PDA

Xem bản đầy đủ : cách làm hồ sơ thanh toán đợtcongpv
29-08-2009, 04:19 PM
Câu hỏi: Cách làm hồ sơ thanh toán đợt? dùng phần mềm gì? còn phần khối lượng thanh toán lấy như khối lượng dự thầu hay phải bốc lại toàn bộ khối lượng đã thi công?

File đính kèm là quy trình nghiệm thu thanh toán của công ty em (e làm bên A) các bác xem rồi cho ý kiến nhé.

Việc thanh toán đợt có nhiều loại nhưng tôi xin đưa ra các lọai thanh toán theo đợt như sau:
(1) Thanh toán tiền tạm ứng hợp đồng;
(2) Thanh toán khối lượng hoàn thành;
(3) Thanh toán khối lượng cuối cùng hay còn gọi là quyết toán.

Thanh toán (1): sau khi ký hợp đồng, Nhà thầu thi công ( NHTC )phải hoàn thành việc bảo lãnh HĐ gửi cho đại diện chủ đầu tư ( TVGS ) và gửi thư cho họ yêu cầu thanh khoản tạm ứng theo HĐ quy định.
Thanh toán (2): Việc thanh toán này được thực hiện sau khi đại diên CĐT và NT đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành hàng tháng hay đợt. Trong bản thanh toán này các dự án vay vốn NN có phần tạm ứng vất tư mà NT đã đưa về công trường. Việc thanh toán được dưa trên đơn giá theo Bill thầu ( kể cả giá vật tư ) và khối lượng đã nghiệm thu. Đối với công trình trong nước nếu được thống nhất thí có thể tạm ứng khối lượng.
Thanh toán (3 ) việc thanh toán này dựa trên cơ sở khối lượng cuối cùng đã được CĐT,ĐDCĐT,NT ký thống nhất, nhưng chú ý khi thanh toán khối lượng cuối cùng hay quyết toán NT phải hoàn thành hồ sơ hoàn công công trình.

Trong thanh toán (2) và (3) chú ý phần điều chỉnh giá nếu có thì đưa đưa luôn vào thanh toán. Mầu biểu thanh toán bạn phải căn cứ theo yêu cầu của mầu biểu của đại diện CĐT công bố cả về nội dung, biểu mẫu và số lượng. Chú ý hồ sơ nếu là dự án vốn vay thì phải dùng Anh ngữ đấy và mỗi bản thanh toán gửi kèm theo một đĩa số liệu tính toán để họ kiểm tra bạn ạ! Chúc bạn thành công !

daodinhdung
29-08-2009, 05:29 PM
Câu hỏi: Cách làm hồ sơ thanh toán đợt? dùng phần mềm gì? còn phần khối lượng thanh toán lấy như khối lượng dự thầu hay phải bốc lại toàn bộ khối lượng đã thi công?


Theo mình thế này nhé!
Hồ sơ thanh toán
- phải căn cứ theo hợp đồng xây lắp giữa CĐT & Nhà thầu (về thời gian thanh, quyết toán)
- Căn cứ theo Biên bản hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng (kèm BB Xác nhận khối lượng của giai đoạn thanh toán)
- Phù hợp với thực tế khối lượng xây lắp hoàn thành tại thời điểm thanh toán
- Bạn vẫn dùng phần mền dự toán thông thường thôi

Đúng là như vậy song nó còn phụ thuộc vào mối quan hệ giữa CĐT & nhà thầu
nữa, nhiều khi bốc tăng lên tý cũng được...........

longkent123
17-09-2009, 02:00 AM
Mình gửi bạn danh mục hs để bạn tham khảo:

Danh mục hồ sơ thanh toán đợt i
I. Bảng giá trị thanh toán đợt i
II. Tổng khối lượng hoàn thành đợt i:
1. Biên bản nghiệm thu nội bộ hoàn thành đợt I
2. Phiếu yêu cầu nghiệm thi hoàn thành đợt I
3. Biên bản nghiệm thu hoàn thành đợt I.
III. Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng hàng ngày:
1. Các biên bản nghiệm thu nội bộ.
2. Phiếu đề nghị nghiệm thu.
3. Các biên bản nghiệm thu công việc hàng ngày.
IV. Các biên bản nghiệm thu vật tư:
1. Phiếu yêu cầu nghiệm thu vật tư.
2. Biên bản nghiệm thu vật tư.
3. Chứng chỉ chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ.
V. Các kết quả thí nghiệm vật liệu:
1. Các thí nghiệm vật liệu.
2. Kết quả thí nghiệm kiểm tra hiện trường.
VI. Nhật ký công trình.
VII. Dự toán đề xuất.
VIII. Hồ sơ pháp lý.
IX. Các hợp đồng mua bán vật tư, vật liệu.
X. Bản vẽ hoàn công.

Duongdung2009
17-09-2009, 03:35 AM
Hồ Sơ thanh toán theo nghị định 99 thi chỉ cần có:
01 tờ trình
01 phụ lục 01 của thông tư 03
01 phụ lục 02 cũng của thông tư 03.
Bảng tổng hợp khối lượng có ghi giá của hạng mục đề nghị thanh toán(theo hồ sơ trúng thầu)
Việc làm hồ sơ thanh toán còn phụ thuộc vào giai đoạn thanh toán mà CĐT và NT đã quy định trong hợp đồng thi công. ngoài ra ko cần gì nữa. Số quyển do CĐT yêu cầu. Tất nhiên là bạn cũng vẫn phải làm đầy đủ các hồ sơ pháp lý sau đây để khi CĐT hoặc cơ quan QLNN yêu cầu thanh kiểm tra thì mình sẵn có và tránh được sai sót: BB nghiệm thu nội, phiếu yêu cầu nghiện thu, Biên bản nghiệm thu công việc, biên bản nghiệm thu giai đoạn, nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công, các chứng chỉ thí nghiệm, biên bản lấy mẫu (tất cả BB này là cảu phần KL bạn định thanh toán nhe)
Chúc bạn thanh công

nguyenhuutrinh
17-09-2009, 08:12 AM
Hồ Sơ thanh toán theo nghị định 99 thi chỉ cần có:
01 tờ trình
01 phụ lục 01 của thông tư 03
01 phụ lục 02 cũng của thông tư 03.
Bảng tổng hợp khối lượng có ghi giá của hạng mục đề nghị thanh toán(theo hồ sơ trúng thầu)
Bạn xem lại nhé. Vì Điều 26 - Nghị định 99 ghi rõ:

Điều 26. Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng
1. Các tài liệu, chứng nhận cần thiết trong hồ sơ thanh toán phải được ghi rõ trong hợp đồng xây dựng. Hồ sơ thanh toán do Bên nhận thầu lập bao gồm các tài liệu chủ yếu sau :
a) Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thầu, Bên giao thầu và tư vấn giám sát (nếu có);
b) Bản xác nhận khối lượng điều chỉnh tăng hoặc giảm so với hợp đồng có xác nhận của đại diện nhà thầu, Bên giao thầu và tư vấn giám sát (nếu có);
c) Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành đã được xác nhận và đơn giá ghi trong hợp đồng;
d) Đề nghị thanh toán của Bên nhận thầu trong đó nêu rõ khối lượng đã hoàn thành và giá trị hoàn thành, giá trị tăng (giảm )so với hợp đồng, giá trị đã tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn.
2. Đối với trường hợp thanh toán hợp đồng theo giá hợp đồng trọn gói : biên bản xác nhận khối lượng tại điểm a) khoản 1 Điều này là xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, công việc của công trình phù hợp với thiết kế (không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết).Các bảng tính giá trị đề nghị thanh toán, đề nghị thanh toán được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD.

levinhxd
17-09-2009, 08:59 AM
Mình xin gửi 1 vài ý kiến lên đây:
Hiện nay trên thực tế, sẽ có thể có các loại thanh toán sau đây
- Thanh toán tạm ứng
- Thanh toán nhanh
- Thanh toán KL hoàn thành
vv...

*Về thanh toán tạm ứng:
Khi Nhà thầu đã thực hiện 1 khối lượng công việc tương đối lớn, tuy nhiên do chưa có điều kiện làm thanh toán hoặc quy trình làm thanh toán tương đối dài, trong khi cần ứng thêm vốn để thi công thì có thể làm thanh toán tạm ứng. Thanh toán tạm ứng cũng có 1 vài loại
Ví dụ: + Thanh toán tạm ứng KL vật tư nhập về công trường (Khi đó Nhà thầu thu thập các chứng chỉ VL đầu vào, phiếu nhập kho, lập bảng tổng KL, giá theo giá được phê duyệt hoặc giá liên sở, hoặc giá theo sự chấp nhận của Chủ đầu tư)
+ Thanh toán tạm ứng KL theo hồ sơ dự toán dự thầu: KL và đơn giá được lấy nguyên theo hồ sơ dự thầu, không bóc tách lại và có biên bản xác nhận phần việc đã hoàn thành của Nhà thầu (Ví dụ xong phần móng: TT tạm ứng phần móng);
Lưu ý: Sau mỗi đợt thanh toán, phần tạm ứng sẽ bị đối trừ

*Về thanh toán nhanh:
Thanh toán nhanh thực ra cũng giống như một hình thức tạm ứng, tuy nhiên thanh toán nhanh cũng cần có Hồ sơ chất lượng (Đầy đủ các biên bản nghiệm thu, các chứng chỉ hồ sơ về vật liệu, biên bản nghiệm thu KL hoàn thành), chỉ có một điều: Thanh toán nhanh không cần hồ sơ hoàn công, tức là khối lượng vẫn tạm lấy theo bản vẽ thiết kế, dự toán thiết kế...
Lưu ý: Thanh toán nhanh không áp dụng với phần ngầm (KL đã được che lấp sau khi thi công)

*Về thanh toán KL hoàn thành:
Nhà thầu phải tập hợp toàn bộ hồ sơ theo yêu cầu của Chủ đầu tư và các văn bản quy định về quy trình làm hồ sơ TQT của Nhà nước, hồ sơ thanh toán này phải đầy đủ gần như là hồ sơ quyết toán:
- Hồ sơ chất lượng (Hồ sơ pháp lý, các hợp đồng ktế, hợp đồng vật tư, chứng chỉ VL, biên bản nghiệm thu các loại vv....)
- Hồ sơ hoàn công được Chủ đầu tư phê duyệt
- Biên bản nghiệm thu KLHT
- Biên bản chuyển giai đoạn thi công
vv...
Lưu ý: Hồ sơ Thanh toán KL hoàn thành có thể dược dùng làm HS quyết toán giai đoạn, nếu KL đã được tính chuẩn xác giữa A-B!

Trên đây là một số ý kiến của mình dựa trên những va chạm thực tế công việc, rất mong mọi người chỉ giáo thêm!

Duyhien8383
15-10-2009, 05:16 PM
Kính chào quý khách!
Công ty chúng tôi hiện đang sở hữu một số xe cẩu tự hành.
Trong thời gian qua, với những nỗ lực tối ưu hoá hoạt động vận chuyển,
Hiện này chúng tôi đang có nhu cầu bán hai xe cầu tự hành loại 5 tấn và 10.5tấn.
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ trực tiếp Mrs Trần Mỹ Hoà (miến trung gian).
Điện thoại: 094.807.59.59

longkent123
15-10-2009, 06:23 PM
Anh em nói thì đúng hết cả nhưng quá lằng nhằng ko phục vụ cho thực tế được. Thi công thì cần phải nhanh. Đầu mục mình đưa ra khá cụ thể cho thanh toán đợt. Nội dung thì còn phụ thuộc rất nhiều vào chủ đầu tư. Căn cứ chung là ND209; TT33 bộ tài chính; TCXDVN-371-2006; 27/2009/TT-BXD; và mấy cái TT quy định thêm về hoàn công công trình. Còn về kl thì thi công nhiều bạn cũng biết phải như thế nào rồi.

hungnga
05-10-2010, 08:35 AM
Xin chào toàn thể diễn đàn! Mình đang vướng một chút về thủ tục lập Báo cáo KT-KT công trình, mong các bạn chỉ dẫn giúp.
- Công trình của mình là mua thiết bị 12tỷ và làm móng máy 1tỷ tính cả các chi phí vào là 14,8 tỷ. Vậy các bạn cho mình hỏi:
1. Quy trình lập BC KT-KT như thế nào? có cần tính chi phí bảo hiểm công trình không, nếu tính thì theo ĐM nào?
2. Hình thức của BC KT-KT có phải tính độ nhậy của dự án không (Tính IRR và NPV ??.
3. Do thiết bị phải mua ở nước ngoài và đặt hàng sản xuất, do vậy các thông số thiết bị nhà thầu phải chế tạo mất 8 tháng. Như vậy phần xây dựng móng máy lại không có đủ thông số để thiết kế (Phần móng máy là hình thức đấu thầu trong nước) thế thì lập bản vẽ thi công này như thế nào là được??
Rất mong được sự giúp đỡ của các bạn.
Thanks!

nguyenduchai
28-10-2012, 12:19 PM
Theo mình cách làm hồ sơ thanh toán như sau:
- Căn cứ theo hợp đồng xd
- căn cứ vào biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn
- bảng xác định khối lượng hoàn thành
- bảng gái trị thanh toán theo phụ lục 3a (Thông Tư 86)
- Khối lượng thường được đo và tính theo khối lượng thực tế ( tuy nhiên thông thường tùy vào quan hệ của nhà thầu và chủ đầu tư mà khối lượng thường tăng hơn thực tế)