PDA

Xem bản đầy đủ : Cách tính khối lượng sơn hoa sắt cửadmphuong
16-06-2009, 02:54 PM
Mình tính khối lượng sản xuất và lắp đặt hoa sắt cửa theo diện tích cửa, khi tính sơn hoa sắt cửa nếu hoa sắt dày thì tính chiều dài của các hoa sắt để tính ra m2 sơn rất phức tạp, xin moi người chỉ giúp cách tính thế nào cho đơn giản?

daodinhdung
19-06-2009, 11:07 AM
Không có ai giúp mình với. Tính diện tích sơn hoa sắt cửa và lan can thì tính thế nào?
Theo mình thế này nhé: tính bình quân diện tích xung quanh m2/kg hoa sắt hoặc hoặc lan can (lấy cho chi tiết dạng điển hình nhất) nhân tổng số Kg của lan can hoặc hoa sắt, mình thấy cũng chỉ ở mức tương đối vậy thôi, các bác siêu trên diễn đàn tư vấn thêm nhiều nhé.

mingtt
19-06-2009, 11:22 AM
Theo mình tính bình quân là một cách nói 'sang mồm' của từ 'bốc thuốc'! ;D Có điều trong những trường hợp phức tạp vẫn thường được dùng PP này!
bạn tính bình quân diện tích trên 1 đơn vị diện tích mặt chiếu điển hình, sau đó nhân với tổng khối lượng.
Ví dụ: bạn có 900m2 hoa sắt cửa sổ và 1000m2 hoa sắt lan can (cái này gọi là diện tính tính toán trên mặt chiếu đứng nhé):
tính diện tích bề mặt cần sơn trên 1 đơn vị diện tích nói trên ( cụ thể có thể là m2 hoặc 0,1m2) đối với lan can có thể tính theo mét dài, sau đó nhân với chiều cao sau!
Ví dụ: trên 1m2 hoa sắt cửa sổ có 0,03m2 bề mặt cần sơn x khối lượng 900m2 = giá trị cần tìm.
Tuy nhiên, có chỉ 1 số ít công việc yêu cầu cần tính toán chi tiết chính xác đến mức độ như vậy. trước nay mình làm toàn bôc thuốc thôi, ví dụ 1m2 cửa số hoa sắt cần khoảng 1kg, chia ngược lại cho định mức sơn = diện tích bề mặt.

Chúc bạn làm tốt công việc của mình!

dmphuong
19-06-2009, 03:45 PM
Theo mình tính bình quân là một cách nói 'sang mồm' của từ 'bốc thuốc'! ;D Có điều trong những trường hợp phức tạp vẫn thường được dùng PP này!
bạn tính bình quân diện tích trên 1 đơn vị diện tích mặt chiếu điển hình, sau đó nhân với tổng khối lượng.
Ví dụ: bạn có 900m2 hoa sắt cửa sổ và 1000m2 hoa sắt lan can (cái này gọi là diện tính tính toán trên mặt chiếu đứng nhé):
tính diện tích bề mặt cần sơn trên 1 đơn vị diện tích nói trên ( cụ thể có thể là m2 hoặc 0,1m2) đối với lan can có thể tính theo mét dài, sau đó nhân với chiều cao sau!
Ví dụ: trên 1m2 hoa sắt cửa sổ có 0,03m2 bề mặt cần sơn x khối lượng 900m2 = giá trị cần tìm.
Tuy nhiên, có chỉ 1 số ít công việc yêu cầu cần tính toán chi tiết chính xác đến mức độ như vậy. trước nay mình làm toàn bôc thuốc thôi, ví dụ 1m2 cửa số hoa sắt cần khoảng 1kg, chia ngược lại cho định mức sơn = diện tích bề mặt.

Chúc bạn làm tốt công việc của mình!

Bạn ơi cho tớ hỏi là: VD 1 hoa sắt csổ kích thước là: 2mxx2m =4m2 thì tương đương với 4 kg . Vậy diện tích bề mặt cần sơn = 4kg/định mức sơn à. và đinh mức sơn này là bao nhiêu và tra ở đâu?

dinh_dhxd
19-06-2009, 04:31 PM
Mình tính khối lượng sản xuất và lắp đặt hoa sắt cửa theo diện tích cửa, khi tính sơn hoa sắt cửa nếu hoa sắt dày thì tính chiều dài của các hoa sắt để tính ra m2 sơn rất phức tạp, xin moi người chỉ giúp cách tính thế nào cho đơn giản?
Tôi cũng thường xuyên bóc tách khối lượng dự toan nên cũng đã gặp phải vấn đề như bạn đã nên trên. Tôi xin chia sẻ ý kiến với mọi người về vấn đề này như sau:
- Đúng là trong định mức xây dựng chỉ nói chung là sơn sắt thép chung chung mà thôi, nó chỉ phân ra là: sơn thép dẹt và sơn sắt thép các loại...Việc này làm nhiều người lúng túng không biết xử lý thế nào nếu chưa làm nhiều.
- Trong dự toán, sẽ có mã đơn giá là "TT" đó là những mã công việc không có tên trong định mức hoặc không tính được bằng định mức. Công việc "Sơn hoa sắt" cũng vậy thôi, đây là công việc không có tên trong định mức nên tôi thường quy nó về mã "TT" và khối lượng sơn hoa sắt được tính theo m2. "TT" tức là đơn giá sơn 1m2 hoa sắt là bao nhiêu (vật liệu sơn, nhân công sơn...) là do người làm dự toán quyết định căn cứ vào định mức thực tế (tuỷ theo loại hoa sắt nữa:dày, thưa, thép dẹt, thép vuông, thép tròn...), kinh nghiệm và định mức quy định cho công việc sơn sắt thép.
Do đó bạn cứ làm theo các này là được, chúng tôi vẫn làm theo các này.

mingtt
25-06-2009, 04:50 PM
Bạn ơi cho tớ hỏi là: VD 1 hoa sắt csổ kích thước là: 2mxx2m =4m2 thì tương đương với 4 kg . Vậy diện tích bề mặt cần sơn = 4kg/định mức sơn à. và đinh mức sơn này là bao nhiêu và tra ở đâu?


Tôi cũng thường xuyên bóc tách khối lượng dự toan nên cũng đã gặp phải vấn đề như bạn đã nên trên. Tôi xin chia sẻ ý kiến với mọi người về vấn đề này như sau:
- Đúng là trong định mức xây dựng chỉ nói chung là sơn sắt thép chung chung mà thôi, nó chỉ phân ra là: sơn thép dẹt và sơn sắt thép các loại...Việc này làm nhiều người lúng túng không biết xử lý thế nào nếu chưa làm nhiều.
- Trong dự toán, sẽ có mã đơn giá là "TT" đó là những mã công việc không có tên trong định mức hoặc không tính được bằng định mức. Công việc "Sơn hoa sắt" cũng vậy thôi, đây là công việc không có tên trong định mức nên tôi thường quy nó về mã "TT" và khối lượng sơn hoa sắt được tính theo m2. "TT" tức là đơn giá sơn 1m2 hoa sắt là bao nhiêu (vật liệu sơn, nhân công sơn...) là do người làm dự toán quyết định căn cứ vào định mức thực tế (tuỷ theo loại hoa sắt nữa:dày, thưa, thép dẹt, thép vuông, thép tròn...), kinh nghiệm và định mức quy định cho công việc sơn sắt thép.
Do đó bạn cứ làm theo các này là được, chúng tôi vẫn làm theo các này.

@dmphuong: bạn dinh_dhxd đã trả lời bạn rồi! phần việc chung chung này khôgn có trong định mức nhé! tôi không quy ra khối lượng sắt là kg mà đơn vị tính toán là m2.
ở đây bạn tính 2mxx2m =4m2 thì tương đương với 4 kg chuyển đổi là kg cũng chỉ là 1 cách tính đơn vị tính toán. vì định mức sơn không có quy định nên việc tính toán tùy thuộc vào kinh nghiệm mỗi người, mỗi công trình. như bài toán của bạn thì tôi có định mức sơn cho 1 m2 hoa sắt là 01kg sơn, 1.000 đ nhân công, 200 thiết bị (ví dụ) thì nhân với khối lượng ở đây là 4 m2 là ra rồi! bạn quy từ m2 ra khối lượng làm gì nữa! :))

chuminh2212
09-01-2010, 11:04 PM
Mình tính khối lượng sản xuất và lắp đặt hoa sắt cửa theo diện tích cửa, khi tính sơn hoa sắt cửa nếu hoa sắt dày thì tính chiều dài của các hoa sắt để tính ra m2 sơn rất phức tạp, xin moi người chỉ giúp cách tính thế nào cho đơn giản?
Mình tính khối lượng sơn hoa sắt, xà gồ, vì kèo thép theo m2. Nhìn thì phức tạp nhưng để tính tương đối chính xác thì không khó. Bạn căn cứ vào Bảng thông kê cho 1 cấu kiện, bạn tính chu vi cho một cấu kiện nhân với tổng chiều dài cấu kiện vậy là được diện tích xung quanh của cấu kiện. Đây cũng là diện tích cần sơn.

vudinhtan
26-01-2010, 09:54 AM
cách tính đơn giản nhất là :
Diện tích sơn = tổng chiều dài x ( diện tích sơn tính cho 1 mét dài )
Diện tích sơn = tổng khối lượng x ( diện tích sơn tính cho 1 Kg )
Diện tích sơn tính cho 1 mét dài hay cho 1 Kg thì phụ thuộc vào loại thép , bạn có thể dùng các phần mềm tra cứu số liệu thép hầu hết đều có cái này .

nguyenhuutu81
10-03-2010, 08:48 PM
Hoa sắt cửa thường được chế tạo từ thép dẹt hoặc thép hình vuông đặc
Khi thiết kế công trình người thiết kế thường thiết kế điển hình cho từng loại cửa
Theo mình, bạn cần tính sơn chi tiết cho từng cửa sau đó tính cho tổng số cửa trong công trình
Khi tính cần chú ý tính chi tiết bằng diện tích bề mặt sơn các thanh hoặc ước chừng bề mặt diện tích sơn trên cửa với diện tích bề mặt cửa. Thường có thể chiếm 20% đến 30% tùy loại cửa

unikey
21-05-2010, 12:37 PM
- Tùy vào từng yêu cầu có một số cách như sau:
- Đưa luôn công tác sơn hoa sắt vào giá hoa sắt (giá này là giá TT mà)
- Nếu cần tính tương đối thì xác định trọng lượng/ m2 hoa sắt, dùng công thức trọng lượng riêng mà tính ra ngay diện tích sơn.
- Nếu cần số chính xác thì yêu cầu thiết kế cấp cho bạn thiết kế chi tiết hoa sắt rồi bóc bình thường (tôi sợ như vậy mấy ông thẩm tra lại tưởng mình hâm)
- Hoặc tính theo hệ số kinh nghiệm (như có bạn đã nói) cũng được, nhưng đôi khi thẩm tra sẽ căn vặn hệ số đó lại mất công giải thích.
- Áp mã sơn theo Sơn sắt thép các loại.

maisaonguyencuong
10-07-2010, 10:35 PM
Bạn tra trong định mức 24 co phần sơn cửa (mã hiệu AK. 83421)

hoangvns
12-10-2010, 12:54 PM
Tôi cũng thường xuyên bóc tách khối lượng dự toan nên cũng đã gặp phải vấn đề như bạn đã nên trên. Tôi xin chia sẻ ý kiến với mọi người về vấn đề này như sau:
- Đúng là trong định mức xây dựng chỉ nói chung là sơn sắt thép chung chung mà thôi, nó chỉ phân ra là: sơn thép dẹt và sơn sắt thép các loại...Việc này làm nhiều người lúng túng không biết xử lý thế nào nếu chưa làm nhiều.
- Trong dự toán, sẽ có mã đơn giá là "TT" đó là những mã công việc không có tên trong định mức hoặc không tính được bằng định mức. Công việc "Sơn hoa sắt" cũng vậy thôi, đây là công việc không có tên trong định mức nên tôi thường quy nó về mã "TT" và khối lượng sơn hoa sắt được tính theo m2. "TT" tức là đơn giá sơn 1m2 hoa sắt là bao nhiêu (vật liệu sơn, nhân công sơn...) là do người làm dự toán quyết định căn cứ vào định mức thực tế (tuỷ theo loại hoa sắt nữa:dày, thưa, thép dẹt, thép vuông, thép tròn...), kinh nghiệm và định mức quy định cho công việc sơn sắt thép.
Do đó bạn cứ làm theo các này là được, chúng tôi vẫn làm theo các này.

trantoan07
09-11-2010, 03:35 PM
Tôi cũng thường xuyên bóc tách khối lượng dự toan nên cũng đã gặp phải vấn đề như bạn đã nên trên. Tôi xin chia sẻ ý kiến với mọi người về vấn đề này như sau:
- Đúng là trong định mức xây dựng chỉ nói chung là sơn sắt thép chung chung mà thôi, nó chỉ phân ra là: sơn thép dẹt và sơn sắt thép các loại...Việc này làm nhiều người lúng túng không biết xử lý thế nào nếu chưa làm nhiều.
- Trong dự toán, sẽ có mã đơn giá là "TT" đó là những mã công việc không có tên trong định mức hoặc không tính được bằng định mức. Công việc "Sơn hoa sắt" cũng vậy thôi, đây là công việc không có tên trong định mức nên tôi thường quy nó về mã "TT" và khối lượng sơn hoa sắt được tính theo m2. "TT" tức là đơn giá sơn 1m2 hoa sắt là bao nhiêu (vật liệu sơn, nhân công sơn...) là do người làm dự toán quyết định căn cứ vào định mức thực tế (tuỷ theo loại hoa sắt nữa:dày, thưa, thép dẹt, thép vuông, thép tròn...), kinh nghiệm và định mức quy định cho công việc sơn sắt thép.
Do đó bạn cứ làm theo các này là được, chúng tôi vẫn làm theo các này.

huypham_quocanh
13-01-2011, 09:54 AM
chào các bạn ! các bạn giúp mình cách tính khối lượng sơn sắt của hàng rào với ! mình chưa hiểu cách tính như thế nào cho chính xác. Rất mong các bạn giúp đỡ mình với. Cảm ơn các bạn trước nha. chúc các bạn thành công trong công việc và trong cuộc sống.

BB_Midas
27-12-2011, 11:46 AM
Nếu có bản vẽ chi tiết hàng rào thì bạn tính diện tích từng thanh rồi cộng lại thôi, áp một mã hiệu định sơn sắt thép bằng sơn dulux hoặc sơn 2 nước hay 3 nước thì tùy vào yêu cầu của bản vẽ.Nếu bạn để là tạm tính thì khi làm quyết toán vật tư rất khổ (đối với đơn vị thi công), còn nếu đơn vị bạn ko thi công thì cũng ko cần thiết lắm đâu.Chúc bạn sẽ tính được nha!

thanhhungcom1
27-12-2011, 12:00 PM
up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.
nha thep (http://cokhiquochung.vn)

TRANHUYEN269
27-12-2011, 12:15 PM
Diện tích sơn chính là tổng diện tích toàn phần bề mặt nhìn thấy được của tất các cấu kiện của cửa thôi bạn. Các cấu kiện của cửa đó có thể là hoa sắt, nan cửa, lá cửa, khung cửa thường làm bằng thép hộp, thép tròn đặc, thép dẹt... Bạn áp mã AK.83422 cho sơn sắt thép tổng hợp - sơn 3 nước là được. Đối với thép tròn, thép hộp thi Diện tích toàn phần = Chu vi hình bao mặt cắt x chiều dài cấu kiện.

JAYCHOU
15-05-2012, 10:38 AM
cứ dùng mã TT, sau đó vào thi công mình sẽ xây dựng định mức và tính toán theo định mức tự xây dựng này