PDA

Xem bản đầy đủ : Chữ ký hợp lệ trong bảo lãnh dự thầuthanktn
08-05-2009, 09:13 AM
HSMT ghi: Bảo lãnh dự thầu hợp lệ là:
Không có bảo đảm dự thầu hoặc có bảo đảm dự thầu nhưng không hợp lệ: có giá trị thấp hơn, không đúng đồng tiền quy định, thời gian hiệu lực ngắn hơn, không nộp theo địa chỉ và thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu, không đúng tên nhà thầu (trường hợp đối với nhà thầu liên danh theo quy định tại Điều 32 Nghị định này), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ (đối với thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính)

Em muốn đề cập đến chữ ký hợp lệ của bảo lãnh dự thầu:
HSDT của nhà thầu A có bảo lãnh của ngân hàng X - chi nhánh Y.Người ký thư bảo lãnh là Giám đốc Chi nhánh Y của ngân hàng X. Vậy chữ ký này có được coi là hợp lệ không?
Mời các bác thảo luận!

ThuongDK
09-05-2009, 05:16 PM
Theo mình thì trường hợp này hợp lệ nếu chi nhánh có tài khoản giao dịch riêng và Giám đốc chi nhánh là chủ tài khoản này.

dahuong
09-05-2009, 06:25 PM
Trước hết tôi xin khẳng định giám đốc chi nhánh ngân hàng không đủ tư cách ký bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng ( khi không được ủy quyền hoặc phân cấp). căn cứ theo điều 92 luật dân sự: văn phòng đại diện và chi nhánh không có tư cách pháp nhân và hoạt động theo ủy quyền.
Mong các bạn không nên mơ hồ về chi nhánh nữa. Sau đây tôi xin viết bài chi tiết về Bảo lãnh dự thầu thế nào là hợp lệ mong các bạn tham khảo:
Bảo lãnh dự thầu hợp lệ:
a; Thời gian hiệu lực của bảo lãnh bằng thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu ( thời gian hiệu lực HSDT được quy định trong hồ sơ mời thầu) cộng thêm 30 ngày.
b; Bảo lãnh có giá trị thấp hơn mức quy định trong hồ sơ mời thầu.
c; Bảo lãnh không đúng đồng tiền quy đinh.
d; Nộp không đúng địa chỉ và thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu.
e; Bảo lãnh không đúng tên nhà thầu.
h; Không phải là bản gốc ( có thể là bản chính).
k; Không có chữ ký hợp lệ.
PHÂN TÍCH TỪNG NỘI DUNG:

a; Thời gian hiệu lực của bảo lãnh.
- Khi trong hồ sơ mời thầu quy định thời gian hiệu lực hồ sơ dự thầu là 120 ngày tức là:
+ Thời gian hiệu lực HSDT>= 120 ngày là OK.
+ Thời gian bảo lãnh dự thầu >=150 ngày là OK.
Chú ý không được máy móc: khi hồ sơ mời thầu quy định thời gian hiệu lực HSDT là 120 ngày, nhà thầu ghi ở đơn dự thầu " thời gian hiệu lực HSDT 150 ngày" và bảo lãnh dự thầu ghi có "hiệu lực đến 150 ngày" đã có trường hợp tổ chuyên gia đấu thầu loại nhà thầu này vì lý do thời gian bảo lãnh dự thầu không lớn hơn thời gian hiệu lực của HSDT 30 ngày, việc làm này của tổ chuyên gia đấu thầu là máy móc và không nắm được bản chất vấn đề. Các bạn nên nhớ mốc thời gian để so sánh chính là mốc mà HSMT quy định.
b; Giá trị bảo lãnh thấp hơn so với giá trị quy định trong hồ sơ mời thầu ( quy định 1 tỷ mà bảo lãnh < 1 tỷ là STOP).
c; Đồng tiền trong bảo lãnh phải đúng đồng tiền quy định trong HSMT ( quy định VND mà bảo lãnh lại là đồng tiền nước ngoài là STOP).
d; Bảo lãnh nộp sau thời điểm đóng thầu ( STOP), địa chỉ nộp bảo lãnh được quy định nộp cho A mà lại gửi đến B (STOP).
e; Bảo lãnh dự thầu của nhà thầu VDC mà lại ghi bảo lãnh cho nhà thầu VDE (STOP) sai tên nhà thầu.
h; Bảo lãnh phải là bản gốc hoặc bản chính ( thực ra cho đến nay trên thực tế chúng ta như đã ngầm hiểu với nhau bản gốc là bản có chữ ký tươi và đóng dấu đỏ, còn bản chính là bản có chữa ký photo đóng dấu đỏ, chưa thấy có văn bản nào quy định rõ và đưa ra khái niệm thế nào là bản gốc, bản chính cả).
k; CÓ CHỮ KÝ HỢP LỆ, đây mới là vấn đề các bạn quan tâm nhất và người ký phải là những người trong những trường hợp sau:
- Người ký là người đại diện theo pháp luật.
- Người ký được người đại điện theo pháp luật ủy quyền.
- Trong trường hợp được người đại diện theo pháp luật đồng ý thì người được người đại diện ủy quyền có thể ủy quyền lại cho người thứ 3 ký bảo lãnh (Theo bộ luật dân sự ) quy định tại điều 583. Uỷ quyền lại
Bên được uỷ quyền chỉ được uỷ quyền lại cho người thứ ba, nếu được bên uỷ quyền đồng ý hoặc pháp luật có quy định.
Hình thức hợp đồng uỷ quyền lại cũng phải phù hợp với hình thức hợp đồng uỷ quyền ban đầu.
Việc uỷ quyền lại không được vượt quá phạm vi uỷ quyền ban đầu.
- Người ký bảo lãnh được phân cấp theo quy định tại khoản2 điều 32 nghị định 58/CP " Trường hợp hồ sơ mời thầu quy định thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính thì tính hợp lệ của thư bảo lãnh được xem xét theo quy định về phân cấp ký và phát hành thư bảo lãnh của từng ngân hàng hoặc tổ chức tài chính".
- Khi người được phân cấp thì được ủy quyền như người đại diện ( và ủy quyền theo trình bày trên).
Chú ý: Phân cấp hay ủy quyền phải kèm theo bảo lãnh và là bản công chứng hoặc bản gốc ( bản chính).
Có vậy thôi.

lestrong
12-05-2009, 04:21 PM
Cũng là 1 vấn đề về bảo lãnh dự thầu, mình có câu hỏi sau:
Chi nhánh ngân hàng Y được ủy quyền của Ngân hàng X cho phép Giám đốc của chi nhánh Y được ký thư bảo lãnh dự thầu đối với các gói thầu có giá dưới 100 tỷ.
Nhà thầu A tham gia dự thầu gói thầu xây lắp có giá 50 tỷ, thư bảo lãnh do Giám đốc chi nhánh ngân hàng Y ký.
Quá trính đánh giá HSDT, Tổ chuyên gia không chấp thuận thư bảo lãnh này do nhà thầu không kẹp đính kèm ủy quyền của Ngân hàng X cho chi nhánh Y được phép ký bảo lãnh dự thầu.

Hỏi: Cánh đánh giá như vậy của Tổ chuyên gia có hợp lý?

minhtuong
12-05-2009, 09:40 PM
Xin hỏi các bạn, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Vietcombank (VCB) chi nhánh HCM có ký được bảo đảm dự thầu không?
Theo mình thì ký được hay không là ở chỗ chi nhánh đó có quyền hạn được cấp bảo đảm dự thầu hay không, người ký có phải là người đại diện theo pháp luật, hay người được ủy quyền,... chứ không ở chỗ đó là chi nhánh hay trụ sở chính. Trụ sở chính của VCB ở Hà Nội, chẳng nhẽ ký cái bảo đảm dự thầu phải gửi ra tận HN, trong khi VCB có chi nhánh tất cả các tỉnh thành phố?

Các bạn xem cái này:
http://www.vcbhcm.com.vn/doanhnghiep/Bao%20lanh.htm

DỊCH VỤ BẢO LÃNH

Với uy tín lâu năm của một Ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, Vietcombank HCM luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho các cá nhân, tồ chức trong và ngoài nước thuộc mọi thành phần kinh tế với các nghiệp vụ bảo lãnh phong phú, thủ tục đơn giản, mức phí hấp dẫn cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình.

CÁC LOẠI HÌNH BẢO LÃNH

* Bảo lãnh dự thầu;
* Bảo lãnh thực hiện hợp đồng;
* Bảo lãnh thanh toán;
* Bảo lãnh bảo hành;
* Bảo lãnh hoàn thanh toán/ Bảo lãnh tiền ứng trước;
* Bảo lãnh vay vốn;
* Các loại bảo lãnh khác.

quantukiems
13-05-2009, 08:40 AM
Cũng là 1 vấn đề về bảo lãnh dự thầu, mình có câu hỏi sau:
Chi nhánh ngân hàng Y được ủy quyền của Ngân hàng X cho phép Giám đốc của chi nhánh Y được ký thư bảo lãnh dự thầu đối với các gói thầu có giá dưới 100 tỷ.
Nhà thầu A tham gia dự thầu gói thầu xây lắp có giá 50 tỷ, thư bảo lãnh do Giám đốc chi nhánh ngân hàng Y ký.
Quá trính đánh giá HSDT, Tổ chuyên gia không chấp thuận thư bảo lãnh này do nhà thầu không kẹp đính kèm ủy quyền của Ngân hàng X cho chi nhánh Y được phép ký bảo lãnh dự thầu.

Hỏi: Cánh đánh giá như vậy của Tổ chuyên gia có hợp lý?

Theo em TCGĐT làm vậy là àn toàn và không sai, em xin lật lại vấn đề: Nếu nhà thầu không kẹp đính kèm ủy quyền của Ngân hàng X cho chi nhánh Y được phép ký bảo lãnh dự thầu thì làm sao bác biết được là Chi nhánh Y được Ngân hàng X ủy quyền ký bảo đảm dự thầu?

trunglh
13-05-2009, 09:22 AM
Theo em TCGĐT làm vậy là àn toàn và không sai, em xin lật lại vấn đề: Nếu nhà thầu không kẹp đính kèm ủy quyền của Ngân hàng X cho chi nhánh Y được phép ký bảo lãnh dự thầu thì làm sao bác biết được là Chi nhánh Y được Ngân hàng X ủy quyền ký bảo đảm dự thầu?

Theo mình, nếu Tổ chuyên gia loại bỏ hồ sơ dự thầu ngay từ bước đánh giá sơ bộ là không ổn. Vì nói thật, có nhiều nhà thầu hiểu rõ về Luật dân sự cũng không nhiều. Họ chỉ cần thấy giấy bảo lãnh có đóng con dấu đỏ vào là được và không đòi Ngân hàng cung cấp giấy ủy quyền (không cần biết là Phó Giám đốc Chi nhánh ký hay Phòng giao dịch). Có nhiều HSDT làm rất ngon lành, giá thấp nhất và rất hợp lý mà chỉ vì lỗi nhỏ trân mà bị loại thì thật là đáng tiếc.
Theo mình, Tổ chuyên gia nên đề nghị nhà thầu cung cấp, bổ sung thêm các văn bản ủy quyền để cho hợp lệ chứ không nên loại ngay.
Tiêu chí khi chọn thầu phải dựa trên nền tảng "kinh tế-hiệu quả" nữa chứ. Nếu chúng ta cứ máy móc như con robot thì có khi lại bị thiệt (chọn nhà thầu bỏ giá cao hơn, năng lực thấp hơn....)
Đây là ý kiến của mình, mời các bạn đóng góp thêm

quantukiems
13-05-2009, 11:14 AM
Theo mình, nếu Tổ chuyên gia loại bỏ hồ sơ dự thầu ngay từ bước đánh giá sơ bộ là không ổn. Vì nói thật, có nhiều nhà thầu hiểu rõ về Luật dân sự cũng không nhiều. Họ chỉ cần thấy giấy bảo lãnh có đóng con dấu đỏ vào là được và không đòi Ngân hàng cung cấp giấy ủy quyền (không cần biết là Phó Giám đốc Chi nhánh ký hay Phòng giao dịch). Có nhiều HSDT làm rất ngon lành, giá thấp nhất và rất hợp lý mà chỉ vì lỗi nhỏ trân mà bị loại thì thật là đáng tiếc.
Theo mình, Tổ chuyên gia nên đề nghị nhà thầu cung cấp, bổ sung thêm các văn bản ủy quyền để cho hợp lệ chứ không nên loại ngay.
Tiêu chí khi chọn thầu phải dựa trên nền tảng "kinh tế-hiệu quả" nữa chứ. Nếu chúng ta cứ máy móc như con robot thì có khi lại bị thiệt (chọn nhà thầu bỏ giá cao hơn, năng lực thấp hơn....)
Đây là ý kiến của mình, mời các bạn đóng góp thêm

Em lại không nghĩ vậy, em nghĩ rằng không thể áp dụng luật với những người không hiểu luật. Mà đấu thầu thì lại phải tuân thủ luật, việc bác "xui" TCGĐT liên hệ với nhà thầu để bổ sung tài liệu là rất nguy hiểm vì mặc dù là với mục đích tốt (đạt được tính hiệu quả - kinh tế như bác nói) nhưng "Tình thì ngay, lý lại gian" không tường minh, khó giải trình, người ta hỏi khi đề nghị nhà thầu cung cấp, bổ sung thêm các văn bản ủy quyền để cho hợp lệ TCGĐT có chao đổi nội dung gì khác không (ví dụ nếu trúng thì ...) theo bác phải trả lời thế nào? Không - chẳng ai tin, có - ai cũng tin nhưng lại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

dahuong
14-05-2009, 07:15 PM
Thực ra, các bạn mỗi người một ý nhưng chung quy lại cái gì không trái luật thì ta làm. Còn Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng hay bảo lãnh bảo hành đều gọi chung chứng thư của ngân hàng và chứng thư hợp lệ phải bảo đảm đầy đủ ( điều kiện cần và đủ mà tôi đã nêu ở bài viết trên). Tất cả những chứng thư không đảm bảo những điều kiện trên được coi là không hợp lệ. Mong các bạn khi là thành viên của tổ chuyên gia đấu thầu không nên " chiếu cố" cho bất kỳ trường hợp nào khi không thỏa mạn các tiêu chí nêu trên. Tất nhiên các bạn có thể có quan điểm riêng của mình, nhưng trong giai đoạn hiện nay nội dung bài viết trên của Dahuong các bạn có thể vững tâm áp dụng.

Hà Văn
19-06-2009, 10:04 AM
Cac ban nen nghien cuu them ve cac van ban quy dinh cua Ngan hang nha nuoc. Tai cac van do NHNN co quy dinh ve co cau to chuc, quyen han cua Giam doc Chi nhanh trong viec ky cap phat va phat hanh chung thu bao lanh.

vdbha
19-06-2009, 10:27 AM
Về vấn đề chữ ký của Giám đốc Chi nhánh trên bảo lãnh dự thầu có giá trị không? như các bạn đã thảo luận. Về phái cá nhân mình thấy thế này: Bảo lãnh dự thầu là bảo lãnh của ngân hàng để nhà thầu tham gia đấu thầu, về mặt pháp lý nó như một cam kết đơn phương, như một chứng từ có giá của Ngân hàng phát hành ra. Nếu như trong hệ thống một ngân hàng. Tổng Giám đốc mà phân cấp cho Giám đốc các chi nhánh được quyền ký các bảo lãnh dự thầu thì chi nhánh đó được ký bảo lãnh, việc ký đến đâu là do nội dung, phạm vi uỷ quyền của từng hệ thống ngân hàng.
Ví dụ NH mình phân cấp cho giám đốc chi nhánh được ký toàn bộ các bảo lãnh cho khách hàng vay vốn của các NHTM.

vinhngoc
22-06-2009, 11:26 AM
Mình có 1 tình huống trong đấu thầu như sau:
Nhà thầu A và nhà thầu B tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp (tất nhiên là gồm nhiều nhà thầu khác nữa); trong hồ sơ dự thầu nhà thầu A có nêu nhà thầu phụ là nhà thầu B do có hạng mục nhà thầu A không đủ năng lực và thiết bị thi công.
Vậy tình huống trên xử lý như thế nào, có vi phạm luật hay không?
Mong mọi người góp ý.

lestrong
22-06-2009, 11:46 AM
Mình có 1 tình huống trong đấu thầu như sau:
Nhà thầu A và nhà thầu B tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp (tất nhiên là gồm nhiều nhà thầu khác nữa); trong hồ sơ dự thầu nhà thầu A có nêu nhà thầu phụ là nhà thầu B do có hạng mục nhà thầu A không đủ năng lực và thiết bị thi công.
Vậy tình huống trên xử lý như thế nào, có vi phạm luật hay không?
Mong mọi người góp ý.

1. Luật Đấu thầu quy định:
12. Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm về việc tham gia đấu thầu, đứng tên dự thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn (sau đây gọi là nhà thầu tham gia đấu thầu). Nhà thầu tham gia đấu thầu một cách độc lập gọi là nhà thầu độc lập. Nhà thầu cùng với một hoặc nhiều nhà thầu khác tham gia đấu thầu trong một đơn dự thầu thì gọi là nhà thầu liên danh.
17. Nhà thầu phụ là nhà thầu thực hiện một phần công việc của gói thầu trên cơ sở thoả thuận hoặc hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ không phải là nhà thầu chịu trách nhiệm về việc tham gia đấu thầu.

Nghị định 58Cp hướng dẫn một số điều kiện tiên quyết loại bỏ HSDT:

Nhà thầu có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh)

Vì vậy, trường hợp trên là hợp lệ, không vi phạm!

Nhưng cũng phải chú ý về khối lượng thầu phụ có vượt chỉ tiêu cho phép của HSMT nữa hay không để đánh giá tiếp./.

Ha Thanh
24-06-2009, 03:49 PM
Cũng là 1 vấn đề về bảo lãnh dự thầu, mình có câu hỏi sau:
Chi nhánh ngân hàng Y được ủy quyền của Ngân hàng X cho phép Giám đốc của chi nhánh Y được ký thư bảo lãnh dự thầu đối với các gói thầu có giá dưới 100 tỷ.
Nhà thầu A tham gia dự thầu gói thầu xây lắp có giá 50 tỷ, thư bảo lãnh do Giám đốc chi nhánh ngân hàng Y ký.
Quá trính đánh giá HSDT, Tổ chuyên gia không chấp thuận thư bảo lãnh này do nhà thầu không kẹp đính kèm ủy quyền của Ngân hàng X cho chi nhánh Y được phép ký bảo lãnh dự thầu.

Hỏi: Cánh đánh giá như vậy của Tổ chuyên gia có hợp lý?
Theo mình cách đánh giá của TCG là rất vô lý.
Các bạn nên hiểu thế này: Bảo lãnh dự thầu, hay BL thực hiện HĐ được tổ chức ngân hàng cấp phải dựa trên hạn mức tín dụng của nhà thầu (Mức vay vốn dự trên TS thế chấp của nhà thầu tại ngân hàng). Ngân hàng cấp thư bảo lãnh cho CĐT là cam kết trả cho CĐT tiền nhà thầu vi phạm... Nhưng thực chất đến khi phát sinh trách nhiệm trả tiền bảo lãnh thì chính là tiền túi của nhà thầu phải trả do vi phạm HĐ hoặc dự thầu.
Còn việc uỷ quyền của ngân hàng mẹ cho ngân hàng con là không cần thiết. Vì bản chất vấn đề là có đơn vị bảo lãnh chi trả tiền vi phạm.

dahuong
24-06-2009, 04:41 PM
Theo mình cách đánh giá của TCG là rất vô lý.
Các bạn nên hiểu thế này: Bảo lãnh dự thầu, hay BL thực hiện HĐ được tổ chức ngân hàng cấp phải dựa trên hạn mức tín dụng của nhà thầu (Mức vay vốn dự trên TS thế chấp của nhà thầu tại ngân hàng). Ngân hàng cấp thư bảo lãnh cho CĐT là cam kết trả cho CĐT tiền nhà thầu vi phạm... Nhưng thực chất đến khi phát sinh trách nhiệm trả tiền bảo lãnh thì chính là tiền túi của nhà thầu phải trả do vi phạm HĐ hoặc dự thầu.
Còn việc uỷ quyền của ngân hàng mẹ cho ngân hàng con là không cần thiết. Vì bản chất vấn đề là có đơn vị bảo lãnh chi trả tiền vi phạm.

Bạn thân mến. Đánh giá như vậy nhìn từ góc độ pháp luật là hoàn toàn chính xác. Trường hợp bạn nêu cũng như hợp đồng do phó giám đốc ký ( tuy đã có ủy quyền nhưng không kẹp cùng Hợp đồng) trong trường hợp này được xem là: hợp đồng không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của hai bên.
Do vậy giám đốc chi nhánh ngân hàng ký mà không có QĐ phân cấp kèm theo bảo lãnh, không thể chấp nhận được.

Echxanhdihoc
26-06-2009, 11:31 PM
Em nhớ món này hình như Nghị định 58 quy định rõ mà? Ở điều 32 hay 33 gì đó, tức là nếu bảo lãnh là thư của ngân hàng hay tổ chức tín dụng blah.. blah.. thì phải kèm theo quy định về phân cấp ký.

Đa phần các bác không photo món này kèm theo. Thực ra cũng nghiêm trọng. Một số trường hợp ghi rõ số tuyệt đối về mức tín dụng cung cấp cho gói thầu, một số hứa hẹn sẽ cung cấp đủ tín dụng cho gói thầu, tuy nhiên tại quy định về phân cấp kèm theo cũng là một vài mức tín dụng cụ thể, trong đó doanh nghiệp lại phải đáp ứng điều kiện abc nào đó mới được một mức tín dụng xyz xác định. Và việc xyz < yêu cầu tín dụng cho gói thầu của HSMT là hoàn toàn có thể xảy ra.:))

Nếu thế thì loại. Theo em thì món này kể cả HSMT không yêu cầu vẫn phải kiểm tra quy định về phân cấp ký (thẩm quyền ký của đ.c ký cái thư), đại loại thế nhỉ?

thanhcongctyta
27-06-2009, 09:20 AM
khối lượng nhà thầu phụ thường thì làm không quá 30% giá trị hợp đồng của các nhà thầu chính hả các anh chị? Có nghị định nào quy định ngoài NĐ 16 không

daotaodainam
01-07-2009, 10:09 AM
1. Luật Đấu thầu quy định:
12. Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm về việc tham gia đấu thầu, đứng tên dự thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn (sau đây gọi là nhà thầu tham gia đấu thầu). Nhà thầu tham gia đấu thầu một cách độc lập gọi là nhà thầu độc lập. Nhà thầu cùng với một hoặc nhiều nhà thầu khác tham gia đấu thầu trong một đơn dự thầu thì gọi là nhà thầu liên danh.
17. Nhà thầu phụ là nhà thầu thực hiện một phần công việc của gói thầu trên cơ sở thoả thuận hoặc hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ không phải là nhà thầu chịu trách nhiệm về việc tham gia đấu thầu.

Nghị định 58Cp hướng dẫn một số điều kiện tiên quyết loại bỏ HSDT:


Vì vậy, trường hợp trên là hợp lệ, không vi phạm!

Nhưng cũng phải chú ý về khối lượng thầu phụ có vượt chỉ tiêu cho phép của HSMT nữa hay không để đánh giá tiếp./.

nhà thầu A không đủ năng lực và thiết bị thi công thì về nguyên tắc chúng ta khg đánh giá năng lực thầu phụ nên A không đủ năng lực theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu luôn?

Hiện nay tỷ lệ % khối lượng nhà thầu phụ có thể đảm nhận không có qui định mức tối đa, nhưng ai cũng hiểu là anh muốn làm gì thì anh cũng phải có năng lực tương đương khối lượng công việc anh đảm nhận.

lethanhhiep
02-07-2009, 07:30 PM
Về vấn đề chữ ký hợp lệ trong bảo lãnh dự thầu, mình có ý kiến như sau:
- Nếu giám đốc chi nhánh ký Y bảo lãnh dự thầu thì tên ngân hành bảo lãnh phải là Ngân hàng X tại Y". thì không cần có giấy ủy quyền, vì chi nhánh ngân hàng tại Y hạch toán độc lập mà.
- Nếu giám đốc chi nhánh ký bảo lãnh dự thầu mà tên ngân hàng bảo lãnh là ngân hàng X (ngân hàng mẹ) mà không có giấy ủy quyền thì tổ chuyên gia có thể loại ngay từ đầu.

dahuong
07-07-2009, 10:42 AM
Về vấn đề chữ ký hợp lệ trong bảo lãnh dự thầu, mình có ý kiến như sau:
- Nếu giám đốc chi nhánh ký Y bảo lãnh dự thầu thì tên ngân hành bảo lãnh phải là Ngân hàng X tại Y". thì không cần có giấy ủy quyền, vì chi nhánh ngân hàng tại Y hạch toán độc lập mà.
- Nếu giám đốc chi nhánh ký bảo lãnh dự thầu mà tên ngân hàng bảo lãnh là ngân hàng X (ngân hàng mẹ) mà không có giấy ủy quyền thì tổ chuyên gia có thể loại ngay từ đầu.

bạn ơi.
Hiểu sai cơ bản về chi nhánh, đọc điều 92 bộ luật dân sự.

lethanhhiep
07-07-2009, 05:43 PM
bạn ơi.
Hiểu sai cơ bản về chi nhánh, đọc điều 92 bộ luật dân sự.
Điều 92. Văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân
1. Pháp nhân có thể đặt văn phòng đại diện, chi nhánh ở nơi khác với nơi đặt trụ sở của pháp nhân.
2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của pháp nhân và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó.
3. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.
4. Văn phòng đại diện, chi nhánh không phải là pháp nhân. Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền.
5. Pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do văn phòng đại diện, chi nhánh xác lập, thực hiện.

Như vậy thì có gì sai đâu??

dahuong
09-07-2009, 03:27 PM
Về vấn đề chữ ký hợp lệ trong bảo lãnh dự thầu, mình có ý kiến như sau:
- Nếu giám đốc chi nhánh ký Y bảo lãnh dự thầu thì tên ngân hành bảo lãnh phải là Ngân hàng X tại Y". thì không cần có giấy ủy quyền, vì chi nhánh ngân hàng tại Y hạch toán độc lập mà.
- Nếu giám đốc chi nhánh ký bảo lãnh dự thầu mà tên ngân hàng bảo lãnh là ngân hàng X (ngân hàng mẹ) mà không có giấy ủy quyền thì tổ chuyên gia có thể loại ngay từ đầu.
__________________

Không có gì sai thì thôi:
- Nhưng trước hết giám đóc chi nhanh không được ký bảo lãnh cho bất kỳ ai kể cả 1 xu, nếu không có ủy quyền hoặc phân cấp. Đọc điều 92 thì phải biết là chi nhánh không có tư cách pháp nhân, hạch toán phụ thuôc. do vây giám đốc chi nhánh ký cũng như không ( nếu không có ủy quyền):
Sao bạn lại viết thế này "vì chi nhánh ngân hàng tại Y hạch toán độc lập mà".
Chả có một chi nhánh nào lại hạch toán đôc lập.
Viết như vậy không sai thì cũng chẳng đúng ti nào.

vananh2008
17-07-2009, 05:19 PM
Cũng liên quan đến Bảo lãnh dự thầu, các bạn cho mình hỏi một chút. Trong trường hợp hồ sơ mời thầu nêu điêu kiện tiên quyết là Bảo lãnh dự thầu là Giám đốc ngân hàng ký, nếu là Phó giám đốc ngân hàng ký phải có giấy uỷ quyền hoặc quy chế nội bộ phân cấp quyền hạn và trách hiệm của các Phó Giám đốc ngân hàng được ký bảo đảm dự thầu. Tuy nhiên nhà thàu A lại có Bảo lãnh dự thầu do Phó Giám đốc chi nhánh nhân kỳ vậy là Bảo lãnh dựt hầu không hợp lệ đúng không ah?

Quốc Trung
19-07-2009, 10:13 PM
Cũng liên quan đến Bảo lãnh dự thầu, các bạn cho mình hỏi một chút. Trong trường hợp hồ sơ mời thầu nêu điêu kiện tiên quyết là Bảo lãnh dự thầu là Giám đốc ngân hàng ký, nếu là Phó giám đốc ngân hàng ký phải có giấy uỷ quyền hoặc quy chế nội bộ phân cấp quyền hạn và trách hiệm của các Phó Giám đốc ngân hàng được ký bảo đảm dự thầu. Tuy nhiên nhà thàu A lại có Bảo lãnh dự thầu do Phó Giám đốc chi nhánh nhân kỳ vậy là Bảo lãnh dựt hầu không hợp lệ đúng không ah?

Sao bạn không đọc bài kế liền trên nhỉ:
Chi Nhành không có tư cách pháp nhân, thì GĐ chi nhánh ký cũng không hợp lệ huống hồ phó GĐ chi nhánh.

vananh2008
20-07-2009, 08:38 PM
Cho em hỏi một chút ah, làm sao có thể yêu cầu được trong trường hợp là Phó Giám đốc chi nhánh ký giấy bảo lãnh dự thầu thì cần phải kẹp trong HSDT là tài lliệu phân cấp uỷ quyền của Giám đốc chi nhánh cho Phó Giám đốc, tài liệu phân cấp uỷ quyền của Giám đốc Ngân hàng cho giám đốc chi nhánh vì trên thực tế thì chẳng dễ gì để lấy được các tài liệu này. Trong khi tất cả các chi nhánh đều có dịch vụ bảo lãnh dự thầu. Em ví dụ này: http://www.agribankhanoi.com.vn/Default.aspx?Tab=9&cateid=113&parid=46. Sau khi đọc bài của cô Dạ Hương và các anh, chị em hiểu là bảo lãnh dự thầu phải do Giám đốc ngân hàng ký. Nhưng điều mà em băn khoăn là làm sao lấy được uỷ quyền phân cấp quyền hạn và trách nhiệm của các Phó giám đốc ngân hàng, vì trong uỷ quyền phân cấp đấy nó không chỉ bao gồm về bảo lãnh???

minhtuong
20-07-2009, 08:47 PM
Cho em hỏi một chút ah, làm sao có thể yêu cầu được trong trường hợp là Phó Giám đốc chi nhánh ký giấy bảo lãnh dự thầu thì cần phải kẹp trong HSDT là tài lliệu phân cấp uỷ quyền của Giám đốc chi nhánh cho Phó Giám đốc, tài liệu phân cấp uỷ quyền của Giám đốc Ngân hàng cho giám đốc chi nhánh vì trên thực tế thì chẳng dễ gì để lấy được các tài liệu này. Trong khi tất cả các chi nhánh đều có dịch vụ bảo lãnh dự thầu. Em ví dụ này: http://www.agribankhanoi.com.vn/Default.aspx?Tab=9&cateid=113&parid=46. Sau khi đọc bài của cô Dạ Hương và các anh, chị em hiểu là bảo lãnh dự thầu phải do Giám đốc ngân hàng ký. Nhưng điều mà em băn khoăn là làm sao lấy được uỷ quyền phân cấp quyền hạn và trách nhiệm của các Phó giám đốc ngân hàng, vì trong uỷ quyền phân cấp đấy nó không chỉ bao gồm về bảo lãnh???

Việc làm sao biết được chi nhánh có được ủy quyền bảo lãnh dự thầu hay không thì cũng đơn giản, chẳng hạn trong HSMT có thể yêu cầu nhà thầu khi hợp đồng bảo lãnh dự thầu với chi nhánh thì phải yêu cầu cấp bản sao văn bản phân cấp, hoặc đơn giản là bạn xem trên trang web như ở chi nhánh NH kia.
Về việc làm sao để yêu cầu giấy ủy quyền của Giám đốc chi nhánh để PGĐ có thể ký bảo lãnh, bạn cần qui định vấn đề này ở mục "bảo đảm đự thầu" trong HSMT của bạn. Chẳng hạn HSMT ghi rằng " Nếu bảo đảm dự thầu là bảo lãnh ngân hàng thì phải được người đại diện theo pháp luật ký, trường hợp cấp phó ký phải có giấy ủy quyền kèm theo..."

vananh2008
20-07-2009, 08:49 PM
Việc làm sao biết được chi nhánh có được ủy quyền bảo lãnh dự thầu hay không thì cũng đơn giản, có thể trong HSMT yêu cầu nhà thầu khi hợp đồng bảo lãnh dự thầu với chi nhánh thì phải yêu cầu bản sao văn bản phân cấp hoặc đơn giản là bạn xem trên trang web như ở chi nhánh NH kia.
Về việc làm sao để yêu cầu giấy ủy quyền của Giám đốc chi nhánh để PGĐ có tể ký bảo lãnh, bạn cần qui định vấn đề này ở mục "bảo đảm đự thầu" trong HSMT của bạn. Chẳng hạn ghi rằng " Nếu bảo đảm dự thầu là bảo lãnh ngân hàng thì phải được người đại diện theo pháp luật ký, trường hợp cấp phó ký phải có giấy ủy quyền kèm theo..."

Nhưng cái chết là em lại là nhà thầu bác ah. :))

minhtuong
20-07-2009, 09:24 PM
Nhưng cái chết là em lại là nhà thầu bác ah. :))

Nếu là nhà thầu, trươc khi ký hợp đồng với Chi nhánh để cung cấp bảo đảm DT, bạn yêu cầu chi nhánh cung cấp văn bản pháp lý (ủy quyền, quyết định giao nhiệm vụ, điều lệ hoạt động,...).