PDA

Xem bản đầy đủ : Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 có phải thay thế CV 1751 không?phuongphuong2005
06-10-2009, 12:07 AM
Có bạn nào biết có phải Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 (tải tại đây (http://giaxaydung.vn/diendan/bo-xay-dung/28209-quyet-dinh-957-qd-bxd-ngay-29-9-2009-cua-bo-xay-dung-cong-bo-dinh-muc-chi-phi-quan-ly-du-va-tu-van-dau-tu-xay-dung-cong-trinh.html)) sẽ thay thế CV 1751 không?mình thấy QĐ 957 không ghi rõ thay thế văn bản nào nhưng lại ghi có hiệu lực từ ngày ký (ngày 29/9/2009)? bạn nào biết trả lời cho mình nhé. Thanks.

mhientb
06-10-2009, 11:18 AM
Có bạn nào biết có phải Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 (tải tại đây (http://giaxaydung.vn/diendan/bo-xay-dung/28209-quyet-dinh-957-qd-bxd-ngay-29-9-2009-cua-bo-xay-dung-cong-bo-dinh-muc-chi-phi-quan-ly-du-va-tu-van-dau-tu-xay-dung-cong-trinh.html)) sẽ thay thế CV 1751 không?mình thấy QĐ 957 không ghi rõ thay thế văn bản nào nhưng lại ghi có hiệu lực từ ngày ký (ngày 29/9/2009)? bạn nào biết trả lời cho mình nhé. Thanks.

Theo mình thì có thể hiểu 2 văn bản trên theo các khía cạnh sau:
1) Khía cạnh Quy phạm pháp luật: Đối chiếu với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 thì Công văn số 1751 và Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng đều không thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nêu tại Điều 2 của luật BHVBQPPL. Điều này có nghĩa là các văn bản trên đều mang tính hướng dẫn.
2) Bản chất vấn đề: từ khi có chủ trương quản lý nhà nước tách ra khỏi doanh nghiệp. Nghĩa là NN không can thiệp vào hoạt động cụ thể của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền tự chủ sản xuất kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của mình. Vì thế, các định mức, đơn giá sẽ được NN chuyển giao dần dần quyền tự chủ cho doanh nghiệp và sự vận động của chúng theo cơ chế thị trường định hướng của NN. Vì thế, trong trường hợp này, Bộ XD cũng không thể ban hành Thông tư quy định cụ thể về định mức chi phí được và sau này cũng vậy.
3) Tính chất áp dụng: Điều 1 của QĐ 957/QĐ-BXD ghi rõ: "các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí". Vì vậy, đây chỉ là tham khảo theo kiểu "chuẩn mực chung theo biến đổi của thị trường".
4) Cách áp dụng: 2 loại văn bản trên không có sự phủ định, sửa đổi, bổ sung hay thay thế lẫn nhau. Vì thế, vế lý mà nói bạn áp dụng văn bản nào cũng được. Tuy nhiên, theo thông lệ, người ta áp dụng cái ra sau do nội dung của nó có tính cập nhật hoặc hoàn thiện hơn (theo thời giá của thị trường chung về chi phí).

nguyenduong
07-10-2009, 08:25 AM
Có bạn nào biết có phải Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 (tải tại đây (http://giaxaydung.vn/diendan/bo-xay-dung/28209-quyet-dinh-957-qd-bxd-ngay-29-9-2009-cua-bo-xay-dung-cong-bo-dinh-muc-chi-phi-quan-ly-du-va-tu-van-dau-tu-xay-dung-cong-trinh.html)) sẽ thay thế CV 1751 không?mình thấy QĐ 957 không ghi rõ thay thế văn bản nào nhưng lại ghi có hiệu lực từ ngày ký (ngày 29/9/2009)? bạn nào biết trả lời cho mình nhé. Thanks.

CV 1751 hay QĐ 957 chỉ là công bố, chủ đầu tư có thể áp dụng và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình.

nguyentheanh
07-10-2009, 11:17 PM
Ý kiến trả lời của bạn mhientb là hoàn toàn chuẩn xác, phù hợp với tư tưởng tác giả soạn thảo Quyết định 957/QĐ-BXD. Xin trích lại một lần nữa:

Theo mình thì có thể hiểu 2 văn bản trên theo các khía cạnh sau:
1) Khía cạnh Quy phạm pháp luật: Đối chiếu với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 thì Công văn số 1751 và Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng đều không thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nêu tại Điều 2 của luật BHVBQPPL. Điều này có nghĩa là các văn bản trên đều mang tính hướng dẫn.
2) Bản chất vấn đề: từ khi có chủ trương quản lý nhà nước tách ra khỏi doanh nghiệp. Nghĩa là NN không can thiệp vào hoạt động cụ thể của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền tự chủ sản xuất kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của mình. Vì thế, các định mức, đơn giá sẽ được NN chuyển giao dần dần quyền tự chủ cho doanh nghiệp và sự vận động của chúng theo cơ chế thị trường định hướng của NN. Vì thế, trong trường hợp này, Bộ XD cũng không thể ban hành Thông tư quy định cụ thể về định mức chi phí được và sau này cũng vậy.
3) Tính chất áp dụng: Điều 1 của QĐ 957/QĐ-BXD ghi rõ: "các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí". Vì vậy, đây chỉ là tham khảo theo kiểu "chuẩn mực chung theo biến đổi của thị trường".
4) Cách áp dụng: 2 loại văn bản trên không có sự phủ định, sửa đổi, bổ sung hay thay thế lẫn nhau. Vì thế, vế lý mà nói bạn áp dụng văn bản nào cũng được. Tuy nhiên, theo thông lệ, người ta áp dụng cái ra sau do nội dung của nó có tính cập nhật hoặc hoàn thiện hơn (theo thời giá của thị trường chung về chi phí).

lamtkpm
08-10-2009, 09:51 AM
Ai có bảng tra định mức chi phí QLDA và tư vấn theo 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 ko? cho minh xin. Mình cảm ơn!

humour
08-10-2009, 11:27 AM
Gửi các bạn Quyết định 957/2009/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về việc công bố định mức chi phí QLDA và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Xin mời bạn kích vào đây để tải Quyết định số 957. (http://www.4shared.com/file/138326351/aff7f94f/Giaxaydungvn-Dinh-muc-CP-QLDA-TV-957-29-09-09.html)

http://dc162.4shared.com/img/138326351/aff7f94f/Giaxaydungvn-Dinh-muc-CP-QLDA-TV-957-29-09-09.pdf (http://www.4shared.com/file/138326351/aff7f94f/Giaxaydungvn-Dinh-muc-CP-QLDA-TV-957-29-09-09.html)

Best regards!

Hữu Diên
08-10-2009, 02:01 PM
Các bạn thân mến! Tôi hoàn toàn thống nhất vơi mhientb và theanh. Nhưng có điều hiện nay về luật pháp của ta, khi kiểm tra, kiểm toán họ có coi là "tham khao" hay là luật định. Ở đây tôi nghĩ công văn thì tính hướng dẫn tốt hơn là quyết định.

lamtkpm
08-10-2009, 02:22 PM
Mình cần bảng tra hệ số nội suy lập bằng
EXCEL như cái bảng tra he so theo 1751 dang dung vậy. Có ai sửa được cái bảng tra theo 1751 theo 957/QĐ_BXD mới ko? cho mình xin. Mình cảm ơn

hungdtsd
08-10-2009, 03:28 PM
Các bác cho em hỏi về bên phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp????
Bên em là chủ đầu tư: ký hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư với một đơn vị tư vấn. Ngày trước dùng 1751 đã bao gồm trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp và hiện nay BXD ban hành quyết định 957/QĐ-BXD định mức cho công tác tư vấn lập dự án đầu tư chưa bao gồm giá trị bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
Vậy xin hỏi bác nào hiểu về vấn đề này cho em biết: Bên em hay đơn vị tư vấn sẽ phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (công tác tư vấn lập dự án đầu tư có cần thiết đưa bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không)

TRẦN QUANG MINH
08-10-2009, 03:32 PM
Gửi tặng bạn file EXCEL tôi vừa làm xong , file nầy có thể dùng làm mọi thứ công việc từ lập dự án đến dự toán hạng mục . ( luôn chọn Tool > Options > Calculation > đánh dấu Interation ) , bạn chỉ nên thao tác trong những ô có chữ MÀU ĐỎ thôi nhé . File nầy tôi làm ra chủ yếu phục vụ cho công việc của tôi nên có vẻ luộm thuộm lắm , nếu lỡ thao tác sai thì đừng ráng sửa ( kể cả undo ) tốt nhất là thoát ra rồi vào lại sẽ đở tốn công hơn . Chúc bạn may mắn . :D

lamtkpm
08-10-2009, 10:49 PM
mình cảm ơn bạn Trần Quang Minh về bảng THKP. Bảng này nhìn hơi phức tạp, nhưng dù sao có còn hơn ko.

Huce2545
09-10-2009, 08:55 AM
Cho em hỏi chút...
- Theo QĐ 957 thì một số chỉ phí chỉ xét cận dưới là <=10 tỷ, đặc biệt chỉ phí lập dự án cận dưới >=15 tỷ (phù hợp với công trình bắt buộc phải lập dự án).
Nhưng nếu dự án có nhiều hạng mục. ví dụ như 1 khu đô thị có nhiều khu biệt thự, nhiều biệt thự liền kề giá trị khoảng 2-3 tỷ.
Theo em vẫn thấy thì mỗi hạng mục 1 nhà biệt thự như vậy đều có tổng dự toán riêng. Trong tổng dự toán riêng đó chi phí QLDA và TVĐT tính % theo giá trị xây lắp của riêng hạng mục chứ không phải % của TMĐT toàn dự án, do đó tỷ lệ % khác rất nhiều.
- Bảng 14 trang 30/42 QĐ 957 là chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của Dự án, chi phí này là chi phí nào trong CV 1751 ?
Em xin được giải đáp về vấn đề này?
Em cảm ơn!

nguyentheanh
09-10-2009, 09:56 AM
Nhưng nếu dự án có nhiều hạng mục. ví dụ như 1 khu đô thị có nhiều khu biệt thự, nhiều biệt thự liền kề giá trị khoảng 2-3 tỷ.
Theo em vẫn thấy thì mỗi hạng mục 1 nhà biệt thự như vậy đều có tổng dự toán riêng. Trong tổng dự toán riêng đó chi phí QLDA và TVĐT tính % theo giá trị xây lắp của riêng hạng mục chứ không phải % của TMĐT toàn dự án, do đó tỷ lệ % khác rất nhiều.
1. Chi phí QLDA trong TMĐT xác định bằng tỷ lệ % (bảng số 1 QĐ 957/QĐ-BXD) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa VAT) trong Tổng mức đầu tư được duyệt.
2. Chi phí QLDA trong dự toán công trình xác định bằng tỷ lệ % (cùng định mức tỷ lệ % sử dụng để tính chi phí QLDA trong TMĐT nói trên) và nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa VAT) của dự toán công trình được duyệt.
Tương tự đối với chi phí TVĐT (bạn xem tiêu đề các bảng định mức). Bạn lưu ý là: Theo Nghị định 99 không còn khái niệm tổng dự toán nữa đâu nhé.


- Bảng 14 trang 30/42 QĐ 957 là chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của Dự án, chi phí này là chi phí nào trong CV 1751 ?
Em xin được giải đáp về vấn đề này?

QĐ 957/QĐ-BXD có nhiều cập nhật, hoàn thiện hơn so với 1751. Trong 1751 chưa có định mức chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án, Viện Kinh tế xây dựng đã nghiên cứu bổ sung chi phí này và Bộ Xây dựng đã công bố.

Huce2545
09-10-2009, 12:05 PM
Vâng cảm ơn Bác Thế Anh.
Nhân tiện cho em hỏi thêm một chút...
Chi phí khác trong TMĐT:
- Lệ phí thẩm định dự án (TT 109-2000-BTC)
- Chi phí kiểm toán
- Chi phí thẩm tra phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư (TT 33-2007-BTC & QĐ 2173-2007-BTC_dinh chinh TT33BTC)
Các chi phí này tính = tỷ lệ % * TMĐT được duyệt. Mà các chi phí này lại là 1 thành phần của TMĐT, tức là muốn có TMĐT để xin duyệt thì phải tính được các chi phí này trước. Em không hiểu mâu thuẫn này?
Em cũng đã đọc nhiều bài viết giải đáp câu hỏi trên, nhưng vẫn thấy chưa thỏa mãn. Về thực tế, em thấy nhiều người tính các chi phí trên theo TL % * (chi phí XD + chi phí TB trước thuế), chứ không phải TMĐT vì lúc này chưa có con số chính xác của TMĐT. Nhưng như vậy có vẻ không đúng theo định mức trong TT 33.
Em mong được giải đáp ?

conghaice
09-10-2009, 12:15 PM
Gửi tặng bạn file EXCEL tôi vừa làm xong , file nầy có thể dùng làm mọi thứ công việc từ lập dự án đến dự toán hạng mục . ( luôn chọn Tool > Options > Calculation > đánh dấu Interation ) , bạn chỉ nên thao tác trong những ô có chữ MÀU ĐỎ thôi nhé . File nầy tôi làm ra chủ yếu phục vụ cho công việc của tôi nên có vẻ luộm thuộm lắm , nếu lỡ thao tác sai thì đừng ráng sửa ( kể cả undo ) tốt nhất là thoát ra rồi vào lại sẽ đở tốn công hơn . Chúc bạn may mắn . :D
Cảm ơn bạn rất nhiều về file bổ ích này nhưng bạn có thể giải thích rõ hơn các ký hiệu Att, Bxl, Cxl, Ađ,n, Bđ,n và Cđ,n được không. Thanks!

xntv_imc
09-10-2009, 12:40 PM
Vâng cảm ơn Bác Thế Anh.
Nhân tiện cho em hỏi thêm một chút...
Chi phí khác trong TMĐT:
- Lệ phí thẩm định dự án (TT 109-2000-BTC)
- Chi phí kiểm toán
- Chi phí thẩm tra phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư (TT 33-2007-BTC & QĐ 2173-2007-BTC_dinh chinh TT33BTC)
Các chi phí này tính = tỷ lệ % * TMĐT được duyệt. Mà các chi phí này lại là 1 thành phần của TMĐT, tức là muốn có TMĐT để xin duyệt thì phải tính được các chi phí này trước. Em không hiểu mâu thuẫn này?
Em cũng đã đọc nhiều bài viết giải đáp câu hỏi trên, nhưng vẫn thấy chưa thỏa mãn. Về thực tế, em thấy nhiều người tính các chi phí trên theo TL % * (chi phí XD + chi phí TB trước thuế), chứ không phải TMĐT vì lúc này chưa có con số chính xác của TMĐT. Nhưng như vậy có vẻ không đúng theo định mức trong TT 33.
Em mong được giải đáp ?

Mình thấy các chi phí ban nêu ở trên đây đề tính dễ dàng thông qua bảng tính excel thôi. Nghĩa là bạn giả định TMĐT gần với số bạn ước tính rồi từ đó xác định các chi phí nêu trên. Đây là công việc tính lặp nhiều lần. Khoảng 10-15 lần là sẽ có con số giá trị TMĐT trong các lần tính sẽ tiệm cận và trùng nhau.

TRẦN QUANG MINH
09-10-2009, 12:44 PM
Cảm ơn bạn rất nhiều về file bổ ích này nhưng bạn có thể giải thích rõ hơn các ký hiệu Att, Bxl, Cxl, Ađ,n, Bđ,n và Cđ,n được không. Thanks!
Att : giá trị vật tư thực tế phần xây lắp
Bxl : giá trị nhân công từ định mức dự toán phần xây lắp
Cxl : giá trị máy thi công từ định mức dự toán phần xây lắp
Ađn : giá trị vật tư thực tế phần điện nước
Bxl : giá trị nhân công từ định mức dự toán phần điện nước
Cxl : giá trị máy thi công từ định mức dự toán phần điện nước

TRẦN QUANG MINH
09-10-2009, 01:01 PM
Mình thấy các chi phí ban nêu ở trên đây đề tính dễ dàng thông qua bảng tính excel thôi. Nghĩa là bạn giả định TMĐT gần với số bạn ước tính rồi từ đó xác định các chi phí nêu trên. Đây là công việc tính lặp nhiều lần. Khoảng 10-15 lần là sẽ có con số giá trị TMĐT trong các lần tính sẽ tiệm cận và trùng nhau.
Trong file " bảng tổng hợp chi phí tính theo QĐ 957 " tôi gửi tặng các bạn có một hàm để " nội suy lùi " các chi phí có liên quan tới TMĐT , tôi hướng dẫn các bạn thực hiện như sau :
- Đầu tiên mở nút Data filter tại cột AI
- Bôi đen ô R4 , nhấn Ctrl rồi bôi tiếp ô S5 ( S5 là sai , tôi sửa lại là S4 ) , xong nhấn Ctrl + C
- Bôi đen ô J4 , xong nhấn Ctrl + V nhiều lần , nhìn sang ô " kiểm tra " thấy giá trị thay đổi dần đến khi nào hai ô có giá trị bằng nhau là kết thúc quá trình nội suy lùi , TMĐT nầy là hoàn toàn chính xác không chê vào đâu được .:D

Huce2545
09-10-2009, 01:47 PM
Trong file " bảng tổng hợp chi phí tính theo QĐ 957 " tôi gửi tặng các bạn có một hàm để " nội suy lùi " các chi phí có liên quan tới TMĐT , tôi hướng dẫn các bạn thực hiện như sau :
- Đầu tiên mở nút Data filter tại cột AI
- Bôi đen ô R4 , nhấn Ctrl rồi bôi tiếp ô S5 , xong nhấn Ctrl + C
- Bôi đen ô J4 , xong nhấn Ctrl + V nhiều lần , nhìn sang ô " kiểm tra " thấy giá trị thay đổi dần đến khi nào hai ô có giá trị bằng nhau là kết thúc quá trình nội suy lùi , TMĐT nầy là hoàn toàn chính xác không chê vào đâu được .:D

Rất cảm ơn Anh, nhưng Anh ơi không hiểu sao em DOWN file của Anh về rồi, mở ra lại bị lỗi FONT.
Có lẽ máy em bị thiếu Font. Cho em hỏi Anh dùng Font gì vậy ạ?
Hơn nữa em có thực hiện theo hướng dẫn của Anh, nhưng Anh xem lại giúp ô S5 là ô gì vậy Anh?
Em làm thị bị báo lỗi.

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009100928141zgnjmge0ot120504_1.jpeg

Đinh Tấn Linh
09-10-2009, 03:22 PM
Vâng cảm ơn Bác Thế Anh.
Nhân tiện cho em hỏi thêm một chút...
Chi phí khác trong TMĐT:
- Lệ phí thẩm định dự án (TT 109-2000-BTC)
- Chi phí kiểm toán
- Chi phí thẩm tra phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư (TT 33-2007-BTC & QĐ 2173-2007-BTC_dinh chinh TT33BTC)
Các chi phí này tính = tỷ lệ % * TMĐT được duyệt. Mà các chi phí này lại là 1 thành phần của TMĐT, tức là muốn có TMĐT để xin duyệt thì phải tính được các chi phí này trước. Em không hiểu mâu thuẫn này?
Em cũng đã đọc nhiều bài viết giải đáp câu hỏi trên, nhưng vẫn thấy chưa thỏa mãn. Về thực tế, em thấy nhiều người tính các chi phí trên theo TL % * (chi phí XD + chi phí TB trước thuế), chứ không phải TMĐT vì lúc này chưa có con số chính xác của TMĐT. Nhưng như vậy có vẻ không đúng theo định mức trong TT 33.
Em mong được giải đáp ?

Chào bạn!

Gởi bạn file mẫu mình tính chi phí thẩm tra quyết toán và chi phí kiểm toán theo thông tư 33/2007/TT-BTC trên tổng mức đầu tư.
Bạn xem trong sheet tổng hợp kinh phí nhé! (file này vẫn đang tính theo 1751)

TRẦN QUANG MINH
09-10-2009, 05:06 PM
Rất cảm ơn Anh, nhưng Anh ơi không hiểu sao em DOWN file của Anh về rồi, mở ra lại bị lỗi FONT.
Có lẽ máy em bị thiếu Font. Cho em hỏi Anh dùng Font gì vậy ạ?
Hơn nữa em có thực hiện theo hướng dẫn của Anh, nhưng Anh xem lại giúp ô S5 là ô gì vậy Anh?
Em làm thị bị báo lỗi.

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009100928141zgnjmge0ot120504_1.jpeg
- Tôi dùng font Vni Windows . Có lẽ EXCEL của bạn mặc định với font Unicode . Bạn thử khắc phục xem sao .
- Bấm thêm S4 ( chứ không phải S5 , xin lổi tôi nhầm )cùng lúc với nhấn Ctrl là để chuẩn bị copy liên tục . Nếu bạn chưa quen thì gõ số vừa hiện trong ô kiểm tra vào ô J4 rồi enter , cứ thế làm hoài thì kết quả củng tương tự .

dinhdangquang
10-10-2009, 08:24 AM
1. Chi phí QLDA trong TMĐT xác định bằng tỷ lệ % (bảng số 1 QĐ 957/QĐ-BXD) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa VAT) trong Tổng mức đầu tư được duyệt.
2. Chi phí QLDA trong dự toán công trình xác định bằng tỷ lệ % (cùng định mức tỷ lệ % sử dụng để tính chi phí QLDA trong TMĐT nói trên) và nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa VAT) của dự toán công trình được duyệt.
Tương tự đối với chi phí TVĐT (bạn xem tiêu đề các bảng định mức). Bạn lưu ý là: Theo Nghị định 99 không còn khái niệm tổng dự toán nữa đâu nhé.

QĐ 957/QĐ-BXD có nhiều cập nhật, hoàn thiện hơn so với 1751. Trong 1751 chưa có định mức chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án, Viện Kinh tế xây dựng đã nghiên cứu bổ sung chi phí này và Bộ Xây dựng đã công bố.

Theanh thân mến, theo ND99 vẫn còn sử dụng khái niệm "tổng dự toán" đấy:
Khoản 3-Điều 9-ND99 có đề cập đến "tổng dự toán" của dự án: "Tổng dự toán của dự án được xác định bằng cách cộng các dự toán của các công trình thuộc dự án". Chỉ có điều khái niệm tổng dự toán này không còn đồng nhất với khái niệm tổng dự toán trước đây.

Huce2545
10-10-2009, 10:20 AM
Phải chăng NĐ 99-2007 Tổng dự toán = Tổng cộng của các dự toán thành phần ... :) Với dự án có nhiều hạng mục thì với mỗi công trình, mỗi hạng mục có thể xác định dự toán riêng lẻ (chí phí xây dựng & thiết bị). Cuối cùng cộng lại để lên được Tổng mức đầu tư toàn Dự án. Rồi từ TMĐT đó => các tỷ lệ % chi phí QLDA, TVĐT, CPK. sau đó lấy chính các tỷ lệ % này dể nhân với chi phí XD & TB của từng hạng mục công trình để ra các dự toán con con... :confused:

chuotdong
10-10-2009, 10:32 AM
Chỉ có điều khái niệm tổng dự toán này không còn đồng nhất với khái niệm tổng dự toán trước đây.

Cụ thể là khác như thế nào trong trường hợp đang xét về cách lấy (tổng) dự toán để nội suy định mức, ý tưởng ND 99 là sẽ không còn "tổng dự toán" nữa, thì khi tính nội suy định mức (tỷ lệ %) thì chỉ căn cứ vào từng dự toán công trình hoặc hạng mục công trình thôi - dù cách tính này thì định mức chi phí cao hơn một chút

Còn Bộ XD cũng giải thích trong ND 99 vẫn có khái niệm TDT chỉ là để khi cần Chủ đầu tư kiểm soát chi phí khi thanh quyết toán thì phải ? không bắt buộc

Huce2545
10-10-2009, 11:25 AM
Cụ thể là khác như thế nào trong trường hợp đang xét về cách lấy (tổng) dự toán để nội suy định mức, ý tưởng ND 99 là sẽ không còn "tổng dự toán" nữa, thì khi tính nội suy định mức (tỷ lệ %) thì chỉ căn cứ vào từng dự toán công trình hoặc hạng mục công trình thôi - dù cách tính này thì định mức chi phí cao hơn một chút Còn Bộ XD cũng giải thích trong ND 99 vẫn có khái niệm TDT chỉ là để khi cần Chủ đầu tư kiểm soát chi phí khi thanh quyết toán thì phải ? không bắt buộc Đau cái đầu quá... Bác Thế Anh thì nói : tỷ lệ % của các chi phí tỷ lệ trong các dự toán thành phần (dự toán công trình) của Dự án có nhiều hạng mục công trình, tỷ lệ % này nội suy theo Chi phí XD, chi phí TB và Tổng mức đầu tư được duyệt. Bác chuotdong lai nói : khi lập từng dự toán con con thì lây luôn Chi phí XD & TB của cái con con đó mà nội suy tỷ lệ % luôn, mặc dù như vậy sẽ cao hơn 1 chút. E bị loạn mất. Túm lại em muốn hỏi : Với Dự án có nhiều hạng mục, ví dụ như dự án khu biệt thự, có nhiều biệt thự con con 2-3 tỷ. Vậy khi lập Dự Toán của riêng mỗi cái Biêt thự nhỏ vậy thì các chi phí QLDA, TVĐT, CPK lấy tỷ lệ % như thế nào (nội suy theo giá trị nào? )

dinhdangquang
10-10-2009, 04:35 PM
Cụ thể là khác như thế nào trong trường hợp đang xét về cách lấy (tổng) dự toán để nội suy định mức, ý tưởng ND 99 là sẽ không còn "tổng dự toán" nữa, thì khi tính nội suy định mức (tỷ lệ %) thì chỉ căn cứ vào từng dự toán công trình hoặc hạng mục công trình thôi - dù cách tính này thì định mức chi phí cao hơn một chút

Còn Bộ XD cũng giải thích trong ND 99 vẫn có khái niệm TDT chỉ là để khi cần Chủ đầu tư kiểm soát chi phí khi thanh quyết toán thì phải ? không bắt buộc

Khái niệm "Tổng dự toán" theo ND99 chỉ là "Tổng của các dự toán của các công trình thuộc dự án", còn trước đây (tức là trước NĐ99/2007) trong lĩnh vực quản lý chi phí dự án đầu tư chúng ta (các văn bản PL: NĐ52/1999, NĐ16/2005) đã sử dụng khái niệm (thuật ngữ) này nhưng với nghĩa khác. Tôi trích ra đây một đoạn của NĐ52/1999 và một đoạn của NĐ16/2005 để bạn tham khảo:
Điều 66 (NĐ52/CP): Tổng dự toán, dự toán hạng mục công trình
1. Tổng dự toán công trình là căn cứ để quản lý chi phí xây dựng bao gồm các khoản chi phí về khảo sát, thiết kế, xây lắp, mua sắm thiết bị, chi phí sử dụng đất đai, đền bù và giải phóng mặt bằng, tái định cư, chi phí bảo hiểm công trình xây dựng, thuế, chi phí khác kể cả chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan đối với các dự án nhóm A và một số dự án có yêu cầu đặc biệt được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép vì chi phí dự phòng 10% (bao gồm cả trượt giá và khối lượng phát sinh).
2. Đối với các dự án đầu tư và xây dựng do các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước đầu tư, giá thanh toán công trình trong mọi hình thức đấu thầu hay chỉ định thầu hoặc tự làm đều không được vượt tổng dự toán công trình hoặc dự toán hạng mục công trình đã được duyệt. Trường hợp phát sinh bất khả kháng vượt tổng dự toán hoặc dự toán hạng mục công trình được duyệt phải tiến hành thẩm định và trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.
Điều 40 (NĐ16/2005): Dự toán và tổng dự toán xây dựng công trình (Trích)
...
3. Tổng dự toán xây dựng công trình của dự án là toàn bộ chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng công trình, được xác định trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công đối với các trường hợp thiết kế 1 bước và 2 bước và là căn cứ để quản lý chi phí xây dựng công trình.
Tổng dự toán bao gồm tổng các dự toán xây dựng công trình và các chi phí khác thuộc dự án. Đối với dự án chỉ có một công trình thì dự toán xây dựng công trình đồng thời là tổng dự toán.
4. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước khi khởi công xây dựng công trình phải có thiết kế, dự toán và tổng dự toán được duyệt. Đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A nếu chưa có tổng dự toán được duyệt nhưng cần thiết phải khởi công thì công trình, hạng mục công trình khởi công phải có thiết kế và dự toán được duyệt. Chậm nhất là đến khi thực hiện được 30% giá trị xây dựng trong tổng mức đầu tư phải có tổng dự toán được phê duyệt.
Thuật ngữ "tổng dự toán" dùng trong NĐ99 khác với thuật ngữ này dùng trước đây cả về nội hàm và về phương thức quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

dinhdangquang
10-10-2009, 04:55 PM
Cụ thể là khác như thế nào trong trường hợp đang xét về cách lấy (tổng) dự toán để nội suy định mức, ý tưởng ND 99 là sẽ không còn "tổng dự toán" nữa, thì khi tính nội suy định mức (tỷ lệ %) thì chỉ căn cứ vào từng dự toán công trình hoặc hạng mục công trình thôi - dù cách tính này thì định mức chi phí cao hơn một chút

Còn Bộ XD cũng giải thích trong ND 99 vẫn có khái niệm TDT chỉ là để khi cần Chủ đầu tư kiểm soát chi phí khi thanh quyết toán thì phải ? không bắt buộc

Hiện nay 2 khái niệm "công trình" và "hạng mục công trình" cần được hiểu rộng hơn. Theo tôi, tốt hơn cả là không nên phân biệt 2 khái niệm này thì sẽ dễ dàng hơn khi áp dụng các định mức tỷ lệ. Có nghĩa là, nên hiểu trong một công trình xây dựng có nhiều công trình bộ phận (không gọi các công trình bộ phận này là hạng mục công trình nữa) và các công trình bộ phận có thể thuộc các loại công trình khác nhau (công nghiêp, dân dụng, giao thông, ...). Nếu hiểu như thế thì khi "nội suy" định mức tỷ lệ sẽ xác định theo từng công trình bộ phận.
Ví dụ: Công trình xây dựng "Nhà máy cán thép ..." có các công trình bộ phận:
- Xưởng cán thép (thuộc loại CT công nghiệp) sẽ nội suy định mức của CT công nghiệp.
- Nhà điều hành (thuộc loại CT dân dung) sẽ nội suy định mức của CT dân dụng.
- ...

Mong muốn chuotdong và các bạn khác quan tâm cùng trao đổi thêm về vấn đề này.

dinhdangquang
10-10-2009, 05:13 PM
Phải chăng NĐ 99-2007 Tổng dự toán = Tổng cộng của các dự toán thành phần ... :) Với dự án có nhiều hạng mục thì với mỗi công trình, mỗi hạng mục có thể xác định dự toán riêng lẻ (chí phí xây dựng & thiết bị). Cuối cùng cộng lại để lên được Tổng mức đầu tư toàn Dự án. Rồi từ TMĐT đó => các tỷ lệ % chi phí QLDA, TVĐT, CPK. sau đó lấy chính các tỷ lệ % này dể nhân với chi phí XD & TB của từng hạng mục công trình để ra các dự toán con con... :confused:

Không phải như thế.
Bạn cần hiểu rằng TMĐT của dự án được xác định trong giai đoạn lập dự án trên cơ sở TKCS hay diện tích, công suất sử dụng ..., còn dự toán các công trình thuộc dự án được xác định trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án trên cơ sở khối lượng của TKKT hay TKBVTC.
Không phải là xác định dự toán của từng công trình của dự án rồi cộng lại để có TMĐT toàn dự án. Có lẽ bạn nhầm từ Tổng dự toán với Tổng mức đầu tư. Nếu Tổng dự toán thì làm như thế (theo tinh thần ND99). Còn đoạn tiếp theo "Rồi từ TMĐT đó => các tỷ lệ % chi phí QLDA, TVĐT, CPK..." theo tôi không nên làm như thế (nhiều người trên thực tế đã làm như thế) vì định mức tỷ lệ quy định riêng theo từng loại công trình (dân dụng, công nghiệp, ...).
Tôi đã viết trên diễn đàn này bài "Nội suy định mức tỷ lệ", bạn thử tham khảo xem thế nào.

Huce2545
12-10-2009, 09:07 AM
Không phải như thế.
Bạn cần hiểu rằng TMĐT của dự án được xác định trong giai đoạn lập dự án trên cơ sở TKCS hay diện tích, công suất sử dụng ..., còn dự toán các công trình thuộc dự án được xác định trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án trên cơ sở khối lượng của TKKT hay TKBVTC.
Không phải là xác định dự toán của từng công trình của dự án rồi cộng lại để có TMĐT toàn dự án. Có lẽ bạn nhầm từ Tổng dự toán với Tổng mức đầu tư. Nếu Tổng dự toán thì làm như thế (theo tinh thần ND99). Còn đoạn tiếp theo "Rồi từ TMĐT đó => các tỷ lệ % chi phí QLDA, TVĐT, CPK..." theo tôi không nên làm như thế (nhiều người trên thực tế đã làm như thế) vì định mức tỷ lệ quy định riêng theo từng loại công trình (dân dụng, công nghiệp, ...).
Tôi đã viết trên diễn đàn này bài "Nội suy định mức tỷ lệ", bạn thử tham khảo xem thế nào.
Em cảm ơn!
Em đã hiểu hơn nhiều về TMĐT & Tổng Dự toán.
Nhưng cuối cùng em muốn hỏi: Với dự án nhiều công trình nhỏ (toàn bộ là ctr dân dụng hết nhá). Thì khi lập các Dự toán của các công trình nhỏ lẻ thành phần thì các chi phí tỷ lệ % lấy như thế nào (theo cái gì)?
Đặc biệt em muốn hỏi các chi phí tỷ lệ thuộc chi phí khác.

mhungcm2008
13-10-2009, 09:07 AM
xin chào tất cả các ban mình tên là hùng hiện ở cà mau. mình nghe nói hiện nay đang có công văn 957 thay thế cho 1751 củ có bạn nào có công văn 957 gởi cho mình xin với mình rất biết ơn.

nguyentheanh
13-10-2009, 09:49 AM
Theanh thân mến, theo ND99 vẫn còn sử dụng khái niệm "tổng dự toán" đấy:
Khoản 3-Điều 9-ND99 có đề cập đến "tổng dự toán" của dự án: "Tổng dự toán của dự án được xác định bằng cách cộng các dự toán của các công trình thuộc dự án". Chỉ có điều khái niệm tổng dự toán này không còn đồng nhất với khái niệm tổng dự toán trước đây.
@Thầy Quang: Vâng, cảm ơn thầy, em còn phải học hỏi nhiều, em diễn đạt chưa đúng ý nguy hiểm quá. Hôm trước do vội vàng nên em viết chưa tốt và dẫn đến sai sót. Thật tuyệt khi có thầy ở bên kịp thời chỉ bảo, có thầy tham gia em thấy tự tin hơn nhiều.

@Huce2545: Bạn xem lại ý kiến của thầy Quang nhé, thành thật xin lỗi vì sai sót của TA khi hướng dẫn bạn về khái niệm "tổng dự toán" ở bài của TA phía trên. TA cũng đang học hỏi từ Diễn đàn, qua đây TA lại hoàn thiện mình hơn.

@mhungcm2008: bạn kích vào link sau để load văn bản 957 nhé: Quyết định số 957 (http://www.4shared.com/file/138326351/aff7f94f/Giaxaydungvn-Dinh-muc-CP-QLDA-TV-957-29-09-09.html)

Hữu Diên
13-10-2009, 10:35 AM
Mr. dinhdangquang thân mến! Qua ý kiến tham gia của Mr. tôi xin mạo muội tham gia như sau:
1- Về công trình và hạng mục công trình: Tôi thiển nghĩ hơi khác một chút, trong công trình có hạng mục công trình, còn trong hạng mục công trình không thể có công trình. Bởi công trình có nhiều hạng mục, hạng mục thực chất nó là các công việc kết cấu thành công trình. Ví dụ: Nhà điều hành sản xuất: có rất nhiều hạng mục: đào móng, xây móng, xây tường, sàn tầng 1... Có chăng chúng ta nên phân biệt công trình và dự án, một dự án có nhiều công trình, các công trình đó nó có thể thuọcloại: xây dựng giao thông, xây dựng dân dụng, có thể là xây dựng công nghiệp...mối loại công trình được áp dụng các phị phí khác nhau. Do vậy phải phân biệt công trình và hạng mục công trình!
2- Tổng dự toán và tổng mức đầu tư: Tôi hoàn toàn nhất trí với Mr. về những khái niệm và định nghĩa, tôi xin phép tham gia thêm: Tổng mức đầu tư là tổng chi phí cho việc đầu tư xây dựng công trình/hoặc dự án, nó bao gồm mọi chi thi từ khi bắt đầu đầu tư đến khi hoàn thành đưa công trình vào sử dụng được tính trên cơ sở mức kế hoạch hay dự kiến. Còn Tổng dự toán là tổng chi phí được tính trên cơ sở khối lượng, định mức, đơn giá được áp dụng trong thời gian xây dựng công trình. Do vậy 2 khái niệm này vẫn tồn tại.

thanh_nhoc
13-10-2009, 04:17 PM
Trong QĐ 957/QĐ-BXD ở bảng 14 trang 30 có nói tới chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án !thì mục 3.4 trang 29 có nói về cách hướng dẫn này nhưng mình vẫn không rõ những căn cứ để tính chi phí này.
Mặt khác ở mục 3.4.2 của trang này cũng nói là trong trường hợp thẩm tra TMĐT thì định mức chi phí thẩm tra TMĐT xác dịnh 40% định mức chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án tương ứng... Vậy ở bảng 16 trang 31 nói về định mức chi phí thẩm tra dự toán công trình Cho mình hỏi 2 chi phí này có gì khac nhau không ? Dù ở bảng 16 nói là hệ số %*chi phí xây dựng trong dự toán hoặc dự toán giá gói thầu được duyệt, nhưng khi tính nhiều hạng mục thì cũng thành TMĐT vậy thì 2chi phí này co vẻ như đã lập lại ! hịc, có cách nào để hiểu rõ thêm không ? Mấy Pác xem có thể giải quyết và giải thích cho E đc hiểu rõ vấn đề .... Thanks diễn đàn và anh em trong gia đình giá xây dựng :((

caravan
13-10-2009, 04:30 PM
xin chào tất cả các ban mình tên là hùng hiện ở cà mau. mình nghe nói hiện nay đang có công văn 957 thay thế cho 1751 củ có bạn nào có công văn 957 gởi cho mình xin với mình rất biết ơn.

Cái này cho bạn đây
QĐ 957-QĐ-BXD dinh muc chi phi QLDA va tu van

Huce2545
14-10-2009, 06:57 PM
Em cảm ơn!
Em đã hiểu hơn nhiều về TMĐT & Tổng Dự toán.
Nhưng cuối cùng em muốn hỏi: Với dự án nhiều công trình nhỏ (toàn bộ là ctr dân dụng hết nhá). Thì khi lập các Dự toán của các công trình nhỏ lẻ thành phần thì các chi phí tỷ lệ % lấy như thế nào (theo cái gì)?
Đặc biệt em muốn hỏi các chi phí tỷ lệ thuộc chi phí khác.

Các Tiền bối ơi, làm ơn giải đáp cho em thắc mắc trên với.
em vẫn thấy lơ mơ lắm.

dinhdangquang
14-10-2009, 09:05 PM
Em cảm ơn!
Em đã hiểu hơn nhiều về TMĐT & Tổng Dự toán.
Nhưng cuối cùng em muốn hỏi: Với dự án nhiều công trình nhỏ (toàn bộ là ctr dân dụng hết nhá). Thì khi lập các Dự toán của các công trình nhỏ lẻ thành phần thì các chi phí tỷ lệ % lấy như thế nào (theo cái gì)?
Đặc biệt em muốn hỏi các chi phí tỷ lệ thuộc chi phí khác.

Cám ơn em đã tham khảo ý kiến của tôi. Khi em lập dự toán công trình thành phần (trong một dự án) thì tỷ lệ % em vẫn có thể lấy theo định mức 1751 rồi nhân với (chi phí xây dựng + chi phí thiết bị) của dự toán công trình em đang lập.
Trong trường hợp em nêu các công trình nhỏ trong dự án nay đều thuộc loại công trình dân dụng thì em tra định mức tỷ lệ (1751) quy định với công trình dân dụng.

Đối với khoản mục chi phí khác trong dự toán muốn xác định thì trước hết phải chỉ ra các loại chi phí khác (xem mục 1.1.6 phần I TT05/2007/TT-BXD). Đối với chi phí khác nào có định mức tỷ lệ thì áp dụng còn chi phí khác nào chưa có định mức thì xác định theo cách lập dự toán (TT05 cũng có hướng dẫn cách dự toán các công việc không có định mức tỷ lệ).

capovoc
14-10-2009, 09:42 PM
Theo mình thì có thể hiểu 2 văn bản trên theo các khía cạnh sau:
1) Khía cạnh Quy phạm pháp luật: Đối chiếu với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 thì Công văn số 1751 và Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng đều không thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nêu tại Điều 2 của luật BHVBQPPL. Điều này có nghĩa là các văn bản trên đều mang tính hướng dẫn.
2) Bản chất vấn đề: từ khi có chủ trương quản lý nhà nước tách ra khỏi doanh nghiệp. Nghĩa là NN không can thiệp vào hoạt động cụ thể của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền tự chủ sản xuất kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của mình. Vì thế, các định mức, đơn giá sẽ được NN chuyển giao dần dần quyền tự chủ cho doanh nghiệp và sự vận động của chúng theo cơ chế thị trường định hướng của NN. Vì thế, trong trường hợp này, Bộ XD cũng không thể ban hành Thông tư quy định cụ thể về định mức chi phí được và sau này cũng vậy.
3) Tính chất áp dụng: Điều 1 của QĐ 957/QĐ-BXD ghi rõ: "các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí". Vì vậy, đây chỉ là tham khảo theo kiểu "chuẩn mực chung theo biến đổi của thị trường".
4) Cách áp dụng: 2 loại văn bản trên không có sự phủ định, sửa đổi, bổ sung hay thay thế lẫn nhau. Vì thế, vế lý mà nói bạn áp dụng văn bản nào cũng được. Tuy nhiên, theo thông lệ, người ta áp dụng cái ra sau do nội dung của nó có tính cập nhật hoặc hoàn thiện hơn (theo thời giá của thị trường chung về chi phí).

Về việc này,theo tôi:
1.Tôi đồng ý 1751 hay 957 không phải văn bản pháp quy chỉ là hướng dẫn nhưng là hương dẫn của một cơ quan chuyên môn cao nhất là Bộ Xây dựng,chưa nói Các Vụ ,trung tâm của BỘ trả lời bạn hỏi mang tính hứong dẫn nhưng được coi là hợp lệ.
2.Không đồng ý ở chỗ công bố này không phải chỉ giành cho doanh nghiệp,các cơ quan sử dụng NSNN lấy tiêu chí nào mà tham khảo và sử dụng các định mức trong hoạt động XD.
3.Nói là tham khảo nhưng bản chất và thực tế thì bất cứ ai là một tổ chức hoạt đông XD đều coi công bố mới là chuẩn mực áp dụng;tội gì mà áp dụng khác theo cái công bố cũ,chưa kể các cơ quan quản lý nhà nước "hành".
4.Đúng như vậy,có 2 cái thì phải sử dụng cái sau-cái mới nhất ,tức là trong nhận thức không ai quy định nhưng được hiểu là cái sau đã phủ định cái trước.Nếu không khi áp dụng lúc thì áp dụng 1751,lúc thì áp dụng 957-"biết đằng nào mà lần" rồi "tẩu hỏa nhập ma".Ví dụ 1751 công bố DA có TMDt nhỏ hơn 7 tỷ,957 lại công bố TMDT nhỏ hợn 15 tỷ;nếu TMDT bằng 10 tỷ thì làm sao:lập DADT hay làm Báo cáo KTKT.Lấy gì làm tiêu chí? mà gọi là thông lệ,các cơ quan nội chính có chấp nhận không vì thông lệ là chủ quan do mình muốn dùng thì dùng,không dùng thì thôi.

dinhdangquang
14-10-2009, 09:52 PM
Mr. dinhdangquang thân mến! Qua ý kiến tham gia của Mr. tôi xin mạo muội tham gia như sau:
1- Về công trình và hạng mục công trình: Tôi thiển nghĩ hơi khác một chút, trong công trình có hạng mục công trình, còn trong hạng mục công trình không thể có công trình. Bởi công trình có nhiều hạng mục, hạng mục thực chất nó là các công việc kết cấu thành công trình. Ví dụ: Nhà điều hành sản xuất: có rất nhiều hạng mục: đào móng, xây móng, xây tường, sàn tầng 1... Có chăng chúng ta nên phân biệt công trình và dự án, một dự án có nhiều công trình, các công trình đó nó có thể thuọcloại: xây dựng giao thông, xây dựng dân dụng, có thể là xây dựng công nghiệp...mối loại công trình được áp dụng các phị phí khác nhau. Do vậy phải phân biệt công trình và hạng mục công trình!
2- Tổng dự toán và tổng mức đầu tư: Tôi hoàn toàn nhất trí với Mr. về những khái niệm và định nghĩa, tôi xin phép tham gia thêm: Tổng mức đầu tư là tổng chi phí cho việc đầu tư xây dựng công trình/hoặc dự án, nó bao gồm mọi chi thi từ khi bắt đầu đầu tư đến khi hoàn thành đưa công trình vào sử dụng được tính trên cơ sở mức kế hoạch hay dự kiến. Còn Tổng dự toán là tổng chi phí được tính trên cơ sở khối lượng, định mức, đơn giá được áp dụng trong thời gian xây dựng công trình. Do vậy 2 khái niệm này vẫn tồn tại.

Cám ơn bạn đã quan tâm và tham góp về vấn đề này.
Việc phân biệt công trình với hạng mục công trình theo quan điểm của bạn là cần thiết. Điều này tôi ko phản đối gì. Tuy nhiên, vấn đề tôi nêu ra không phải là muốn bàn về thuật ngữ mà là muốn có một quan niệm để việc sử dụng các định mức tỷ lệ Nhà nước công bố được thuận lợi và đúng đắn.

Một vấn đề mà hiện nay là rất nhiều người hỏi là: Thế nào là dự án có nhiều công trình và thế nào là dự án có một công trình? VD: Dự án đầu tư xây dựng công trình "Nhà máy cán thép X" gồm xưởng cán, nhà điều hành, nhà ăn công nhân, nhà ở công nhân, ... thì dự án này hiểu là dự án có một công trình hay có nhiều công trình? Nếu hiểu là dự án có một công trình (công trình "Nhà máy cán thép X") thì các tỷ lệ % định mức phải tra theo công trình công nghiệp (vì nhà máy cán thép là công trình công nghiệp. Nếu hiểu dự án này là dự án có nhiều công trình (xưởng cán, nhà điều hành, ...) thì khi tra định mức tỷ lệ phải tra tương ứng với từng loại công trình: tỷ lệ theo công trình công nghiệp đối với "xưởng cán", tỷ lệ theo công trình dân dụng đối với "nhà điều hành", ...

Xin tham góp thêm (về thuật ngữ) thế này:
- "hạng mục công trình" không nên hiểu là "các công việc kết cấu thành công trình" vì rất khó giải thích hạng mục "đào đất" thuộc loại công trình dân dụng hay công nghiệp hay giao thông ...
- Nếu hiểu khái niệm "Tổng dự toán" như bạn nêu thì "Tổng dự toán" khác "Dự toán công trình" thế nào?
- Đương nhiên "Tổng mức đầu tư" với "Tổng dự toán" (theo tinh thần ND99) là khác nhau rồi chẳng phải bàn nữa.

Mong Hữu Diên và các bạn khác tiếp tục tham luận thêm về vấn đề này nhé. Thanks!

dinhdangquang
14-10-2009, 10:58 PM
Trong QĐ 957/QĐ-BXD ở bảng 14 trang 30 có nói tới chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án !thì mục 3.4 trang 29 có nói về cách hướng dẫn này nhưng mình vẫn không rõ những căn cứ để tính chi phí này.
Mặt khác ở mục 3.4.2 của trang này cũng nói là trong trường hợp thẩm tra TMĐT thì định mức chi phí thẩm tra TMĐT xác dịnh 40% định mức chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án tương ứng... Vậy ở bảng 16 trang 31 nói về định mức chi phí thẩm tra dự toán công trình Cho mình hỏi 2 chi phí này có gì khac nhau không ? Dù ở bảng 16 nói là hệ số %*chi phí xây dựng trong dự toán hoặc dự toán giá gói thầu được duyệt, nhưng khi tính nhiều hạng mục thì cũng thành TMĐT vậy thì 2chi phí này co vẻ như đã lập lại ! hịc, có cách nào để hiểu rõ thêm không ? Mấy Pác xem có thể giải quyết và giải thích cho E đc hiểu rõ vấn đề .... Thanks diễn đàn và anh em trong gia đình giá xây dựng :((

Cần phải tìm hiểu ngay văn bản mới ban hành là một việc rất cần thiết đối với kỹ sư kinh tế xây dựng. Điều này thanh_nhoc đã làm được là rất quý (tôi đoán bạn là kỹ sư kinh tế xây dựng). Tuy nhiên, tôi mách nhỏ bạn là để hiểu được hết ý của một điều hướng dẫn cần phải bình tĩnh đọc 1 lần chưa hiểu thì đọc lại vài lần nữa (vừa đọc vừa ngẫm nghĩ liên hệ với những vấn đề liên quan) thì rồi sẽ hiểu.

Tôi cũng đã đọc định mức chi phí QLDA và TVDTXDCT mới ban hành theo QĐ 957 của BXD (đọc chưa nhiều lần) thì hiểu những điều bạn còn đang băn khoăn như sau (xin nêu tóm tắt để bạn tham khảo):
+ Trước hết cần hiểu tại sao cần công bố "định mức chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư"?
Trả lời:
- Vì NĐ12/2009 có quy định tại điều 10: "Người quyết định đầu tư có thể thuê tư vấn để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Nghị định này (thẩm tra tính hiệu quả và tính tính khả thi của DA). Trên thực tế chưa biết xác định chi phí cho việc này như thế nào vì trong 1751 ko có định mức về chi phí này.
- Vì ND99/2007 có quy định tại khoản 2 điều 6: "Người quyết định đầu tư quyết định việc tổ chức thẩm định tổng mức đầu tư hoặc có thể thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra. Lệ phí thẩm định hoặc chi phí thẩm tra được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư". Trên thực tế cũng chưa biết xác định chi phí cho việc này như thế nào vì trong 1751 ko có định mức về chi phí này.
+ Hiểu thế nào về hướng dẫn ở mục 3.4 (trong 957)?
Tôi dẫn ra từ 957:
3.4. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư
3.4.1. Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư tính theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (định mức công bố tại bảng số 14 trong Quyết định này) và nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư được duyệt.
3.4.2. Trường hợp yêu cầu chỉ thẩm tra tổng mức đầu tư thì định mức chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư xác định bằng 40% định mức chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án tương ứng (định mức công bố tại bảng số 14 trong Quyết định này).

- Hướng dẫn ở mục 3.4.1 dễ hiểu quá chứ:Muốn xác định "CP thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của DAĐT" (để thuê tư vấn thẩm tra) thì tính theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (định mức công bố tại bảng số 14 trong Quyết định này) và nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư được duyệt.

- Hướng dẫn ở mục 3.4.2 hiểu là: Muốn xác định "CP thẩm tra TMĐT" (để thuê tư vấn thẩm tra) thì lấy "CP thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của DAĐT" nhân với 0,4.

+ CP thẩm tra dự toán với CP thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của DA là 2 loại CP khác nhau vì nó phát sinh ở 2 thời điểm khác nhau của quá trình đầu tư xây dựng công trình.

Mong các bạn khác trao đổi thêm vấn đề này.

duonghung1210
17-10-2009, 09:34 AM
Cho em hỏi thêm về vấn đề này:
- Trong QĐ 957/QĐ-BXD có quy định về mức lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tối thiểu là 10tr đ, chi phí tối thiểu thẩm tra bản vẽ thi công: 2tr đ, chi phí tối thiểu thẩm tra dự toán: 2tr đ. Vậy trong trường hợp với những công trình có giá trị xây lắp nhỏ ( chỉ khoảng vài trăm triệu ) thì có áp dụng không?
- Thực tế là:957 ban hành không nói rõ là có thay thế 1751, nhưng chi phí cho tư vấn và quản lý dự án... đều tăng nên tương đối so với 1751. Nhiều đơn vị tư vấn đang không biết nên áp theo cái nào! dùng 957 thì chi phí hơn nhưng lo bên thẩm tra, chủ đầu tư không duyệt hồ sơ. Tóm lại là bây giờ chúng ta theo 957 hay 1751x(x(x(
Mong Thầy Quang và các anh chị giải đáp giúp! em cảm ơn!!!

Huyla
17-10-2009, 10:34 AM
Trong 957 có quy định về các cp tối thiểu như bạn hung nói, nhưng theo mình biết thì tất cả các công trình đều phải lập BCKTKT, có rất nhiều công trình mà Giá trị phần XL + TB chỉ một vài mươi triệu đồng thì CĐT có chấp nhận CP tối thiểu theo 957 không? Mong các anh chị, em cho mình biết với. Cảm ơn rất nhiều.

Huyla
17-10-2009, 10:41 AM
Về việc này,theo tôi:
1.Tôi đồng ý 1751 hay 957 không phải văn bản pháp quy chỉ là hướng dẫn nhưng là hương dẫn của một cơ quan chuyên môn cao nhất là Bộ Xây dựng,chưa nói Các Vụ ,trung tâm của BỘ trả lời bạn hỏi mang tính hứong dẫn nhưng được coi là hợp lệ.
2.Không đồng ý ở chỗ công bố này không phải chỉ giành cho doanh nghiệp,các cơ quan sử dụng NSNN lấy tiêu chí nào mà tham khảo và sử dụng các định mức trong hoạt động XD.
3.Nói là tham khảo nhưng bản chất và thực tế thì bất cứ ai là một tổ chức hoạt đông XD đều coi công bố mới là chuẩn mực áp dụng;tội gì mà áp dụng khác theo cái công bố cũ,chưa kể các cơ quan quản lý nhà nước "hành".
4.Đúng như vậy,có 2 cái thì phải sử dụng cái sau-cái mới nhất ,tức là trong nhận thức không ai quy định nhưng được hiểu là cái sau đã phủ định cái trước.Nếu không khi áp dụng lúc thì áp dụng 1751,lúc thì áp dụng 957-"biết đằng nào mà lần" rồi "tẩu hỏa nhập ma".Ví dụ 1751 công bố DA có TMDt nhỏ hơn 7 tỷ,957 lại công bố TMDT nhỏ hợn 15 tỷ;nếu TMDT bằng 10 tỷ thì làm sao:lập DADT hay làm Báo cáo KTKT.Lấy gì làm tiêu chí? mà gọi là thông lệ,các cơ quan nội chính có chấp nhận không vì thông lệ là chủ quan do mình muốn dùng thì dùng,không dùng thì thôi.
Theo NĐ 16 thì những CTrình <7 tỷ thì lập BCKTKT, còn trên 7 tỷ thì lập dự án. Nhưng hiện nay NĐ 12 đã thay thế NĐ 16 thì mức lập BCKTKT Ctrình đã nâng lên là < 15 tỷ,cho nên trong QĐ 957 mới có định mức theo NĐ 12. Ko biết mình nói hiểu vậy có đúng ko ? Nói chung thì sử dụng QĐ 957 hiện nay là phù hợp hơn.

dinhdangquang
17-10-2009, 11:39 AM
Cho em hỏi thêm về vấn đề này:
- Trong QĐ 957/QĐ-BXD có quy định về mức lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tối thiểu là 10tr đ, chi phí tối thiểu thẩm tra bản vẽ thi công: 2tr đ, chi phí tối thiểu thẩm tra dự toán: 2tr đ. Vậy trong trường hợp với những công trình có giá trị xây lắp nhỏ ( chỉ khoảng vài trăm triệu ) thì có áp dụng không?
- Thực tế là:957 ban hành không nói rõ là có thay thế 1751, nhưng chi phí cho tư vấn và quản lý dự án... đều tăng nên tương đối so với 1751. Nhiều đơn vị tư vấn đang không biết nên áp theo cái nào! dùng 957 thì chi phí hơn nhưng lo bên thẩm tra, chủ đầu tư không duyệt hồ sơ. Tóm lại là bây giờ chúng ta theo 957 hay 1751x(x(x(
Mong Thầy Quang và các anh chị giải đáp giúp! em cảm ơn!!!

Cám ơn em đã quan tâm tìm hiểu ngay các quy định mới ban hành, điều này rất cần đối với các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án và các nhà nghiên cứu.

Về vấn đề em hỏi tôi xin tham gia một số ý sau:
1. Khi định mức đã đặt ra mức tối thiểu hoặc (và) mức tối đa là đã tính đến các trường hợp quá nhỏ hay quá lớn. VD: quy định mức lệ phí nhà thầu có kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu phải nộp là 0,01% giá dự thầu nhưng tối thiểu là 2 triệu đồng và tối đa là 30 triệu đồng (xem điều 60 và điều 6 NĐ58) thì nếu tính ra < 2 triệu đồng thì nhà thầu phải nộp 2 triệu đồng, nếu > 30 triệu đồng thì chỉ phải nộp 30 triệu đồng.
Cũng tương tự như thế, QĐ 957 định mức chi phí lập báo cáo KTKT được xác định theo tỷ lệ định mức (Bảng số 3) nhân với (CP xây dựng + thiết bị) nhưng tối thiểu là 10 triệu đồng thì nếu công trình có giá trị dự toán nhỏ tinhd theo định mức mà nhỏ hơn 10 triệu đồng thì lấy mức 10 triệu đồng. Quy định này không hạn chế các công trình nhỏ nhưng phải là công trình lập báo cáo KTKT nghĩa là công trình nhỏ cũng áp dụng được.

2. Về vấn đề áp dụng 957 hay 1751 thì theo tôi người ta bao giờ cũng chọn phương án áp dụng văn bản nào thì lợi hơn khi mà các văn bản đó không loại trừ nhau. 957 không thay thế 1751 nên áp dụng 957 thì phù hợp hơn, nếu định mức nào 957 ko có mà 1751 có thì áp dụng 1751. Chi phí nào mà cả 957 và 1751 đều ko có thì dự toán.

dinhdangquang
17-10-2009, 12:08 PM
Trong 957 có quy định về các cp tối thiểu như bạn hung nói, nhưng theo mình biết thì tất cả các công trình đều phải lập BCKTKT, có rất nhiều công trình mà Giá trị phần XL + TB chỉ một vài triệu thì CĐT có chấp nhận CP tối thiểu theo 957 không? Mong các anh chị, em cho mình biết với. Cảm ơn rất nhiều.

Về vấn đề bạn băn khoăn tôi xin tham góp như sau: Về nguyên tắc thì CĐT sẽ đồng ý về mức chi phí tối thiểu vì một mặt đó là định mức Nhà nước công bố, mặt khác chi phí đó được tính vào dự toán công trình trong Báo cáo KTKT.

Vấn đề còn cần bàn thảo là mức tối thiểu được định mức đã hợp lý chưa nhất là đối với các công trình mà "Giá trị phần XL + TB chỉ một vài triệu" và đặc biệt đáng lưu ý là khi bạn thấy "có rất nhiều công trình" như thế.

duonghung1210
17-10-2009, 01:16 PM
* Theo em thấy thì những công trình có giá trị xây lắp thấp ( nhỏ hơn 300tr) ở các địa phương là tương đối nhiều, trước kia trong 1751 không có quy định các mức chi phí tối thiểu nhưng thường các đơn vị tư vấn áp dụng là 500.000 đ cho chi phí thẩm tra BVTC, 500.000 đ cho chi phí thẩm tra dự toán (nếu được sự đồng ý của chủ đầu tư - cụ thể là các xã, nếu không vẫn phải áp dụng theo 1751=> có công trình chỉ vài chục nghìn tiền tư vấn). Nay 957 ban hành nếu áp dụng đúng theo thì thấy cũng không hợp lý vì có trường hợp giá trị tư vấn chiếm đến một nửa giá trị xây lắp ( Ví dụ với những công trình sửa chữa, cải tạo: sân, nhà WC, tường rào...nhưng do đặc điểm nguồn vốn mà vẫn phải lập BCKTKT, tức là thông qua tư vấn!:( => Có nên quy định cụ thể hơn chi phí tối thiểu: ví dụ: nếu giá trị xây lắp =<500 tr, thì chi phi tối thiểu là:.........
* Nhiều đơn vị tư vấn sau khi đọc QD957 đã có tham khảo ý kiến của ban, sở XD địa phương thì cũng nhận được thông tin không thống nhất, người thì bảo được áp dụng ngay, người bảo chờ hướng dẫn, người bảo không áp dụng. Lý do: điêu 1: Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
Trong 1751 không có từ này, bản thân sở ban các địa phương cũng không thống nhất=> các cơ quan tư vấn đang rất băn khoăn, không biết theo định mức chi phí nào cho hợp lý, cho đúng!!!
Xin cảm ơn!:((:((:((

dinhdangquang
17-10-2009, 10:24 PM
* Theo em thấy thì những công trình có giá trị xây lắp thấp ( nhỏ hơn 300tr) ở các địa phương là tương đối nhiều, trước kia trong 1751 không có quy định các mức chi phí tối thiểu nhưng thường các đơn vị tư vấn áp dụng là 500.000 đ cho chi phí thẩm tra BVTC, 500.000 đ cho chi phí thẩm tra dự toán (nếu được sự đồng ý của chủ đầu tư - cụ thể là các xã, nếu không vẫn phải áp dụng theo 1751=> có công trình chỉ vài chục nghìn tiền tư vấn). Nay 957 ban hành nếu áp dụng đúng theo thì thấy cũng không hợp lý vì có trường hợp giá trị tư vấn chiếm đến một nửa giá trị xây lắp ( Ví dụ với những công trình sửa chữa, cải tạo: sân, nhà WC, tường rào...nhưng do đặc điểm nguồn vốn mà vẫn phải lập BCKTKT, tức là thông qua tư vấn!:( => Có nên quy định cụ thể hơn chi phí tối thiểu: ví dụ: nếu giá trị xây lắp =<500 tr, thì chi phi tối thiểu là:.........
* Nhiều đơn vị tư vấn sau khi đọc QD957 đã có tham khảo ý kiến của ban, sở XD địa phương thì cũng nhận được thông tin không thống nhất, người thì bảo được áp dụng ngay, người bảo chờ hướng dẫn, người bảo không áp dụng. Lý do: điêu 1: Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
Trong 1751 không có từ này, bản thân sở ban các địa phương cũng không thống nhất=> các cơ quan tư vấn đang rất băn khoăn, không biết theo định mức chi phí nào cho hợp lý, cho đúng!!!
Xin cảm ơn!:((:((:((

Tôi trích 1 quy định chung quan trọng trong 957 để em nghiên cứu vận dụng. Đúng là để "tham khảo" vì nếu thấy không phù hợp thì CĐT có thể quyết định điều chỉnh định mức hoặc quyết định ko sử dụng định mức mà lập dự toán để xác định chi phí.
Đoạn trích trong 957:
1.1. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình công bố tại Quyết định này bao gồm các chi phí cần thiết để hoàn thành các công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, của công trình, chủ đầu tư xem xét quyết định việc áp dụng định mức chi phí để xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn theo công bố tại Quyết định này không phù hợp (không đủ chi phí hoặc thừa chi phí) thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán để xác định chi phí.
Tôi cũng cùng quan điểm với em về vấn đề mức quy định tối thiểu về chi phí lập Báo cáo KTKT, tôi nghĩ nếu 1 triệu đồng thì chắc hợp lý hơn là 10 triệu đồng (hay in ấn nhầm!).

tantuan
17-10-2009, 10:57 PM
Tôi cũng cùng quan điểm với em về vấn đề mức quy định tối thiểu về chi phí lập Báo cáo KTKT, tôi nghĩ nếu 1 triệu đồng thì chắc hợp lý hơn là 10 triệu đồng (hay in ấn nhầm!).

Theo em nghĩ thì không nhầm đâu vì nếu có 1 triệu thì làm sao đủ chi phí đi lại, tiền in hồ sơ ( 7 bộ + in sữa vài lần ), ...
Em thấy mức 10 triệu là khá hợp lý. Nhiều công trình em làm mà chi phí lập BCKTKT có 5-6 triệu thì phải bù tiền túi vào mới hoàn thành hồ sơ được ( từ chối không thực hiện thì ko được vì sợ mất mối, ax ax )
:x :x :x :x :x

Huytran
18-10-2009, 09:05 AM
Định mức cứ thay đổi liên soành sạch như thế này thì khổ thân cho những người đã dày công lập ra chương trình tự động tra cứu.

Đinh Tấn Linh
18-10-2009, 10:56 AM
Chào các bác!

Theo em nghĩ rằng, từ khi nghị định 99/2007/NĐ-CP ra đời thì việc phân cấp "quyền" cho chủ đầu tư là rất lớn. Theo đó Luật số 38 cũng thực hiện việc phân cấp cho chủ đầu tư.

Cũng giống như 1751, quyết định 957 ra đời cũng ở dạng công bố để các tổ chức cá nhân tham khảo trong quá trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đối với mức tối thiểu chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật là 10 triệu đâu phải các chủ đầu tư cứ phải nhất nhất theo mức này.

Chẳng hạn đối với các công trình ở cấp huyện, xã phường có tổng mức khoảng 100-200 triệu rất nhiều. Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật không thể đưa 10 triệu vào được. Lúc này các chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn đàm phán để ký kết hợp đồng với 1 mức chi phí phù hợp nhất.

Theo quan điểm của em, Chủ đầu tư được giao và phân bổ vấn để thực hiện công trình đó. Vì vậy chủ đầu tư tự xem xét và có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm nhất để hoàn thành được công trình.

Thân chào và mong các bác đóng góp ý kiến thêm!

Huyla
19-10-2009, 04:01 PM
Theo em nghĩ thì không nhầm đâu vì nếu có 1 triệu thì làm sao đủ chi phí đi lại, tiền in hồ sơ ( 7 bộ + in sữa vài lần ), ...
Em thấy mức 10 triệu là khá hợp lý. Nhiều công trình em làm mà chi phí lập BCKTKT có 5-6 triệu thì phải bù tiền túi vào mới hoàn thành hồ sơ được ( từ chối không thực hiện thì ko được vì sợ mất mối, ax ax )
:x :x :x :x :x
Mình cũng nghĩ chắc là không lầm đâu, bởi vì chi phí tối thiểu của thẩm tra dự toán (không khó lắm) hay thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công (ít mất công và tốn kém tiền bạc hơn) mà đã là 2 trieu roi (thẩm tra cả 2 thì 4 triệu). Nhưng vấn đề là làm sao các Chủ Đầu Tư chấp nhận chi phí này đây, phải không ạ ?
Lâu nay ở Cty chúng tôi xem thẩm tra DT và BVTC giống như làm nhệm vụ chính trị thôi, không đủ chi phí. các anh chị em có thấy vậy không ?

ciecie
21-10-2009, 12:42 AM
Xin hỏi các bác là giờ em muốn tính chi phí tư vấn thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kĩ thuật thì dùng văn bản nào .Có bác nào biết định mức suất đầu tư 1 ha của khu đô thị nằm ở văn bản nào k ạ.em xin cám ơn.

nguyenhuutu81
21-10-2009, 11:43 AM
Tôi trích 1 quy định chung quan trọng trong 957 để em nghiên cứu vận dụng. Đúng là để "tham khảo" vì nếu thấy không phù hợp thì CĐT có thể quyết định điều chỉnh địnhmm mức hoặc quyết định ko sử dụng định mức mà lập dự toán để xác định chi phí.
Đoạn trích trong 957: " 1.1. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình công bố tại Quyết định này bao gồm các chi phí cần thiết để hoàn thành các công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, của công trình, chủ đầu tư xem xét quyết định việc áp dụng định mức chi phí để xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn theo công bố tại Quyết định này không phù hợp (không đủ chi phí hoặc thừa chi phí) thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán để xác định chi phí.
Tôi cũng cùng quan điểm với em về vấn đề mức quy định tối thiểu về chi phí lập Báo cáo KTKT, tôi nghĩ nếu 1 triệu đồng thì chắc hợp lý hơn là 10 triệu đồng (hay in ấn nhầm!).
Thưa thầy, em thấy có điểm này cũng bất cập, giả sử rằng công trình khi lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán lên khoảng vài trục triệu mà cõng thêm chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật là 10 triệu thì chủ đầu tư chịu chi phí lớn quá, Cần đặt dấu hỏi ở đây. E Cảm ơn thầy

rowants
21-10-2009, 03:20 PM
Ai có bảng tra định mức chi phí QLDA và tư vấn theo 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 ko? cho minh xin. Mình cảm ơn!


Mình gửi cho File nội suy này, ko fải là bảng Excell nhưng hoàn toàn có thể tính được mọi tỷ lệ theo cách nội suy. Nếu không dùng được thì bạn phải kiếm và cài đặt thêm OCX của VB nhé. Hoặc dùng chức năng nội suy có sẵn trong Excell nhé

rowants
21-10-2009, 03:29 PM
có ai biết trả lời giúp tôi vấn đề này với:
Hiện tại tôi đang thực hiện chức năng quản lý dự án của 1 dự án được chia thành 2 Tiểu dự án. Tiểu dự án 1 đã tiến hành gần xong và các công tác cần áp dụng định mức như Tư vấn giám sát, tư vấn thẩm tra, ... đã áp dụng định mức 1751. Tuy nhiên Tiểu dự án 2 do chưa duyệt dự toán xây lắp nên chưa xác định được tỷ lệ TVGS, TV thẩm tra...và hiện giờ định mức mới đã ra đời (Quyết định đầu tư Tiểu dự án 2 có trước khi 957 ban hành và các thành phần trong tổng mức đầu tư đã tính toán dựa trên 1751). Như vậy tôi có thể tiếp tục áp dụng định mức 1751 để tính toán các chi phí TVGS, TV thẩm tra được hay không? Ai biết xin trả lời giúp. Thank các pác nhiều.

TRẦN QUANG MINH
23-10-2009, 04:27 PM
Gửi tặng bạn file EXCEL tôi vừa làm xong , file nầy có thể dùng làm mọi thứ công việc từ lập dự án đến dự toán hạng mục . ( luôn chọn Tool > Options > Calculation > đánh dấu Interation ) , bạn chỉ nên thao tác trong những ô có chữ MÀU ĐỎ thôi nhé . File nầy tôi làm ra chủ yếu phục vụ cho công việc của tôi nên có vẻ luộm thuộm lắm , nếu lỡ thao tác sai thì đừng ráng sửa ( kể cả undo ) tốt nhất là thoát ra rồi vào lại sẽ đở tốn công hơn . Chúc bạn may mắn . :D

Cảm ơn các bạn đã tải file , tôi phát hiện có sai sót trong chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư , xin gửi 2 file hình các bạn tải về rồi theo đó mà sửa , các bạn chỉ cần sửa trong 2 ô O203 và Z203 là được rồi ( tôi muốn insert image theo comment nầy nhưng không biết làm ra sao , bạn nào biết chỉ cho tôi biết với , cảm ơn trước )

huanqlda
23-10-2009, 09:24 PM
Gửi tặng các bạn phần mềm tính toán chi phí tư vấn theo QĐ 957
các bạn dùng thử và cho ý kiến nhé!

Download và xem hướng dẫn chi tiết tại:
http://giaxaydung.vn/diendan/tong-muc-dau-tu/28907-xac-dinh-tong-muc-dau-tu-theo-tt05-va-qd-957-a.html

capovoc
25-10-2009, 09:02 PM
Xin hỏi các bác là giờ em muốn tính chi phí tư vấn thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kĩ thuật thì dùng văn bản nào .Có bác nào biết định mức suất đầu tư 1 ha của khu đô thị nằm ở văn bản nào k ạ.em xin cám ơn.

1.Tất cả đều nằm trong 957;nếu chi phí nào không có thì tham khảo 1751;trường hợp nếu cả hai không có thì tự mình xây dựng dự toán và quyết định,miễn sao sao hợp lý và phù hợp là được.Dây là thẩm quyền của Chủ đầu tư.Bạn lưu ý trong hạ tầng kỹ thuật có nhiều hạng mục công trình khác nhau về tính chất,nội dung và quy mô(giao thông,thoát nước mưa,thoát nước thải,cấp điệntrung áp và hạ áp,cấp nước...)-tôi thường áp dụng các chi phí đó theo hạng mục công trình,loại công trình cụ thể.
2.Suất đầu tư 1ha khu đô thị không nằm trong quy định chung nào của nhà nước.Tùy theo từng dự án cụ thể có xem xét,thống kê các dự án trong khu vực rất khác nhau,khu liền kề kế cận về quy mô đầu tư,nội dung đầu tư,tính chất đầu tư ...để ước tính suất đầu tư một cách tương đối.

capovoc
25-10-2009, 09:08 PM
có ai biết trả lời giúp tôi vấn đề này với:
Hiện tại tôi đang thực hiện chức năng quản lý dự án của 1 dự án được chia thành 2 Tiểu dự án. Tiểu dự án 1 đã tiến hành gần xong và các công tác cần áp dụng định mức như Tư vấn giám sát, tư vấn thẩm tra, ... đã áp dụng định mức 1751. Tuy nhiên Tiểu dự án 2 do chưa duyệt dự toán xây lắp nên chưa xác định được tỷ lệ TVGS, TV thẩm tra...và hiện giờ định mức mới đã ra đời (Quyết định đầu tư Tiểu dự án 2 có trước khi 957 ban hành và các thành phần trong tổng mức đầu tư đã tính toán dựa trên 1751). Như vậy tôi có thể tiếp tục áp dụng định mức 1751 để tính toán các chi phí TVGS, TV thẩm tra được hay không? Ai biết xin trả lời giúp. Thank các pác nhiều.

Bạn có thể sử dụng bất cứ định mức được công bố nào(1751 hay 957)nếu bạn thấy hợp lý và phù hợp; kể cả bạn thấy cả 1751 và 957 đều không phù hợp bạn có thể lập dự toán các chi phí riêng miễn là Chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với thực tế dự án.

dinhdangquang
26-10-2009, 01:34 PM
Thưa thầy, em thấy có điểm này cũng bất cập, giả sử rằng công trình khi lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán lên khoảng vài trục triệu mà cõng thêm chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật là 10 triệu thì chủ đầu tư chịu chi phí lớn quá, Cần đặt dấu hỏi ở đây. E Cảm ơn thầy

Theo tôi, cũng chẳng cần đặt dấu hỏi ở đây vì định mức theo QĐ 957 chỉ để tham khảo, nếu CĐT thấy vận dụng nó ko phù hợp thì có thể xác định chi phí lập báo cáo KTKT bằng cách dự toán.

naat
26-10-2009, 02:45 PM
Theo tôi, khi Bộ Xây dựng khi muốn công bố một bộ định mức chỉ mang tính tham khảo thì không nên đưa ra quyết định. Bởi Bộ đã "quyết" và "định" ra rồi mà lại bảo CĐT chỉ nên tham khảo và vận dụng là hơi khó. Nhất là dự án lại có phần vốn NSSNN. Bởi vì khi thấy không hợp lý lại phải giải trình rất mất thời gian với các Sở ban ngành. Chẳng thà Bộ cứ ban hành dưới dạng công văn như 1751 là được.
Thứ 2: Chi phí quản lý dự án lại bao gồm cả chi phí tổ chức giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm CĐT là không hợp lý.
VD: dự án giao thông có Chi phí GPMB là 180 tỷ, giá trị xây lắp+Thiết bị là 200 tỷ (trước thuế).
như vậy CPQLDA là 2,57 tỷ
Mặt khác theo quy định của NĐ 69/NĐ-CP thì chi phí tổ chức GPMB là khoảng 2% chi phí đền bù tức là 3,6 tỷ. CĐT được dùng là 60% tức là chi phí tổ chức GPMB của CĐT là 2,16 tỷ đồng.
Như vậy chi phí còn lại của QLDA chỉ còn có 410 triệu
Dự án lại kéo dài khoảng 3 năm thì trả lương cho Ban QLDA cũng chẳng đủ chứ chưa nói để tổ chức các việc khác. Mong các bác cho ý kiến thêm

Newbee30
26-10-2009, 07:19 PM
Quyết định 957 về CP tư vấn rồi sẽ thay thế VB1751 cũng như TT33/2009 sẽ thay thế về việc phân cấp công trình của NĐ209/2004. TT33/2009 áp dụng từ quý 2/2010.

Về cơ bản QĐ957 có TĂNG CP tư vấn so với trước, có mức tối thiểu về thẩm tra là 2 tr, lập BCKTKT là 10tr; như vậy các công trình nhỏ trước đây không buồn làm giờ thì cũng cháy hàng. Chi phí lập BCKTKT công trình dân dụng tăng từ 2,58 lên 3,6%, Chi phí lập BCKTKT công trình giao thông tăng gấp đôi so với 1751.

NĐ209/2004 trước đây quy định công trình <1000m² là cấp 4 thì theo TT33 công trình có độ cao >6m là cấp 3 v.v... các quy định mới gián tiếp làm tăng chi phí thiết kế...

Cán bộ của các chủ đầu tư hiện đã ... rục rịch đi học các lớp tập huấn thực hiện QLDA theo NĐ12, QĐ957, TT33/2009 v.v... cho nên anh em tư vấn cứ yên tâm thưởng thức bánh mì... kèm pa-tê, buổi sáng càfê + 1 điếu vina thì nay tự "thưởng" cho mình thêm điếu vina nữa (chi phí thiết kế tăng mà!http://giaxaydung.vn/diendan/images/smilies/big%20grin.gif).

daodinhdung
26-10-2009, 08:34 PM
-Chi phí tư vấn tăng lên cũng đỡ vất vả cho các anh em làm công tác thiết kế, thực chất để hoàn thành một sản phẩm thiết kế cũng phải qua nhiều khâu, nhiều thành phần tham gia... kết cấu, kiến trúc, cấp điện, cấp nước, sử lý nước thải....
-Với các công trình nho nhỏ thì cũng được áp theo mức tối thiểu, để hoàn thành những sản phẩm này cũng phải qua đầy đủ các bước từ ks..tk...bcktkt... bb nghiệm thu, hợp đồng.... anh em nào làm bên tk cũng cần tự thưởng cho mình sau giờ làm việc!

597335
27-10-2009, 03:38 PM
Em cảm ơn!
Em đã hiểu hơn nhiều về TMĐT & Tổng Dự toán.
Nhưng cuối cùng em muốn hỏi: Với dự án nhiều công trình nhỏ (toàn bộ là ctr dân dụng hết nhá). Thì khi lập các Dự toán của các công trình nhỏ lẻ thành phần thì các chi phí tỷ lệ % lấy như thế nào (theo cái gì)?
Đặc biệt em muốn hỏi các chi phí tỷ lệ thuộc chi phí khác.
Mình đã đọc công văn của BXD trả lởi rồi, định tìm lại nhưng chưa ra. Theo mình cách làm như sau: Đầu tiên bạn xem trong dự án của bạn công trình nào chiếm tỷ trọng là chủ yếu thì bạn lấy tỷ lệ theo công trình đó. Tiếp đó bạn lấy dự toán chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có các chi phí khác nhé) của các công trình thành phần cộng với nhau để ra cơ cở tra % theo 1751 (hay 957), dùng tỷ lệ % đó bạn nhân với các giá trị xây dựng và thiết bị của các công trình con tương ứng bạn sẽ ra các chi phí khác của các công trình con (tức là các công trình con sẽ có tỷ lệ % là như nhau, quan niệm chỉ có khái niệm tỷ lệ % cho một dự án chứ không có tỷ lệ % cho từng thành phần công trỉnh riêng lẻ). Mong được mọi người cho ý kiến./.

dinhdangquang
28-10-2009, 12:37 AM
Mình đã đọc công văn của BXD trả lởi rồi, định tìm lại nhưng chưa ra. Theo mình cách làm như sau: Đầu tiên bạn xem trong dự án của bạn công trình nào chiếm tỷ trọng là chủ yếu thì bạn lấy tỷ lệ theo công trình đó. Tiếp đó bạn lấy dự toán chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có các chi phí khác nhé) của các công trình thành phần cộng với nhau để ra cơ cở tra % theo 1751 (hay 957), dùng tỷ lệ % đó bạn nhân với các giá trị xây dựng và thiết bị của các công trình con tương ứng bạn sẽ ra các chi phí khác của các công trình con (tức là các công trình con sẽ có tỷ lệ % là như nhau, quan niệm chỉ có khái niệm tỷ lệ % cho một dự án chứ không có tỷ lệ % cho từng thành phần công trỉnh riêng lẻ). Mong được mọi người cho ý kiến./.

Trích:
Nguyên văn bởi Huce2545 http://giaxaydung.vn/diendan/gxd/images/buttons/viewpost.gif (http://giaxaydung.vn/diendan/du-toan-xay-dung-cong-trinh/28302-quyet-dinh-957-qd-bxd-ngay-29-9-2009-co-phai-thay-cv-1751-khong-post114288.html#post114288)
Em cảm ơn!
Em đã hiểu hơn nhiều về TMĐT & Tổng Dự toán.
Nhưng cuối cùng em muốn hỏi: Với dự án nhiều công trình nhỏ (toàn bộ là ctr dân dụng hết nhá). Thì khi lập các Dự toán của các công trình nhỏ lẻ thành phần thì các chi phí tỷ lệ % lấy như thế nào (theo cái gì)?
Đặc biệt em muốn hỏi các chi phí tỷ lệ thuộc chi phí khác.

Theo tôi, nếu các công trình trong dự án đều là công trình dân dụng thì tính theo định mức tỷ lệ của công trình dân dụng nhân với chi phí xây dựng và thiết bị trong dự toán của công trình ("nhỏ lẻ")

597335
28-10-2009, 11:53 AM
Trích:
Theo tôi, nếu các công trình trong dự án đều là công trình dân dụng thì tính theo định mức tỷ lệ của công trình dân dụng nhân với chi phí xây dựng và thiết bị trong dự toán của công trình ("nhỏ lẻ")

Thưa thầy, nếu tính theo cách của thày thì chi phí khác của mỗi gói thầu nhỏ sẽ cao hơn (vì giá trị nhỏ thì tỷ lệ % sẽ cao). Hơn nữa trong kế hoạch đấu thầu được BKH đầu tư ban hành thì chỉ có kế hoạch đấu thầu của toàn bộ dự án (trong đó thể hiện nội dung của tất cả các gói thầu nhỏ) chứ không chia ra làm các kế hoạch nhỏ lẻ nhằm mục đích là cơ sở phân chia các gói thầu phải được thống nhất từ đầu một các có cơ sở, tránh việc các chủ đầu tư thực hiện một cách tùy tiện (hôm em đi học lớp đấu thầu đã được một giảng viên của BKH đề cập đến), mong thầy chỉ bảo thêm giúp em được hiểu sâu hơn./.

hoatho
05-11-2009, 09:37 AM
có ai biết giá ống cao su áp lực cao bn tiền 1 m cho em xin đơn giá vơi!

dinhdangquang
06-11-2009, 12:44 AM
Thưa thầy, nếu tính theo cách của thày thì chi phí khác của mỗi gói thầu nhỏ sẽ cao hơn (vì giá trị nhỏ thì tỷ lệ % sẽ cao). Hơn nữa trong kế hoạch đấu thầu được BKH đầu tư ban hành thì chỉ có kế hoạch đấu thầu của toàn bộ dự án (trong đó thể hiện nội dung của tất cả các gói thầu nhỏ) chứ không chia ra làm các kế hoạch nhỏ lẻ nhằm mục đích là cơ sở phân chia các gói thầu phải được thống nhất từ đầu một các có cơ sở, tránh việc các chủ đầu tư thực hiện một cách tùy tiện (hôm em đi học lớp đấu thầu đã được một giảng viên của BKH đề cập đến), mong thầy chỉ bảo thêm giúp em được hiểu sâu hơn./.

Theo tôi, em cần phân biệt rõ TMĐT và dự toán xây dựng công trình. TMĐT thì phải lập cho toàn bộ dự án còn dự toán xây dựng công trình thì phải lập cho từng công trình, hạng mục công trình. Vấn đề các bạn đang thảo luận mà tôi có góp ý là việc xác định các khoản mục chi phí tính theo định mức tỷ lệ cho dự toán từng công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng chứ không phải cho TMĐT. Vì thế đây ko phải là vấn đề xé nhỏ dự án và cũng ko liên quan gì đến kế hoạch đấu thầu hay gói thầu của dự án như em nghĩ.
Em học lớp đấu thầu thì các thầy chỉ đề cập đến việc phân chia dự án thành các gói thầu chứ đâu có nói đến vấn đề dự toán (tôi nghĩ thế), có thể em liên hệ cái này với cái kia chưa thật chuẩn. Nếu em vẫn muốn tìm hiểu sâu hơn cứ trao đổi tiếp với tôi.
Tôi nói thêm: Tỷ lệ % nhỏ nhân với giá trị cao chưa thể nói rằng kết quả tính toán ra sẽ cao hơn tỷ lệ % cao nhân với giá trị nhỏ hơn.

Tuan Anh (chon)
01-12-2009, 10:16 AM
Xin lỗi cho tôi hỏi trong quyết định 957 định mức chi phí thiết kế không bao gồm chi phí khảo sát thiết kế, nhưng định mức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật có bao gồm chi phí khảo sát thiết kế không ? Nếu chưa bao gồm bác nào có văn bản trả lời về việc này cho tôi xin dùm với, xin cám ơn nhiếu!

langduca
01-12-2009, 09:08 PM
Xin lỗi cho tôi hỏi trong quyết định 957 định mức chi phí thiết kế không bao gồm chi phí khảo sát thiết kế, nhưng định mức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật có bao gồm chi phí khảo sát thiết kế không ? Nếu chưa bao gồm bác nào có văn bản trả lời về việc này cho tôi xin dùm với, xin cám ơn nhiếu!

Theo Thông tư 05_2007 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

- Chi phí khảo sát xây dựng;
- Chi phí lập báo cáo đầu tư (nếu có), chi phí lập dự án hoặc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- .....................

Rõ ràng 2 công việc khảo sát xây dựng và lập báo cáo KTKT độc lập với nhau nên định mức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật không bao gồm chi phí khảo sát xây dựng.

ylangylang2004
02-12-2009, 11:50 AM
Chào các bạn!
Mục 3.3. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế có khoản 3.3.3 chi phí thiết kế được xđ như sau:
Ctk=Cxd*Nt*(k+0.1)
trong đó k: Hệ số điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế.
Trong khi đó khoản 3.3.6. Định mức chi phí TVTK điều chỉnh tăng, giảm trong các trường hợp sau: ....
Như vậy:
1.Công thức trên chỉ áp dụng đối với trường hợp có k giảm, còn k tăng thì sao?. Nếu không có tăng (giảm) thì k mặc định =1?
2.Liệu có phải lỗi chính tả không?
3.Thêm nữa, Khoản 3.1.4 nêu: “ Trường hợp áp dụng đồng thời các hệ số điều chỉnh định mức chi phí tư vấn thì nhân các hệ số điều chỉnh với định mức chi phí.” Liệu có mâu thuẫn giữa 3.1.4 và 3.3.6 không? Theo nguyên tắc thì mục 3.1. Hướng dẫn áp dụng đối với chi phí tư vấn (bao gồm cả CP thiết kế) là nguyên tắc chung, bao trùm. Như vậy sẽ có hai khả năng khi tính toán CP thiết kế nếu có yếu tố tăng thêm k:
- Ctk=Cxd*Nt*(k+0.1) theo 3.3.3
- Ctk=Cxd*Nt*(1+0.1)*k theo 3.1.4
Hai cách tính này sẽ làm Ctk khác nhau.
Mong các bạn cùng trao đổi để làm rõ hơn. Thank!

597335
02-12-2009, 12:59 PM
Quyết định 957 về CP tư vấn rồi sẽ thay thế VB1751 cũng như TT33/2009 sẽ thay thế về việc phân cấp công trình của NĐ209/2004. TT33/2009 áp dụng từ quý 2/2010.
NĐ209/2004 trước đây quy định công trình <1000m² là cấp 4 thì theo TT33 công trình có độ cao >6m là cấp 3 v.v... các quy định mới gián tiếp làm tăng chi phí thiết kế...
.
Lạ nhỉ, mình thắc mắc là Thông tư là văn bản Quy phạm pháp luật dưới Nghị định thì làm sao thay thế nghị định được./.

son_vq121
03-12-2009, 10:28 AM
Nói Thông tư 33/2009/TT-BXD sẽ thay thể Nghị định 209/2004/NĐ-CP là không chính xác.

Nghị định 209 ra đời năm 2004 trước khi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (năm 2006) ra đời. Ngày 01 tháng 8 năm 2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2007/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Ngày 30/9/2009, Bộ Xây dựng căn cứ Nghị định 127 để ban hành "QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ"

Do đó có thể nói Nghị định 127/2007/NĐ-CP "phủ định" một số nội dung của Nghị định 209/2004/NĐ-CP thì đúng hơn.

Xin cả nhà cho ý kiến.

Thân!

Toan dan
07-12-2009, 08:58 PM
QD 957 la do BXD ban hanh co muc toi thieu cho cong tac thiet ke, tham tra. Nhung khi so XD ra cong van lai khong cho huong muc toi thieu. Xin hoi viec lam cua SXD co dung khong. Buon qua cac ban a!:((

BQL: Đề nghị bác lần sau viết bài có dấu

Đinh Tấn Linh
07-12-2009, 10:55 PM
QD 957 la do BXD ban hanh co muc toi thieu cho cong tac thiet ke, tham tra. Nhung khi so XD ra cong van lai khong cho huong muc toi thieu. Xin hoi viec lam cua SXD co dung khong. Buon qua cac ban a!:((Chào bác!

Ở đây không nói tới việc ai làm đúng và làm sai như thế nào. Không biết bác làm bên công tác tư vấn thiết kế hay chủ đầu tư nhỉ?

Quyết định 957/QĐ-BXD chỉ mang tính chất công bố để các đơn vị cá nhân tham khảo trong việc xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình. Không phải lúc nào cũng nhất nhất phải theo các điều khoản quy định trong đó.

Chẳng hạn đối với công trình chỉ có khoảng 100 hoặc 200 triệu mà chi phí lập BCKTKT: 10tr, thẩm tra TKBVTC: 2tr; Thẩm tra dự toán: 2tr (theo mức tối thiểu 957) là chưa hợp lý rồi.

Việc xác định mức chi phí này hoàn toàn có thể do chủ đầu tư và nhà thầu đó thương thảo trên cơ sở dự toán công việc được lập nên để chọn được mức giá hợp đồng hợp lý nhất.
Vừa rồi khi có một số đơn vị tư vấn lập theo mức tối thiểu của 957 (công trình quá nhỏ) em đã trả về để CĐT xác định lại mức giá hợp đồng.

Đôi điều trao đổi và mong các bác tiếp tục cho ý kiến!

nhanthien_evn
19-01-2010, 03:36 PM
Có bạn nào giúp mình với, mình đang cần file 957. ai có gởi giúp mình. Cám ơn các bạn nhiều nhé.

BQL: Tải file excel tra hệ số định mức 957/QĐ-BXD: http://giaxaydung.vn/diendan/attachments/microsoft-excel/21280d1255940147-cac-he-so-chi-phi-theo-quyet-dinh-957-qd-bxd-heso_noisuy_957.xls

Tải file quyết định tại đây: http://giaxaydung.vn/diendan/attachments/chon-nha-thau-tu-van/21311d1256025608-quyet-dinh-957-qd-bxd-ngay-29-09-209-qd957-2009-bxd.pdf

Đề nghị bạn xem kỹ trên diễn đàn trước khi xin tài liệu

didau
22-01-2010, 10:00 AM
Xin chào anh Thế Anh.
Cho mình hỏi về áp dụng quyết định 957/QĐ-BXD trong việc tính chi phí thiết kế bản vẽ thi công. Cụ thế:
Trong tổng mức đầu tư có:
CP XD =2.794 (tr đồng)
CP TB = 4.608 (tr đồng)
Là công trình khai thác quặng lộ thiên (nên khi áp dụng theo Nghị định 209/2004 thì thuộc công trình cấp II)
Nhưng khi áp dụng 957/QĐ-BXD thì mình vấp phải tranh luận với chủ đầu tư vì công trình của mình thuộc mục 7 ở trong một số điều lưu ý của quyết định này là CP XD >= CP XD+CPTB. Thì:
* Theo quan điểm của nhà thầu thì:
CP thiết kế BVTC = 2.794*3.07%*1.2+4.608*0.95%*1.2=138 (tr đồng)
* Theo quan điểm của chủ đầu tư thì:
CP thiết kế BVTC = 4.608*0.95%=43,778 (tr đồng)
Vậy mình xin Thế Anh chỉ bảo giùm.
1, Quan điểm của ai đúng?
2, Ở mục 7 này thì có ghi "trừ các công trình công nghiệp đã có hướng dẫn riêng" thì công trình công nghiệp có hướng dẫn riêng là công trình như thế nào? Có phải là các công trình quy định ngoài quyết địnhh 957 này không?
3, "Cặp trị số định mức tỷ lệ % theo chi phí xây dựng và chi phí thiết bị" được hiểu như thế nào? và trong trường hợp của mình thì tính như thế nào?
Thanks.

Phạm Mai Hiền
Phone: 0904127408
Email: hienpm37@gmail.com

nguyentheanh
23-01-2010, 11:14 PM
Xin chào anh Thế Anh.
Cho mình hỏi về áp dụng quyết định 957/QĐ-BXD trong việc tính chi phí thiết kế bản vẽ thi công. Cụ thế:
Trong tổng mức đầu tư có:
CP XD =2.794 (tr đồng)
CP TB = 4.608 (tr đồng)
Là công trình khai thác quặng lộ thiên (nên khi áp dụng theo Nghị định 209/2004 thì thuộc công trình cấp II)
Nhưng khi áp dụng 957/QĐ-BXD thì mình vấp phải tranh luận với chủ đầu tư vì công trình của mình thuộc mục 7 ở trong một số điều lưu ý của quyết định này là CP XD >= CP XD+CPTB. Thì:
* Theo quan điểm của nhà thầu thì:
CP thiết kế BVTC = 2.794*3.07%*1.2+4.608*0.95%*1.2=138 (tr đồng)
* Theo quan điểm của chủ đầu tư thì:
CP thiết kế BVTC = 4.608*0.95%=43,778 (tr đồng)
Vậy mình xin Thế Anh chỉ bảo giùm.
1, Quan điểm của ai đúng?
2, Ở mục 7 này thì có ghi "trừ các công trình công nghiệp đã có hướng dẫn riêng" thì công trình công nghiệp có hướng dẫn riêng là công trình như thế nào? Có phải là các công trình quy định ngoài quyết địnhh 957 này không?
3, "Cặp trị số định mức tỷ lệ % theo chi phí xây dựng và chi phí thiết bị" được hiểu như thế nào? và trong trường hợp của mình thì tính như thế nào?
Thanks.

Theo thông tin chị cung cấp thì cách tính:CP thiết kế BVTC = 2.794*3.07%*1.2+4.608*0.95%*1.2=138 (tr đồng) là đúng.
Bởi vì thiết kế tính trên chi phí xây dựng. Khi chi phí thiết bị lớn, nhà thầu tư vấn phải thiết kế cả phần này, nên nhà nước muốn bổ sung thêm chi phí tư vấn trên giá trị thiết bị này.

Công trình công nghiệp đã có hướng dẫn riêng: Chị chuyển sang ngay mục 5) ví dụ trang 19 sẽ thấy Công trình nhà máy xi măng, công trình hoá chất, công trình kho chứa khi hoá lỏng... đã hướng dẫn riêng ra ngay trong 957.
Cặp trị số định mức tỷ lệ % theo chi phí xây dựng và chi phí thiết bị: Tức là như cách tính nói trên của chị, vừa tính trên chi phí xây dựng, vừa tính trên chi phí thiết bị.
Hi vọng thông tin trên giúp ích được cho chị.
Chúc chị thành công.

batmen
01-03-2010, 04:25 PM
Khi lập dự án điều chỉnh bổ sung thì chi phí lập dự án điều chỉnh bổ sung và chi phí thẩm tra dự án điều chỉnh bổ sung tính thế nào? (dự án đã được duyệt)
VD: Tổng mức đầu tư ban đầu 61 tỷ
Điều chỉnh bổ sung lên 81 tỷ
hoangtam43xdkt@yahoo.com.vn

dinhdangquang
01-03-2010, 09:30 PM
Theo thông tin chị cung cấp thì cách tính:CP thiết kế BVTC = 2.794*3.07%*1.2+4.608*0.95%*1.2=138 (tr đồng) là đúng.
Bởi vì thiết kế tính trên chi phí xây dựng. Khi chi phí thiết bị lớn, nhà thầu tư vấn phải thiết kế cả phần này, nên nhà nước muốn bổ sung thêm chi phí tư vấn trên giá trị thiết bị này.

Công trình công nghiệp đã có hướng dẫn riêng: Chị chuyển sang ngay mục 5) ví dụ trang 19 sẽ thấy Công trình nhà máy xi măng, công trình hoá chất, công trình kho chứa khi hoá lỏng... đã hướng dẫn riêng ra ngay trong 957.
Cặp trị số định mức tỷ lệ % theo chi phí xây dựng và chi phí thiết bị: Tức là như cách tính nói trên của chị, vừa tính trên chi phí xây dựng, vừa tính trên chi phí thiết bị.
Hi vọng thông tin trên giúp ích được cho chị.
Chúc chị thành công.

1. Tôi nhất trí với TA đoạn bôi đỏ.
2. Đoạn bôi xanh tôi nghĩ hơi khác:
+ Mục 5 là hướng dẫn các hệ số điều chỉnh thiết kế đối với một số loại công trình công nghiệp chứ không phải là "các công trình công nghiệp đã có hướng dẫn riêng" nêu ở mục 7.
+ Theo tôi, "các công trình công nghiệp đã có hướng dẫn riêng" nêu ở mục 7 có lẽ phải là các công trình công nghiệp nêu ở mục 6, 8 và mục 9.

Thế Anh nghiên cứu và trao đổi thêm nhé.

xvinhkts
18-03-2010, 05:40 PM
Chào các anh!
Em có nhận Thiết kế toàn bộ khu chợ khuôn viên khu đất , Tổng DT :2376 m2. Các anh chỉ dùm em cách tính Phí thiết kế toàn bộ: 1 nha long, nha giu xe, nha ban quan ly, nha ve cong cong , nha tu tieu tu san , duong noi bo, nha kios, trong nha long ( bao gom cac kiot nho). thiet ke phuong an kien truc, trien khai chi tiet, thiet ke ket cau, dien nuoc , cong, duong , lap du toan. Hồi giờ em chưa tính suất đầu tư và áp dụng quyết định 957 BXD bao giờ. Nhờ các bậc tiền bối đi trước chỉ giáo dùm em!
Cảm ơn nhiều !

ninhvdb
30-03-2010, 10:33 AM
Gửi tặng bạn file EXCEL tôi vừa làm xong , file nầy có thể dùng làm mọi thứ công việc từ lập dự án đến dự toán hạng mục . ( luôn chọn Tool > Options > Calculation > đánh dấu Interation ) , bạn chỉ nên thao tác trong những ô có chữ MÀU ĐỎ thôi nhé . File nầy tôi làm ra chủ yếu phục vụ cho công việc của tôi nên có vẻ luộm thuộm lắm , nếu lỡ thao tác sai thì đừng ráng sửa ( kể cả undo ) tốt nhất là thoát ra rồi vào lại sẽ đở tốn công hơn . Chúc bạn may mắn . :D

Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi vừa download về xem thấy File của bạn làm rất công phu. Tuy nhiên bạn sử dụng công thức có nhiều tên không phù hợp "invalid name". Các tham chiếu của hàm bị lồng nhau, chồng chéo lên nhau nhiều quá "fomulars contain circular references", và vì thế việc tính toán không chính xác "may not calculate correctly".
Giải thuật đổi số ra chữ quá công phu, sao bạn không dùng cái này:
http://xahoithongtin.com.vn/20081129075218588p0c252/meo-dich-so-thanh-chu-tieng-viet-tren-bang-tinh-excel.htm
Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu file để áp dụng và và thông tin tiếp. Một lần nữa cảm ơn bạn.

beck
01-04-2010, 08:43 AM
Gửi các bạn 1 file tra các chi phí theo Quyết định 957 mà mình lượm lặt được

taynghuyen2010
13-04-2010, 02:51 PM
Mình thấy cái này khá hay, dễ sử dụng và chính xác. Anh em tham khảo nhé.
Tải file: Tại đây (http://kinhtexaydung.org/showthread.php?p=4052#post4052)

tranghuyen510
20-04-2010, 12:22 PM
Các anh chị cho em hỏi 1 vấn đề mà mãi vẫn không hiểu được.
Em thấy trong QĐ 957/2009 ở phần chi phí lập dự án đầu tư có ghi "Việc xác định tỷ trọng chi phí để thực hiện phần thuyết minh và thiết kế cơ sở trong chi phí lập dự án do các bên giao nhận thầu thực hiện công việc trên thoả thuận". em muốn hỏi các ý sau:
- Trong định mức chi phí lập dự án đầu tư đã có chi phí thiết kế chưa? và có liên quan gì tới định mức chi phí thiết kế tính riêng (mục 3.3) không?
- Nếu co liên quan thì khi nào cần tính bằng chi phí lập dự án? khi nào tính với chi phí thiết kế?
Mong các anh chị giúp dùm.

hanhphuc_hcm05
20-04-2010, 02:25 PM
QD 957 Excel, Bản Full

Mình thấy cái này khá hay, dễ sử dụng và chính xác. Anh em tham khảo nhé.Xem ảnh:


http://c.upanh.com/upload/5/363/CS0.9519028_1_1.png


File tính hệ số theo 957 khá đầy đủ, đã thêm đầy đủ các hệ số. Tuy nhiên trong phần Xây dựng công nghiệp, Định mức chi phí thiết kế công trình cáp ngầm ông anh không cho vào, Ông anh cho thêm vào nhé!

Anh em nào tham khảo thì tải file nhé, mình thấy dùng cái này cũng tạm ổn. Không biết ý anh em thế nào.
=D>
Tải file: TẠI ĐÂY (http://kinhtexaydung.org/showthread.php?p=4213#post4213)

proxy
20-04-2010, 03:11 PM
Các anh chị cho em hỏi 1 vấn đề mà mãi vẫn không hiểu được.
Em thấy trong QĐ 957/2009 ở phần chi phí lập dự án đầu tư có ghi "Việc xác định tỷ trọng chi phí để thực hiện phần thuyết minh và thiết kế cơ sở trong chi phí lập dự án do các bên giao nhận thầu thực hiện công việc trên thoả thuận". em muốn hỏi các ý sau:
- Trong định mức chi phí lập dự án đầu tư đã có chi phí thiết kế chưa? và có liên quan gì tới định mức chi phí thiết kế tính riêng (mục 3.3) không?
- Nếu co liên quan thì khi nào cần tính bằng chi phí lập dự án? khi nào tính với chi phí thiết kế?
Mong các anh chị giúp dùm.
Về bài viết của bạn tôi xin có ý kiến như sau:
- Đọc kĩ phần bạn nêu thì trong Chi phí lập DA đã bao gồm phần viết thuyết minh Dự án và lập thiết kế cơ sở rồi. Nên nhớ chỉ có thiết kế cơ sở thôi nhé! Còn tuỳ theo Dự án của bạn đang xét phải thiết kế 1 bước, 2 bước hay 3 bước ta sẽ tính chi phí thiết kế theo các mục tiếp theo như trong QĐ 957 đã quy định!
VD:
+ CT chỉ phải lập BCKTKT thì ta chỉ cần lập BCKTKT và trong đó đã có CP thiết kế cơ sở và cũng là TKBVTC rồi!
+ Công trình DD thiết kế 3 bước thì ta áp dụng bảng số 4 vơi thiết kế kĩ thuật, còn chi phí TKBVTC sẽ bằng 55%*chi phí TKKT!
Cùng thảo luận...

dinhdangquang
22-04-2010, 08:01 PM
Các anh chị cho em hỏi 1 vấn đề mà mãi vẫn không hiểu được.
Em thấy trong QĐ 957/2009 ở phần chi phí lập dự án đầu tư có ghi "Việc xác định tỷ trọng chi phí để thực hiện phần thuyết minh và thiết kế cơ sở trong chi phí lập dự án do các bên giao nhận thầu thực hiện công việc trên thoả thuận". em muốn hỏi các ý sau:
- Trong định mức chi phí lập dự án đầu tư đã có chi phí thiết kế chưa? và có liên quan gì tới định mức chi phí thiết kế tính riêng (mục 3.3) không?
- Nếu co liên quan thì khi nào cần tính bằng chi phí lập dự án? khi nào tính với chi phí thiết kế?
Mong các anh chị giúp dùm.

Theo tôi:
1. Chi phí lập dự án đầu tư đã bao hàm cả chi phí lập thiết kế cơ sở.
2. Nếu chủ đầu tư thuê một nhà thầu tư vấn lập thiết kế cơ sở còn đơn vị chủ đầu tư tự lập phần thuyết minh dự án thì chi phí lập thiết kế cơ sở là bao nhiêu % của chi phí lập dự án thì không có định mức (trong 957) mà chủ đầu tư và nhà thầu phải tự thỏa thuận khi ký hợp đồng.
3. Chi phí thiết kế xây dựng công trình trong giai đoạn thực hiện dự án (Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế BVTC) tính vào mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong TMĐT.

tranghuyen510
13-05-2010, 03:50 PM
- Chi phí thiết kế trong phần 3.3 của QĐ 957/2009 chỉ áp dụng đối với các dự án có yêu cầu thiết kế 3 hoặc 2 bước, còn đối với thiết kế 1 bước đã được tính trong định mức của CP lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
-Tuy nhiên đối với công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thì chi phí thiết kế sẽ có thêm hệ số điều chỉnh tăng - giảm định mức (k=1.1;1.2;...).
=> Vậy khi dự án có yêu cầu thiết kế 1 bước thì Chi phí thiết kế cải tạo, sửa chữa phải tính như thế nào? Hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế sẽ được tính vào đâu?
Mong mọi người trên diễn đàn cùng góp ý ^^

ngoctuht
19-05-2010, 12:27 PM
không biết vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa? hiện nay mình cũng đang vướng như bạn. mình chưa biết làm ra sao.
Bạn mà giai quyêt được rồi thì chỉ cho mình với. rất cảm ơn

dinhdangquang
19-05-2010, 04:08 PM
- Chi phí thiết kế trong phần 3.3 của QĐ 957/2009 chỉ áp dụng đối với các dự án có yêu cầu thiết kế 3 hoặc 2 bước, còn đối với thiết kế 1 bước đã được tính trong định mức của CP lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
-Tuy nhiên đối với công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thì chi phí thiết kế sẽ có thêm hệ số điều chỉnh tăng - giảm định mức (k=1.1;1.2;...).
=> Vậy khi dự án có yêu cầu thiết kế 1 bước thì Chi phí thiết kế cải tạo, sửa chữa phải tính như thế nào? Hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế sẽ được tính vào đâu?
Mong mọi người trên diễn đàn cùng góp ý ^^
Theo tôi:
1. Chi phí thiết kế BVTC trong trường hợp công trình thiết kế 1 bước nằm trong chi phí lập Báo cáo KTKT, tỷ trọng chi phí cho thiết kế BVTC và cho phần lập thuyết minh Báo cáo KTKT do các bên giao thầu thực hiện công việc thiết kế quyết định.
2. Trường hợp cải tạo, sửa chữa, mở rộng có tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của công trình hiện có thì điều chỉnh định mức chi phí lập Báo cáo KTKT với hệ số K = 1,2.

haiconthanlancon
02-06-2010, 04:27 PM
Một vấn đề mà hiện nay là rất nhiều người hỏi là: Thế nào là dự án có nhiều công trình và thế nào là dự án có một công trình? VD: Dự án đầu tư xây dựng công trình "Nhà máy cán thép X" gồm xưởng cán, nhà điều hành, nhà ăn công nhân, nhà ở công nhân, ... thì dự án này hiểu là dự án có một công trình hay có nhiều công trình? Nếu hiểu là dự án có một công trình (công trình "Nhà máy cán thép X") thì các tỷ lệ % định mức phải tra theo công trình công nghiệp (vì nhà máy cán thép là công trình công nghiệp. Nếu hiểu dự án này là dự án có nhiều công trình (xưởng cán, nhà điều hành, ...) thì khi tra định mức tỷ lệ phải tra tương ứng với từng loại công trình: tỷ lệ theo công trình công nghiệp đối với "xưởng cán", tỷ lệ theo công trình dân dụng đối với "nhà điều hành", ...

:confused::confused::confused::confused: Thầy Quang ơi. em cũng đang không biết làm sao để áp dụng cho đúng phần này.mong thầy và mọi người nói rõ hơn về nó được không

weblight
04-06-2010, 01:46 AM
Bộ xây dựng đã trả lời về vấn đề này, bạn xem file kèm theo

tranghuyen510
02-07-2010, 10:00 PM
Mọi người ơi giúp với mình đang cần được tư vấn gấp!!! :((
Mình đang tính dự toán 1 dự án công trình dân dụng trong đó có 5 hạng mục (cũng là 5 khối nhà), có 2 hạng mục làm công tác cải tạo, còn 3 hạng mục còn lại là xây mới. Vậy khi tính toán các loại chi phí (QLDA, TVĐT) cho dự án phải tính như thế nào?
- có phải tách nhóm CT cải tạo và xây mới ra thành 2 phần tổng hợp dự toán riêng biệt hay ko? (vì đối với CT cải tạo thì fải nhân thêm hệ số điều chỉnh cho 1 số chi phí nữa) :confused:
- phải tính toán thế nào trong trường hợp trên với các chi phí như:
+ CP lập DA đầu tư
+ CP thiết kế
+ CP thẩm tra thiết kế; dự toán
+ CP lập HSMT
+ CP giám sát...
+ và còn các loại CP chung khác nữa (kiểm toán, quyết toán,....)

tranghuyen510
02-07-2010, 10:24 PM
đối với 1 công trình đã được tính toán dự toán + thẩm tra rồi và chưa thi công. Tuy nhiên bên chủ đầu tư yêu cầu bổ sung và thay đổi chức năng 1 số phòng đã được thiết kế. do đó mình đang phải tính phần phát sinh tăng - giảm cho tương ứng với thiết kế thay đổi này.
Vậy mình muốn hỏi là khi tính tổng hợp các chi phí trong QLDA và TVĐT mình phải tính độc lập cho dự toán phát sinh tăng - giảm này hay dựa vào chi phí xây dựng đã được duyệt để tính chi phí cho hồ sơ phát sinh
mọi người tư vấn gấp dùm mình với

dinhdangquang
04-07-2010, 11:26 PM
đối với 1 công trình đã được tính toán dự toán + thẩm tra rồi và chưa thi công. Tuy nhiên bên chủ đầu tư yêu cầu bổ sung và thay đổi chức năng 1 số phòng đã được thiết kế. do đó mình đang phải tính phần phát sinh tăng - giảm cho tương ứng với thiết kế thay đổi này.
Vậy mình muốn hỏi là khi tính tổng hợp các chi phí trong QLDA và TVĐT mình phải tính độc lập cho dự toán phát sinh tăng - giảm này hay dựa vào chi phí xây dựng đã được duyệt để tính chi phí cho hồ sơ phát sinh
mọi người tư vấn gấp dùm mình với
Theo tôi:
Bạn cần tính lại dự toán sau khi có sự thay đổi thiết kế và gửi thẩm định, phê duyệt lại là đơn giản hơn cả vì công trình của bạn chưa triển khai thi công.

dinhdangquang
04-07-2010, 11:28 PM
Mọi người ơi giúp với mình đang cần được tư vấn gấp!!! :((
Mình đang tính dự toán 1 dự án công trình dân dụng trong đó có 5 hạng mục (cũng là 5 khối nhà), có 2 hạng mục làm công tác cải tạo, còn 3 hạng mục còn lại là xây mới. Vậy khi tính toán các loại chi phí (QLDA, TVĐT) cho dự án phải tính như thế nào?
- có phải tách nhóm CT cải tạo và xây mới ra thành 2 phần tổng hợp dự toán riêng biệt hay ko? (vì đối với CT cải tạo thì fải nhân thêm hệ số điều chỉnh cho 1 số chi phí nữa) :confused:
- phải tính toán thế nào trong trường hợp trên với các chi phí như:
+ CP lập DA đầu tư
+ CP thiết kế
+ CP thẩm tra thiết kế; dự toán
+ CP lập HSMT
+ CP giám sát...
+ và còn các loại CP chung khác nữa (kiểm toán, quyết toán,....)
Theo tôi:
Bạn tính dự toán cho từng khối nhà rồi tổng hợp lại là hay hơn cả và cũng đơn giản hơn.

dinhdangquang
04-07-2010, 11:31 PM
:confused::confused::confused::confused: Thầy Quang ơi. em cũng đang không biết làm sao để áp dụng cho đúng phần này.mong thầy và mọi người nói rõ hơn về nó được không
Theo tôi:
Bạn cứ tính cho từng hạng mục công trình, xem hạng mục ấy thuộc loại công trình nào (dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng, ...) thì áp định mức phù hợp theo loại công trình ấy.

anhmeo
13-09-2010, 10:40 PM
E có điều băn khoăn xin hỏi các bác nhiều thâm niên.
Dự án bên e là Lắp đặt hệ thống giám sát khí trong hầm lò, dự án xây dựng hầm lò có dự án riêng, đã thực hiện. Khi tư vấn lập chi phí thiết kế BVTC có áp dụng hệ số điều chỉnh bao gồm:
K1=1,45: Công trình khai thác than, quặng hầm lò, công trình tuyển than, quặng, làm giàu quặng cấp II
K2=1.3: Trường hợp thiết kế công trình khai thác than, quặng theo lò giếng
K3=1.15: Thiết kế mở rộng có tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của công trình hiện có.
Theo e, K3 đúng, không phải bàn cãi. Còn 2 cái K1 và K2 không phù hợp chút nào. Các bác cho ý kiến giúp e cái. Để e đúng thì cãi có lý hơn, nếu e sai còn biết đường mà sửa :D. Cám ơn các bác.

xuantien18
05-10-2010, 03:07 PM
* Theo em thấy thì những công trình có giá trị xây lắp thấp ( nhỏ hơn 300tr) ở các địa phương là tương đối nhiều, trước kia trong 1751 không có quy định các mức chi phí tối thiểu nhưng thường các đơn vị tư vấn áp dụng là 500.000 đ cho chi phí thẩm tra BVTC, 500.000 đ cho chi phí thẩm tra dự toán (nếu được sự đồng ý của chủ đầu tư - cụ thể là các xã, nếu không vẫn phải áp dụng theo 1751=> có công trình chỉ vài chục nghìn tiền tư vấn). Nay 957 ban hành nếu áp dụng đúng theo thì thấy cũng không hợp lý vì có trường hợp giá trị tư vấn chiếm đến một nửa giá trị xây lắp ( Ví dụ với những công trình sửa chữa, cải tạo: sân, nhà WC, tường rào...nhưng do đặc điểm nguồn vốn mà vẫn phải lập BCKTKT, tức là thông qua tư vấn!:( => Có nên quy định cụ thể hơn chi phí tối thiểu: ví dụ: nếu giá trị xây lắp =<500 tr, thì chi phi tối thiểu là:.........
* Nhiều đơn vị tư vấn sau khi đọc QD957 đã có tham khảo ý kiến của ban, sở XD địa phương thì cũng nhận được thông tin không thống nhất, người thì bảo được áp dụng ngay, người bảo chờ hướng dẫn, người bảo không áp dụng. Lý do: điêu 1: Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
Trong 1751 không có từ này, bản thân sở ban các địa phương cũng không thống nhất=> các cơ quan tư vấn đang rất băn khoăn, không biết theo định mức chi phí nào cho hợp lý, cho đúng!!!
Xin cảm ơn!:((:((:((
Mình nghĩ 957 chỉ là tham khảo, còn việc áp dụng nó thường áp dụng cho những công trình có giá trị >15 tỷ nghĩa là phải lập báo cáo KTKT, còn những công trình có giá trị nhỏ bạn nên yêu cầu lập dự toán là tốt nhất để quản lý chi phí được hợp lý. đó là ý kiến của cá nhân, có gì a/e bổ sung

xuantien18
05-10-2010, 03:13 PM
:confused::confused::confused::confused: Thầy Quang ơi. em cũng đang không biết làm sao để áp dụng cho đúng phần này.mong thầy và mọi người nói rõ hơn về nó được không
Mình xin có ý kiến thế này, theo mình thì khi làm dự án nhà máy cán thép thì bạn cho đó là công trình công nghiệp, khi đó khi bạn tra định mức tỷ lệ sẽ tiện hơn. Ví dụ bạn làm một khu đô thị, không thể ko làm phần hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông nội bộ...như thế thì sẽ khó xác định được cụ thể công trình mình thuộc loại gì.Mình quan điểm là công trình mình có tỷ trọng xây dựng nào lớn thì coi đó là công trình loại đó. Bạn có thể tham khảo thêm TT33/2009-BXD về phân loại công trình nhé. A/e nào có ý kiến đóng góp thêm.Tks!

xuantien18
05-10-2010, 03:16 PM
Theo tôi:
Bạn cần tính lại dự toán sau khi có sự thay đổi thiết kế và gửi thẩm định, phê duyệt lại là đơn giản hơn cả vì công trình của bạn chưa triển khai thi công.
Bạn nên làm theo như thầy nói bởi lẽ sẽ khó cho bạn nếu sau này đấy.

huychaung
20-12-2010, 06:18 PM
Các bác lập file nội suy về định mức này chưa được tổng quát lắm (theo ý kiến cá nhân)
Tôi có viết 2 file này (chỉ để phục vụ cá nhân) nhưng cảm thấy cũng ĐƯỢC!
Đặng up lên cho anh em xài chơi!
PS: do làm biếng nên chưa cập nhật thêm mấy dữ liệu khác như đường dây tải điện, thẩm tra QT ...v..v!

sacly777
20-08-2014, 02:19 AM
Mình nghe nói 957 đã bị thay thế bởi Qđ mới rồi có bạn nào biết QĐ đó là gì ko???? Thanks!!

pccckienlong
20-08-2014, 09:16 AM
Ối trời, tưởng cho xin bảng tra các giá trị phải chuẩn chứ. Cho xong bảo nếu sai ráng sửa, thì ai mà dám dùng nữa (Mất niềm tin quá). Thôi tự làm vậy

www.pccckienlong.com