PDA

Xem bản đầy đủ : Tư nhân xây nhà có phải đóng thuế không??ngo van binh
14-08-2009, 05:21 PM
Mình có cậu Em dành dụm mãi 20 năm nay mới xây căn nhà tại phường Gia Thuỵ
Thuế Phường GT yêu cầu khai nộp thuế XD, em mình đồng ý tuy nhiên muôn bít nộp thuế XD đó theo nghị định nào, từ bao giờ và tỷ lệ thu trên căn cứ nào??????
các ban nao bit chỉ gium nhé mình xin cám ơn nhiu,

dadticc573
31-08-2009, 04:36 PM
Cậu em dành dụm 20 năm thì chắc là U50 rồi, vì vậy cần hướng dẫn như sau:
- Đề nghị Thuế Phường cho xem văn bản quy định mà mình phải chịu áp thuế.
- Nếu Thuế Phường đưa ra rồi thì hãy đưa cho họ xem công văn số 3700/CV-TCT của Tổng Cục Thuế năm 2004, trong đó hướng dẫn cụ thể cho trường hợp Cậu em.
Kết luận : Không phải nộp (trừ khi nhà xây dựng không phép thì lo bị hạnh họe thôi)

hungvina16
31-08-2009, 05:03 PM
.......
Kết luận : Không phải nộp (trừ khi nhà xây dựng không phép thì lo bị hạnh họe thôi)
Bạn xem trả lời sau của Tổng cục thuế nhé..........

- Tổ chức, cá nhân nhận thầu xây dựng nhà (không phân biệt có bao gồm hay không bao gồm nguyên vật liệu) sau gọi là bên nhận thầu xây dựng thì bên nhận thầu là người nộp thuế và có nghĩa vụ phải đăng ký, kê khai và nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế địa phương (nếu tổ chức, cá nhân là cơ sở có hoạt động kinh doanh thường xuyên) hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình (nếu tổ chức, cá nhân không có hoạt động kinh doanh thường xuyên).
- Cơ quan quản lý thuế có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có nhà xây (chủ đầu tư) cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của bên nhận thầu và yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với cơ quan quản lý thuế để thực hiện pháp luật về thuế.
- Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của bên nhận thầu xây dựng nhà cho cơ quan quản lý thuế; yêu cầu bên nhận thầu xây dựng giao hoá đơn khi hoàn thành công trình xây dựng.
- Trường hợp bên nhận thầu xây dựng nhà không kê khai nộp thuế thì bên nhận thầu xây dựng sẽ bị xử lý về hành vi không kê khai nộp thuế.


Doanh thu tính thuế là số tiền công gia đình trả cho nhóm thợ xây dựng. Thuế suất thuế GTGT áp dụng là 10%, thuế suất thuế TNDN là 28%.

dadticc573
31-08-2009, 05:18 PM
Gửi hungvina16 (http://giaxaydung.vn/diendan/members/hungvina16.html) http://giaxaydung.vn/diendan/../gxd/images/statusicon/user_online.gif
Thành viên VIP

Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng năm 1997 quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế (gọi chung là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hóa chịu thuế (gọi chung là người nhập khẩu) là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng. Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ (dưới đây gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ đối tượng quy định tại Điều 2 của Luật này.”
Khoản 4 Điều 24 Luật thuế giá trị gia tăng 1997, khoản 4 Điều 27 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2003 quy định: Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời hạn 05 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký kê khai, nộp thuế thì thời hạn truy thu tiền thuế, tiền phạt kể từ khi cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động.
Khoản 3 Điều 110 Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007 quy định: “Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận vào ngân sách nhà nước.”
Căn cứ các quy định trên:
- Tổ chức, cá nhân nhận thầu xây dựng nhà (sau gọi là bên nhận thầu xây dựng) cho các hộ gia đình là người nộp thuế. Bên nhận thầu xây dựng có nghĩa vụ phải đăng ký, kê khai và nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế địa phương nơi có trụ sở kinh doanh (nếu tổ chức, cá nhân là cơ sở có hoạt động kinh doanh thường xuyên) hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình (nếu tổ chức, cá nhân không có hoạt động kinh doanh thường xuyên hoặc có trụ sở kinh doanh ở một địa phương nhưng nhận thầu xây dựng công trình tại địa phương khác tỉnh, thành phố).
- Trường hợp cơ quan thuế thực hiện kiểm tra và có đủ cơ sở xác định tổ chức, cá nhân nhận thầu xây dựng nhà ở của các hộ gia đình - bên nhận thầu - không thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế đối với hoạt động nhận thầu xây dựng thì cơ quan thuế có quyền truy thu đủ số thuế GTGT và thuế TNDN theo các quy định trên. Hộ gia đình chỉ là người đi thuê xây dựng nhà ở, không phải là bên nhận thầu xây dựng nên không phải là người nộp thuế vì vậy không thực hiện truy thu thuế đối với hộ gia đình (Tổng cục Thuế đã có công văn số 3700 TCT/DNK ngày 11/11/2004 về việc này).
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.


Tổng cục Thuế -Phạm Duy Khương

hungvina16
01-09-2009, 09:00 AM
@ dadticc573: Vâng, có thể tôi đã không rõ ý câu hỏi cũng như ý kiến trả lời của bạn.
Như vậy, chủ nhà không phải là đối tượng nộp thuế. VIệc xây dựng nhà ở của các hộ gia đình thì đối tượng nộp thuế là bên nhận thầu xây dựng.
Thank.

ngo van binh
17-09-2009, 11:26 AM
Cậu Em minh quả tình đã gần U50 rồi tuy nhiên do quá lo lắng để nộp thuế cho Phường nên tóc tai rung hết trông như gần U60 tội nghiệp. Việc xây nhà cũng có dầy đủ TK và có giấy phép XD của Quận LB cấp đây chứ.
Rất cảm ơn bạn đã có chỉ dẫn!

Prostars
29-09-2009, 10:20 AM
Mình có cậu Em dành dụm mãi 20 năm nay mới xây căn nhà tại phường Gia Thuỵ
Thuế Phường GT yêu cầu khai nộp thuế XD, em mình đồng ý tuy nhiên muôn bít nộp thuế XD đó theo nghị định nào, từ bao giờ và tỷ lệ thu trên căn cứ nào??????
các ban nao bit chỉ gium nhé mình xin cám ơn nhiu,


Gửi hungvina16 (http://giaxaydung.vn/diendan/members/hungvina16.html) http://giaxaydung.vn/diendan/../gxd/images/statusicon/user_online.gif
Thành viên VIP

Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng năm 1997 quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế (gọi chung là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hóa chịu thuế (gọi chung là người nhập khẩu) là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng. Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ (dưới đây gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ đối tượng quy định tại Điều 2 của Luật này.”
Khoản 4 Điều 24 Luật thuế giá trị gia tăng 1997, khoản 4 Điều 27 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2003 quy định: Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời hạn 05 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký kê khai, nộp thuế thì thời hạn truy thu tiền thuế, tiền phạt kể từ khi cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động.
Khoản 3 Điều 110 Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007 quy định: “Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận vào ngân sách nhà nước.”
Căn cứ các quy định trên:
- Tổ chức, cá nhân nhận thầu xây dựng nhà (sau gọi là bên nhận thầu xây dựng) cho các hộ gia đình là người nộp thuế. Bên nhận thầu xây dựng có nghĩa vụ phải đăng ký, kê khai và nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế địa phương nơi có trụ sở kinh doanh (nếu tổ chức, cá nhân là cơ sở có hoạt động kinh doanh thường xuyên) hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình (nếu tổ chức, cá nhân không có hoạt động kinh doanh thường xuyên hoặc có trụ sở kinh doanh ở một địa phương nhưng nhận thầu xây dựng công trình tại địa phương khác tỉnh, thành phố).
- Trường hợp cơ quan thuế thực hiện kiểm tra và có đủ cơ sở xác định tổ chức, cá nhân nhận thầu xây dựng nhà ở của các hộ gia đình - bên nhận thầu - không thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế đối với hoạt động nhận thầu xây dựng thì cơ quan thuế có quyền truy thu đủ số thuế GTGT và thuế TNDN theo các quy định trên. Hộ gia đình chỉ là người đi thuê xây dựng nhà ở, không phải là bên nhận thầu xây dựng nên không phải là người nộp thuế vì vậy không thực hiện truy thu thuế đối với hộ gia đình (Tổng cục Thuế đã có công văn số 3700 TCT/DNK ngày 11/11/2004 về việc này).
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.


Tổng cục Thuế -Phạm Duy Khương@ dadticc573: Vâng, có thể tôi đã không rõ ý câu hỏi cũng như ý kiến trả lời của bạn.
Như vậy, chủ nhà không phải là đối tượng nộp thuế. VIệc xây dựng nhà ở của các hộ gia đình thì đối tượng nộp thuế là bên nhận thầu xây dựng.
Thank.


Cậu Em minh quả tình đã gần U50 rồi tuy nhiên do quá lo lắng để nộp thuế cho Phường nên tóc tai rung hết trông như gần U60 tội nghiệp. Việc xây nhà cũng có dầy đủ TK và có giấy phép XD của Quận LB cấp đây chứ.
Rất cảm ơn bạn đã có chỉ dẫn!

Mọi người có nhầm không đấy?
Chủ đầu tư (chủ nhà) phải nộp thuế XD theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009. Chi phí phải nộp từ 0,1-0,5% chi phí xây dựng.

hungvina16
29-09-2009, 11:54 AM
Mọi người có nhầm không đấy?
Chủ đầu tư (chủ nhà) phải nộp thuế XD theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009. Chi phí phải nộp từ 0,1-0,5% chi phí xây dựng.
Không nhầm đâu bạn ạ. Ở đây có hai khoản khác nhau :
- Thuế xây dựng : do bên nhận thầu xây dựng nộp
- Phí xây dựng : do chủ đầu tư ( chủ nhà) nộp

Lagiangthon
29-09-2009, 03:49 PM
Không nhầm đâu bạn ạ. Ở đây có hai khoản khác nhau :
- Thuế xây dựng : do bên nhận thầu xây dựng nộp
- Phí xây dựng : do chủ đầu tư ( chủ nhà) nộp

Cái này em thấy có sức thuyết phục các bác ah ! :x

cityboy
30-09-2009, 11:17 PM
Không nhầm đâu bạn ạ. Ở đây có hai khoản khác nhau :
- Thuế xây dựng : do bên nhận thầu xây dựng nộp
- Phí xây dựng : do chủ đầu tư ( chủ nhà) nộp

Về lý thì đúng vậy nhưng mọi thứ thuế trên đời cuối cùng vẫn là end-user chịu. Bạn nghĩ thế nào nếu chủ thầu nói: "giá nhận thầu của em là chưa thuế, nay NN bắt em nộp thuế thì bác phải cộng thuế vào để em xuất hóa đơn & đi nộp thuế" ?

nongdan_thanhthi
22-12-2010, 09:44 PM
Em Chào các bác !
Em là một nông dân chính hiệu, nhà em ở TP.Cần Thơ. Câu hỏi của bác "ngo van binh" trên đây cũng là câu hỏi mà em muốn nhờ các bác am hiểu luật pháp về thuế xây dựng giúp đỡ em.
Bố mẹ em tiết kiệm 30 năm nay mới xây được quả nhà 1 trệt 2 lầu, mái lợp tôn đóng trần thạch cao. Về mặt thủ tục thì ok hết, xin phép xây dựng, có giấy phép đàng hoàng, em thuê chỗ công ty tư vấn của thằng bạn vẽ bản vẽ thiết kế xin phép, bản vẽ hoàn công. Riêng phần thi công em không thuê thầu nào cả mà do mấy anh em bà con túm lại xây dùm cho đỡ tốn tiền. Coi như là em tự xây lấy mà chẳng thuê nhà thầu nào hết.
Về phần hóa đơn đỏ, bên đội thuế yêu cầu em chứng mình, thì em đã có đầy đủ, vì em mua vật tư họ xuất hóa đơn cho em đầy đủ.
Xây xong rồi các bác ạ, nhà khá đẹp. Nhưng giờ đi làm thủ tục hoàn công (đăng ký quyền sở hữu nhà gắn liền với đất) thì muốn méo cả mặt.
Xây xong cái nhà cả bố lẫn mẹ vác xi măng, vác cát đá, trộn bê tông, làm từ A-Z nên tụt mỗi người 5kg. Vậy mà giờ đây bên thuế phường kêu phải đóng thuế xây dựng hơn 11 triệu, mới xác nhận vào đơn xin đăng ký quyền sở hữu nhà gắn liền với đất.
Theo các bác nói ở trên, thì thuế xây dựng chỉ thu đối với nhà thầu. Nhà mình tự xây lấy sao cũng phải đóng thuế xây dựng ?
Em đồng ý là đóng lệ phí trước bạ và phí xây dựng là em thông rồi, nhưng còn khoản thuế xây dựng kia em thấy không thuyết phục tí nào.
Mình đâu có làm nhà thầu đâu, mình tự xây nhà mình cũng phải đóng thuế sao ? Văn bản nào quy định về điều này, kính nhờ các bác cao nhân trong ngành giúp đỡ em với.
Cảm ơn các bác rất nhiều.

huong131299
22-03-2011, 03:39 PM
Về lý thì đúng vậy nhưng mọi thứ thuế trên đời cuối cùng vẫn là end-user chịu. Bạn nghĩ thế nào nếu chủ thầu nói: "giá nhận thầu của em là chưa thuế, nay NN bắt em nộp thuế thì bác phải cộng thuế vào để em xuất hóa đơn & đi nộp thuế" ?

minhquanbhoa
02-09-2011, 07:45 PM
xin mời các bạn tham khảo 2 công văn sau (hơi cũ nhưng mình không tìm được thông tin liên quan nào gần đây)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------
Số: 2727 TCT/NV6
V/v: Thuế GTGT và thuế TNDN đối với hoạt động xây dựng nhà để ở của dân cư Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1999

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng,
Đồng kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trả lời công văn số 117/CT - NN ngày 31/3/1999 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng đề nghị hướng dẫn về thu thuế GTGT và thuế TNDN đối với trường hợp các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nhà để ở cho các cá nhân, hộ gia đình, Tổng cục thuế hướng dẫn một số điểm như sau:
Theo qui định tại điểm 2, mục I, phần A, Thông tư số 89/1998/TT - BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/NĐ - CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (gọi chung là cơ sở kinh doanh) đều là đối tượng nộp thuế GTGT và theo qui định tại mục I, Phần A Thông tư số 99/1998/TT - BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì những tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập chịu thuế đều phải nôp thuế TNDN. Căn cứ các qui định nêu trên thì:
1/ Tổ chức và cá nhân kinh doanh nhận thầu xây dựng nhà ở cho cá nhân phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN.
- Trường hợp nhận khoán gọn (bao gồm cả nhân công và cung cấp vật liệu xây dựng) phải kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN trên toàn bộ giá trị công trình.
- Trường hợp chỉ nhận thi công, chủ hộ tự mua nguyên, vật liệu thì phải kê khai và nộp thuế GTGT và thuế TNDN trên phần tiền thi công thu được.
Giá tính thuế đối với từng trường hợp được căn cứ vào hợp đồng xây dựng và các hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Trường hợp không có hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hoặc hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, cơ quan thuế sẽ ấn định giá tính thuế theo mức giá bình quân phù hợp với phương thức nhận thầu và lỷ lệ GTGT, tỷ lệ TNCT ngành thuế quy định để tính thuế GTGT và thuế TNDN.
Trong mọi trường hợp nếu cong trình đã thi công xong mà bên nhận thầu xây dựng không kê khai nộp thuế và chủ hộ gia đình cũng không cung cấp cho cơ quan thuế hợp đồng xây dựng và các căn cứ xác định đối tượng nhận thầu để truy thu thuế thì chủ hộ phải nộp thay tính trên toàn bộ giá trị công trình xây dựng số thuế GTGT và thuế TNDN. Trường hợp này cơ quan thuế sẽ ấn định doanh thu và thu nhập chịu thuế để thu thuế GTGT và thuế TNDN.
2/ Trường hợp hộ gia đình mua nguyên, vật liệu và tự tổ chức thi công không thuê thầu xây dựng thì không thu thuế GTGT và thuế TNDN.
Trong qúa trình thực hiện hướng dẫn này nếu có vướng mắc, đề nghị Cục thuế các địa phương phản ánh về Tổng cục thuế để nghiên cứu giải quyết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 3700/TCT/DNK Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2004

CÔNG VĂN
CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3700/TCT/DNK NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ THU THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NHÀ TƯ NHÂN
Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Vừa qua theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc Cơ quan thuế địa phương thu thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh xây dựng nhà để ở của dân cư đã áp dụng biện pháp thu đối với chủ nhà (nộp thay cho các nhà thầu xây dựng, trong trường hợp chủ thầu xây dựng không dăng ký kê khai nộp thuế), Vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản thi hành Luật thì: Đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.
Theo quy định nêu trên thì các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình, nhưng hiện nay nhiều nhà thầu xây dựng khi nhận thầu xây dựng (nhất là nhà ở của người dân) không thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng Luật;
Nhằm thực hiện thu thuế GTGT, thuế TNDN đúng quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tổng cục thuế yêu cầu Cục thuế các địa phương tăng cường biện pháp quản lý, phối hợp với các ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các đối tượng nhận thầu xây dựng không đăng ký kê khai nộp thuế, nhằm thu đầy đủ thuế theo Luật định đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân, thay vì áp dụng biện pháp thu thuế chủ hộ nộp thay chủ thầu xây dựng. Tổng cục thuế sẽ báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền quy định trong việc quản lý thuế phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng thực hiện khấu trừ trước khi chủ hộ chi trả thanh toán./.
Phạm Duy Khương
(Đã ký

Theo 2 công văn trên thì nhà ở tự mua vật liệu và tự tổ chức thi công thì không thu thuế GTGT và TNDN - chủ nhà không thuộc diện chịu thuế( Không mãi miễn thuế ) . Tuy nhiên có thể cơ quan thuế sẽ yêu cầu chủ hộ xuất trình hóa đơn GTGT mua các nguyên vật liệu, bảng lương thợ xây còn việc yêu cầu phải chứng minh có đủ năng lực hành nghề xây dựng thuộc trách nhiệm của đội quản lý xây dựng sẽ yêu cầu chủ nhà chứng minh khi kiểm tra xây dựng. Mình cũng đang bị cơ quan thuế mời đến kê khai đây - Quái mình là chủ nhà hoàn toàn không là cơ sở sản xuất kinh doanh làm gì thuộc đối tượng chịu thuế TNDN mà kê với khai chứ . Căn cứ CV 3700 rõ ràng cơ quan thuế làm sai nguyên tắc. Nhưng vì chỗ quen biết nên được tính giá thuế cũng nhẹ nên cũng định đóng thuế cho rồi chứ đi gom mấy cái hóa đơn đỏ cũng cực lắm ( thép khi mua có giao kèo nếu lấy hóa đơn đỏ mình phải chịu 2%)-----Không biết quy định phải có hóa đơn đỏ đúng không ? công văn 2727 đâu có đề cập . chổ quen nên cũng khó gặn hỏi .