PDA

Xem bản đầy đủ : Văn bản, hướng dẫn của tỉnh Đăk Nông3077
01-08-2008, 11:41 AM
QĐ số 304/QD-UBND ngày 29/02/2008 của UBND tỉnh Đăk Nông về điểu chỉnh dự toán chi phí xây dựng trên địa bàn tỉnh.

3077
01-08-2008, 11:45 AM
QD số 114/QD-UBND ngày 11/03/2008 về điều chỉnh dự toán chi phí theo TT03 trên địa bàn tỉnh

Bui Thi Hong Nhung
12-06-2009, 03:21 PM
Xin gửi công văn số 197/SXD-KTKH ngày 20/4/2009 của tỉnh Đăk Nông V/v Hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chỉnh Phủ

Đinh Tấn Linh
31-01-2010, 10:46 PM
Quyết định 304/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh dự toán xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

bttn
05-03-2010, 10:12 AM
Có bác nào có văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán từ mức lương 350.000 lên 650.000 của Tỉnh Đăk Nông không cho em xin với ạ. Em cảm ơn nhiều nhiều. Em đang cần gấp lắm ạ.

ngoc2105
29-03-2010, 02:35 PM
Có bác nào có văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán từ mức lương 350.000 lên 650.000 của Tỉnh Đăk Nông không cho em xin với ạ. Em cảm ơn nhiều nhiều. Em đang cần gấp lắm ạ.
Đắk nông dùng bản lương và giá ca máy trực tiếp áp vào luôn chứ không tính điều chỉnh bằng các nhân hệ số nhân công nữa bạn, bạn đang dùng theo Đơn giá 11 năm 2006 ko còn áp dụng nữa mà dùng công văn 197 đấy

ngoc2105
26-04-2010, 07:20 PM
HD901/SXD-KTKH Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo TT07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của BXD

ngoc2105
26-04-2010, 07:23 PM
HD19/SXD-KTKH Hướng dẫn lập dự toán phần khảo sát xây dựng tỉnh Đắk Nông
Ngày 10/1/2007

ngoc2105
26-04-2010, 07:27 PM
Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008
Giá xây dựng tổng hợp công trình các loại trên địa bàn tỉnh đắk Nông

ngoc2105
26-04-2010, 07:30 PM
Hướng dẫn số : 449/SXD-KTKH ngày 01/08/2008
HD lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

ngoc2105
26-04-2010, 07:33 PM
HD : 532/SXD-KTKH ngày 12/09/2008
HD một số nội dung theo TT09/2008/BXD ngày 17/4/2008 của BXD

ngoc2105
03-05-2010, 03:25 PM
QĐ số 484/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2010 ; Quyết định v/v công bố nhân công,ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh đắk nông.
Theo đường link :---->:))http://www.mediafire.com/?yo0namtzyzn

ngoc2105
03-08-2010, 10:08 AM
Số 06/CT-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2010
V/v tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010:D
(Nguồn : Công báo Tỉnh Đắk Nông)

ngoc2105
03-08-2010, 10:11 AM
Số 12/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2009
Quyết định : về việc phân cấp ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
(Nguồn : Công báo Tỉnh Đắk Nông)

ngoc2105
03-08-2010, 10:15 AM
Số 17/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2010
Quyết định : V/v điều chỉnh tên đoạn đường trong bảng giá đất năm 2010 trên địa bàn huyện Krông nô
(Nguồn : Công báo Tỉnh Đắk Nông)

ngoc2105
03-08-2010, 10:27 AM
Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008
V/v quy định mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh đắk nông năm 2009
(Nguồn : Công báo Tỉnh Đắk Nông)

ngoc2105
03-08-2010, 10:37 AM
Số 13/2009/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2009
Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh đắk nông 2009
http://www.mediafire.com/?eaojx6m9zndw6dj
(Nguồn : Công báo Tỉnh Đắk Nông)

ngoc2105
03-08-2010, 10:44 AM
Số 05/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2010
V/v ban hành quy định hướng dẫn về bồi thường tái định cư trên địa bàn tỉnh Đăk nông
(Nguồn : Công báo Tỉnh Đắk Nông)

ngoc2105
03-08-2010, 10:58 AM
Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009
Bổ sung quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/5/2008
Của UBND tỉnh Đắk Nông v/v ban hành giá nhà xây mới tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh đắk nông
(Nguồn : Công báo Tỉnh Đắk Nông)

ngoc2105
03-08-2010, 11:24 AM
Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/5/2008 của UBND tỉnh Đắk Nông
Bảng giá nhà xây dựng mới, tài sản vật kiến trúc
(Nguồn : Công báo Tỉnh Đắk Nông)

ngoc2105
06-09-2010, 04:12 PM
Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND, ngày 16/08/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Nông, về việc phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
(Nguồn : Công Báo Đắk Nông)

ngoc2105
01-10-2010, 03:37 PM
Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND, ngày 09/09/2010 của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG, ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với đất đai và tài sản gắn liền với đất thuộc phạm vi bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp
Nguồn : http://congbao.daknong.gov.vn

ngoc2105
18-10-2010, 11:08 AM
QĐ 434/SXD-KT ngày 12 tháng 7 năm 2010
V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư XDCT tỉnh Đắk Nông
Nguồn : Nguyễn Minh Thu - Công Ty CP Tư vấn XD Đắk Lắk

ngoc2105
18-10-2010, 11:34 AM
HD điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo nghị định 97/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính Phủ
Nguồn : Nguyễn Minh Thu - Công Ty CP Tư vấn XD Đắk Lắk

ngoc2105
27-10-2010, 05:06 PM
Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND, ngày 05/10/2010 của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG, ban hành Quy định hướng dẫn cụ thể một số nội dung về bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
(Nguồn : Công báo Tỉnh Đắk Nông)

quocbinh_uct
02-12-2010, 10:55 AM
Mọi người có thể cho mình xin Văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán trên địa bản tỉnh Đăk Nông theo mức lương mới nhất của tháng 05/2010 được không ah. Cảm ơn rất nhiều. quocbinh_uct@yahoo.com

ngoc2105
02-12-2010, 03:31 PM
Mọi người có thể cho mình xin Văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán trên địa bản tỉnh Đăk Nông theo mức lương mới nhất của tháng 05/2010 được không ah. Cảm ơn rất nhiều. quocbinh_uct@yahoo.com

+QĐ 434/SXD-KT ngày 12 tháng 7 năm 2010
+Số 310/SXD-KT ngày 25 tháng 5 năm 2010
Hai quyết định trên cũng ở Trang 3 đó bạn lần sau bạn nên xem kĩ khi gửi bài nhá
Áp dụng cái nào cũng được nhưng tùy từng thời điểm

pth911
18-12-2010, 12:15 AM
Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG, về việc ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Nguồn: congbao.daknong.gov.vn

pth911
18-12-2010, 12:23 AM
Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG, Về việc ban hành lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các phường thuộc thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Hiệu lực thi hành:

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

- Bãi bỏ quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, lệ phí địa chính ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Các nội dung khác vẫn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

ngoc2105
27-12-2010, 11:00 PM
Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND, Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Nguồn : http://congbao.daknong.gov.vn

ngoc2105
12-01-2011, 09:21 AM
V/v công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.
Nguồn : Nguyễn Minh Thu_Công ty CP tư vấn xây dựng Đắk Lắk.

sondaubac
19-01-2011, 12:08 PM
V/v công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.
Nguồn : Nguyễn Minh Thu_Công ty CP tư vấn xây dựng Đắk Lắk.

Bạn có công văn hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán theo thông tư 04/2010 của sở XD tỉnh Đăk Nông không? Cho mình xin với

ngoc2105
28-01-2011, 12:05 PM
Bạn có công văn hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán theo thông tư 04/2010 của sở XD tỉnh Đăk Nông không? Cho mình xin với
Hai quyết định trên là mới nhất đó bạn --> còn lại thì ta áp theo TT04/2010 thôi bạn.
+QĐ 434/SXD-KT ngày 12 tháng 7 năm 2010 (Áp dụng theo TT04/2010)
+Số 310/SXD-KT ngày 25 tháng 5 năm 2010
Hai quyết định trên cũng ở Trang 3

Fiona
22-02-2011, 05:43 PM
công văn số 1863/SKH-DT ngày 29/12/2010 v/v thực hiện thông tư 22/2010/TT-BKH ngày 02/12/2010 của Bộ kế hoạch đầu tư quy định định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư.

Fiona
23-02-2011, 11:11 AM
Bảng xếp loại đường năm 2010 các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn Tỉnh Đăk Nông kèm theo quyết định 712/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND Tỉnh Đăk Nông.

ngoc2105
03-03-2011, 05:28 PM
Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND, ngày 30/12/2010 của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG, Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2011.
Nguồn : http://congbao.daknong.gov.vn

ngoc2105
07-03-2011, 08:49 AM
Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND, ngày 24/01/2011 của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG, Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của "Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình”, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Đăk Nông
Nguồn : http://congbao.daknong.gov.vn

22885
11-03-2011, 10:40 AM
Quyết định 07/SXD-KT về việc công bố giá nhân công LTT 830

ngoc2105
20-04-2011, 01:23 PM
Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND, ngày 01/03/2011 của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG, Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 của UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Quy định hướng dẫn một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
Nguồn : http://congbao.daknong.gov.vn

pth911
03-05-2011, 02:06 PM
Công bố giá ca máy và thiết bị thi công theo công văn số: 253/SXD-KT ngày 15/4/2011 của Sở Xây dựng Đắc Nông

ngoc2105
15-06-2011, 09:07 AM
Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND, ngày 21/04/2011 của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG, V/v Ban hành Quy định về hạn mức giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân; Diện tích đất được phép tách thửa đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
Nguồn : www.daknong.gov.vn

Fiona
16-06-2011, 11:12 AM
18/2010/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 v/v: ban hành bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn Tỉnh Đăk Nông (có bảng giá kèm theo quyết định)

thanh long bmt
03-08-2011, 08:56 PM
bac nao co QD 253/sxd - kt ngay 15/4/2011 cua SXD tinh Dak Nong cho em xin voi.
Xin chan thanh cam on.

cuoclui
26-10-2011, 10:21 AM
mình có bản scan công bố số 848/sxd-kt của tỉnh Daknong về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo nghị định số 70/2011/NĐCP ngày 22/8/2011 của chính phủ. Bạn nào cần thì email cho mình nhé tại mình không biết post bài lên.Địa chỉ email của mình là phanhienswru@gmail.com

cuncoi127
29-10-2011, 09:42 AM
cảm ơn bạn ban co thể mail cho minh theo địa chỉ này nhé: (quocvutvtk@gmail.com) cảm ơn nhiều nhiều

DuongTN47
07-11-2011, 09:55 AM
Cho minh xin 1 bảng nhé, mail mình là DuongTN47@gmail.com

anhtuandorb
02-12-2011, 10:08 AM
đÂY LA LINK CỦA BẢN GIÁ NHÂN CÔNG VÀ CA MÁY LƯƠNG TỐI THIỂU 1.4t, THEO vB SỐ 848/sxd-kt ÁP DỤNG TỨ 1-10-2011
http://www.box.com/s/d6q1ys7dy9eqjveajaq2

sondaubac
16-05-2012, 04:22 PM
Có công văn số 848/SXD-KT ngày 18/10/2011 của sở XD tỉnh Đăk nông không các bạn ơi.
(Nhân công theo mức lương tối thiểu là 1.400.000 đ/tháng, hình như áp dụng phụ lục 1 của CV này)
(Giá ca máy áp dụng phụ lục 2 của CV này)

sondaubac
16-05-2012, 04:39 PM
Có ai có hướng dẫn:
+ số 325/SXD-KT Đăk nông ngày 17/5/2011 hướng dẫn điều chỉnh nhân công và máy thi công từ 730 lên 830 không?
+ số 1034/SXD-KT Đăk nông ngày 09/12/2011 hướng dẫn điều chỉnh nhân công và máy thi công từ 830.000 lên 1.400.000 ?
+ số 07/SXD-KT Đăk nông ngày 05/01/2011 ?

sondaubac
17-05-2012, 10:21 AM
mình có file này nhờ anh em giúp đỡ kiểm tra hộ với, mình làm từ năm 2008 đến nay trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông, chỉ thống kê về điều chỉnh chi phí xây dựng công trình.

caxinh2012
21-05-2012, 03:14 PM
Mình có file QD 253/SXD-KT này. Link: http://www.mediafire.com/view/?wvwr34p303mp8g1

pth911
25-05-2012, 09:21 PM
Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 05/07/2011 Về việc ban hành Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Nguồn: http://www.daknong.gov.vn

pth911
25-05-2012, 09:25 PM
Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 08/07/2011 Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Nguồn: http://www.daknong.gov.vn

pth911
25-05-2012, 09:27 PM
Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 V/v bổ sung Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông

- 18/2010/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 v/v: ban hành bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn Tỉnh Đăk Nông (có bảng giá kèm theo quyết định) (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f294/van-ban-huong-dan-cua-tinh-dak-nong-23761-2.html#post253010)

Nguồn: http://www.daknong.gov.vn

pth911
25-05-2012, 09:28 PM
Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 Về việc ban hành quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nguồn: http://www.daknong.gov.vn

pth911
25-05-2012, 09:29 PM
Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 Về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nguồn: http://www.daknong.gov.vn

Đinh Tấn Linh
25-05-2012, 11:57 PM
Quyết định 06/2012/QĐ-UBND bổ sung mục III, Phụ lục Quyết định 27/2011/QĐ-UBND quy định giá bồi thường cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nguồn: thuvienphapluat.com

son_78
04-09-2012, 09:44 AM
Ai có file xell Đơn giá khảo sát theo quyết định số 48/2006/QĐUB ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông không a. E đang cần lắm, tìm hoài mà lại không tìm được. Các anh chi giúp em với, cảm ơn nha.
Có ai có cho em theo địa chỉ mail: son01dhtbk@yahoo.com

pth911
21-10-2012, 02:56 PM
Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 22/05/2012 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh.

pth911
21-10-2012, 03:00 PM
Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 20/08/2012 Về việc sửa đổi điểm b, khoản 6, Điều 1, Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 01/03/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 23/02/2010

pth911
21-10-2012, 03:01 PM
Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 22/08/2012 Ban hành quy định phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

bangdien
03-03-2013, 07:31 PM
Không thấy ai trả lời là có file xell Đơn giá khảo sát theo quyết định số 48/2006/QĐUB ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông. Hiếm quá, anh em ai có thì cho tôi xin với nhé: bang_neh@yahoo.com

Xin chân thành cảm ơn

hoangtrung1979
05-12-2013, 02:59 PM
Cho mình file Quyết định 18/2010/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 v/v: ban hành bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn Tỉnh Đăk Nông (có bảng giá kèm theo quyết định).
Có gì gửi mail cho mình nha (billynguyen79@gmail.com).
Thank!

vanthien01x3c
24-05-2014, 06:07 PM
Đây là cái bạn cần. bạn kiểm tra lại nhé. mình vừa tìm được chưa kiểm tra. thân!

kenhoiyeu
03-07-2014, 11:19 AM
Bạn có bộ đơn gia khảo sát của tỉnh Đăk Nông không cho minh xin với

kenhoiyeu
03-07-2014, 11:25 AM
cảm ơn ban nhieu nha
nhưng cho minh hỏi đây là bộ đơn giá gì vậy kho thấy gi, minh cần biết để làm căn cứ

kenhoiyeu
03-07-2014, 11:33 AM
Bác nào có đơn giá thí nghiệm trạm biến áp và đường dây trung hạ áp của tỉnh đăk nông cho mình xin với

mc_kenzie
09-12-2014, 11:13 AM
xin quyết định UBND đăk nông về bảng giá xây dựng mới nhà ở, tài sản vật kiến trúc khác (đi kèm bảng giá chi tiết luôn)- năm 2014 hoặc năm gần nhất có thể.
Xin cảm ơn