PDA

Xem bản đầy đủ : Công tác nghiệm thu và công tác lập hồ sơ hoàn cônghaicc18
26-05-2009, 08:45 AM
I. NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
1.1. Quy định về nghiệm thu công trình xây dựng
1.2. Các bước nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình
1.3. Nội dung nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình
1.4. Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng
1.5. Nghiệm thu công việc xây dựng
1.6. Nghiệm thu bộ phận công trình, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng
1.7. Nghiệm thu hoàn thành Hạng mục và nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng.
1.8. Công tác lập và lưu trữ hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng.
II. HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
2.1. Mục đích
2.2. Phạm vi áp dụng
2.3. Trách nhiệm
2.4. Nội dung :
A. Hồ sơ hoàn công công trình
B. Hồ sơ chất lượng công trình
C. Quy định thời gian thực hiện
CÁC LOẠI PHỤ LỤC CẦN CÓ KHI NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XD

nguyenhuutrinh
01-06-2009, 05:53 PM
Nhân tiện chủ đề về lập Hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, mình xin được trao đổi cùng các bạn về toàn bộ các Biểu mẫu áp dụng cho Dự án Thuỷ điện Sơn La do BQL bồi thường di dân tái định cư tỉnh Lai Châu ban hành. Khá đầy đủ và chi tiết. Các bạn làm ở BQL dự án hoặc nhà thầu thi công xây dựng có thể tham khảo. Riêng các biểu mẫu biên bản nghiệm thu thì đã có rất nhiều nên mình xin không post thêm ở đây.

nguyenhuutrinh
01-06-2009, 05:57 PM
Ngoài ra, các bạn có thể tìm thêm hàng loạt những biểu mẫu tương tự có sẵn trên diễn đàn, tổng hợp lại, điều chỉnh cho phù hợp và xuất bản nội bộ riêng cho đơn vị của các bạn. Mình khẳng định, các bạn sẽ "ăn điểm" trước lãnh đạo đơn vị. :D

tankontum
18-12-2009, 03:49 PM
Mình gửi các bạn diễn đàn hồ sơ quản lý chất lượng một công trình thủy điện để các bạn tham khảo và cho ý kiến

levinhxd
29-07-2010, 10:09 AM
Bên đơn vị tôi dang làm chủ đầu tư thi công công trình khu dân cu thương mại, cho tôi hỏi hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng bao gồm trình tự và thủ tục như thế nào? các thông tư, nghị định nào hướng dẫn?tôi dang làm nên rất cần nhờ các bạn chia sẽ, các bạn nào có phai cho mình xin!cám ơn!

Bạn có thể tham khảo các Quy trình quản lý (của Tổng CT đầu tư phát triển nhà và đô thị - nay là Tập đoàn HUD) do thành viên Beck chia sẻ tại topic có đường link sau đây:

http://giaxaydung.vn/diendan/quan-ly-chat-luong-cong-trinh/29893-quy-trinh-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-xay-dung.html

ks.thanhtan
23-10-2011, 07:47 PM
Mời bạn đọc tham khảo quy trình lập hồ sơ hoàn công do tác giả vanluc67 đăng trên Giaxaydung.vn

I. MỤC ĐÍCH:
1/ Phục vụ công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành
2/ Phục vụ công tác thanh quyết toán công trình
3/ Phục vụ công tác sửa chữa bảo trì
II. PHẠM VI:
Áp dụng cho tất cả mọi công trường
III. TRÁCH NHIỆM:
Ban Chỉ huy Công trường phải tuân thủ Hướng dẫn công việc này khi tiến hành chuẩn bị hồ sơ hoàn công.

IV. NỘI DUNG:
A. Hồ sơ hoàn công công trình:
Hồ sơ pháp lý:
1/ Tờ trình phê duyệt dự án (Chủ đầu tư cung cấp)
2/ Quyết định phê duyệt dự án (Chủ đầu tư cung cấp)
3/ Giấy phép xây dựng (Chủ đầu tư cung cấp)
4/ Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng (Chủ đầu tư cung cấp)
5/ Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng (Chủ đầu tư cung cấp)
6/ Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư (Chủ đầu tư cung cấp)
7/ Hồ sơ mời thầu
8/ Hồ sơ dự thầu
9/ Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
10/ Thông báo trúng thầu
11/ Hợp đồng kinh tế
12/ Thông báo khởi công
B. Hồ sơ chất lượng công trình:
1/ Nhật ký công trình
BM-Nhật ký-01-Thông tin tổng quát về hợp đồng & các đối tác
BM-Nhật ký-02-Danh sách cán bộ tham gia & hồ sơ liên quan
BM-Nhật ký-03-Nhật ký Công trình
2/ Biên bản bàn giao tim, trục, mốc và cao độ công trình
3/ Tất cả hồ sơ biện pháp thi công
BM-Thi Công-02-Tiến độ thi công từng tuần/hai tuần
4/ Tất cả biên bản phê duyệt mẫu vật tư, thiết bị,
BM-ThiếtBịThiCông-04-Biên bản giao nhận thiết bị thi công
5/ Tất cả các báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng
BM-Thi Công-06-Báo cáo nhanh của giám sát
6/ Tất cả các biên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng
7/ Tất cả các hồ sơ biện pháp xử lý khắc phục sự cố công trình xây dựng
BM-CAR-01-Phiếu xử lý &thực hiện hành động khắc phục (Phiếu CAR)
BM-CAR-02-Danh mục theo dõi phiếu CAR
BM-CAR-03-Phiếu thực hiện hành động phòng ngừa/Cải tiến
BM-CAR-04-Danh mục theo dõi thực hiện hành động phòng ngừa/Cải tiến
8/ Tất cả các biên bản phát sinh
BM-Phát sinh-01-Sổ theo dõi các phát sinh
BM-Phát sinh-02-Phiếu xem xét các sửa đổi, phát sinh
9/ Tất cả các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng
BM-Ktra&Gsát-01-Biên bản nghiệm thu từng phần
BM-Ktra&Gsát-02-Biên bản nghiệm thu bàn giao
10/ Tất cả các biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị
11/ Tất cả các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng
12/ Tất cả các kết quả thí nghiệm vật liệu và các giấy chứng nhận chất lượng-xuất xứ vật tư thiết bị do Nhà cung ứng cấp
13/ Tất cả các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải
14/ Tất cả các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải
15/ Tất cả các biên bản nghiêm thu thiết bị chảy thử liên động có tải
16/ Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng.
17/ Bản vẽ hoàn công: được thể hiện chi tiết, chính xác và đầy đủ các hạng mục công tác đã thi công thực tế; bản vẽ hoàn công từng giai đoạn nghiệm thu được lập hoàn tất trong vòng 15 ngày kể từ khi các bên thông qua nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng; bản vẽ hoàn công công trình là tập hợp các bản vẽ hoàn công được lập theo từng giai đoạn nghiệm thu.
C. QUY ĐỊNH THỜI GIAN THỰC HIỆN:
1/ Thực hiện liên tục trong suốt quá trình xây dựng
2/ Phải hoàn tất hồ sơ hoàn công từng phần tương ứng với biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng trong vòng 15 ngày lịch kể từ khi các bên thông qua biên bản nghiệm thu tương ứng
3/ Hoàn tất hồ sơ hoàn công trình trong vòng 15 ngày kể từ khi các bên thông qua biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng
V. CÁC TÀI LIỆU HỖ TRỢ

bqldagnnvbv
19-09-2012, 11:36 AM
mạng kém quá, load mãi không được file nào của @nguyenhuutrinh cả:((. Nếu được bác gửi cho e qua địa chỉ mail được không ạ, thanks anh nhiều:x