PDA

Xem bản đầy đủ : Định mức dự toán - Phần xây dựng, lắp đặt và khảo sát số 1776, 1777 và 1778 file ExcelDutoanGXD
10-07-2011, 01:19 AM
Để tiện lợi cho công việc GIAXAYDUNG.VN chia sẻ cùng các bạn ba tập định mức xây dựng, lắp đặt và khảo sát số liệu trong file Excel. Số liệu đã được soát xét kỹ lại.

1. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng (Định mức cập nhật từ ĐM 24 cũ).

2. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP của Bộ Xây dựng (Định mức cập nhật từ ĐM 33 cũ).

3. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát công bố kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP của Bộ Xây dựng (Định mức cập nhật từ ĐM 28 cũ).

islamabad
13-03-2012, 10:13 AM
Tôi vừa thấy ĐM bổ sung theo link sau: http://kinhtexaydung.gov.vn/index.php/trang-chu/tin-tuc-su-kien/447-cong-bo-dinh-muc-du-toan-xay-dung-cong-trinh-phan-xay-dung-bo-sung.html

Ngày 26/12/2011, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1091/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung)
Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng kèm theo Quyết định này, bổ sung vào tập định mức dự toán XDCT - Phần xây dựng đã được công bố theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư XDCT.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các phần mềm dự toán có file update cho phần bổ sung này chưa nhỉ?