PDA

Xem bản đầy đủ : Bảo đảm (bảo lãnh) thực hiện hợp đồngnguyen van liem
26-06-2009, 10:16 AM
quy dinh bao lanh thuc hien hop dong duoc quy dinh tai nghi dinh, quyet dinh hay thong tu nao ai biet giup toi voi, xin cam on!

lestrong
26-06-2009, 10:59 AM
quy dinh bao lanh thuc hien hop dong duoc quy dinh tai nghi dinh, quyet dinh hay thong tu nao ai biet giup toi voi, xin cam on!

@nguyen van liem: Bạn phải thảo luận bằng tiếng Việt theo đúng Nội quy diễn đàn nhé!

Về bảo đảm thực hiện hợp đồng:
Luật Đấu thầu quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng:


Điều 55. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
1. Nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng có hiệu lực, trừ lĩnh vực đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn và hình thức tự thực hiện.
2. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu và tối đa bằng 10% giá hợp đồng; trường hợp để phòng ngừa rủi ro cao thì giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng phải cao hơn nhưng không quá 30% giá hợp đồng và phải được người có thẩm quyền cho phép.
3. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng phải kéo dài cho đến khi chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có).
4. Nhà thầu không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực.

Ngoài ra, trong mỗi một bộ HSMT, sẽ có phần yêu cầu cụ thể về bảo đảm thực hiện hợp đồng. Bạn có thể nghiên cứu thêm trong các Mẫu HSMT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

P/s: Bảo đảm thực hiện hợp đồng được gọi là bảo lãnh thực hiện hợp đồng khi nhà thầu thực hiện bảo đảm hợp đồng bằng hình thức nộp thư bảo lãnh của ngân hàng.

nguyenhuutrinh
26-06-2009, 11:27 AM
P/s: Bảo đảm thực hiện hợp đồng được gọi là bảo lãnh thực hiện hợp đồng khi nhà thầu thực hiện bảo đảm hợp đồng bằng hình thức nộp thư bảo lãnh của ngân hàng.
Chính xác là như vậy. Ngoài Ngân hàng ra thì đó có thể là một tổ chức tín dụng có uy tín, được Chủ đầu tư chấp thuận.

nguyen thac hung
26-06-2009, 11:33 AM
Trong HSMT có ghi rõ các điều kiện mà, ý kiến của anh lestrong là đầy đủ nhất rùi!

Ngocson.qs
03-07-2009, 12:24 AM
xin hỏi trong hơp đòng thi công tđược phép cho tạm ứng trước 20%Gxl nhưng phải có bảo lãnh đối ứng từ ngân hàng của nhà thầu gởi cho ngân hàng của chủ đầu tư ( bbảo lãnh đối ứng ) trong quá trình thựuc hiện thủ tục lập bảo lãnh đối ứng thì nhà thầu có quyền đề nghị phía ngân hàng chấp nhận bảo lãnh trong suốt thời gian thực hiệnbảo lãnh không ( đói với hợp đồng là 2 năm)

vqhoai
29-04-2010, 04:47 PM
Xin hỏi các Bạn hướng dẫn dùm:
- Bên mời thầu được quyền chỉ định ngân hàng để bên dự thầu nộp tiền bảo lãnh dự thầu, ký quỹ tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng (hoặc xin cấp thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng) không?
Cụ thể là được ghi vào Hồ sơ mời thầu, Điều kiện sách... không?

- Văn bản pháp lý nào quy định là "ĐƯỢC" hay "KHÔNG ĐƯỢC" ?

- Đang cần gấp, rất mong các Bạn giúp đỡ.

chuotkhang
12-07-2010, 12:18 PM
Chào cả nhà.
Cho mình hỏi một chút.
Khi dự án được phép chỉ định thầu các gói thầu (xây lắp, giám sát, thiết kế) trong đó có gói thầu xây lắp giá là 15 tỷ (xây dựng + điện). Nhà thầu được chỉ định thi công gần xong phần xây dựng (13 tỷ đồng) còn lại phần điện (2tỷ đồng) nhà thầu không muốn thi công vì để đảm bảo tiến độ, nhà thầu muốn chuyển phần thi công lắp đặt điện cho một nhà thầu khác. Nhà thầu B này lại muốn ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư chứ không ký hợp đồng thầu phụ. Muốn ký hợp đồng trực tiếp thì chủ đầu tư phải làm quyết định chỉ định thầu. Có ai giúp mình gỡ việc này được không? Có cách gì để chủ đầu tư ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu B mà không vi phạm phá vỡ hợp đồng với nhà thầu A không? cảm ơn mọi người.

quannguyenanh
11-10-2010, 09:42 AM
Chào cả nhà.
Cho mình hỏi một chút.
Khi dự án được phép chỉ định thầu các gói thầu (xây lắp, giám sát, thiết kế) trong đó có gói thầu xây lắp giá là 15 tỷ (xây dựng + điện). Nhà thầu được chỉ định thi công gần xong phần xây dựng (13 tỷ đồng) còn lại phần điện (2tỷ đồng) nhà thầu không muốn thi công vì để đảm bảo tiến độ, nhà thầu muốn chuyển phần thi công lắp đặt điện cho một nhà thầu khác. Nhà thầu B này lại muốn ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư chứ không ký hợp đồng thầu phụ. Muốn ký hợp đồng trực tiếp thì chủ đầu tư phải làm quyết định chỉ định thầu. Có ai giúp mình gỡ việc này được không? Có cách gì để chủ đầu tư ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu B mà không vi phạm phá vỡ hợp đồng với nhà thầu A không? cảm ơn mọi người.

beck
11-10-2010, 09:52 AM
Chào cả nhà.
Cho mình hỏi một chút.
Khi dự án được phép chỉ định thầu các gói thầu (xây lắp, giám sát, thiết kế) trong đó có gói thầu xây lắp giá là 15 tỷ (xây dựng + điện). Nhà thầu được chỉ định thi công gần xong phần xây dựng (13 tỷ đồng) còn lại phần điện (2tỷ đồng) nhà thầu không muốn thi công vì để đảm bảo tiến độ, nhà thầu muốn chuyển phần thi công lắp đặt điện cho một nhà thầu khác. Nhà thầu B này lại muốn ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư chứ không ký hợp đồng thầu phụ. Muốn ký hợp đồng trực tiếp thì chủ đầu tư phải làm quyết định chỉ định thầu. Có ai giúp mình gỡ việc này được không? Có cách gì để chủ đầu tư ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu B mà không vi phạm phá vỡ hợp đồng với nhà thầu A không? cảm ơn mọi người.
Trên nguyên tắc thì với 1 khối lượng công việc cụ thể không thể cùng 1 lúc giao thầu cho cả 2 đơn vị được.
Để tháo gỡ vấn đề này thì nhà thầu A và CĐT sẽ ký kết 1 phụ lục hợp đồng trong đó sẽ điều chỉnh lại khối lượng trong hợp đồng là chỉ làm đến phần xây dựng thôi, không tiến hành thì công phần điện, nước. Sau khi phụ lục hợp đồng này có hiệu lực thì CĐT làm quyết định chỉ định thầu cho nhà thầu B và tiến hành ký kết hợp đồng thi công phần điện, nước 1 cách bình thường.

hdungsetco
18-11-2010, 10:35 AM
Trên nguyên tắc thì với 1 khối lượng công việc cụ thể không thể cùng 1 lúc giao thầu cho cả 2 đơn vị được.
Để tháo gỡ vấn đề này thì nhà thầu A và CĐT sẽ ký kết 1 phụ lục hợp đồng trong đó sẽ điều chỉnh lại khối lượng trong hợp đồng là chỉ làm đến phần xây dựng thôi, không tiến hành thì công phần điện, nước. Sau khi phụ lục hợp đồng này có hiệu lực thì CĐT làm quyết định chỉ định thầu cho nhà thầu B và tiến hành ký kết hợp đồng thi công phần điện, nước 1 cách bình thường.
Trước khi làm quyết định chỉ định thầu này cho nhà thầu B thì chủ đầu tư phải tiến hành điều chỉnh kế hoạch đấu thầu sau đó làm các thủ tục chỉ định thầu rồi ra quyết2u định chỉ định thầu cho nhà thầu B.

cathuyluc
21-12-2010, 11:39 AM
bạn nên tham khảo và vận dụng Điều 46 của NĐ số 48/NĐ-CP ngày 07/5/2010 là sẽ ra ngay thôi. Không khó khăn gì cả

ha_nghech87
13-01-2012, 09:14 AM
quy dinh bao lanh thuc hien hop dong duoc quy dinh tai nghi dinh, quyet dinh hay thong tu nao ai biet giup toi voi, xin cam on!

Mason Moon
26-06-2014, 05:59 PM
Khi nào thì được nhận lại bảo lãnh thực hiện hợp đồng ạ ? lần thah toán cuối cùng hay khi nào ạ ?

nguyenhuutrinh
26-06-2014, 11:21 PM
Khi nào thì được nhận lại bảo lãnh thực hiện hợp đồng ạ ? lần thah toán cuối cùng hay khi nào ạ ?Theo Điều 16 - Nghị định 48/2010/NĐ-CP:
2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp cho bên giao thầu trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, được bên giao thầu chấp nhận và phải kéo dài cho đến khi chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành; trừ hợp đồng tư vấn xây dựng và những hợp đồng xây dựng theo hình thức tự thực hiện.

Bên giao thầu phải hoàn trả cho bên nhận thầu bảo đảm thực hiện hợp đồng khi bên nhận thầu đã chuyển sang nghĩa vụ bảo hành và bên giao thầu đã nhận được bảo đảm bảo hành.
Như vậy, theo quy định thì bảo đảm thực hiện hợp đồng được nhận lại sau khi nhà thầu hoàn thành, bàn giao công trình và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành.