PDA

Xem bản đầy đủ : Không ký được hợp đồng với nhà thầu, xử lý thế nào?qhuyqn
25-08-2009, 03:47 PM
Chào các anh, chị,
Các anh chị cho hỏi về tình huống này:

Bên em tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước cung cấp thiết bị cẩu (giá gói thầu khoảng 8 tỷ đồng), đã lựa chọn xong nhà thầu có quyết định phê duyệt và thông báo kết quả, nhưng khi mời ký hợp đồng thì nhà thầu thoái thác không ký hợp đồng và chịu mất bảo lãnh dự thầu (không giải thích lý do, nhưng theo bên em được biết thì giá thiết bị đang tăng cao, nếu bán nhà thầu sẽ mất một khoản tiền chênh lệch lớn).
Theo luật, có thể xem xét lựa chọn mời nhà thầu xếp hạng kế tiếp vào thương thảo, nhưng theo kết quả chấm thầu thì chỉ có 1 nhà thầu đạt về kỹ thuật, được xem xét về giá, công nhận kết quả và mời vào thương thảo (như đã đề cập ở trên).
1. Xin hỏi, trong tình huống này, thông thường chắc phải đấu thầu lại ?? Nếu đấu thầu lại thì thực hiện từ bước nào ạ?

2. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng có thể căn cứ trên yêu cầu kỹ thuật thiết bị và giá trị trúng thầu đó lựa chọn và ký hợp đồng với một đơn vị cung cấp khác có thiết bị tương đương, trên cơ sở thẩm định giá của cơ quan thẩm định giá, và giá trúng thầu đã được duyệt nhưng ko ký đc hợp đồng.

3. Có thể thực hiện được như cách trên hay không? Có thể áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp trong đấu thầu vào trường hợp này không? Doanh nghiệp bên em là công ty nhà nước.

4. Các anh chị nào có kinh nghiệm và hướng xử lý xin vui lòng chỉ bảo. Em viết dài dòng vì sợ không hết ý, mong các anh chị bỏ quá cho..:D

Chân thành cảm ơn ạ.

lestrong
25-08-2009, 05:18 PM
Chào các anh, chị,
Các anh chị cho hỏi về tình huống này:

Bên em tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước cung cấp thiết bị cẩu (giá gói thầu khoảng 8 tỷ đồng), đã lựa chọn xong nhà thầu có quyết định phê duyệt và thông báo kết quả, nhưng khi mời ký hợp đồng thì nhà thầu thoái thác không ký hợp đồng và chịu mất bảo lãnh dự thầu (không giải thích lý do, nhưng theo bên em được biết thì giá thiết bị đang tăng cao, nếu bán nhà thầu sẽ mất một khoản tiền chênh lệch lớn).
Theo luật, có thể xem xét lựa chọn mời nhà thầu xếp hạng kế tiếp vào thương thảo, nhưng theo kết quả chấm thầu thì chỉ có 1 nhà thầu đạt về kỹ thuật, được xem xét về giá, công nhận kết quả và mời vào thương thảo (như đã đề cập ở trên).
1. Xin hỏi, trong tình huống này, thông thường chắc phải đấu thầu lại ?? Nếu đấu thầu lại thì thực hiện từ bước nào ạ?

2. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng có thể căn cứ trên yêu cầu kỹ thuật thiết bị và giá trị trúng thầu đó lựa chọn và ký hợp đồng với một đơn vị cung cấp khác có thiết bị tương đương, trên cơ sở thẩm định giá của cơ quan thẩm định giá, và giá trúng thầu đã được duyệt nhưng ko ký đc hợp đồng.

3. Có thể thực hiện được như cách trên hay không? Có thể áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp trong đấu thầu vào trường hợp này không? Doanh nghiệp bên em là công ty nhà nước.

4. Các anh chị nào có kinh nghiệm và hướng xử lý xin vui lòng chỉ bảo. Em viết dài dòng vì sợ không hết ý, mong các anh chị bỏ quá cho..:D

Chân thành cảm ơn ạ.

1. Đấu thầu lại:
- Báo cáo cấp thẩm quyền về việc không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu HSMT.
- Phê duyệt lại KHĐT, HSMT nếu các thông tin trong KHĐT, HSMT phải thay đổi, ví vụ: Hình thức đấu thầu (sẽ nói ở rõ ở bên dưới), thời gian lựa chọn nhà thầu, các nội dung thay đổi của HSMT so với HSMT đã duyệt để phù hợp với tình hình thực vế gói thầu bây giờ.
- Đăng báo, mời mua HSMT, đấu thầu lại,....

2. Trường hợp 2 bạn nói chính là bạn lực chọn nhà thầu theo hình thức Mua sắm trực tiếp, do hình thức ban đầu của bạn cho gói thầu là đấu thầu rộng rãi, nên để thực hiện mua sắm trực tiếp, bạn phải thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ hình thức đấu thầu rộng rãi sang hình thức mua sắm trực tiếp. Để áp dụng hình thức này bạn tham khảo Điều Nghị định 58Cp như sau:


Điều 42. Mua sắm trực tiếp
Việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 21 của Luật Đấu thầu đối với hợp đồng đã ký với nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế. Thời hạn 6 tháng được tính từ khi ký kết hợp đồng gốc đến khi kết quả mua sắm trực tiếp được phê duyệt.
Quy trình mua sắm trực tiếp được thực hiện như sau:
1. Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất;
2. Việc đánh giá hồ sơ đề xuất được thực hiện theo các nội dung sau:
a) Kiểm tra các nội dung về mặt kỹ thuật và đơn giá;
b) Cập nhật năng lực của nhà thầu;
c) Đánh giá tiến độ thực hiện;
d) Các nội dung khác (nếu có).
3. Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp
Trên cơ sở báo cáo kết quả mua sắm trực tiếp, báo cáo thẩm định, người quyết định đầu tư phê duyệt hoặc uỷ quyền phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp.

qhuyqn
25-08-2009, 05:47 PM
1. Đấu thầu lại:
- Báo cáo cấp thẩm quyền về việc không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu HSMT.
- Phê duyệt lại KHĐT, HSMT nếu các thông tin trong KHĐT, HSMT phải thay đổi, ví vụ: Hình thức đấu thầu (sẽ nói ở rõ ở bên dưới), thời gian lựa chọn nhà thầu, các nội dung thay đổi của HSMT so với HSMT đã duyệt để phù hợp với tình hình thực vế gói thầu bây giờ.
- Đăng báo, mời mua HSMT, đấu thầu lại,....

2. Trường hợp 2 bạn nói chính là bạn lực chọn nhà thầu theo hình thức Mua sắm trực tiếp, do hình thức ban đầu của bạn cho gói thầu là đấu thầu rộng rãi, nên để thực hiện mua sắm trực tiếp, bạn phải thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ hình thức đấu thầu rộng rãi sang hình thức mua sắm trực tiếp. Để áp dụng hình thức này bạn tham khảo Điều Nghị định 58Cp như sau:

Cảm ơn anh.

Vấn đề ở đây là ngoài trường hợp phải đấu thấu lại thì có thể thực hiện mua sắm trực tiếp luôn được với nhà thầu khác không, khi chỉ mới đến bước phê duyệt kết quả đấu thầu và thông báo trúng thầu, nhưng chưa ký được hợp đồng và thực hiện với nhà thầu trúng thầu gói thầu này. Việc này mình chưa gặp bao giờ nên muốn các anh cho ý kiến...

Trân trọng...

lestrong
25-08-2009, 09:41 PM
Cảm ơn anh.

Vấn đề ở đây là ngoài trường hợp phải đấu thấu lại thì có thể thực hiện mua sắm trực tiếp luôn được với nhà thầu khác không, khi chỉ mới đến bước phê duyệt kết quả đấu thầu và thông báo trúng thầu, nhưng chưa ký được hợp đồng và thực hiện với nhà thầu trúng thầu gói thầu này. Việc này mình chưa gặp bao giờ nên muốn các anh cho ý kiến...

Trân trọng...

Muốn gì thì mình, khi thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu bạn phải điều chỉnh KHĐT trước rồi mới thực hiện việc thay đổi được.
Để tiết kiệm thời gian, trong Tờ trình hủy kết qủ đấu thầu, bạn lòng luôn các đề xuất về thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu, nếu các yếu tố cần thiết phải thay đổi để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định luôn.

Naduong
26-08-2009, 02:59 PM
Cảm ơn anh.

Vấn đề ở đây là ngoài trường hợp phải đấu thấu lại thì có thể thực hiện mua sắm trực tiếp luôn được với nhà thầu khác không, khi chỉ mới đến bước phê duyệt kết quả đấu thầu và thông báo trúng thầu, nhưng chưa ký được hợp đồng và thực hiện với nhà thầu trúng thầu gói thầu này. Việc này mình chưa gặp bao giờ nên muốn các anh cho ý kiến...

Trân trọng...
Bác tham khảo ý kiến này của em nhé.
1. Không thể dùng hình thức mua sắm trực tiếp (Áp dung thầu) để ký với nhà thầu mà trước đó (trong vòng 6 tháng) không có hợp đồng cung cấp nào thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế.
2. Các bên nên tổ chức đấu thầu lại và vẫn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi. Có chăng nếu cần thiết thì nên thay điều chỉnh giá gói thầu cho phù hợp bởi đã có một nhà thầu chấp nhận mất Bảo lãnh dự thầu để chạy làng rồi

qhuyqn
26-08-2009, 04:42 PM
Muốn gì thì mình, khi thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu bạn phải điều chỉnh KHĐT trước rồi mới thực hiện việc thay đổi được.
Để tiết kiệm thời gian, trong Tờ trình hủy kết qủ đấu thầu, bạn lòng luôn các đề xuất về thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu, nếu các yếu tố cần thiết phải thay đổi để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định luôn.


Vậy theo anh là có thể đề xuất hình thức mua sắm trực tiếp luôn để tiết kiệm thời gian phải không ạ?(mặc dù chưa ký được hợp đồng) Trường hợp như thế này các anh đã gặp bao giờ chưa?

Mời các anh chị khác cho biết thêm ý kiến và kinh nghiệm xử lý..

Xin cảm ơn..

lestrong
26-08-2009, 04:59 PM
Vậy theo anh là có thể đề xuất hình thức mua sắm trực tiếp luôn để tiết kiệm thời gian phải không ạ?(mặc dù chưa ký được hợp đồng) Trường hợp như thế này các anh đã gặp bao giờ chưa?

Mời các anh chị khác cho biết thêm ý kiến và kinh nghiệm xử lý..

Xin cảm ơn..

Do khi bạn thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ đấu thầu rộng rãi sang mua sắm hàng hóa đã được duyệt trong Kế hoạch đấu thầu được duyệt, nên khi bạn muốn áp dụng hình thức MSHH cho gói thầu này, thì Kế hoạch đấu thầu phải được diều chỉnh về hình thức lựa chọn nhà thầu trước.
Ý của mình là để tiết kiệm thời gian, bạn đề xuất luôn hình thức lựa chọn nhà thầu trong Tờ trình đề nghị hủy kết quả lựa chọn nhà thầu, để cơ quan thẩm định họ trình Cấp thẩm quyền phê duyệt đồng thời giữa việc hủy kết quả đấu thầu và điều chỉnh hình thức lựa chọn trong Kế hoạch đấu thầu đã duyệt trước đấy.
Còn trịnh tự MSHH, bạn tham khảo Điều 42, Nghị định 58Cp.

qhuyqn
08-09-2009, 11:05 AM
Do khi bạn thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ đấu thầu rộng rãi sang mua sắm hàng hóa đã được duyệt trong Kế hoạch đấu thầu được duyệt, nên khi bạn muốn áp dụng hình thức MSHH cho gói thầu này, thì Kế hoạch đấu thầu phải được diều chỉnh về hình thức lựa chọn nhà thầu trước.
Ý của mình là để tiết kiệm thời gian, bạn đề xuất luôn hình thức lựa chọn nhà thầu trong Tờ trình đề nghị hủy kết quả lựa chọn nhà thầu, để cơ quan thẩm định họ trình Cấp thẩm quyền phê duyệt đồng thời giữa việc hủy kết quả đấu thầu và điều chỉnh hình thức lựa chọn trong Kế hoạch đấu thầu đã duyệt trước đấy.

Còn trình tự MSHH, bạn tham khảo Điều 42, Nghị định 58Cp.

Mình xin nói rõ hơn việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp có thực hiện được hay không? khi trước đó thương thảo không thành công với nhà thầu trúng thầu ( ko ký được hợp đồng) và chỉ có 1 nhà thầu vượt qua đánh giá về kỹ thuật và xếp hạng 1 nên không có nhà thầu xếp thứ 2 để mời đàm phán.

Giá gói thầu này là hơn 8 tỷ đồng.

Việc đấu thầu lại thì đương nhiên là ổn nhất nhưng rất mất thời gian.

Vậy với hình thức MSTT, nếu có thể thực hiện hiện được, các anh chị có thể trích dẫn văn bản nào để làm cơ sở cho việc này được không?

To Mr Lestrong: Điều mình cần bác nói rõ là trong trường hợp này MSTT có thể thực hiện được hay không bác ạ?

Chân thành cảm ơn..

mhientb
08-09-2009, 12:01 PM
Theo quy định thì mua sắm trực tiếp chỉ áp dụng khi đã ký hợp đồng một lần rồi và lần sau muốn mua thêm, xin trích dẫn Điều 42 NĐ58/2008/NĐ-CP: "Việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 21 của Luật Đấu thầu đối với hợp đồng đã ký với nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế. Thời hạn 6 tháng được tính từ khi ký kết hợp đồng gốc đến khi kết quả mua sắm trực tiếp được phê duyệt".
Trong khi đó, Điều 21. Mua sắm trực tiếp của Luật Đấu thầu quy định:
1. Mua sắm trực tiếp được áp dụng khi hợp đồng đối với gói thầu có nội dung tương tự được ký trước đó không quá sáu tháng.
2. Khi thực hiện mua sắm trực tiếp, được mời nhà thầu trước đó đã được lựa chọn thông qua đấu thầu để thực hiện gói thầu có nội dung tương tự.
3. Đơn giá đối với các nội dung thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các nội dung tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó.
4. Được áp dụng mua sắm trực tiếp để thực hiện gói thầu tương tự thuộc cùng một dự án hoặc thuộc dự án khác.

Xem xét kỹ khoản 1, Điều 21, Luật ĐT có thể góp ý với bạn là: bạn hãy đối chiếu xem có nhà thầu nào đã từng cung cấp gói thầu tương tự và chưa quá 6 tháng cho công ty của bạn thì bạn có thể thực hiện được việc MSTT với họ. Bạn không có quyền MSTT đối với nhà thầu khác mà trước đó không có hợp đồng thực hiện gói thầu tương tự với công ty của bạn.

lestrong
08-09-2009, 02:58 PM
To Mr Lestrong: Điều mình cần bác nói rõ là trong trường hợp này MSTT có thể thực hiện được hay không bác ạ?


Câu trả lời của mình là: Hoàn toàn không.


Điều 42 NĐ58/2008/NĐ-CP: "Việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 21 của Luật Đấu thầu đối với hợp đồng đã ký với nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế. Thời hạn 6 tháng được tính từ khi ký kết hợp đồng gốc đến khi kết quả mua sắm trực tiếp được phê duyệt".

Bạn chưa điều chỉnh KHĐT, thì không có cách nào thực hiện được./.

Roger
10-09-2009, 03:19 PM
Mình xin nói rõ hơn việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp có thực hiện được hay không? khi trước đó thương thảo không thành công với nhà thầu trúng thầu ( ko ký được hợp đồng) và chỉ có 1 nhà thầu vượt qua đánh giá về kỹ thuật và xếp hạng 1 nên không có nhà thầu xếp thứ 2 để mời đàm phán.

Giá gói thầu này là hơn 8 tỷ đồng.

Việc đấu thầu lại thì đương nhiên là ổn nhất nhưng rất mất thời gian.

Vậy với hình thức MSTT, nếu có thể thực hiện hiện được, các anh chị có thể trích dẫn văn bản nào để làm cơ sở cho việc này được không?

To Mr Lestrong: Điều mình cần bác nói rõ là trong trường hợp này MSTT có thể thực hiện được hay không bác ạ?

Chân thành cảm ơn..
Bạn xem lại điều 21 Luật đấu thầu:
1. Mua sắm trực tiếp được áp dụng khi hợp đồng đối với gói thầu có nội dung tương tự được ký (1)trước đó không quá sáu tháng.
2. Khi thực hiện mua sắm trực tiếp, được mời nhà thầu trước đó đã được lựa chọn thông qua đấu thầu (2)để thực hiện gói thầu có nội dung tương tự.
3. Đơn giá đối với các nội dung thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt(3) đơn giá của các nội dung tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó.
4. Được áp dụng mua sắm trực tiếp để thực hiện gói thầu tương tự thuộc cùng một dự án hoặc thuộc dự án khác.
Như vậy trong trường hợp này bạn sẽ không thực hiện việc MSTT được do các lý do sau:
1. Bạn mới thực hiện được nội dung (2) là lựa chọn được nhà thầu, nhưng chưa ký được hợp đồng theo yêu cầu của nội dung (1) và không đảm bảo được vấn đề về đơn giá theo nội dung (3). Nếu bạn có dự án với gói thầu tương tự như khoản 4 điều 21 ở trên thì xem xét áp dụng thôi.
2. Dĩ nhiên là khi điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu sang Mua sắm trực tiếp thì phải được người QĐĐT phê duyệt, nhưng với các vấn đề đang gặp phải thì bạn cũng không có đủ cơ sở để giải trình việc điều chỉnh hình thức LCNT sang Mua sắm trực tiếp được đâu, vì không phải bạn cứ trình cái gì là người QĐĐT phê duyệt cái ấy đâu. Kể cả người QĐĐT duyệt điều chỉnh hình thức LCNT cho bạn thì bạn cũng không lựa chọn được NT bằng MSTT do không đáp ứng các nd (1) và (3) ở trên.

qhuyqn
11-09-2009, 08:13 AM
Câu trả lời của mình là: Hoàn toàn không.Bạn chưa điều chỉnh KHĐT, thì không có cách nào thực hiện được./.


Vậy theo bác, nếu điều chỉnh KHĐT ( hay đổi hình thức mời thầu như bác đề cập) và được cấp có thẩm quyền phê duyệt ( giả sử được phê duyệt) thì vẫn thực hiện được đúng không ạ? ( Mình hỏi cho riêng trường hợp này bác ạ).

Căn cứ, cơ sở để thực hiện là gì ?

Chân thành cảm ơn.

Roger
11-09-2009, 09:51 AM
Vậy theo bác, nếu điều chỉnh KHĐT ( hay đổi hình thức mời thầu như bác đề cập) và được cấp có thẩm quyền phê duyệt ( giả sử được phê duyệt) thì vẫn thực hiện được đúng không ạ? ( Mình hỏi cho riêng trường hợp này bác ạ).

Căn cứ, cơ sở để thực hiện là gì ?

Chân thành cảm ơn.
Tôi thấy bạn vẫn có vẻ trăn trở trường hợp này nhỉ.
Một căn cứ quan trọng là KHĐT. Trong trường hợp cấp có thẩm quyền vẫn phê duyệt điều chỉnh hình thức LCNT (thậm chí là chuyển sang chỉ định thầu), khi đó cứ theo KHĐT điều chỉnh mà thực hiện thôi. Chỉ có điều cái sai lúc ấy chuyển sang là của cấp có thẩm quyền và của tổ chức thẩm định KHĐT điều chỉnh, chứ không còn là của bạn nữa. Khi thanh tra vào, họ sẽ tìm ra cái ấy thôi. Lúc ấy cái sai đó thuộc về cấp có thẩm quyền.