PDA

Xem bản đầy đủ : Bản Cam kết bảo vệ môi trườngminhtuan
18-05-2009, 03:12 PM
Mình có nội dung này nhờ các bạn xem giúp
Nội dung của báo cáo đầu tư XD công trình bao gồm "các ảnh hưởng của dự án với môi trường sinh thái". Vậy Cam kết bảo vệ môi trường có được coi là nội dung của báo cáo đầu tư XD công trình và chi phí lập cam kết bảo vệ môi trường được tính riêng hay đã được tính trong chi phí lập dự án đầu tư. Xin cảm ơn

cuongvnu
20-05-2009, 01:20 AM
Cam kết BVMT bạn phải thuê một đơn vị tư vấn lập thành một báo cáo riêng rồi trình UBND cấp huyện xác nhận. Còn trong BCĐT chỉ là yêu cầu đề cập đến một chút thôi

nguyenduong171
21-05-2009, 07:53 AM
Trong nội dung của dự án đầu tư có đề cập đến phần đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên nội dung đầy đủ phải lập và được thẩm định riêng, đối với nội dung cam kết bảo vệ môi trường lập theo hướng dẫn của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 8 tháng 12 năm 2008 (trình qua Phòng Tài nguyên môi trường cấp huyện, Tp thẩm định).

draculla80
27-05-2009, 04:34 PM
Mọi người cho hỏi một chút các dự án xây dựng như thế nào thì phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong nghị định số 21/2008 ND-CP có nêu một số điểm cơ bản nhưng mình không rõ lắm. Dự án của mình có diện tích khoảng 24,466m2 ko có tầng hầm thì có phải lập báo cáo hay ko?

nguyenduong171
28-05-2009, 11:02 AM
Mọi người cho hỏi một chút các dự án xây dựng như thế nào thì phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong nghị định số 21/2008 ND-CP có nêu một số điểm cơ bản nhưng mình không rõ lắm. Dự án của mình có diện tích khoảng 24,466m2 ko có tầng hầm thì có phải lập báo cáo hay ko?

Căn cứ Phụ lục tại NĐ 21/2008/NĐ-CP thì dự án của bạn không phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đối với dự án xây dựng có tầng hầm (tầng hầm sâu từ 10m trở lên) mới phải lập BC ĐTM

kieuhunglc
11-06-2009, 11:50 AM
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Điều 3
20. Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.
Điều 14. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

1. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia.
2. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên quy mô cả nước.
3. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), vùng.
4. Quy hoạch sử dụng đất; bảo vệ và phát triển rừng; khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác trên phạm vi liên tỉnh, liên vùng.
5. Quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm.
6. Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh.
Điều 18. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Chủ các dự án sau đây phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:
a) Dự án công trình quan trọng quốc gia;
b) Dự án có sử dụng một phần diện tích đất hoặc có ảnh hưởng xấu đến khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, các khu di tích lịch sử - văn hoá, di sản tự nhiên, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;
c) Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến nguồn nước lưu vực sông, vùng ven biển, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ;
d) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, cụm làng nghề;
đ) Dự án xây dựng mới đô thị, khu dân cư tập trung;
e) Dự án khai thác, sử dụng nước dưới đất, tài nguyên thiên nhiên quy mô lớn;
g) Dự án khác có tiềm ẩn nguy cơ lớn gây tác động xấu đối với môi trường.
2. Chính phủ quy định danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. (Hiện nay danh mục này quy định trong NĐ21/2008/NĐ-CP)
Điều 19
2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được lập đồng thời với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.
Điều 21

7. Trách nhiệm tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án được quy định như sau:
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội đồng thẩm định hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định, phê duyệt; dự án liên ngành, liên tỉnh;
b) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức hội đồng thẩm định hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của mình, trừ dự án liên ngành, liên tỉnh;
c) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hội đồng thẩm định hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án trên địa bàn quản lý thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của mình và của Hội đồng nhân dân cùng cấp.
Điều 22. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Cơ quan thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường có trách nhiệm xem xét và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi đã được thẩm định.
4. Các dự án quy định tại Điều 18 của Luật này chỉ được phê duyệt, cấp phép đầu tư, xây dựng, khai thác sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
Điều 24. Đối tượng phải có bản cam kết bảo vệ môi trường

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình và đối tượng không thuộc quy định tại Điều 14 và Điều 18 của Luật này phải có bản cam kết bảo vệ môi trường.

Trên đây là một số nội dung cơ bản về báo cáo tác động môi trường. Để tìm hiểu chi tiết xem Luật Bảo vệ Môi trường; NĐ21/2008/NĐ-CP; NĐ80/2006/NĐ-CP.

nguyenminhluong_PMUTL
16-06-2009, 03:58 PM
Báo cáo đầu tư XDCT thì chỉ có một chương về đánh giá tác đông môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường cũng chỉ là 1 phần cấu thành nên BÁo cáo đánh giá tác đông môi trường. Việc lập báo cáo đánh giá tác đông môi trường phải thuê một đơn vị tư vấn độc lập có chuyên môn lập và trình sở or Bộ TNMT phê duyệt trwocs khi duyệt dự án đầu tư

kiencang
18-06-2009, 12:31 PM
Báo cáo đầu tư XDCT thì chỉ có một chương về đánh giá tác đông môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường cũng chỉ là 1 phần cấu thành nên BÁo cáo đánh giá tác đông môi trường. Việc lập báo cáo đánh giá tác đông môi trường phải thuê một đơn vị tư vấn độc lập có chuyên môn lập và trình sở or Bộ TNMT phê duyệt trwocs khi duyệt dự án đầu tư

Cam kết bảo vệ môi trường sao lại là một phần cấu thành nên Báo cáo đánh giá tác động môi trường?DA trong đối tượng chỉ Cam kết môi trường thì không phải làm Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Vấn đề này đã có Luật MT, Nghị định 80/2006/NĐ-CP , Thông tư 05/2008/TT-BTNMT hướng dẫn cụ thể rồi mà.

nguyenminhluong_PMUTL
18-06-2009, 12:43 PM
Bạn nói đúng. Đối với dự án đầu tư nhỏ không phải lập DTM riêng thì chỉ cần Cám kết BVMT của CĐT. Ở đây tôi đang nói tới các dự án lớn yêu cầu bắt buộc phải lập DTM đã có Luật MT, Nghị định 80/2006/NĐ-CP , Thông tư 05/2008/TT-BTNMT hướng dẫn cụ thể rồi. Trong DTM có 1 chương là cam kết BVMT của chủ đầu tư (Có ký tên đóng giấu hẳn hoi)

vanmanhtnmt
07-08-2009, 04:34 PM
Báo cáo đầu tư XDCT thì chỉ có một chương về đánh giá tác đông môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường cũng chỉ là 1 phần cấu thành nên BÁo cáo đánh giá tác đông môi trường. Việc lập báo cáo đánh giá tác đông môi trường phải thuê một đơn vị tư vấn độc lập có chuyên môn lập và trình sở or Bộ TNMT phê duyệt trwocs khi duyệt dự án đầu tư
Bác có thể cho em biết điều nào quy đinh mình phải thuê một đơn vị tư vấn độc lập có chuyên môn để lập cam kết bảo vệ môi trường không? Em mới vào nghề nên còn nhiều điều luật chưa biết.

nguyenminhluong_PMUTL
10-08-2009, 08:51 AM
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (gọi tắt là DTM) có thể thuê tư vấn vấn độc lập để lập và có khoản chi phí riêng (Trong TT05 của Bộ XD đã có mục riêng cho chi phí này). Còn nếu đơn vị của bạn có đủ chức năng, năng lực thì có thể tự làm. Tuy nhiên, mình khuyên trân thành là đi thuê tổ chức tư vấn vì họ biết được các thủ tục cần thiết để lập và bảo vệ báo cáo trước cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Còn nếu mình tự àm thì vất lắm. Chúc bạn thành công

duclambk
10-08-2009, 04:54 PM
Mình có lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường về khai thác nước ngầm, theo mình được biết thì chủ đầu tư có quyền lập báo cáo đánh giá nếu đủ thẩm quyền, nếu không bạn phải thuê một đơn vị tư vấn lập

naat
12-08-2009, 04:56 PM
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (gọi tắt là DTM) có thể thuê tư vấn vấn độc lập để lập và có khoản chi phí riêng (Trong TT05 của Bộ XD đã có mục riêng cho chi phí này). Còn nếu đơn vị của bạn có đủ chức năng, năng lực thì có thể tự làm. Tuy nhiên, mình khuyên trân thành là đi thuê tổ chức tư vấn vì họ biết được các thủ tục cần thiết để lập và bảo vệ báo cáo trước cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Còn nếu mình tự àm thì vất lắm. Chúc bạn thành công


Mình có lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường về khai thác nước ngầm, theo mình được biết thì chủ đầu tư có quyền lập báo cáo đánh giá nếu đủ thẩm quyền, nếu không bạn phải thuê một đơn vị tư vấn lập

bên mình đã có 3 công trình phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường rồi, vì vậy mình cũng có ý kiến thế này.
Nếu CĐT đã thuê tư vấn lập dự án đầu tư (báo cáo KTKT) rồi thì bảo họ in thêm bản cam kết bảo vệ môi trường (lấy từ nội dung trong chương bảo vệ môi trường của DAĐT hoặc BCKTKT ra) rồi chỉnh sửa một chút và ký tên, đóng dấu theo mẫu hướng dẫn (cả tư vấn và CĐT đều ký vào) rồi nộp cho phòng TNMT của quận, huyện họ thẩm định, xác nhận
CĐT mà tự lập thì phải tự đi bảo vệ mấy cái thông số về nước thải, khí thải mệt lắm

vitbau03
12-08-2009, 05:02 PM
đúng đó, cái phần chi phí cho đáng giá tác động môi trường lớn, cam kết chỉ là 1 phần nhỏ, nếu trong báo cáo KTKT đã thuê thì có thêm phần đó, vì bản cam kết môi trường có trong đó, mình tự làm được nhưng cái phần đi thẩm định còn mệt hơn:D

nhungdoahoaphudung
06-10-2009, 03:20 PM
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (gọi tắt là DTM) có thể thuê tư vấn vấn độc lập để lập và có khoản chi phí riêng (Trong TT05 của Bộ XD đã có mục riêng cho chi phí này). Còn nếu đơn vị của bạn có đủ chức năng, năng lực thì có thể tự làm. Tuy nhiên, mình khuyên trân thành là đi thuê tổ chức tư vấn vì họ biết được các thủ tục cần thiết để lập và bảo vệ báo cáo trước cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Còn nếu mình tự àm thì vất lắm. Chúc bạn thành công
TT 05 là thông tư nào. số bao nhiêu lksjflksdjflksjlskjfsfslkđjfslkjfsljdfjfdfđffdff d

nguyenminhluong_PMUTL
06-10-2009, 09:14 PM
TT 05 là thông tư nào. số bao nhiêu lksjflksdjflksjlskjfsfslkđjfslkjfsljdfjfdfđffdff d

Thế mà cũng hỏi. TT05 về chi phí quản lý dự án chứ còn cái lào x(

trieuvn
07-10-2009, 09:57 PM
Cho mình hỏi một chút: Mình đang quản lý một dự án được cho phép lập DADT từ năm 2004 đã có TV lập DADT nhưng chưa có mục ĐTM vì hồi đó chưa có Luật BVMT sau đó tạm dừng do chưa bố trí được vốn (chưa có QĐ ĐT). Đến nay khởi động lại thì có bổ sung nv cho TV lập DADT được không (tất nhiên có chức năng). Như thế có bảo đảm tính độc lập không?? )nhận xét chính tác động do đồ án mình thiết kế!!!! Nhưng chưa thấy Luật nào cấm:)). Có cần phải chỉ đinh lại cho TV đó không nhỉ (<500tr)x(

Gio'
13-10-2009, 03:36 PM
đúng đó, cái phần chi phí cho đáng giá tác động môi trường lớn, cam kết chỉ là 1 phần nhỏ, nếu trong báo cáo KTKT đã thuê thì có thêm phần đó, vì bản cam kết môi trường có trong đó, mình tự làm được nhưng cái phần đi thẩm định còn mệt hơn:D

Em mới vào làm nên cũng chưa rõ lắm cái DA phần đầu nó ra làm sao cả. Chỉ biết là mấy cái thuyết minh dự án đầu tư xây dựng là do sếp em nhờ ai viết ấy, nên chỉ đóng dấu công ty rồi đi đấu thầu thôi. Bi h thì trúng thầu rồi, em đang lo công tác GPMB, sếp giao thêm làm cái Cam kết BVMT (DA của bên em chỉ cần cam kết thôi). Em xin được mẫu của một DA khác tương tự (cả DA và địa điểm rùi). Em muốn hỏi cái phần thẩm định của UBND huyện ấy "mệt" như thế nào ạ? Em tưởng mấy cái chỉ số ghi trong đó mình cứ căn cứ theo TCVN mà áp thui chứ nhi?

Mong mọi người chỉ giáo!

Em xin cám ơn ạ!

virgo123v
11-12-2009, 07:01 PM
mình muốn hỏi vấn đề sau:
cơ quan mình là chủ đầu tư 1 dự án khai thác nước ngầm và nước mặt (nôm na là khoan giếng hộ gia đình và xây trạm cấp nước mini). Theo hướng dẫn thì k pải lập BC DTM nhưng pải lập bản cam kết BVMT, tớ muốn hỏi là có thể thuê đơn vị nào làm cái này đc k hay chủ đầu tư pải làm(chủ đầu tư k có năng lực này) và chi phí lập dựa trên quy định nào? thank's all

chuotdong
30-12-2009, 05:51 PM
bên mình đã có 3 công trình phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường rồi, vì vậy mình cũng có ý kiến thế này.
Nếu CĐT đã thuê tư vấn lập dự án đầu tư (báo cáo KTKT) rồi thì bảo họ in thêm bản cam kết bảo vệ môi trường (lấy từ nội dung trong chương bảo vệ môi trường của DAĐT hoặc BCKTKT ra) rồi chỉnh sửa một chút và ký tên, đóng dấu theo mẫu hướng dẫn (cả tư vấn và CĐT đều ký vào) rồi nộp cho phòng TNMT của quận, huyện họ thẩm định, xác nhận
CĐT mà tự lập thì phải tự đi bảo vệ mấy cái thông số về nước thải, khí thải mệt lắm
Theo mình hiểu tư vấn lập dự án chưa chắc đủ năng lực về lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng như Bản cam kết bảo vệ môi trường vì đây là lĩnh vực chuyên ngành của Bộ môi trường chứ :confused:

naat
31-12-2009, 11:15 AM
Theo mình hiểu tư vấn lập dự án chưa chắc đủ năng lực về lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng như Bản cam kết bảo vệ môi trường vì đây là lĩnh vực chuyên ngành của Bộ môi trường chứ :confused:
đúng là TVDA chưa chắc đủ năng lực lập báo cáo ĐTM, nhưng đối với bản cam kết BVMT thì không cần năng lực cao đâu

capovoc
31-12-2009, 11:54 AM
Theo mình hiểu tư vấn lập dự án chưa chắc đủ năng lực về lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng như Bản cam kết bảo vệ môi trường vì đây là lĩnh vực chuyên ngành của Bộ môi trường chứ :confused:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường(ĐTM) là một nội dung của DA-căn cứ vào NĐ 80 và NĐ 21 của CP để lập.Việc này thuê một đơn vị tư vấn có chức năng lâp hoặc thuê Trung tâm qua trắc môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập-Nhà nước cho phép thuê và có chi phí cho việc này nằm trong Tổng mức ĐT của DA.

chuotdong
04-01-2010, 12:03 PM
đúng là TVDA chưa chắc đủ năng lực lập báo cáo ĐTM, nhưng đối với bản cam kết BVMT thì không cần năng lực cao đâu
Mình không nói về năng lực thực sự của anh tư vấn DA ở đây (vì về thực tế như các bạn đã trao đổi Chủ đầu tư cũng có thể làm được bản cam kết kiểu này cơ mà) mà vấn đề là quy định nhà nước về năng lực như thế nào: có yêu cầu đơn vị lập phải có chứng chỉ hành nghề môi trường không. Theo ý bạn thì mình hiểu là không cần.Báo cáo đánh giá tác động môi trường(ĐTM) là một nội dung của DA-căn cứ vào NĐ 80 và NĐ 21 của CP để lập.Việc này thuê một đơn vị tư vấn có chức năng lâp hoặc thuê Trung tâm qua trắc môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập-Nhà nước cho phép thuê và có chi phí cho việc này nằm trong Tổng mức ĐT của DA.
Bản cam kết bảo vệ MT thì có thể là một nội dung của thuyết minh DA nhưng Báo cáo đánh giá TĐMT thì là một hồ sơ độc lập chứ nhỉ ?

thaonguyendtvt
18-01-2010, 05:44 PM
Không biết bạn lập DA ngành nào, mình đã lập Bản cam kết BVMT cho nhà trạm VT nếu bạn cần thì mình sẽ cho mẫu

duongelec
27-03-2010, 11:46 PM
Bác nào có mẫu tài liệu cam kết bảo vệ môi trường nhà máy gạch tuynel cho mình xin gấp với duongelec@gmail.com. Xin hậu tạ

hongthom_lc
20-05-2010, 09:27 PM
Mình là đơn vị chuyên tư vấn và giải quyết các vấn đề về môi trường.
Nếu bạn cần tư vấn cụ thể thì cứ gọi cho mình: 08.66722 945 hoặc 0975 344 189 mình sẽ tư vấn miễn phí.
Hy vọng có thể giải đáp các câu hỏi của các bạn!
Xin chào chuyên gia tư vấn.
Mình đang làm bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án xây dựng xưởng cơ khí trong khu công nghiệp.
Bạn có mẫu nào liên quan cho mình xin với.
Email cua minh: nguyenhongthom83@gmail.com
Cảm ơn nhiều!

trungtinhbien2010
21-07-2010, 12:14 PM
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Điều 3
20. Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.
Điều 14. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

1. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia.
2. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên quy mô cả nước.
3. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), vùng.
4. Quy hoạch sử dụng đất; bảo vệ và phát triển rừng; khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác trên phạm vi liên tỉnh, liên vùng.
5. Quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm.
6. Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh.
Điều 18. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Chủ các dự án sau đây phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:
a) Dự án công trình quan trọng quốc gia;
b) Dự án có sử dụng một phần diện tích đất hoặc có ảnh hưởng xấu đến khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, các khu di tích lịch sử - văn hoá, di sản tự nhiên, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;
c) Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến nguồn nước lưu vực sông, vùng ven biển, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ;
d) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, cụm làng nghề;
đ) Dự án xây dựng mới đô thị, khu dân cư tập trung;
e) Dự án khai thác, sử dụng nước dưới đất, tài nguyên thiên nhiên quy mô lớn;
g) Dự án khác có tiềm ẩn nguy cơ lớn gây tác động xấu đối với môi trường.
2. Chính phủ quy định danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. (Hiện nay danh mục này quy định trong NĐ21/2008/NĐ-CP)
Điều 19
2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được lập đồng thời với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.
Điều 21

7. Trách nhiệm tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án được quy định như sau:
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội đồng thẩm định hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định, phê duyệt; dự án liên ngành, liên tỉnh;
b) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức hội đồng thẩm định hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của mình, trừ dự án liên ngành, liên tỉnh;
c) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hội đồng thẩm định hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án trên địa bàn quản lý thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của mình và của Hội đồng nhân dân cùng cấp.
Điều 22. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Cơ quan thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường có trách nhiệm xem xét và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi đã được thẩm định.
4. Các dự án quy định tại Điều 18 của Luật này chỉ được phê duyệt, cấp phép đầu tư, xây dựng, khai thác sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
Điều 24. Đối tượng phải có bản cam kết bảo vệ môi trường

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình và đối tượng không thuộc quy định tại Điều 14 và Điều 18 của Luật này phải có bản cam kết bảo vệ môi trường.

Trên đây là một số nội dung cơ bản về báo cáo tác động môi trường. Để tìm hiểu chi tiết xem Luật Bảo vệ Môi trường; NĐ21/2008/NĐ-CP; NĐ80/2006/NĐ-CP.

grafiew
26-07-2010, 09:50 AM
Mình thấy bạn hỏi như vậy không biết bạn đã lập được CKMT chưa? bạn phải thuê đơn vị có chức năng chuyên ngành để lập CKMT và không biết bạ đã xin được cấp phép khai thác nước ngầm chưa? bình thường thì khai thác nước ngầm phải làm ĐTM cơ mà. Đơn vị mình chuyên làm dịch vụ lập CKMT, ĐTM, và xin cấp phép...Nếu bạn chưa hợp tác với đơn vị nào thì hãy liên lạc với bên mình nhé, đây là địa chỉ email của mình: phuonganh_0101@yahoo.com. Bạn có thể liên lạc để tham khảo giá cả cũng được, và mình sẽ cung cấp cho bạn những thông tin bạn cần.

hoanghond1
17-09-2010, 10:10 AM
Kính nhờ các bác tư vấn giúp đỡ e 1 vấn đề này:

Cơ quan e đang thực hiện công tác nạo vét công trình biển với khối lượng nạo vét khoảng 8 triệu m3. e đang ko biết công trình này nên lập báo cáo ĐTM hay cam kết BVMT và cấp nào phê duyệt.mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người qua e-mail: doankt08@yahoo.com.vn

kimthuy
12-03-2011, 01:53 PM
Các bác cho em hỏi chi phí cam kết bảo vệ môi trường tính như thế nào? thường thì em thấy chỉ tạm tính chứ không có cách tính cụ thể, bác nào biết chỉ giùm em với ạ.

nguyenhuutrinh
12-03-2011, 03:20 PM
Các bác cho em hỏi chi phí cam kết bảo vệ môi trường tính như thế nào? thường thì em thấy chỉ tạm tính chứ không có cách tính cụ thể, bác nào biết chỉ giùm em với ạ.Tôi cũng chưa được biết về loại chi phí này. Có lẽ chính xác hơn là Chi phí bảo vệ môi trường, không phải là Chi phí cam kết bảo vệ môi trường.

Các chi phí này (nếu có) sẽ được tạm tính hoặc lập dự toán, cơ cấu nằm trong Chi phí khác thuộc Tổng mức đầu tư của dự án.

nhungdoahoaphudung
20-04-2011, 12:27 PM
Không biết bạn lập DA ngành nào, mình đã lập Bản cam kết BVMT cho nhà trạm VT nếu bạn cần thì mình sẽ cho mẫu

cho to xin voi mail: xaque_tdvp@yahoo.com
cam on nhieu

Tuấn Hà
04-05-2011, 05:42 PM
Mình cũng làm 4, 5 cái EIA và EMP rồi. Nhưng toàn bên ngành điện. Nói chung cũng có 1 chút kinh nghiệm chia sẻ cho ae.
1/ Đầu tiên thì phải đi khảo sát lấy số liệu phục vụ lập EIA, EMP. EIA là Đánh giá tác động môi trường. EMP là Kế hoạch bảo vệ môi trường, cái này trên 1 cấp so với EIA và hội WB, ADB rất khoái làm EMP hơn EIA. Cái khảo sát thì liệt kê chi tiết, lấy xác nhận các hộ dân, xã, phường, ... khu vực làm dự án. Chú ý xác nhận càng nhiều càng tốt, sau này còn có cái làm cơ sở thanh toán chi phí Lập EIA hoặc EMP :)).
2/ Sau đó lên phòng Tài nguyên môi trường xin cái mẫu Cam kết bảo vệ môi trường. Xin đi vì mỗi giai đoạn chúng nó ra một mẫu khác nhau, mình ko phải dân chuyên nghiệp đi tìm mệt lắm. Xin xong về điền đầy đủ, ký đóng dấu, cố gắng xin số ĐT anh, chị nào phụ trách khâu này có gì liên lạc liên tục liên tục, mail đi mail lại vài lần là ổn. Sau đó đem tới nộp + .... nữa là có xác nhận ngay.
3/ Về kiếm 1 cái mẫu EIA, EMP mới nhất của Dự án khác mà mình có, ngồi chịu khó sửa lại, viết lại theo cái DA của mình. Chú ý tí về văn vở, tiếng ồn, nước thải, bụi, cây chết, chim bay, đất thải... Đem nộp thôi, chủ đầu tư, hay đơn vị có trách nhiệm về việc kiểm soát EIA, EMP sẽ xem và cho ý kiến, có thể chửi mắng, nhiếc móc vì sự ngu ko biết gì còn cố làm =)). Kệ thôi, ngu thì về sửa lại, sửa khoảng 3 lần là ổn. Chẳng phải thuê ai cả. Sướng chưa ...
Nhưng chi phí lập EIA, EMP đến giờ vẫn chẳng có cái gì quy định cả. Lập CF theo dự toán ngồi bịa nát giấy được vài chục công, ko đủ chi phí cho Phòng Tài nguyên môi trường. Thôi cố mà làm để an ủi lấy cái khác bù vào nó.

thoimtlv
22-07-2011, 09:56 AM
Chủ đầu tư có lập cam kết bảo vệ môi trường được không

chuotdong
22-07-2011, 10:03 AM
Bạn nào đã từng lập "Bản cam kết bảo vệ môi trường" cho mình tham khảo ? còn Báo cáo đánh giá tác động mội trường chắc nên thuê 1 lần cho biết

acmilan093_2006
22-07-2011, 11:52 AM
Báo cáo đầu tư (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) chỉ phải lập với những công trình quan trong quốc gia do Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Nó thực hiện một cách rất khái quát. Sau bước lập báo cáo đầu tư mới là lập dự án. Cũng giống như lập Báo cáo đầu tư, trong bước lập dự án cũng phải có phần đánh giá tác động môi trường (hoặc cam kết bảo vệ môi trường - tuy quy mô dự án). Nhưng trong cả hai bước này thì đều thể hiện rất chung chung phần bảo vệ môi trường. Cho nên việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc cam kết bảo vệ) vẫn phải thực hiện (thường thực hiện đồng thời với quá trình lập dự án) nhưng trước khi được phê duyệt dự án và cấp giấy chứng nhận đầu tư thì phải có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do UBND tỉnh ký.
Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc cam kết bảo vệ môi trường) tính riêng, không tính trong phần lập dự án.

tranhaiduongvc11
22-07-2011, 02:43 PM
Bạn nào đã từng lập "Bản cam kết bảo vệ môi trường" cho mình tham khảo ? còn Báo cáo đánh giá tác động mội trường chắc nên thuê 1 lần cho biết
Gửi bác bản cam kết bảo vệ môi trường, xin gửi để bác tham khảo. Chúc bác thành công.

jiangnan
27-07-2011, 09:59 AM
các bạn có thể tham khảo nghị định 29/2011/ND-CP ban hành ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá MTChieens lược, ĐTM và cam kết bảo vệ môi trường.

sonthanvuong2111
15-12-2011, 02:10 PM
Bác cho em mẫu bản cam kết BVMT đó đc ko?em đang rất cần.Mail em là sonbqlkcnvp@gmail.com

Duc Duan
03-02-2012, 11:56 AM
Mình có nội dung này nhờ các bạn xem giúp
Nội dung của báo cáo đầu tư XD công trình bao gồm "các ảnh hưởng của dự án với môi trường sinh thái". Vậy Cam kết bảo vệ môi trường có được coi là nội dung của báo cáo đầu tư XD công trình và chi phí lập cam kết bảo vệ môi trường được tính riêng hay đã được tính trong chi phí lập dự án đầu tư. Xin cảm ơn

Nội dung Cam kết bảo vệ môi trường hay Đánh giá tác động môi trường đều có thể xem là một phần của báo cáo dự án đầu tư; nhưng thực tế nội dung môi trường trong báo cáo dự án đầu tư rất đơn giản. Tốt hơn hết khi lập báo cáo dự án đầu tư thuê một đơn vị tư vấn viết phần đó rồi copy vào vì dù thế nào bạn vẫn phải thuê đơn vị tư vấn để làm thủ tục cam kết hay đánh giá tác động môi trường để được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Chi phí này cũng được tính vào tổng mức đầu tư; nhưng chi phí này không đáng kể.
Trân trọng!
Đức Duân - deyun_huang@yahoo.com
0913406844

Duc Duan
03-02-2012, 12:03 PM
Mọi người cho hỏi một chút các dự án xây dựng như thế nào thì phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong nghị định số 21/2008 ND-CP có nêu một số điểm cơ bản nhưng mình không rõ lắm. Dự án của mình có diện tích khoảng 24,466m2 ko có tầng hầm thì có phải lập báo cáo hay ko?
Mình không rõ là dự án bạn làm về chung cư; khu dân cư...; theo phụ lục nghị định 29 ban hành ngày 18/04 năm 2011; nếu khu dân cư thì có quy mô 5ha ; chung cư thì quy mô 100 căn hộ hoặc 500 người là phải làm đánh giá tác động môi trường; ngoài phụ lục này ra thì tất cả đều làm cam kết môi trường.
Bạn tham khảo thêm theo đường dẫn sau nha.
Trân trọng!
Đức Duân -deyun_huang@yahoo.com
0913406844

thế mười
07-08-2014, 10:52 AM
Theo mình biết và đã từng làm thì Cam kết bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, cam kết trong quá trình thi công và khai thác sử dụng không làm ảnh hưởng đến môi trường, còn ĐTM thì mới cần thuê tổ chức tư vấn lập, vì ĐTM quy trình rất phức tạp.