PDA

Xem bản đầy đủ : Đơn giá XDCB (file Excel) năm 2006minhtuan
04-08-2007, 09:28 PM
Xin gửi tới các bạn đơn giá chuyên ngành lưới điện:
Chuyên ngành đường dây tải điện số 285 (KV1, KV2, KV3)
Chuyên ngành trạm biến áp số 286 (KV1, KV2, KV3)
Thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây và trạm biến áp: 1426/QĐ-BCN
Lắp đặt, thử nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực 05/2000
Lắp đặt sửa chữa đường dây điện và trạm biến áp đang mang điện (hotline) tới cấp 35kV số 1353/QĐ-KHĐT
Khoan đặt cáp ngầm bằng máy khoan ngầm có đinh hướng số 1352/QĐ-KHĐT ngày 11-06-2003
Các đơn giá có đầy đủ các hệ số khi áp dụng và đã được hiệu chỉnh sai sót (286)

http://www.box.net/shared/p3aixej8c4

DutoanGXD
20-11-2007, 05:50 PM
1. Đơn giá Xây dựng công trình TP Hà Nội
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 192/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát Xây dựng số 193/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 204/2006/QĐ-UBND ngày 21/11/2006 của UBND thành phố Hà Nội Tải file (http://www.4shared.com/file/146595197/63c8be/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Ha_Noi.html)

2. Đơn giá Xây dựng công trình TP Hồ Chí Minh
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 104/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát Xây dựng số 103/2006/QĐ-UBND ngày 14/7/2006 của UBND thành phố HCM Tải file (http://www.4shared.com/file/146598784/76960c2a/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_TP_Ho_Chi_Minh.html)

3. Đơn giá Xây dựng công trình TP Đà Nẵng
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng Lắp đặt số 89/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 90/2006/QĐ-UBND ngày 14/10/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng Tải file (http://www.4shared.com/file/146594238/d0c9e499/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_An_Giang.html)

4. Đơn giá Xây dựng công trình TP Hải Phòng
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2155/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2154/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng 2156/2006/QĐ-UBND ngày 29/09/2006 của UBND thành phố Hải Phòng (http://www.box.net/shared/iy2wth3c40)Tải file (http://www.4shared.com/file/146595366/f3783089/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Hai_Phong.html)

5. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh An Giang
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 31/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 32/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát số 33/2006/QĐ-UBND ngày 30/06/2006 của UBND tỉnh An Giang.Tải file (http://www.4shared.com/file/146594238/d0c9e499/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_An_Giang.html)

6. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Bắc Giang
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 77/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 79/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát số 78/2006/QĐ-UBND ngày 01/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Tải file (http://www.4shared.com/file/146594309/8d21edfb/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Bac_Giang.html)

7. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Bắc Kạn
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 1719/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 1720/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát số 1721/2006/QĐ-UBND ngày 24/8/2006 của UBND tỉnh Bắc Kạn.Tải file (http://www.4shared.com/file/146594376/52df66ad/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Bac_Kan.html)

8. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Bạc Liêu
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 23/2006/QĐ-UBND ngày 20/10/2006 của UBND tỉnh Bạc Liêu.Tải file (http://www.4shared.com/file/146594564/a1474a72/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Bac_Lieu.html)

9. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Bắc Ninh
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt và Khảo sát số 102/2007/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Bắc Ninh.Tải file (http://www.4shared.com/file/146594596/c8d13791/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Bac_Ninh.html)

10. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Bến Tre
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 1662/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 1659/2006/QĐ-UBND ngày 18/07/2006 của UBND tỉnh Bến Tre.Tải file (http://www.4shared.com/file/146594635/a97130f8/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Ben_Tre.html)

11. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Bình Định
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 111/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 112/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của UBND tỉnh Bình Định.Tải file (http://www.4shared.com/file/146594665/d406c4bd/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Binh_Dinh.html)

12. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Bình Dương
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát số /2006/QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Bình ­Dương.Tải file (http://www.4shared.com/file/146594701/84f3cd15/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Binh_Duong.html)


13. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Bình Phước
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát số /2006/QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Bình Phước.Tải file (http://www.4shared.com/file/146594734/dfb46a59/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Binh_Phuoc.html)

14. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Bình Thuận
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát số 48/2006/QĐ-UBND ngày 13/06/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận.Tải file (http://www.4shared.com/file/146594771/cbb25bd2/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Binh_Thuan.html)


15. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Cà Mau
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 33 và 31/2006/QĐ-UBND, phần Khảo Sát số 32/2006/QĐ-UBND ngày 21/09/2006 của UBND tỉnh Cà Mau.Tải file

16. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Cần Thơ
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Cần Thơ. Tải file


17. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Cao Bằng
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2289/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2287/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 2288/2006/QĐ-UBND ngày 20/10/2006 của UBND tỉnh Cao Bằng. Tải file (http://www.4shared.com/file/146594839/aa5951d9/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Cao_Bang.html)


18. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Đăk Lăk
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 37/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 36/2006/QĐ-UBND ngày 09/8/2006 của UBND tỉnh Đăk Lăk.Tải file (http://www.4shared.com/file/146594905/89002406/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Dak_Lak.html)

19. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Đăk Nông
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 10/2006/QĐ-UBND ngày 23/3/2006 của UBND tỉnh Đắk Nông Tải file (http://www.4shared.com/file/146594934/d52a4753/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Dak_Nong.html)

20. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Điện Biên
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 11/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát số 10/2006/QĐ-UBND ngày 7/8/2006 của UBND tỉnh Điện Biên.Tải file (http://www.4shared.com/file/146594997/b6ccfe63/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Dien_Bien.html)

21. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Đồng Nai
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 8778 và 8779/2006/QĐ-UBND, phần Khảo Sát số 8777/2006/QĐ-UBND ngày 21/09/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai. Tải file (http://www.4shared.com/file/146595036/8c497a95/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Dong_Nai.html)

22. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Đồng Tháp
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 45 và 42/2006/QĐ-UBND ngày 24/8/2006 của UBND tỉnh Đồng Tháp Tải file (http://www.4shared.com/file/146595077/9f228f07/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Dong_Thap.html)

23. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Gia Lai
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt và Khảo sát XD số 94/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh Gia Lai. Tải file (http://www.4shared.com/file/146595122/93fde5fa/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Gia_Lai.html)

24. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Hà Giang
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 1728/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát số 1729/QĐ-UBND ngày 27/06/2006 của UBND tỉnh Hà Giang.Tải file

25. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Hải Dương
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 4244/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 4245/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 4246/2006/QĐ-UBND ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Hải Dương. Tải file (http://www.4shared.com/file/146595330/676c61f9/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Hai_Duong.html)

26. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Hà Nam
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 33/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 31/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 32/2006/QĐ-UBND ngày 27/10/2006 của UBND tỉnh Hà Nam. Tải file (http://www.4shared.com/file/146595150/32b21211/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Ha_Nam.html)

27. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Hà Tây
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 1349/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 1350/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát Xây dựng số 1471/2006/QĐ-UBND ngày 22/08/2006 của UBND tỉnh Hà Tây. Tải file

28. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Hà Tĩnh
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 59/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 61/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 60/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Tải file

29. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Hoà Bình
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 19/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 16/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 18/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của UBND tỉnh Hoà Bình. Tải file (http://www.4shared.com/file/146595410/501515fe/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Hoa_Binh.html)

30. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Hậu Giang
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 43/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 42/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 41/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của UBND tỉnh Hậu Giang. Tải file (http://www.4shared.com/file/146595390/9d838973/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Hau_Giang.html)

31. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Hưng Yên
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 112/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 111/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 113/2006/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên. Tải file (http://www.4shared.com/file/146595444/2a0f25a2/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Hung_Yen.html)

32. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Khánh Hòa
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 33/2007/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 32/2007/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Tải file (http://www.4shared.com/file/146595487/1fb33b14/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Khanh_Hoa.html)

33. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Kiên Giang
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt và Khảo sát số 103/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND tỉnh Kiến Giang. Tải file (http://www.4shared.com/file/146595673/9cc237ac/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Kien_Giang.html)

34. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Kon Tum
Đơn giá XDCT phần Xây dựng tỉnh Kon Tum 28/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 Tải file (http://www.4shared.com/file/146595754/3152aaba/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Kon_Tum.html)

35. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Lai Châu
Đơn giá XDC-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 56/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 của UBND tỉnh Lai Châu. Tải file (http://www.4shared.com/file/146595773/9d005d9b/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Lai_Chau.html)

36. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Lạng Sơn
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt và Khảo sát XD số 19/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Tải file (http://www.4shared.com/file/146595949/5c66ca4c/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Lang_Son.html)

37. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Lào Cai
Đơn giá XDCT số 369/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/06, đơn giá Khảo sát XD số 58/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai Tải file

38. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Lâm Đồng
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 43/2006, phần Lắp đặt số 42/2006 ngày 06/07/2006 tỉnh UBND tỉnh Lâm Đồng. Tải file (http://www.4shared.com/file/146595796/73e9849a/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Lam_Dong.html)

39. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Long An
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 60/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND Tỉnh Long An. Tải file (http://www.4shared.com/file/146595993/91d5d1f/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Long_An.html)

40. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Nam Định
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2827/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2828/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 2829/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Nam Định. Tải file (http://www.4shared.com/file/146596019/3c75aa68/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Nam_Dinh.html)

41. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Nghệ An
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Nghệ An. Tải file (http://www.4shared.com/file/146596447/a1b3dbf6/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Nghe_An.html)

42. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Ninh Bình
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 1665/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2246/2006/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình. Tải file (http://www.4shared.com/file/146596910/4a782943/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Ninh_Binh.html)

43. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Ninh Thuận
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 119/2006, phần Lắp đặt số 120/2006 ngày 31/05/2006 tỉnh UBND Ninh Thuận. Tải file (http://www.4shared.com/file/146597080/2cd7cee0/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Ninh_Thuan.html)

44. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Phú Thọ
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 3571/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 3574/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 3572/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ. Tải file
(http://www.4shared.com/file/146597094/32a13bb8/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Phu_Tho.html)
45. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Phú Yên
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 1012/2006, phần Lắp đặt số 1012/2006 ngày 03/07/2006 tỉnh UBND tỉnh Phú Yên. Tải file (http://www.4shared.com/file/146597131/b9e64d8a/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Phu_Yen.html)

46. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Quảng Bình
Đơn giá XDCT số 21/2006/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình. Tải file (http://www.4shared.com/file/146597165/c3fc7dd6/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Quang_Binh.html)

47. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Quảng Nam
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Quảng Nam. Tải file (http://www.4shared.com/file/146597273/31c257fb/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Quang_Nam.html)

48. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Quảng Ngãi
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Tải file (http://www.4shared.com/file/146597313/665a9a4a/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Quang_Ngai.html)

49. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Quảng Ninh
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 3777/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 3778/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát XD số 3779/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Tải file (http://www.4shared.com/file/146597854/9007250c/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Quang_Ninh.html)

50. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Quảng Trị
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 62/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 63/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 65/2006/QĐ-UBND ngày 3/8/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị. Tải file (http://www.4shared.com/file/146597896/d2bc0b2c/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Quang_Tri.html)

51. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Sóc Trăng
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Tải file (http://www.4shared.com/file/146597973/3d97b81a/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Soc_Trang.html)

52. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Sơn La
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 58/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 61/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát số 60/2006/QĐ-UBND ngày 7/8/06 của UBND tỉnh Sơn La. Tải file
(http://www.4shared.com/file/146598042/360ff096/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Son_La.html)
53. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Tây Ninh Tải file

54. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Thái Bình Tải file (http://www.4shared.com/file/146598063/733ea282/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Thai_Binh.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 73/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 74/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát Xây dựng số 72/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh Thái Bình. Tải file (http://www.4shared.com/file/146598063/733ea282/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Thai_Binh.html)

55. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Thái Nguyên
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2279/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Tải file (http://www.4shared.com/file/146598577/6b839531/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Thai_Nguyen.html)

56. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Thanh Hoá
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2992/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2993/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát Xây dựng số 2994/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Thanh Hoá. Tải file (http://www.4shared.com/file/146598615/d191edc2/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Thanh_Hoa.html)

57. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Thừa Thiên Huế
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Tải file (http://www.4shared.com/file/146598694/6e4f575c/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Thua_Thien_Hue.html)

58. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Tiền Giang
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Tiền Giang. Tải file (http://www.4shared.com/file/146598765/9f121132/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Tien_Giang.html)

59. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Trà Vinh
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt 35 và 36/2006/QĐ-UBND ngày 15/09/2006 của UBND tỉnh Trà Vinh. Tải file (http://www.4shared.com/file/146598814/ac08f05e/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Tra_Vinh.html)

60. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Tuyên Quang
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang. Tải file (http://www.4shared.com/file/146598844/d17f041b/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Tuyen_Quang.html)

61. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Vĩnh Long
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 1655/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 1654/2006/QĐ-UBND ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Long. Tải file (http://www.4shared.com/file/146598885/acd7b81/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Vinh_Long.html)

62. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Vĩnh Phúc
Đơn gia XDCT-Phần Xây dựng số 72a/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt 72c/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng 72b/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Tải file (http://www.4shared.com/file/146598889/37b37aa/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Vinh_Phuc.html)

63. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Vũng Tàu
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2056/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2057/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 2058/2006/QĐ-UBND ngày 18/07/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tải file

64. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Yên Bái
Đơn giá XDCT 188/2006/QĐ-UBND ngày 26/4/2006 của UBND tỉnh Yên Bái Tải file (http://www.4shared.com/file/146598919/d37be6d4/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Yen_Bai.html)

DutoanGXD
02-12-2008, 09:22 AM
Giaxaydung xin được chia sẻ cùng các bạn file dữ liệu Đơn giá xây dựng công trình - Chuyên ngành Bưu Chính, Viễn Thông (Ban hành kèm theo Quyết Định số 18/2007/QĐ-BBCVT ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu Chính, Viễn Thông). Dữ liệu đã được daovuchinh soát xét cẩn thận, nếu có phát hiện sai sót gì mong các bạn post lên để mọi người cùng biết và chỉnh sửa.