nghĩa là mình có thể tách phương án Bồi thường,hỗ trợ và tái định cư với phương án kinh phí giải phóng mặt băng.

Phương án Bồi thường,hỗ trợ và tái định cư chỉ lập sơ bộ để lập dự án trình phê duyệt thu hồi đất, giao đất có phải không bạn?

Mình muốn tính sơ bộ kinh phí giải phóng mặt bằng mà không có 103/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của quận Hoàng mai để xem giá đất trung bình thì mưói tính được tiền hỗ trợ đất. Bạn nào có cho mình xin nhé và có thể hướng dẫn mình cách tính kinh phí giải phóng mặt bằng luôn thì tốt quá

Cảm ơn mọi người

capovoc
05-03-2010, 04:55 PM
Nghĩa là mình có thể tách phương án Bồi thường,hỗ trợ và tái định cư với phương án kinh phí giải phóng mặt băng.

Phương án Bồi thường,hỗ trợ và tái định cư chỉ lập sơ bộ để lập dự án trình phê duyệt thu hồi đất, giao đất có phải không bạn?

Mình muốn tính sơ bộ kinh phí giải phóng mặt bằng mà không có 103/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của quận Hoàng mai để xem giá đất trung bình thì mưói tính được tiền hỗ trợ đất. Bạn nào có cho mình xin nhé và có thể hướng dẫn mình cách tính kinh phí giải phóng mặt bằng luôn thì tốt quá

Cảm ơn mọi người

Lập DA thì lập PA tổng thể BTHTTĐC,sau khi DA được duyệt lập PA chi tiết BTHTTĐC.Vitbau03 đâu giúp bvcbla QĐ 103 chút!

vitbau03
05-03-2010, 11:36 PM
Mình đang tiến hành lập phương án tổng thể HTĐB & GPMB của dự án hơn 4ha tại quận Hoàng mai, đất dự án là ao hồ nuôi cá.

Mình nghiên cứu 108/2009/QĐ-UBND, 69/NĐ-CP và 103/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của quận Hoàng mai qui đinh giá đất trung bình (Hiện nay mình không tìm thấy 103/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của quận Hoàng mai để xem chính xác giá đất trung bình là bao nhiêu, bạn nào có cho mình xin luôn nhé.).

Các bạn giúp mình lập dự kiến kinh phí bồi thường, đên bù, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng với.

Cảm ơn mọi người

Tải NĐ 69 tại đây (http://www.4shared.com/file/234705840/c077ff50/ND69CP.html)
Đất bạn GPMB được áp dụng là đất nông nghiệp thuộc địa phận hành chính phường, thị trấn nên sẽ được hỗ trợ bằng 30% giá đất ở trung bình của khu vực(theo khoản 2,3 điều 13 Quyết định 108/2009/QĐ-UBND). Phần giá đất ở trung bình của khu vực là trung bình cộng của tất cả các đường, phố tại phường đó có tên trong bảng giá đất thành phố. Các quận đều có quyết định bảng giá đất trung bình của từng phường của quận vì có phải ai cũng nắm được phường đó có bao nhiêu phố đâu:cool:.Bạn có thể gọi điện hoặc đến trực tiếp phường, quận Hoàng Mai xin số liêu này vì bạn làm dự án tại đây chắc chắn phải tạo dựng mối quan hệ rồi:cool:

Phần đất bạn GPMB được lập 1 bảng dự toán chi phí bồi thường-GPMB kèm theo tờ trình phê duyệt phương án tổng thể(ở Hà Nội khi các chủ đầu tư tiến hành GPMB đều phải làm phương án tổng thể để trình quận, huyện phê duyệt). Chia làm các phần sau:
- Đền bù hỗ trợ về đất: Đất nông nghiệp quận Hoàng Mai 252.000 đồng/1m2;
- Đền bù, hỗ trợ tài sản trên đất: hoa màu, vật nuôi áp dụng theo 6838/BG-STC;
- Các khoản hỗ trợ khác:
+ Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: 30kg/1nhân khẩu/tháng.
+ Đền bù hỗ trợ đối với đất nông nghiệp thuộc địa phận hành chính phường: 30% giá đất ở trung bình của khu vực áp dụng VT3(không được hưởng hõ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bằng 05 lần giá đất nông nghiệp).

Còn về phần kinh phí thực hiện công tác GPMB sẽ có 1 tờ trình riêng đề nghị phê duyệt chi phí thực hiện công tác GPMB 2% tổng kinh phí BT-GPMB. Trong tờ trình xin phê duyệt phương án tổng thể có nói đến chi phí này.(đó là 1 bản dự toán đi kèm).

PS: mấy hôm nay tinh thần 8/3 lên cao quá nên tiệc tùng hơi nhiều để tiền bối gọi đến 2 lần mà chưa trả lời đựoc:D

bvcbla
08-03-2010, 10:39 AM
Đất bạn GPMB được áp dụng là đất nông nghiệp thuộc địa phận hành chính phường, thị trấn nên sẽ được hỗ trợ bằng 30% giá đất ở trung bình của khu vực(theo khoản 2,3 điều 13 Quyết định 108/2009/QĐ-UBND). Phần giá đất ở trung bình của khu vực là trung bình cộng của tất cả các đường, phố tại phường đó có tên trong bảng giá đất thành phố. Các quận đều có quyết định bảng giá đất trung bình của từng phường của quận vì có phải ai cũng nắm được phường đó có bao nhiêu phố đâu:cool:.Bạn có thể gọi điện hoặc đến trực tiếp phường, quận Hoàng Mai xin số liêu này vì bạn làm dự án tại đây chắc chắn phải tạo dựng mối quan hệ rồi:cool:

Phần đất bạn GPMB được lập 1 bảng dự toán chi phí bồi thường-GPMB kèm theo tờ trình phê duyệt phương án tổng thể(ở Hà Nội khi các chủ đầu tư tiến hành GPMB đều phải làm phương án tổng thể để trình quận, huyện phê duyệt). Chia làm các phần sau:
- Đền bù hỗ trợ về đất: Đất nông nghiệp quận Hoàng Mai 252.000 đồng/1m2;
- Đền bù, hỗ trợ tài sản trên đất: hoa màu, vật nuôi áp dụng theo 6838/BG-STC;
- Các khoản hỗ trợ khác:
+ Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: 30kg/1nhân khẩu/tháng.
+ Đền bù hỗ trợ đối với đất nông nghiệp thuộc địa phận hành chính phường: 30% giá đất ở trung bình của khu vực áp dụng VT3(không được hưởng hõ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bằng 05 lần giá đất nông nghiệp).

Còn về phần kinh phí thực hiện công tác GPMB sẽ có 1 tờ trình riêng đề nghị phê duyệt chi phí thực hiện công tác GPMB 2% tổng kinh phí BT-GPMB. Trong tờ trình xin phê duyệt phương án tổng thể có nói đến chi phí này.(đó là 1 bản dự toán đi kèm).

PS: mấy hôm nay tinh thần 8/3 lên cao quá nên tiệc tùng hơi nhiều để tiền bối gọi đến 2 lần mà chưa trả lời đựoc:D

Cảm ơn vitbau03 nhé

Doanh nghiệp mình là doanh nghiệp nhà nước và đầu tư dự án bằng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp (Không phải vốn ngân sách nhà nước). Qua tính toán sơ bộ chi phí GPMB đối với dự án doanh nghiệp mình đang thực hiện thì chi phí bồi thường GPMB lên đến khoảng trên 130 tỷ, như vậy thì chi phí quá lớn đối với doanh nghiệp mình và nó vượt gần gấp 2 lần chi phí đầu tư xây dựng cơ bản.

Các bạn xem hướng dẫn giúp mình có cơ chế, chính sách nào (Của Tp.Hà nội hoặc Bộ tài chính,...) qui định về hỗ trợ kinh phí GPMB đối với dự án đầu tư xây dựng không?

trungnd
08-03-2010, 11:41 AM
Cảm ơn vitbau03 nhé

Doanh nghiệp mình là doanh nghiệp nhà nước và đầu tư dự án bằng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp (Không phải vốn ngân sách nhà nước). Qua tính toán sơ bộ chi phí GPMB đối với dự án doanh nghiệp mình đang thực hiện thì chi phí bồi thường GPMB lên đến khoảng trên 130 tỷ, như vậy thì chi phí quá lớn đối với doanh nghiệp mình và nó vượt gần gấp 2 lần chi phí đầu tư xây dựng cơ bản.

Các bạn xem hướng dẫn giúp mình có cơ chế, chính sách nào (Của Tp.Hà nội hoặc Bộ tài chính,...) qui định về hỗ trợ kinh phí GPMB đối với dự án đầu tư xây dựng không?

Em bận quá chưa gép đc, gửi anh cái tên QĐ và giá đất TB nè. PA tổng thể đơn giản lắm mà, anh lập cho dự án j anh.

vitbau03
08-03-2010, 02:15 PM
Cảm ơn vitbau03 nhé

Doanh nghiệp mình là doanh nghiệp nhà nước và đầu tư dự án bằng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp (Không phải vốn ngân sách nhà nước). Qua tính toán sơ bộ chi phí GPMB đối với dự án doanh nghiệp mình đang thực hiện thì chi phí bồi thường GPMB lên đến khoảng trên 130 tỷ, như vậy thì chi phí quá lớn đối với doanh nghiệp mình và nó vượt gần gấp 2 lần chi phí đầu tư xây dựng cơ bản.

Các bạn xem hướng dẫn giúp mình có cơ chế, chính sách nào (Của Tp.Hà nội hoặc Bộ tài chính,...) qui định về hỗ trợ kinh phí GPMB đối với dự án đầu tư xây dựng không?
Về phần GPMB bên bạn sẽ được khấu trừ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất bằng phần bồi thường, hỗ trợ về đất bạn đã trả cho các hộ dân. Ngoài ra các khoản hỗ trợ khác bên bạn phải tính với tổng mức đầu tư.

son1070
27-07-2010, 10:51 AM
Cho mình hỏi là: Nếu DAĐT đã dc phê duyệt rồi, nhưng trong đó ko nói rõ,ko thể hiện như mẫu và chỉ thể hiện tổng thể dự án, trong khi Dự án có nhiều hạng mục, và hiện tại Cơ quan mình đang chuẩn bị thực hiện trên địa bàn này (mà mình đề cập ở trên), nhưng địa bàn khác, đang triển khai khảo sát, lập bản đồ địa chính.

tungduong0610
07-08-2010, 09:37 AM
Em bận quá chưa gép đc, gửi anh cái tên QĐ và giá đất TB nè. PA tổng thể đơn giản lắm mà, anh lập cho dự án j anh.

chào bạn, mình đang cần lập PA đền bù giám đốc yêu cầu mình XD quy trình GOMP tổng thể, bạn hoặc các anh chị em khác có thể giúp mình được không

Cám ơn nhiều

meomuop26
17-03-2011, 03:37 PM
Bạn tham khảo góp ý, mình nghĩ cũng có ích nhé! Nếu bạn cần PA chi tiết và bảng chiết tính bồi thường từng hộ dân thì liên hệ nhé!

buratinoster
25-03-2011, 11:34 AM
Đất bạn GPMB được áp dụng là đất nông nghiệp thuộc địa phận hành chính phường, thị trấn nên sẽ được hỗ trợ bằng 30% giá đất ở trung bình của khu vực(theo khoản 2,3 điều 13 Quyết định 108/2009/QĐ-UBND). Phần giá đất ở trung bình của khu vực là trung bình cộng của tất cả các đường, phố tại phường đó có tên trong bảng giá đất thành phố. Các quận đều có quyết định bảng giá đất trung bình của từng phường của quận vì có phải ai cũng nắm được phường đó có bao nhiêu phố đâu:cool:.Bạn có thể gọi điện hoặc đến trực tiếp phường, quận Hoàng Mai xin số liêu này vì bạn làm dự án tại đây chắc chắn phải tạo dựng mối quan hệ rồi:cool:

Phần đất bạn GPMB được lập 1 bảng dự toán chi phí bồi thường-GPMB kèm theo tờ trình phê duyệt phương án tổng thể(ở Hà Nội khi các chủ đầu tư tiến hành GPMB đều phải làm phương án tổng thể để trình quận, huyện phê duyệt). Chia làm các phần sau:
- Đền bù hỗ trợ về đất: Đất nông nghiệp quận Hoàng Mai 252.000 đồng/1m2;
- Đền bù, hỗ trợ tài sản trên đất: hoa màu, vật nuôi áp dụng theo 6838/BG-STC;
- Các khoản hỗ trợ khác:
+ Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: 30kg/1nhân khẩu/tháng.
+ Đền bù hỗ trợ đối với đất nông nghiệp thuộc địa phận hành chính phường: 30% giá đất ở trung bình của khu vực áp dụng VT3(không được hưởng hõ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bằng 05 lần giá đất nông nghiệp).

Còn về phần kinh phí thực hiện công tác GPMB sẽ có 1 tờ trình riêng đề nghị phê duyệt chi phí thực hiện công tác GPMB 2% tổng kinh phí BT-GPMB. Trong tờ trình xin phê duyệt phương án tổng thể có nói đến chi phí này.(đó là 1 bản dự toán đi kèm).

PS: mấy hôm nay tinh thần 8/3 lên cao quá nên tiệc tùng hơi nhiều để tiền bối gọi đến 2 lần mà chưa trả lời đựoc:D
Có đơn giá bồi thường, hỗ trọ các loại cây hoa màu mới 2011 mà chưa áp dụng hả Vịt bầu xem Thông báo số 6760/STC-BG ngày 31/12/2010

do_hung
06-04-2011, 12:55 PM
Mình rất cần sự giúp đỡ!

Bên mình là chủ đầu tư 1 Dự án tại Hải Dương đang ở giai đoạn chuẩn bị GPMB.
Huyện đã lập xong phương án tổng thể trong đó có mục Tái định cư:
- Kinh phí bồi thường GPMB khu tái định cư
- Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng
Vậy, mình muốn là rõ;
1. Có phải trách nhiệm của Chủ đầu tư là phải bỏ kinh phí nói trên?
2. Nếu đúng, thì có thể chấp nhận ở mức độ nào?
3. Các văn bản pháp luật liên quan?

Mình rất mong nhận được sự phản hồi!

huyyeu99
26-04-2011, 01:57 PM
Theo nghị định 69 thì chủ đầu tư phải lập phương án tổng thể, nếu trường hợp đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư. Ban BT GPMB có trách nhiệm hỗ trợ chủ đầu tư lập, nhưng cơ quan ký và chuyển là chủ đầu tư, chuyển phòng TNMT huyện hay sở thẩm định tuỳ cấp, và cơ quan này tham mưu UBND ban hành quyết định PDPATT

Xin lỗi bạn điều nào trong 69 nói là "Ban BT GPMB có trách nhiệm hỗ trợ chủ đầu tư lập phương án tổng thể khi đã có đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư"

hong_le
26-06-2011, 12:48 AM
Theo tôi được biết thì trong Khoản 1 Điều 20 Thông tư 14/2009/TT-BTNMT hướng dẫn NĐ 69 có nêu "...Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng giúp nhà đầu tư lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư". Còn ở các Tỉnh lại có các hướng dẫn cụ thể (Nhưng nói thật GPMB có hướng dẫn thế nào cũng..vướng mắc)

hong_le
26-06-2011, 10:05 PM
Bên em là ban QLDA cấp huyện, đang lập dự án cải tạo nâng cấp đường trên địa bàn Hà Nội.

Hồ sơ trình duyệt dự án hiện đang còn thiếu phương án tổng thể về đền bù,
GPMB. Cái món này em chưa rành.

Vậy xin hỏi các anh chị xem trình tự lập cái phương án tổng thể này như thế nào?


Trước khi lập phương án tổng thể trước hết phải kiểm tra hồ sơ, quy mô dự án, đi khảo sát thực tế vì trong nội dung PA tổng thể khi lập cũng phải tóm tắt qua quy mô dự án.
Trong phương án tổng thể phải đầy đủ các chi tiết sau:
1) Diện tích các loại đất dự kiến thu hồi;
2) Tổng số người sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất;
3) Dự kiến số tiền bồi thường, hỗ trợ;
4) Việc bố trí tái định cư (dự kiến về nhu cầu, địa điểm, hình thức tái định cư);
5) Dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng.
Nếu bạn cần một phương án tổng thể mẫu tôi có thể gửi để bạn tham khảo

huynhkhacqui
17-09-2011, 11:07 PM
Về phương án tổng thể theo nghị định 69 và theo quyết định 35 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.
Theo nghị định 69 phương án thổng thể được lập và trình duyệt cùng với dự án đầu tư. Còn đối với các dự án thu hồi đất đã được Sở Tài chính phê duyệt dự án bồi thường thì có lập phương án tổng thể không, vấn đề này nghị định 69 và quyết định 35 không có đề cập. Nhở các anh chị có kinh nghiệm có ý kiến giúp mình nhé.