PDA

Xem bản đầy đủ : Hệ số về VL, NC, MTC hiện nay ở các vùng đảo-hải đảo của VN như thế nào?vanhuongthuthuy
09-04-2009, 11:13 AM
Chào các bác!

Hiện nay không phải bác nào cũng đã làm dự toán cho các công trình ở mọi vùng miền trên tổ quốc. Nhất là vùng ngoài đảo (hải đảo-quần đảo) thì công trình ấy phải làm dự toán với những chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công sẽ khác so với đất liền.
Vậy em đưa ra chủ đề này để mọi người cùng tháo gỡ.

1. Vật liệu trong dự toán: Vật liệu xây nên công trình tại ngoài đảo sẽ khác so với đất liền. Vậy chi phí vật liệu chúng ta sẽ tính ra sao? Lập theo giá ở đất liền sau đó tính chi phí vận chuyển hay cộng chi phí vận chuyển hoặc mua vật liệu ở đảo (hoặc đơn vị nào cung cấp tại chân công trình) để đưa vào tính dự toán. Hiện nay vật liệu xây dựng ở Trường Sa-Hoàng Sa, Phú Quốc, Lý Sơn.v.v. các bác tính như thế nào? Bác nào đã từng làm mong gốp ý kiến ạ!

2. Nhân công trong dự toán: Vẫn lấy theo đơn giá của tỉnh mà đảo thuộc tỉnh ấy (ví dụ đảo Lý Sơn lấy đơn giá Quảng Ngãi). Sau đó có các hệ số điều chỉnh cho phù hợp đúng không ạ. Hiện nay phụ cấp, trợ cấp, thu hut.v.v. cho các đảo là như thế nào hả các bác? Có cao thủ nào biết về hệ số điều chỉnh nhân công tại thời điểm hiện nay ứng với tất cả các đảo thuộc lãnh thổ VN xin hãy cung cấp cho tôi nói riêng và diễn đàn nói chung được không ạ. Hoặc bác nào rành về việc tính hệ số này xin bỏ chút ít thời gian nghiên cứu và cung cấp. Các bác đã từng làm ở vùng đảo nào xin hãy thỉnh giáo.

3. Máy thi công trong dự toán: Vẫn lấy theo đơn giá của tỉnh mà đảo thuộc tỉnh ấy (ví dụ đảo Lý Sơn lấy đơn giá Quảng Ngãi). Sau đó có các hệ số điều chỉnh cho phù hợp đúng không ạ. Hệ số điều chỉnh máy thi công lại phụ thuộc vật liệu và chế độ tiền lương. Vậy hệ số này tính như thế nào?


Túm lại: Chúng ta hãy làm rõ các hệ số về VL, NC, MTC đối với công trình thuộc đảo trên lãnh thổ VN, Cụ thể là các vùng:
Đảo trong Vịnh Bắc Bộ (http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99)


Vịnh Hạ Long (http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_H%E1%BA%A1_Long) (quần đảo)
Đảo Cát Bà (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3o_C%C3%A1t_B%C3%A0)
Cô Tô (http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4_T%C3%B4) (quần đảo)
Bạch Long Vĩ (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1ch_Long_V%C4%A9)
Đảo Cồn Cỏ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A3o_C%E1%BB%93n_C%E1% BB%8F&action=edit&redlink=1)
Hòn Nẹ (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2n_N%E1%BA%B9)
Hòn Mê (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_M%C3%AA&action=edit&redlink=1)
Đảo Biển-sơn (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A3o_Bi%E1%BB%83n-s%C6%A1n&action=edit&redlink=1)
Hòn Ngư (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_Ng%C6%B0&action=edit&redlink=1)
Hòn Mắt (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_M%E1%BA%AFt&action=edit&redlink=1)
Các đảo từ Thanh Hóa tới Bình Thuận


Cù Lao Chàm (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B9_Lao_Ch%C3%A0m&action=edit&redlink=1)
Hòn Đôi (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_%C4%90%C3%B4i&action=edit&redlink=1)
Hòn Ông (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_%C3%94ng&action=edit&redlink=1)
Hòn Trì (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_Tr%C3%AC&action=edit&redlink=1)
Hòn Bịp (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_B%E1%BB%8Bp&action=edit&redlink=1)
Hòn Vung (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_Vung&action=edit&redlink=1)
Hòn Me (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_Me&action=edit&redlink=1)
Hòn Đen (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_%C4%90en&action=edit&redlink=1)
Hòn Lớn (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_L%E1%BB%9Bn&action=edit&redlink=1)
Hòn Tai (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_Tai&action=edit&redlink=1)
Hòn Quéo (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_Qu%C3%A9o&action=edit&redlink=1)
Hòn Đỏ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_%C4%90%E1%BB%8F&action=edit&redlink=1)
Hòn Thị (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_Th%E1%BB%8B&action=edit&redlink=1)
Hòn Chà-là (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_Ch%C3%A0-l%C3%A0&action=edit&redlink=1)
Đảo Khỉ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A3o_Kh%E1%BB%89&action=edit&redlink=1)
Hòn Dung (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_Dung&action=edit&redlink=1)
Hòn Mát (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_M%C3%A1t&action=edit&redlink=1)
Hòn Tre (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2n_Tre)
Hòn Một (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_M%E1%BB%99t&action=edit&redlink=1)
Hòn Nọc (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_N%E1%BB%8Dc&action=edit&redlink=1)
Hòn Miễu (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_Mi%E1%BB%85u&action=edit&redlink=1)
Hòn Tằm (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2n_T%E1%BA%B1m)
Hòn Mun (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2n_Mun)
Hòn Nội (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_N%E1%BB%99i&action=edit&redlink=1)
Hòn Ngoại (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_Ngo%E1%BA%A1i&action=edit&redlink=1)
Đảo Bình Ba (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A3o_B%C3%ACnh_Ba&action=edit&redlink=1)
Hòn Chút (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_Ch%C3%BAt&action=edit&redlink=1)
Cù Lao Chàm (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B9_Lao_Ch%C3%A0m&action=edit&redlink=1)
Cù Lao Ré (http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B9_Lao_R%C3%A9)(đảo Lý Sơn)
Cù Lao Xanh (http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B9_Lao_Xanh)
Đảo trong Vịnh Thái Lan (http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_Th%C3%A1i_Lan) và các đảo ở vùng Tây Nam Bộ (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Nam_B%E1%BB%99)


Hòn Khoai (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2n_Khoai)
Hòn Chuối (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2n_Chu%E1%BB%91i)
Quần đảo Nam Du (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_%C4%91%E1%BA%A3o_Nam_Du)
Hòn Rái (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_R%C3%A1i&action=edit&redlink=1)
Hòn Tre (Tây Nam Bộ) (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_Tre_(T%C3%A2y_Nam_B%E1%BB %99)&action=edit&redlink=1)
Hòn Nghệ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_Ngh%E1%BB%87&action=edit&redlink=1)
Quần Đảo Bà Lụa (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BA%A7n_%C4%90%E1%BA%A3o_B%C3 %A0_L%E1%BB%A5a&action=edit&redlink=1)
Hòn Độc (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_%C4%90%E1%BB%99c&action=edit&redlink=1)
Phú Quốc (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Qu%E1%BB%91c)
Thổ Chu (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%95_Chu)
Phú Quý (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Qu%C3%BD)
Côn Sơn (http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4n_S%C6%A1n) (Côn Đảo)
Quần đảo Hoàng Sa


Bãi Đá Bắc (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A3i_%C4%90%C3%A1_B%E1%BA%AFc&action=edit&redlink=1)
Đảo Bắc (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A3o_B%E1%BA%AFc&action=edit&redlink=1)
Đảo Cây (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3o_C%C3%A2y)
Đảo Trung (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A3o_Trung&action=edit&redlink=1)
Đảo Phú Lâm (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3o_Ph%C3%BA_L%C3%A2m)
Đảo Linh Côn (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3o_Linh_C%C3%B4n)
Hòn Tháp (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B2n_Th%C3%A1p&action=edit&redlink=1)
Đảo Ốc Hoa (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A3o_%E1%BB%90c_Hoa&action=edit&redlink=1)
Đảo Hoàng Sa (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3o_Ho%C3%A0ng_Sa)
Đảo Lưỡi Liềm (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A3o_L%C6%B0%E1%BB%A1i _Li%E1%BB%81m&action=edit&redlink=1)
Đảo Hữu Nhật (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3o_H%E1%BB%AFu_Nh%E1%BA%ADt)
Đảo Duy Mộng (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3o_Duy_M%E1%BB%99ng)
Đảo Quang Ảnh (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3o_Quang_%E1%BA%A2nh)
Đảo Quang Hòa (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3o_Quang_H%C3%B2a)
Bãi Châu Nhai (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A3i_Ch%C3%A2u_Nhai&action=edit&redlink=1)
Đảo Bạch Quy (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3o_B%E1%BA%A1ch_Quy)
Đảo Tri Tôn (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3o_Tri_T%C3%B4n)
Quần đảo Trường Sa

Chi tiết Quần đảo Trường Sa (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_%C4%91%E1%BA%A3o_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_ Sa)
Quần đảo Trường Sa được chia làm 10 cụm:
1. Song Tử


Song Tử Tây (http://vi.wikipedia.org/wiki/Song_T%E1%BB%AD_T%C3%A2y)
Song Tử Đông (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Song_T%E1%BB%AD_%C4%90%C3%B4ng&action=edit&redlink=1)
2. Thị Tứ

3. Loại Ta

4. Nam Yết


Ba Bình (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_B%C3%ACnh)
Nam Yết (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Y%E1%BA%BFt)
5. Sinh Tồn


Sinh Tồn (http://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_T%E1%BB%93n)
Sinh Tồn Đông (http://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_T%E1%BB%93n_%C4%90%C3%B4ng)
Gạc Ma (Johnson South Reef)
Cô Lin (Johnson North Reef)
Len Đao( Len Dao Reef)
6. Trường Sa


Trường Sa Lớn (http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sa_L%E1%BB%9Bn)
Trường Sa Đông (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sa_%C4%90%C3%B 4ng&action=edit&redlink=1)
Đá Lát (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%C3%A1_L%C3%A1t&action=edit&redlink=1)
7. Thám Hiểm

8. Bãi Vũng Mây

9. Bãi Hải Sâm

10. Bãi Lim


Mong nhận được sự ủng hộ và thảo luận sôi nổi để vấn đề được sang tỏ! Thanks

vanhuongthuthuy
09-04-2009, 11:46 AM
Hỡi các nhà xây dựng ở 63 tỉnh thành. Tỉnh thành bạn có...đảo thì hãy lên tiếng về hệ số VL, NC, MTC. Tôi rất cần và mong hiểu biết về vấn đề này. Thanks

levinhxd
12-04-2009, 01:15 PM
Bạn đọc kỹ những thông tư sau để có thể có những điều chỉnh cho phù hợp:
- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ Quy định Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.
- Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh ... hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực
- Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ XD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Tóm lạị ở Hải đảo hoặc vùng núi, vùng sâu thì chắc chắn có các hệ số điều chỉnh sau:
1- Vật liệu: Hệ số điều chỉnh vật liệu (tuỳ thuộc vào thông báo giá có thông báo giá bao gồm đến chân công trình- vùng hải đảo đó hay chưa)
2- Nhân công:
- Hệ số điều chỉnh theo các thông tư bình thường (điều chỉnh do thay đổi mức lương tối thiểu)
- Hệ số phụ cấp khu vực
- Hệ số chuyển đổi nhóm nhân công (tuỳ theo công việc)
3-Máy thi công:
- Hệ số điều chỉnh theo các thông tư bình thường (điều chỉnh do thay đổi mức lương tối thiểu)
- Hệ số chiều chỉnh máy theo vùng hải đảo, vùng núi, nước mặn: 1,055 (thông tư 05/2007/TT-BXD)
4- Chi phí chung:
- Hệ số điều chỉnh chi phí chung từ 1,05 đến 1,1 (tuỳ theo điều kiện) - quy định tại thông tư 05/2007/TT-BXD

Chú ý: ngoài các hệ số trên, nếu điều kịên thi công quá khó khăn có thể xin Chủ đầu tư phê duyệt các khoản điều chỉnh khác nếu hợp lý!
Chúc bạn thành công!

minhquan
21-04-2009, 09:28 AM
Hỡi các nhà xây dựng ở 63 tỉnh thành. Tỉnh thành bạn có...đảo thì hãy lên tiếng về hệ số VL, NC, MTC. Tôi rất cần và mong hiểu biết về vấn đề này. Thanks

Tôi có quyết định số 1384/QĐ-BQP ngày 26/5/2008 của Bộ Quốc Phòng v/v tính cước vận chuyển, chuyển tải, xếp dỡ vật tư phục vụ xây dựng các công tình trên đảo năm 2008; nhưng tôi ko có file mềm, đồng thời cũng có bộ đơn giá áp dụng cho XDCB trên đảo Trường Sa. Quyển này cũng tương đối dày, nếu bạn có nhu cầu thì alo cho tôi, tôi foto rồi gửi cho. Huy SĐT: 0983030977

Tong Duc Hai
22-04-2009, 02:15 PM
May quá là may, tôi cũng đang chuẩn bị làm công trình tại đảo Lý Sơn- Quảng Ngãi. Đang chuẩn bị làm tổng dự toán để trình CĐT, cảm ơn các đại ca nhiều nhiều, khi nào CĐT phê duyệt tôi sẽ gửi cho mọi người cùng ...xem.:D

nothinkido
12-06-2012, 02:56 PM
Có ai có QĐ 1384/QĐ-BQP đó không. Cho mình xin với

vuongkienlong
16-06-2014, 03:11 PM
Nhân tiện chủ đề này, các bác cho em hỏi: Từ năm 2014, cước vận chuyển từ đất liền ra đảo tính theo văn bản nào. Cụ thể em đang làm công trình ở đảo Trần, huyện Cô TÔ tỉnh Quảng Ninh.
Chân thành cảm ơn