PDA

Xem bản đầy đủ : Xin đơn giá phần vật liệu chống thấmdungdung
18-12-2007, 01:36 PM
Tôi làm dự toán xây mới Kim Liên, đang cần đơn giá phần vật liệu chống thấm, nhưng mà không tìm được. Vậy có ai tốt bụng, cho tôi xin báo giá phụ gia plastocrete trộn vào bê tông tầng hầm,định mức vật tư cho một m3 bê tông, và đơn giá cho 1m dài gioăng cản nước mạch ngừng thi công ko?

leanhxuan
06-06-2008, 05:11 PM
Tôi làm dự toán xây mới Đồng tháp, đang cần đơn giá phần vật liệu chống thấm, nhưng mà không tìm được. Vậy có ai tốt bụng, cho tôi xin báo giá

love you
23-02-2009, 05:07 PM
Tôi làm dự toán xây dung cong trinh cao oc đang cần đơn giá phần vật liệu chống thấm,va cac don gia lat san op tuong nhưng mà không tìm được. Vậy có ai tốt bụng, cho tôi xin báo giá[/quote]