PDA

Xem bản đầy đủ : Tính diện tích bao ngoài hình nón và chóp cụt???minhtrang_105
09-12-2007, 06:13 PM
Mình đang làm 1 Ctrình có cái mái hình nón, lại lợp bằng 2 loại vật liệu; bên dưới là tôn sóng, bên trên là lớp vật liệu thông minh ( lấy sáng ) ... nhưng quên mất cách tính diện tích bao bên ngoài hình chóp cụt và hình nón rồi? Quên ko mang tài liệu về nhà, mà tra trên google từ sáng ko có trang nào chỉ rõ ràng cả? Ai biết có mình xin công thức tính không?
ah, mình cho thông số, bạn nào biết có thể VD luôn cho dễ
Bán kính của đáy là : 17.75 m, cao
Bán kính mặt cắt, đoạn bắt đầu lợp bằng tấm lợp thông minh: 6.7m, cao cũng là 6.7m
Cảm ơn mọi người nhiều!

tatylic
09-12-2007, 07:51 PM
Hi, :) công thức như sau :

+Diện tích xung quanh hình nón :
Sxq = PI x R x L

R : Bán kính đáy
L : Độ dài đường sinh.
+Diện tích xung quanh hình nón cụt :
Sxq = Pi x ( R1 + R2 ) x L
R1, R2 : Bán kính đáy lớn, đáy nhỏ.

Ví dụ :
Diện tích nón cụt :
Sxq = PI x (17,15 + 6,7 ) x sqrt[6,7^2+(17,15-6,7)^2] = 930,010 m2.

Have fun !

minhtrang_105
09-12-2007, 09:34 PM
Hi, :) công thức như sau :
+Diện tích xung quanh hình nón :
Sxq = PI x R x L
R : Bán kính đáy
L : Độ dài đường sinh.
+Diện tích xung quanh hình nón cụt :
Sxq = Pi x ( R1 + R2 ) x L
R1, R2 : Bán kính đáy lớn, đáy nhỏ.
Ví dụ :
Diện tích nón cụt :
Sxq = PI x (17,15 + 6,7 ) x 6,7 = 502.011 m2.
Have fun !

Bạn ơi, đường sinh là chiều cao từ đáy tới đỉnh chóp hay là đường chéo từ đỉnh tới 1 trong những điểm nằm trên đường tròn đáy?

tvgs
09-12-2007, 10:15 PM
Bó chiếu với bác này, để tớ viết lại cho bác rõ hơn nhé:
Các công thức tính toán hình nón tròn thẳng (Right Circular Cone)

http://mathforum.org/dr.math/faq/formulas/images/rccone.gif

Diện tích mặt đáy (Base area)
B = Pi * r^2
Độ dài đường sinh (slant Height)
s = sqrt(r^2 + h^2)
Diện tích xung quanh (Lateral Surface area)
S = Pi * r * s
Diện tích toàn phần (Total surface area)
T = Pi * r * (r+s)
Thể tích (Volume)
V = Pi * r^2 * h/3


Các công thức tính toán hình nón cụt )Frustum of a Right Circular Cone)

http://mathforum.org/dr.math/faq/formulas/images/conefrust.gif

Độ dài đường sinh (slant Height)
s = sqrt([R - r]^2 + h^2)
Diện tích xung quanh (Lateral Surface area)
S = Pi*(r + R) * s
Diện tích toàn phần (Total surface area)
T = Pi * (r * [r + s] + R * [R + s])
Thể tích (Volume)
V = Pi * (R^2 + r * R + r^2) * h / 3


Chú ý:
- Phân biệt chữ cái viết hoa và viết thường, nó đại diện cho các đại lượng khác nhau
- Pi: Hằng số = 3.414
- r^2: bình phương của r (r: bán kính đáy hoặc đáy nhỏ nếu là hình nón cụt); h^2: hình phương của h (h: chiều cao); R^2: bình phương của R (R: bán kính đáy lớn nếu là hình nón cụt)
- sqrt: phép khai căn thức bậc 2 (Square Root)

minhtrang_105
09-12-2007, 10:20 PM
Bó chiếu với bác này, để tớ viết lại cho bác rõ hơn nhé:
Các công thức tính toán hình chóp (Circular Cone)

http://mathforum.org/dr.math/faq/formulas/images/rccone.gif

Diện tích mặt đáy (Base area)
B = Pi * r^2
Độ dài đường sinh (slant Height)
s = sqrt(r^2 + h^2)
Diện tích xung quanh (Lateral Surface area)
S = Pi * r * s
Diện tích toàn phần (Total surface area)
T = Pi * r * (r+s)
Thể tích (Volume)
V = Pi * r^2 * h/3

Chú ý:
- Phân biệt chữ cái viết hoa và viết thường, nó đại diện cho các đại lượng khác nhau
- Pi: Hằng số = 3.414
- r^2: bình phương của r; h^2: hình phương của h
- sqrt: phép khai căn thức bậc 2 (Square Root)
Cảm ơn bạn, thế còn diện tích xung quanh của hình chóp cụt? tính như tatylic chỉ có được ko?

tatylic
09-12-2007, 10:45 PM
Bạn ơi, đường sinh là chiều cao từ đáy tới đỉnh chóp hay là đường chéo từ đỉnh tới 1 trong những điểm nằm trên đường tròn đáy?

Em cũng bó tay với em luôn ! :mad:

Em áp dụng công thức mà còn nhầm tai hại. Đuờng sinh như bác thangnc mô tả ấy. Em phải tính lại là : L = Sqrt[6,7^2 + (17,15-6,7)^2]

Em đã sửa lại tính toán ví dụ rồi, xấu hổ quá !

minhtrang_105
10-12-2007, 12:28 AM
Hi, :) công thức như sau :
+Diện tích xung quanh hình nón cụt :
Sxq = Pi x ( R1 + R2 ) x L
R1, R2 : Bán kính đáy lớn, đáy nhỏ.
Have fun !

Bạn mình vừa gửi cho 1 trang;
http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=873

* Diện tích xung quanh của hình nón
Ta xem diện tích xung quanh của một hình nón là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp n-giác đều nội tiếp trong hình nón đó khi số n tăng lên vô hạn
Cho hình nón có bán kính đáy R, đường sinh l và diện tích xung quanh Sxq, ta có công thức sau: Sxq=πRl
Chú ý: Xét hình quạt tròn có bán kính bằng đường sinh của hình nón (l), đáy là cung tròn có độ dài lâ chu vi đáy của hình nón (2φR). Hình quạt này có diện tích là φRl và được gọi là hình khai triển của mặt xung quanh của hình nón

diện tích xung quanh đúng là tính như tatylic đấy

* Hình nón cụt
Cho hình nón cụt có R1, R2 là các bán kính dáy, I là đường sinh, h là đường cao
Gọi Sxq là diện tích xung quanh hình nón cụt và gọi V là thể tích khối nón cụt tương ứng.
Sxq= π(R1+ R2)l ; V= 1/3πh(R1² + R2² +R1R2)
Thank kiu vì đã cùng nhau trao đổi nhé. Có gì xin mọi người lại nhiệt tình giúp đỡ, :beer:

lamvien
22-05-2008, 09:03 PM
Các công thức tính toán hình nón cụt )Frustum of a Right Circular Cone)


http://mathforum.org/dr.math/faq/formulas/images/conefrust.gif

Độ dài đường sinh (slant Height)
s = sqrt([R - r]^2 + h^2)
Diện tích xung quanh (Lateral Surface area)
S = Pi*(r + R) * s
Diện tích toàn phần (Total surface area)
T = Pi * (r * [r + s] + R * [R + s])
Thể tích (Volume)
V = Pi * (R^2 + r * R + r^2) * h / 3

Chú ý:
- Phân biệt chữ cái viết hoa và viết thường, nó đại diện cho các đại lượng khác nhau
- Pi: Hằng số = 3.414
- r^2: bình phương của r (r: bán kính đáy hoặc đáy nhỏ nếu là hình nón cụt); h^2: hình phương của h (h: chiều cao); R^2: bình phương của R (R: bán kính đáy lớn nếu là hình nón cụt)
- sqrt: phép khai căn thức bậc 2 (Square Root)

Mình thấy như vầy dễ hiểu hơn:
Hình chóp là một dạng đặc biệt của hình chóp cụt - khi r (bán kính nhỏ) = 0.
Đem thế vào các công thức của hình chóp cụt là ra hết.
Chỉ cần xem lại Pitago (tam giác vuông) và Thể tích hình trụ một chút thôi.
Mong chỉ giáo! Cảm ơn.

thangimico
09-05-2009, 12:09 PM
pi = 3,14159265 chứ lấy đâu ra số Pi=3,414 đó ta ơi.

nhanconan030789
04-01-2010, 02:23 PM
mình đang làm 1 ctrình có cái mái hình nón, lại lợp bằng 2 loại vật liệu; bên dưới là tôn sóng, bên trên là lớp vật liệu thông minh ( lấy sáng ) ... Nhưng quên mất cách tính diện tích bao bên ngoài hình chóp cụt và hình nón rồi? Quên ko mang tài liệu về nhà, mà tra trên google từ sáng ko có trang nào chỉ rõ ràng cả? Ai biết có mình xin công thức tính không?
Ah, mình cho thông số, bạn nào biết có thể vd luôn cho dễ
bán kính của đáy là : 17.75 m, cao
bán kính mặt cắt, đoạn bắt đầu lợp bằng tấm lợp thông minh: 6.7m, cao cũng là 6.7m
cảm ơn mọi người nhiều!
em taonf dùng tích phân để tính chứ nhớ công thức kiểu này chỉ phù hợp khi còn đi học thôi chứ ra trường rồi sao ma nhớ được???

phattkgt
25-03-2010, 10:01 AM
Bạn nhầm rồi !Pi: Hằng số = 3.14 là đúng !Dù sao cũng cám ơn các bác đã cung cấp các công thức.

lhlaptv
17-05-2010, 11:44 AM
Với một lăng trụ có 2 đáy là 2 đa giác bất kỳ, song song nhau thì tính diện tích xung quanh thế nào các bạn?
(file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ly%20Hong%20Lap/My%20Documents/so%20tay%20ket%20cau/so%20tay%20ket%20cau.exe)