PDA

Xem bản đầy đủ : Cách xác định cự ly vận chuyển trung bìnhhung_ga
08-09-2009, 12:31 PM
Mình đang làm quyết toán, trong đó có hạng mục vận chuyển đất đắp, có liên quan đến cự ly vận chuyển trung bình, mình đã tính như sau:
VD: Tuyến xây dựng từ Km1-Km10, mỏ đất nằm tại Km6, vậy cự ly vận chuyển trung bình Ltb=6/2=3km.
Mình làm như trên có chính xác không?mong các bạn cho ý kiến (Theo mình nhớ thì cách tính này quy định trong giáo trình tổ chức thi công đường đúng không nhỉ?)

son_vq121
08-09-2009, 12:49 PM
Bạn nhầm rồi!

Tuyến từ KM 1+000 - KM 10+000 thì dù mỏ có đặt ở đâu (thuộc tuyến đó) cự ly vận chuyển trung bình vẫn là 10/2 = 5km.

Thân!

nguyenhuutrinh
08-09-2009, 12:52 PM
Mình đang làm quyết toán, trong đó có hạng mục vận chuyển đất đắp, có liên quan đến cự ly vận chuyển trung bình, mình đã tính như sau:
VD: Tuyến xây dựng từ Km1-Km10, mỏ đất nằm tại Km6, vậy cự ly vận chuyển trung bình Ltb=6/2=3km.
Mình làm như trên có chính xác không?mong các bạn cho ý kiến (Theo mình nhớ thì cách tính này quy định trong giáo trình tổ chức thi công đường đúng không nhỉ?)
1. Tuyến của bạn L=10km, mỏ đất tại Km6. Để tính chính xác, bạn cần phải xác định cụ thể vị trí đắp (vì thông thường không phải đắp toàn tuyến). Sau đó tính bằng phương pháp bình quân gia quyền.

2. Trong trường hợp đắp đắp toàn tuyến, mặt cắt tuyến không đổi, cự ly vận chuyển trung bình của tuyến trên sẽ là: (6/10*6/2)+(4/10*4/2)=2,6km.

3. Bạn nên căn cứ vào tình hình thực tế để tính toán cho phù hợp.

Hữu Diên
08-09-2009, 02:14 PM
Bạn cần xem lại đi, cự lý vận chuyển trung bình của đoạn đường tè km 1 đến Km 10 khi mỏ đất ở km 6 không phải là 5km đâu? Bởi vì thường khối lượng đắp của mỗi km khác nhau nên cự ly v/c trung bình tự km 1 đến km 6 ( mỏ đất ) là 2.5km, Cự ly v/c trung bình từ km 6 km km 10 là 2 km. Như vậy cự ly bình quan từ km 1-km 10 = (2.5+2)/2 = 2.25km. Nhưng để tính chính xác hường phải lấy khối lượng của từng km nhân với cự ly bình quân của km đó đối với mỏ đất, rồi cộng tổng m3km của 9 km này lại chia cho tổng khối lượng ta sẽ được cự ly bình quân . Hữu Diên

tuan_ban1
09-09-2009, 09:11 AM
bạn phải tính bằng PP bình quân gia quyền, cách tính như sau:
Xác định đoạn đắp, lấy lý trình trung bình đoạn đắp. VD đoạn đắp từ Km0-Km100->lý trình trung bình đoạn đắp là Km0+50, khối lượng đắp là 1000m3.
cự ly vận chuyển TB cho đoạn đắp là: Li=Km6-Km0+50=5950m
lấy Li*mi=5950*1000=...
sau đó Cự ly vận chuyển trung bình cho toàn tuyến L=(tổng cộng Li*mi)/tổng cộng (mi)
Đấy là cánh tính mình đang dùngvà lập bảng bằng Excel

hung_ga
09-09-2009, 10:03 AM
Thực ra theo mình muốn tính chính xác thì phải lấy khối lượng đắp của từng đoạn mi (vì không phải đoạn nào cũng đắp khối lượng như nhau) sau đó*với cư ly vận chuyển trung bình cho đoạn đó Li, rồi cộng tổng lại chia cho tổng mi như bạn tuan_ban1 tính =Tổng (mi*Li)/Tổng(mi). Nhưng thực ra việc xác định mi và Li cũng chi mang tính tương đối (rất khó có thể tính chính xác được) nên có thể tính gần đúng như cách của bạn SyncMaster “Trong trường hợp đắp đắp toàn tuyến, mặt cắt tuyến không đổi, cự ly vận chuyển trung bình của tuyến trên sẽ là: (6/10*6/2)+(4/10*4/2)=2,6km.” là ok.

Mình còn có câu hỏi này nữa, mong các bạn giải thích giúp:
Giả sử trên tuyến giờ có 4 mỏ đất nằm ở dọc tuyến mỗi mỏ có trữ lượng là mi, khoảng cách từ mỗi mỏ đến giữa tuyến là Li, vậy mình tính cự ly vận chuyển trung bình là =Tổng (mi*Li)/Tổng(mi). có đúng không (cứ coi là đắp toàn tuyến như nhau)!

hungvina16
09-09-2009, 11:33 AM
....việc xác định mi và Li cũng chi mang tính tương đối (rất khó có thể tính chính xác được) nên có thể tính gần đúng ....
Nếu bạn có đủ hồ sơ thiết kế rồi thì việc xác định cự ly bình quân theo phương pháp bình quân gia quyền là chính xác nhất. Việc xác định mi và Li nên căn cứ lý trình, khối lượng đắp của từng đoạn cọc ( xem bản vẽ mặt cắt ngang) để lập bảng tính - mình đảm bảo là có sức thuyết phục nhất, không nên lấy theo từng 100m, cũng không thể lấy theo cách gần đúng đối với công tác đắp.
Về câu hỏi mới của bạn :

Giả sử trên tuyến giờ có 4 mỏ đất nằm ở dọc tuyến mỗi mỏ có trữ lượng là mi, khoảng cách từ mỗi mỏ đến giữa tuyến là Li, vậy mình tính cự ly vận chuyển trung bình là =Tổng (mi*Li)/Tổng(mi). có đúng không (cứ coi là đắp toàn tuyến như nhau)!
Câu trả lời là không đúng. Bạn phải căn cứ trữ lượng các mỏ, khối lượng đất cần sử dụng để lập sơ đồ điều phối . Căn cứ sơ đồ điều phối, cự ly vận chuyển từ mỏ đến các điểm đắp, bạn tiếp tục áp dụng phương pháp bình quân gia quyền để tính.
Và cuối cùng, theo tình huống đầu tiên mà bạn đưa ra ( tuyến từ Km1 đến Km10, mỏ nằm ở Km6), nếu áp dụng cách tính nhanh ( giả sử KL đắp đều nhau trên từng mặt cắt) thì kết quả Cự ly VC bình quân cho cả tuyến sẽ là 2,2777km chứ không phải là 2,6km - cũng không phải là 5km - cũng không phải là 2,25km.

kuongkurt
23-02-2010, 12:03 AM
Các bạn có bản tính cự ly vận chuyển k cho mình xin với!
Trân trọng cảm ơn@

lieu_xieu
23-02-2010, 01:06 AM
Các bác không để ý nên mới tính nhầm vụ này. Tính như bác Hungvina16 mới chuẩn. Từ Km1+00 đến Km10+00 chỉ có 9km chứ không phải 10km. Giả sử khối lượng đất cần đắp trên mỗi km là k và cả 9 km đều giống nhau thì cự ly vận chuyên bình quân là L = (5*5k + 4*4k)/2/9k = 2,2777 km.

Đấy là trường hợp mỏ nằm ngay trên tuyến. Trường hợp nhiều mỏ nằm xa tuyến và có nhiều đường vào thì lại càng phức tạp nữa. Đấy là cự ly vận chuyển. Trường hợp tính giá một khối đất đắp khi cung đường vận chuyển phải đi qua trạm soát vé thì lại phức tạp hơn nhiều nhiều.

Nói chung mọi cách tính đều gần đúng và người tính đành căn cứ vào tình hình cụ thể mà tính sao cho sát nhất

Em đang có 1 băn khoăn là trong trường hợp ban đầu người khảo sát tín toán cự ly từ mỏ A đến công trường là 5km, nhưng thực tế khi quyết toán cự ly này đo được chỉ 4km, thì đối với hợp đồng điều chính giá có bắt buộc nhà thầu tính lại không?

Nếu nhà thầu bỏ thầu mỏ A nhưng thực tế thi công lấy ở mỏ B cự ly có 4km thì có tính lại không ? (điều chỉnh giá)

Nếu nhà thầu bỏ thầu mỏ A, cự ly 5km theo khảo sát, nhưng khi thi công lại mở được 1 tuyến đường công vụ chỉ còn có 2km thì có tính lại không? (điều chỉnh giá)

Nếu thực tế thi công mỏ A ko sử dụng được phai lấy ở mỏ C cách 10km thì nhà thầu có được tính phát sinh không ? (điều chỉnh giá)

Mong các bác chỉ giáo.

phudu321
23-02-2010, 08:57 AM
Em đang có 1 băn khoăn là trong trường hợp ban đầu người khảo sát tín toán cự ly từ mỏ A đến công trường là 5km, nhưng thực tế khi quyết toán cự ly này đo được chỉ 4km, thì đối với hợp đồng điều chính giá có bắt buộc nhà thầu tính lại không?

Nếu nhà thầu bỏ thầu mỏ A nhưng thực tế thi công lấy ở mỏ B cự ly có 4km thì có tính lại không ? (điều chỉnh giá)

Nếu nhà thầu bỏ thầu mỏ A, cự ly 5km theo khảo sát, nhưng khi thi công lại mở được 1 tuyến đường công vụ chỉ còn có 2km thì có tính lại không? (điều chỉnh giá)

Nếu thực tế thi công mỏ A ko sử dụng được phai lấy ở mỏ C cách 10km thì nhà thầu có được tính phát sinh không ? (điều chỉnh giá).

Vì Hợp đồng theo giá điều chỉnh nên 3 trường hợp trên câu trả lời đều là "có".

hoatuyet_042006
24-06-2010, 11:48 AM
:confused:cuối cùng là chưa có 1 câu trả lời nào hướng dẫn cho mọi người biết và hiểu rõ cách tính cự ly vận chuyển đó. tôi băn khoăn cách tính cự ly vận chuyển đất đắp và đất đào như thế nào? trong trường hợp nào thì sử dụng hết khối lượng đất đào để đắp, trường hợp nào thì không? để từ đó có thể xác định đc khối lượng vận chuyển và cự ly vận chuyển nữa. cái này khó hiểu quá mong các bác chỉ dùm cho em.:confused::confused::confused:. XIn hỏi các pác là có văn bản nào hướng dẫn cách tính này ko? Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp trong thời gian sớm nhất
Then kiu anh em quan tâm tới cách làm dự toán và trao đổi thông tin.

family@
11-08-2010, 11:26 AM
Chào các bác! Em là dân mới vào nghề, đọc một file dự toán đến phần tính vận chuyển nội tuyến (file đính kèm) thì thấy mắc:

416,91 = 122.988/295 (b)

Các bác cho em hỏi:
1. Hệ số khó khăn (6) được xác định trong văn bản, quyết định... nào;
2. Hệ số 295 trong phép tính (b) có ý nghĩa như thế nào và dựa vào đâu để xác định?

Cảm ơn đã chỉ bảo!

tuyennk
29-09-2011, 10:35 PM
Ban nao co bang tinh cu ly van chuyen trung binh khong cho minh xin voi nhe, minh dang quyet toan cong trinhf dien phai tinh cu ly van chuyen trung binh cot dien cua cong trinh