PDA

Xem bản đầy đủ : Tiêu chuẩn ngành Giao thôngnguyentheanh
23-11-2007, 07:10 PM
Trước tiên xin gửi lời chân thành cảm ơn chị Nguyễn Thu Hương nguyên cán bộ Trung tâm tin học Bộ Giao thông vận tải đã gửi tặng đĩa CD tiêu chuẩn này.
Trong những ngày Diễn đàn trục trặc không truy cập được, các thành viên vẫn miệt mài biên tập, chế bản các tài liệu chờ ngày Diễn đàn hoạt động trở lại để chia sẻ với mọi người.
Chủ trì và tổ chức thực hiện Mr. Nguyễn Chiến Thắng (SMOD thangnc), với sự góp sức của: SMOD Dao Vu Chinh, SMOD Osinviet, SMOD Malsoni, MOD Khoalongvietjsc. Chúng tôi xin chia sẻ cùng các bạn Tuyển tập Tiêu chuẩn ngành (TCN) Giao thông vận tải chỉ với mong ước: công cụ, tư liệu lao động đã sẵn sàng, các bạn hãy sử dụng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phát triển kinh tế đất nước. Bản thân chúng tôi cũng được hưởng lợi khi kinh tế đất nước phát triển.
Các tài liệu tiêu chuẩn còn thiếu sẽ được tiếp tục sưu tầm, thu thập để bổ sung thêm. Nhóm biên tập luôn luôn chờ mong những đóng góp, chia sẻ mang tinh thần xây dựng của các bạn (đặc biệt là các thông tin về tiêu chuẩn đã hết hạn, bị thay thế...).
Xin hãy sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên băng thông. Các tiêu chuẩn sẽ nhiều thêm và luôn ở đây, bạn chỉ nên tải những tài liệu cần thiết. Nếu bạn tải một cách phí phạm, hết băng thông, người khác cần tài liệu gấp sẽ không tải được và phải chờ đến tháng sau. Hãy tạo một thư mục Tiêu chuẩn trong ổ cứng và khi tải tài liệu nào bạn hãy cất vào đó để sử dụng lại mỗi khi cần đến.
Các bạn copy link tải file của tiêu chuẩn tương ứng, dán vào thanh địa chỉ của trình duyệt để tải file.

nguyentheanh
23-11-2007, 08:43 PM
I. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

1. 22TCN-13-79 Quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất bằng phương pháp rót cát (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1466/22TCN-13-79-Quy-trinh-ky-thuat-xac-dinh-dung-trong-cua-dat-bang-phuong-phap-rot-cat)

2. 22TCN-56-84 Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt của đất trong điều kiện hiện trường (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1467/22TCN-56-84-Quy-trinh-thi-nghiem-phan-tich-nhanh-thanh-phan-hat-cua-dat-trong-dieu-kien-hien-truong)

3. 22TCN-57-84 Quy trình thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đá (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1468/22TCN-57-84-Quy-trinh-thi-nghiem-cac-chi-tieu-co-ly-cua-da)

4. 22TCN-58-84 Quy trình thí nghiệm bột khoáng chất dùng cho bê tông nhựa đường (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1469/22TCN-58-84-Quy-trinh-thi-nghiem-bot-khoang-chat-dung-cho-be-tong-nhua-duong)

5. 22TCN-59-84 Quy trình thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính vôi xi-măng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1470/22TCN-59-84-Quy-trinh-thi-nghiem-dat-gia-co-bang-chat-ket-dinh-voi-xi-mang)

6. 6. 22TCN-60-1984 Quy trình thí nghiệm bê-tông xi-măng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1471/6-22TCN-60-1984-Quy-trinh-thi-nghiem-be-tong-xi-mang)

7. 22TCN-61-84 Quy trình thí nghiệm phân tích nước dùng trong công trình giao thông (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1472/22TCN-61-84-Quy-trinh-thi-nghiem-phan-tich-nuoc-dung-trong-cong-trinh-giao-thong)

8. 22TCN-62-84 Quy trình thí nghiệm bê-tông nhựa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1473/22TCN-62-84-Quy-trinh-thi-nghiem-be-tong-nhua)

9. 22TCN-63-84 Quy trình thí nghiệm vật liệu nhựa đường (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1474/22TCN-63-84-Quy-trinh-thi-nghiem-vat-lieu-nhua-duong)

10. 22TCN-67-84 Quy trình thí nghiệm xác định nhanh độ ẩm của đất bằng phương pháp thể tích (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1475/22TCN-67-84-Quy-trinh-thi-nghiem-xac-dinh-nhanh-do-am-cua-dat-bang-phuong-phap-the-tich)

11. 22TCN-68-84 Quy trình thí nghiệm cường độ kháng ép của bê-tông bằng dụng cụ HPS (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1476/22TCN-68-84-Quy-trinh-thi-nghiem-cuong-do-khang-ep-cua-be-tong-bang-dung-cu-HPS)

12. 22TCN-72-84 Quy trình thí nghiệm xác định mô-đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1477/22TCN-72-84-Quy-trinh-thi-nghiem-xac-dinh-mo-dun-dan-hoi-cua-vat-lieu-da-gia-co-chat-ket-dinh-vo-co)

13. 22TCN-73-84 Quy trình thí nghiệm xác định cường độ ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1478/22TCN-73-84-Quy-trinh-thi-nghiem-xac-dinh-cuong-do-ep-che-cua-vat-lieu-hat-lien-ket-bang-cac-chat-ket-dinh)

14. 22TCN-21-84 Quy trình kỹ thuật sản xuất và sử dụng nhựa pha dầu trong sửa chữa mặt đường ô tô (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1479/22TCN-21-84-Quy-trinh-ky-thuat-san-xuat-va-su-dung-nhua-pha-dau-trong-sua-chua-mat-duong-o-to)

15. 22TCN-81-84 Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng đường (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1480/22TCN-81-84-Quy-trinh-su-dung-dat-gia-co-bang-chat-ket-dinh-vo-co-trong-xay-dung-duong)

16. TCVN4029-85 Xi-măng-yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1481/TCVN4029-85-Xi-mang-%E2%80%93-yeu-cau-chung-ve-phuong-phap-thu-co-ly)

17. TCVN4030-85 Xi-măng-phương pháp xác định độ mịn của bột xi-măng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1482/TCVN4030-85-Xi-mang-%E2%80%93-phuong-phap-xac-dinh-do-min-cua-bot-xi-mang)

18. TCVN4031-85 Xi-măng-phương pháp xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1483/TCVN4031-85-Xi-mang-%E2%80%93-phuong-phap-xac-dinh-do-deo-tieu-chuan-thoi-gian-dong-ket-va-tinh-on-dinh-the-tich)

19. TCVN4032-85 Xi-măng-phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1484/TCVN4032-85-Xi-mang-%E2%80%93-phuong-phap-xac-dinh-gioi-han-ben-uon-va-nen)

20. TCVN1770-86 Cát xây dựng-yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1485/TCVN1770-86-Cat-xay-dung-%E2%80%93-yeu-cau-ky-thuat)

21. TCVN1771-86 Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng-yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1486/TCVN1771-86-Da-dam-soi-va-soi-dam-dung-trong-xay-dung-%E2%80%93-yeu-cau-ky-thuat)

22. TCVN337-86 Cát xây dựng-phương pháp lấy mẫu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1487/TCVN337-86-Cat-xay-dung-%E2%80%93-phuong-phap-lay-mau)

23. TCVN339-86 Cát xây dựng-phương pháp xác định khối lượng riêng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1488/TCVN339-86-Cat-xay-dung-%E2%80%93-phuong-phap-xac-dinh-khoi-luong-rieng)

24. TCVN340-86 Cát xây dựng-phương pháp xác định khối lượng thể tích xốp và độ xốp (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1489/TCVN340-86-Cat-xay-dung-%E2%80%93-phuong-phap-xac-dinh-khoi-luong-the-tich-xop-va-do-xop)

25. TCVN341-86 Cát xây dựng-phương pháp xác định độ ẩm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1490/TCVN341-86-Cat-xay-dung-%E2%80%93-phuong-phap-xac-dinh-do-am)

26. TCVN342-86 Cát xây dựng-phương pháp xác định thành phần hạt và mô-đun độ lớn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1491/TCVN342-86-Cat-xay-dung-%E2%80%93-phuong-phap-xac-dinh-thanh-phan-hat-va-mo-dun-do-lon)

27. TCVN343-86 Cát xây dựng-phương pháp xác định hàm lượng chung, bụi, bùn, sét (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1492/TCVN343-86-Cat-xay-dung-%E2%80%93-phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-chung-bui-bun-set)

28. TCVN344-86 Cát xây dựng-phương pháp xác định hàm lượng sét (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1493/TCVN344-86-Cat-xay-dung-%E2%80%93-phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-set)

29. TCVN345-86 Cát xây dựng-phương pháp xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1494/TCVN345-86-Cat-xay-dung-%E2%80%93-phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-tap-chat-huu-co)

30. TCVN346-86 Cát xây dựng-phương pháp xác định hàm lượng sunfat, sunfit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1495/TCVN346-86-Cat-xay-dung-%E2%80%93-phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-sunfat-sunfit)

31. TCVN4195-86 Xi-măng-phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1496/TCVN4195-86-Xi-mang-%E2%80%93-phuong-phap-xac-dinh-khoi-luong-rieng-trong-phong-thi-nghiem)

32. TCVN4196-86 Xi-măng-phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1497/TCVN4196-86-Xi-mang-%E2%80%93-phuong-phap-xac-dinh-do-am-va-do-hut-am-trong-phong-thi-nghiem)

33. TCVN4197-86 Xi-măng-phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1498/TCVN4197-86-Xi-mang-%E2%80%93-phuong-phap-xac-dinh-gioi-han-deo-va-gioi-han-chay-trong-phong-thi-nghiem)

34. TCVN4198-86 Đất xây dựng-các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1499/TCVN4198-86-Dat-xay-dung-%E2%80%93-cac-phuong-phap-xac-dinh-thanh-phan-hat-trong-phong-thi-nghiem)

35. TCVN4199-86 Đất xây dựng-các phương pháp xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng trong phòng thí nghiệm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1500/TCVN4199-86-Dat-xay-dung-%E2%80%93-cac-phuong-phap-xac-dinh-suc-chong-cat-tren-may-cat-phang-trong-phong-thi-nghiem)

36. TCVN4200-86 Đất xây dựng-các phương pháp xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông trong phòng thí nghiệm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1501/TCVN4200-86-Dat-xay-dung-%E2%80%93-cac-phuong-phap-xac-dinh-tinh-nen-lun-trong-dieu-kien-khong-no-hong-trong-phong-thi-nghiem)

37. TCVN4201-86 Đất xây dựng-các phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1502/TCVN4201-86-Dat-xay-dung-%E2%80%93-cac-phuong-phap-xac-dinh-do-chat-tieu-chuan-trong-phong-thi-nghiem)

38. TCVN4202-86 Đất xây dựng-các phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1503/TCVN4202-86-Dat-xay-dung-%E2%80%93-cac-phuong-phap-xac-dinh-khoi-luong-the-tich-trong-phong-thi-nghiem)

39. TCVN4376-86 Cát xây dựng-phương pháp xác định hàm lượng mica (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1504/TCVN4376-86-Cat-xay-dung-%E2%80%93-phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-mica)

40. TCVN1772-87 Đá, sỏi trong xây dựng-phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1505/TCVN1772-87-Da-soi-trong-xay-dung-%E2%80%93-phuong-phap-thu)

41. TCVN4506-87 Nước cho bê-tông và vữa-yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1506/TCVN4506-87-Nuoc-cho-be-tong-va-vua-%E2%80%93-yeu-cau-ky-thuat)

42. TCVN338-88 Cát xây dựng-phương pháp xác định thành phần khoáng vật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1507/TCVN338-88-Cat-xay-dung-%E2%80%93-phuong-phap-xac-dinh-thanh-phan-khoang-vat)

43. TCVN4787-89 Xi-măng-phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1508/TCVN4787-89-Xi-mang-%E2%80%93-phuong-phap-lay-mau-va-chuan-bi-mau-thu)

44. TCVN139-1991 Cát tiêu chuẩn để thử xi măng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1509/TCVN139-1991-Cat-tieu-chuan-de-thu-xi-mang)

45. TCVN2683-91 Đất xây dựng-phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1510/TCVN2683-91-Dat-xay-dung-%E2%80%93-phuong-phap-lay-bao-goi-van-chuyen-va-bao-quan-mau)

46. TCVN2090-1993 Sơn-Phương pháp lấy mẫu, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1511/TCVN2090-1993-Son-%E2%80%93-Phuong-phap-lay-mau-bao-goi-ghi-nhan-van-chuyen-va-bao-quan)

47. TCVN2091-1993 Sơn-Phương pháp xác định độ mịn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1512/TCVN2091-1993-Son-%E2%80%93-Phuong-phap-xac-dinh-do-min)

48. TCVN2092-1993 Sơn-Phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt quy ước) bằng phễu chảy (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1513/TCVN2092-1993-Son-%E2%80%93-Phuong-phap-xac-dinh-thoi-gian-chay-do-nhot-quy-uoc-bang-pheu-chay)

49. TCVN2093-1993 Sơn-Phương pháp xác định hàm lượng chất rắn và chất tạo mảng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1514/TCVN2093-1993-Son-%E2%80%93-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-chat-ran-va-chat-tao-mang)

50. TCVN2094-1993 Sơn-Phương pháp gia công màng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1515/TCVN2094-1993-Son-%E2%80%93-Phuong-phap-gia-cong-mang)

51. TCVN2096-1993 Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô-Sơn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1516/TCVN2096-1993-Phuong-phap-xac-dinh-do-kho-va-thoi-gian-kho-%E2%80%93-Son)

52. TCVN2101-1993 Phương pháp xác định độ bóng của màng-Sơn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1517/TCVN2101-1993-Phuong-phap-xac-dinh-do-bong-cua-mang-%E2%80%93-Son)

53. TCVN2102-1993 Phương pháp xác định màu sắc-Sơn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1518/TCVN2102-1993-Phuong-phap-xac-dinh-mau-sac-%E2%80%93-Son)

54. 22TCN-217-1994 Gối cầu cao su cốt bản thép-Tiêu chuẩn chế tạo, nghiệm thu, lắp đặt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1519/22TCN-217-1994-Goi-cau-cao-su-cot-ban-thep-%E2%80%93-Tieu-chuan-che-tao-nghiem-thu-lap-dat)

55. 22TCN-227-95 Tiêu chuẩn phân loại nhựa đường đặc (Bitum đặc) dùng cho đường bộ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1520/22TCN-227-95-Tieu-chuan-phan-loai-nhua-duong-dac-Bitum-dac-dung-cho-duong-bo)

56. 64TCN-92-95 Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bêtông ximăng và bêtông nhựa đường-Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1521/64TCN-92-95-Son-tin-hieu-giao-thong-dang-long-tren-nen-betong-ximang-va-betong-nhua-duong-%E2%80%93-Yeu-cau-ky-thuat)

57. 64TCN-93-95 Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bêtông ximăng và bêtông nhựa đường-Phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1522/64TCN-93-95-Son-tin-hieu-giao-thong-dang-long-tren-nen-betong-ximang-va-betong-nhua-duong-%E2%80%93-Phuong-phap-thu)

58. TCVN231-96 Quy trình lấy mẫu vật liệu nhựa dùng cho đường bộ, sân bay và bến bãi (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1523/TCVN231-96-Quy-trinh-lay-mau-vat-lieu-nhua-dung-cho-duong-bo-san-bay-va-ben-bai)

59. 22TCN-251-98 Quy trình thử nghiệm xác định mô-đun đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo kẽm Benkelman (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1524/22TCN-251-98-Quy-trinh-thu-nghiem-xac-dinh-mo-dun-dan-hoi-chung-cua-ao-duong-mem-bang-can-do-kem-Benkelman)

60. 22TCN-279-01 Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm-Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1525/22TCN-279-01-Yeu-cau-ky-thuat-va-phuong-phap-thi-nghiem-%E2%80%93-Tieu-chuan-vat-lieu-nhua-duong-dac)

61. 22TCN-283-02 Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ dung môi-Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1526/22TCN-283-02-Son-tin-hieu-giao-thong-son-vach-duong-he-dung-moi-%E2%80%93-Yeu-cau-ky-thuat-phuong-phap-thu)

62. 22TCN-284-02 Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ nước-Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1527/22TCN-284-02-Son-tin-hieu-giao-thong-son-vach-duong-he-nuoc-%E2%80%93-Yeu-cau-ky-thuat-phuong-phap-thu)

63. 22TCN-300-02 Sơn phủ bảo vệ kim loại-Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1528/22TCN-300-02-Son-phu-bao-ve-kim-loai-%E2%80%93-Phuong-phap-thu-trong-dieu-kien-tu-nhien)

64. 22TCN-282-02 Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử - Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường nhiệt dẻo (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1529/22TCN-282-02-Yeu-cau-ky-thuat-va-phuong-phap-thu--Son-tin-hieu-giao-thong-son-vach-duong-nhiet-deo)

65. 22TCN-285-02 Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử - Sơn tín hiệu giao thông lớp phủ phản quang trên biển báo hiệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1530/22TCN-285-02-Yeu-cau-ky-thuat-va-phuong-phap-thu--Son-tin-hieu-giao-thong-lop-phu-phan-quang-tren-bien-bao-hieu)

66. 22TCN-301-02 Phương pháp thử mù muối-Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=23&id=1531/22TCN-301-02-Phuong-phap-thu-mu-muoi-%E2%80%93-Son-va-lop-phu-bao-ve-kim-loai)

nguyentheanh
23-11-2007, 08:45 PM
II. KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ

1. 22TCN-20-84 Quy trình khảo sát, thiết kế, sửa chữa, cải thiện, nâng cấp đường ô tô

http://www.box.net/shared/svld9vvorb

2. 22TCN-82-85 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình - Phần 1

http://www.box.net/shared/2kd2zfazf5

3. 22TCN-82-85 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình - Phần 2

http://www.box.net/shared/920r0aetmt

4. 22TCN-171-87 Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở

http://www.box.net/shared/q4k0fh6gpy

5. 22TCN-16-79 Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường bằng thước dài 3m

http://www.box.net/shared/s399mke1ag

6. 22TCN-207-92 Công trình bến cảng biển – tiêu chuẩn thiết kế

http://www.box.net/shared/0q3ta1vlaa

7. 20TCN-21-86 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế

http://www.box.net/shared/y5nqp8qahl

8. 22TCN-207-92 Công trình cảng biển – Tiêu chuẩn thiết kế

http://www.box.net/shared/ij9ob4gjct

9. 22TCN-222-95 Tải trọng và tác động (do sóng và do tàu) lên công trình thủy – Tiêu chuẩn thiết kế

http://www.box.net/shared/5huac9u5p8

10. TCVN3972-84 Công tác trắc địa trong xây dựng

http://www.box.net/shared/pqogos4z7g

11. TCVN4253-86 Nền các công trình thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế

http://www.box.net/shared/181cx5mvdv

12. TCVN5729-1997 Đường ô tô cao tốc – Yêu cầu thiết kế

http://www.box.net/shared/qb6bckoc9d

13. 22TCN160-87 Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc

http://www.box.net/shared/0lekz96ha1

14. 22TCN219-94 Tiêu chuẩn thiết kế công trình bến cảng sông

http://www.box.net/shared/aum2f6mbm4

15. 22TCN242-98 Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng các công trình giao thông

http://www.box.net/shared/8mdukgb4pa

16. 22TCN244-98 Quy trình thiết kế xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường

http://www.box.net/shared/mjpvzg0d5m

17. TCVN4054-98 Yêu cầu thiết kế đường ôtô

http://www.box.net/shared/5bskushh9r (http://www.box.net/shared/5bskushh9r)

18. 22TCN259-2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất CT

http://www.box.net/shared/xtq8nj9rmy

19. 22TCN260-2000 Quy trình khảo sát địa chất các công trình đường thuỷ

http://www.box.net/shared/ds0emjupqm

20. 22TCN262-2000 Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu

http://www.box.net/shared/1pu3v82e9i

21. 22TCN263-2000 Quy trình khảo sát đường ôtô - Phần 1

http://www.box.net/shared/0xkc1jb4y9

22. 22TCN263-2000 Quy trình khảo sát đường ôtô - Phần 2

http://www.box.net/shared/4p1k5pdq2t

23. 22TCN268-2000 Quy trình nội dung tiến hành lập nội dung báo cáo NCTKT và khả thi các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT

http://www.box.net/shared/juz9l3noqu

24. 22TCN-18-79 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn - Phần 1

http://www.box.net/shared/hu22q5496a

25. 22TCN-18-79 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn - Phần 2

http://www.box.net/shared/hka5gb86u7

26. 22TCN-18-79 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn - Phần 3

http://www.box.net/shared/z4dbjk2p9i

27. 22TCN-18-79 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn - Phần 4

http://www.box.net/shared/ru7tf0frqi

28. 20TCN-104-83 Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường quảng trường đô thị

http://www.box.net/shared/o4xzqv56yf

29. 22TCN-223-85 Áo đường cứng đường ô tô – tiêu chuẩn thiết kế

http://www.box.net/shared/txbkg0ibfu

30. TCVN4054-85 Đường ô tô – tiêu chuẩn thiết kế

http://www.box.net/shared/dm2c8c9l7u

31. 22TCN-86-86 Quy trình thiết kế bến phà, bến cầu phao đường bộ

http://www.box.net/shared/4gb0g52ika

32. TCVN4527-88 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô – tiêu chuẩn thiết kế

http://www.box.net/shared/qx5b1noifg

33. 22TCN-210-92 Đường giao thông nông thôn – tiêu chuẩn thiết kế

http://www.box.net/shared/l83d1gslbb

34. 22TCN-211-93 Quy trình thiết kế áo đường mềm

http://www.box.net/shared/4oy61rqj3z

35. TCVN5729-1993 Đường ô tô cao tốc – tiêu chuẩn thiết kế

http://www.box.net/shared/r17dc873xl

36. 22TCN-218-94 Yêu cầu kỹ thuật đường cứu nạn ô tô

http://www.box.net/shared/hm0l4zq8qx

37. 22TCN-220-95 Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ

http://www.box.net/shared/j6u64o20ys

38. 22TCN-221-95 Công trình giao thông trong vùng có động đất – tiêu chuẩn thiết kế

http://www.box.net/shared/tv8snldgvv

39. 22TCN-274-01 Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm - Phần 1

http://www.box.net/shared/5yy67qze2b

40. 22TCN-274-01 Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm - Phần 2

http://www.box.net/shared/6x7mbzla4p

41. 22TCN-274-01 Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm - Phần 3

http://www.box.net/shared/uoo78nvuob

42. 22TCN-276-01 Tiêu chuẩn thiết kế - Thành phần và quy trình chế tạo bên tông mác M60 – M80 từ xi-măng PC40 trở lên

http://www.box.net/shared/31gpyk4qmv

nguyentheanh
24-11-2007, 09:51 AM
Tiêu chuẩn thiết kế cầu

1. 22TCN-272-05 Lời nói đầu

http://www.box.net/shared/ejyarfkrp4

2. 22TCN-272-05 Phần 1

http://www.box.net/shared/spj5klxy2n

3. 22TCN-272-05 Phần 2

http://www.box.net/shared/oghj3s7gnn

4. 22TCN-272-05 Phần 3

http://www.box.net/shared/eczxi6og3s

5. 22TCN-272-05 Phần 4

http://www.box.net/shared/ny30u13g6x

6. 22TCN-272-05 Phần 5

http://www.box.net/shared/b6iqud21k0

7. 22TCN-272-05 Phần 6

http://www.box.net/shared/gy6b208ziy

8. 22TCN-272-05 Phần 7 (không có file gốc)


9. 22TCN-272-05 Phần 8 (không có file gốc)


10. 22TCN-272-05 Phần 9

http://www.box.net/shared/mfb7liljkp

11. 22TCN-272-05 Phần 10

http://www.box.net/shared/2dsi2l3yo8

12. 22TCN-272-05 Phần 11

http://www.box.net/shared/2lp0h833ek

13. 22TCN-272-05 Phần 12
http://www.box.net/shared/dy2m613qbe

14. 22TCN-272-05 Phần 13

http://www.box.net/shared/2bhgtjl7xr

15. 22TCN-272-05 Phần 14

http://www.box.net/shared/3bucy1fcsf

nguyentheanh
24-11-2007, 09:58 AM
Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô

1. Chương 1 - 3
http://www.box.net/shared/4lfm6dioj5

2. Chương 4

http://www.box.net/shared/iggzbez15p

3. Chương 5

http://www.box.net/shared/a1nj89x8yx

4. Chương 6

http://www.box.net/shared/glts3r4z7a

5. Chương 7

http://www.box.net/shared/ktb46auuo0

6. Chương 8

http://www.box.net/shared/82lsynu0sm

7. Chương 9

http://www.box.net/shared/hek30jptox

8. Chương 10

http://www.box.net/shared/a3zxa6hhf5

9. Chương 11

http://www.box.net/shared/gsq0zmxg53

10. Chương 12

http://www.box.net/shared/j71upii6bb

11. Chương 13

http://www.box.net/shared/1dcdvcc85q

12. Chương 14

http://www.box.net/shared/xophpuxdcl

13. Phụ lục 1A

http://www.box.net/shared/2c1mmv6gic

14. Phụ lục 4

http://www.box.net/shared/jup2e6qm6h

15. Phụ lục 5

http://www.box.net/shared/pjk5zall10

16. Phụ lục 6

http://www.box.net/shared/efgm2fjget

17. Phụ lục 7

http://www.box.net/shared/g1n982ihvt

18. Phụ lục 8

http://www.box.net/shared/s65mdzn0lc

19. Phụ lục 9

http://www.box.net/shared/ajx053sjhi

20. Phụ lục 10

http://www.box.net/shared/6zeu1k0sem

21. Phụ lục 11

http://www.box.net/shared/qykencarcp

22. Phụ lục 12

http://www.box.net/shared/6cnpxlrnnb

23. Phụ lục 13

http://www.box.net/shared/4jok9r454o

24. Phụ lục 14A

http://www.box.net/shared/p9alie1j9g

nguyentheanh
24-11-2007, 09:59 AM
III. THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

1. 166-QĐ Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống http://www.box.net/shared/j96orjcgi6
2. 22TCN-02-71 Phụ lục của quy trình kiểm tra nghiệm thu độ chặt của nền đất trong ngành GTVT
http://www.box.net/shared/7q14b53zm4
3. 22TCN-06-77 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước
http://www.box.net/shared/0j7j00fc49
4. 22TCN-07-77 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường cấp phối
http://www.box.net/shared/d0gleb3k4m
5. 22TCN-09-77 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhựa nóng
http://www.box.net/shared/garxqovfsd
6. 22TCN-10-77 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhũ tương
http://www.box.net/shared/9pi1bvm8zl
7. 22TCN-11-77 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường sỏi ong
http://www.box.net/shared/5vdgh3xglx
8. 22TCN-24-84 Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu thép liên kết bằng bulông cường độ cao
http://www.box.net/shared/a1hx23hhla
9. 22TCN-65-84 Quy trình thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát
http://www.box.net/shared/gy6srubf0p
10. 22TCN-24-84 Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu thép liên kết bằng bulông cường độ cao
http://www.box.net/shared/43t77nxjqy
11. 22TCN-79-84 Quy trình thi công vật liệu xi măng lưới thép
http://www.box.net/shared/5oyn7ahe4l
12. TCVN4055-85 Tổ chức thi công
http://www.box.net/shared/h61lorv6gs
13. TCVN3994-85 Chống ăn mòn trong xây dựng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép phân loại môi trường xâm thực
http://www.box.net/shared/5sizbor04l
14. 22TCN159-86 Lắp ghép cống tròn BTCT
http://www.box.net/shared/ensf7skk3s
15. TCVN4452-87 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – quy phạm thi công và nghiệm thu
http://www.box.net/shared/ghsxedxzfd
16. 20TCN-69-87 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu công trình bến khối xếp thông thường trong xây dựng cảng sông và cảng biển
http://www.box.net/shared/nfb7jefcs4
17. TCVN4447-87 Công tác đất – Thi công và nghiệm thu
http://www.box.net/shared/sge8u4ge2o
18. TCVN4252-88 Quy trình thiết lập tổ chức xây dựng và thiết kế thi công
http://www.box.net/shared/1g1onp7ulm
19. TCVN4528-88 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô – tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu
http://www.box.net/shared/so2tybkqq8
20. 22TCN-204-91 Bulông cường độ cao dùng cho kết cấu thép – yêu cầu kỹ thuật
http://www.box.net/shared/bdeyvsdo1h
21. TCVN4453-1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – quy phạm thi công và nghiệm thu
http://www.box.net/shared/tqgqpfr0aj
22. 22TCN-235-97 Sơn dùng cho cầu thép và kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
http://www.box.net/shared/2frxee0p94
23. 22TCN-236-97 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu bấc thấm trong xây dựng nền đường trên đất yếu
http://www.box.net/shared/nkezbgj5gq
24. 22TCN243-98 Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô
http://www.box.net/shared/yeevl2u7ts
25. 22TCN245-98 Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ôtô
http://www.box.net/shared/ratz98ufv9
26. 22TCN246-98 Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ôtô
http://www.box.net/shared/prpfdrv5ce
27. 22TCN247-98 Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tong dự ứng lực
http://www.box.net/shared/464zoep15t
28. 22TCN249-98 Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa
http://www.box.net/shared/zaglfhou6o
29. 22TCN248-98 Vải địa kỹ thuật trên nền đất yếu
http://www.box.net/shared/txrg37qto4
30. 22TCN-253-98 Sơn cầu thép và kết cấu thép. Quy trình thi công và nghiệm thu.
http://www.box.net/shared/kr7ryl0k0f
31. 22TCN-250-98 Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương a-xít
http://www.box.net/shared/mmch76jxa3
32. 22TCN-252-98 Quy trình thi công và nghiệm thu – Lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô
http://www.box.net/shared/2419blnxt2
33. 22TCN-258-99 Quy trình kỹ thuật kiểm định cầu đường sắt.
http://www.box.net/shared/r5gef7xvrd
34. 22TCN-257-2000 Cọc khoan nhồi. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
http://www.box.net/shared/9bfmib5zbi
35. 22TCN-267-2000 Yêu cầu kỹ thuật – Bộ neo dự ứng lực T13, T15 và D13, D15
http://www.box.net/shared/a5uvml19kd
36. 22TCN-277-01 Tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI
http://www.box.net/shared/opaacpisgc
37. 22TCN-278-01 Quy trình thí nghiệm – Xác định độ nhám của mặt đường đo bằng phương pháp rắc cát
http://www.box.net/shared/ixzzr33v2b
38. 22TCN-288-02 Dầm cầu thép và kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật chế tạo và nghiệm thu trong công xưởng
http://www.box.net/shared/npf7smorpd
39. 22TCN-289-02 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu – Công trình bến cảng
http://www.box.net/shared/3pxfqcq43d
40. 22TCN-304-03 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu – Các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên
http://www.box.net/shared/vr4vaczrns
41. 3381/KHKT Quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô
http://www.box.net/shared/37yo9bnk7q

hungvina16
22-01-2008, 05:27 PM
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu - Đóng và ép cọc

hungvina16
22-01-2008, 05:32 PM
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 229-95 - quy trình thi công và nghiệm thu đất gia cố vôi

hungvina16
21-02-2008, 08:38 AM
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 271-2001 thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa

hungvina16
24-07-2008, 08:52 AM
Gửi các bạn 22TCN 207-92 Thiết kế cảng biển ( kèm theo )

TuvanXD246
25-09-2008, 11:58 AM
TCXDVN 104: 2007 “Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế” quy định các yêu cầu về quy hoạch, thiết kế, xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường phố trong đô thị và được ban hành kèm theo Quyết định số 22/2007 /QĐ-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2007.

->Tải tiêu chuẩn (http://giaxaydung.vn/diendan/attachments/khao-sat-thiet-ke/2168d1204875407-lap-tham-dinh-va-phe-duyet-thiet-ke-tcxdvn104-2007_2007.zip)TCXDVN 104: 2007 “Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế” (http://giaxaydung.vn/diendan/attachments/khao-sat-thiet-ke/2168d1204875407-lap-tham-dinh-va-phe-duyet-thiet-ke-tcxdvn104-2007_2007.zip)

MANHHUNGCT621
17-10-2008, 02:15 PM
Cám ơn anh TA đã sưu tầm những tài liệu hết sức bổ ích cho người làm ngành giao thông, tuy nhiên em thấy một số tiêu chuẩn anh đăng lên hiện giờ đã thay thế bởi tiêu chuẩn mới rồi em gởi diễn đàn một hai tiêu chuẩn 22TCN 211-06 thay thế tiêu chuẩn 22TCN 211-93 và TCXDVN 104-2007 thay thế tiêu chuẩn 20TCN 104-83.

MANHHUNGCT621
12-02-2009, 11:03 AM
Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống 22TCN 266-2000

MANHHUNGCT621
12-02-2009, 11:04 AM
Quy trình thi công và nghiệm thu dầm BTCT dự ứng lực

MANHHUNGCT621
12-02-2009, 11:11 AM
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường BTN độ nhám cao 22TCN 345-06

MANHHUNGCT621
12-02-2009, 11:14 AM
Tiêu chuẩn thi công nghiẹm thu mặt đường cấp phối đá dăm 22TCN 334-06

newcomer007
08-05-2009, 01:26 PM
Cảm ơn các bác rất nhiều, có bác nào có tiêu chuẩn xây dựng bản dịch tiếng anh không, post lên cho mọi người tham khảo với nâng cao tiếng anh chuyên môn với, thanks alot

linhttqh
23-06-2009, 10:43 AM
Theo tôi nên gỡ bỏ những tiêu chuẩn đã hết hạn để những anh em mới vào nghề không nhầm lẫn mà đem no ra áp dụng. Cảm ơn rất nhiêu

phuhoa2009
10-05-2010, 05:18 AM
:DTình hình em đang cần File: 22TCN 02-71. Bác nào có cho em up lên cho em xin với (Hoặc gửi luôn vào mail tinhlo200@gmail.com).
Em xin đa ta:x

phuhoa2009
17-05-2010, 02:58 AM
:DTình hình em đang cần File: 22TCN 02-71. Bác nào có cho em up lên cho em xin với (Hoặc gửi luôn vào mail tinhlo200@gmail.com).
Em xin đa ta:x=====Bác nào có bản word hay pdf cho em xin với nào:(

nguyenchituyensd9
14-08-2010, 01:08 AM
Ai giúp mình xem cái tiêu chuẩn về quy cách( chiều dài, rộng, lỗ đột ... ) của hộ lan lượn sóng của đường cao tốc thường gặp được không?
Cám ơn!

q.anhtuan
12-11-2010, 02:29 PM
Bác nào co tiêu chuẩn áo đường cứng 22TCN223-95 cho tôi với

q.anhtuan
12-11-2010, 02:31 PM
Suất đầu tư mặt đường BTXM dày 22cm khoảng bao nhiêu?
Tại sao phải đệm cát dày 5cm trước khi đổ bê tông xi măng

vinhvt533
29-11-2010, 03:09 PM
Bạn hỏi như vậy khó trả lời, vì ko biết qui mô đường bao nhiêu và Eyc. Theo tôi thì hiện nay thường hay trải giấy dầu từ 01-02 lớp chứ ít dùng cát (chỉ áp dụng đối với đường GTNT)

motngayve
19-03-2011, 10:59 AM
Bác nào co tiêu chuẩn áo đường cứng 22TCN223-95 cho tôi với

Tôi có này! Xin hỏi các cao thủ quy định về sai số chó phép của san lấp mặt bằng được quy định ở đâu (Mình đã xem TCVN 4447-1987 nhưng không có). Xin cảm ơn

Vikhanhs
13-09-2011, 12:30 PM
Suất đầu tư mặt đường BTXM dày 22cm khoảng bao nhiêu?
Tại sao phải đệm cát dày 5cm trước khi đổ bê tông xi măng

Tôi xin gửi kèm theo định mức thiết kế cấp phối cho Đường bê tông xi măng, căn cứ cốt liệu định mức thiết kế cấp phối trên áp dụng cho 1m3 bê tông, các ACE có thể tham khảo mức giá vật tư trên thị trường tại từng thời điểm để có dự toán suất đầu tư mặt đường BTXM dày 22cm thì trị giá là bao nhiêu.

tuan_katy
22-10-2011, 08:19 PM
mình đang lam hồ sơ bên đường bao gồm cống hộp.nhung kg biet những tiêu chuẩn.bạn nào có xin gửi cho mình các tiêu chuẩn xây dựng ngành giao thông nhan,cam ơn các bạn nhiều

thanhnguyenl
07-04-2013, 03:57 PM
QCVN 41-2012 về hệ thống tín hiệu giao thông (bạn tìm trong thư viện pháp luật nhé)

hoantaucuoc
16-06-2014, 09:49 PM
Bác nào có tiêu chuẩn ngành giao thông 22TCN 86-86 cho Em xin với!

hungvina16
18-06-2014, 02:20 PM
Bác nào có tiêu chuẩn ngành giao thông 22TCN 86-86 cho Em xin với!
Bạn tải về tại http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=11&StandardID=249

tieusuphu_s2
02-10-2014, 09:42 AM
mình đang cần một xin tiêu chuẩn bình sai lưới đường chuyền !để biết được quy định về khoảng , góc cách giữa các điểm đường chuyền! Xinh cam ơn!
địa chỉ email: songxanh1405@gmail.com

58506
của bạn đây nhé: 96 tcn 43-90 quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình
mong sẽ giúp ích