PDA

Xem bản đầy đủ : Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500?monkey
01-04-2009, 10:54 AM
Vừa qua tôi có mua một lô đất (5x20m) thuộc khu quy hoạch dân cư do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh làm CĐT theo hình thức đấu giá. Khu vực này đã được xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, đường đi, vĩa hè, cây xanh…)
Nay tôi muốn xây dựng nhà trên lô đất này do vậy tôi đã liên hệ với phòng QLĐT thành phố để được hướng dẫn thủ tục xây dựng nhà theo như quy định. Và tại đây tôi đã được Phòng QLĐT yêu cầu phải xin phép xây dựng.
Nhưng theo tôi được biết theo quy định tại điểm c mục 9 Điều 1 của Nghị định số 112/2006/CP thì: "c.Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt" thì không phải cấp giấy phép XD.
Theo tôi hiểu thì nhà tôi thuộc “khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” vì vậy khi xây dựng nhà tôi không cần phải xin phép mà chỉ báo cho CĐT của dự án (Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh) biết là đủ.
Như vậy, chúng tôi có thể hiểu “khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” là khu nhà ở như thế nào? có phải là khu nhà ở thuộc dự án chia lô và xây dựng phần thô sau đó bán cho khách hàng để cho các khách hàng tự hoàn thiện lại theo ý của mình; hay là như khu đất mà tôi đã mua và muốn xây dựng nhà…
Rất mong các đồng nghiệp giải thích cho tôi biết và hiểu rõ thêm về điều này. Đồng thời việc Phòng QLĐT yêu cầu tôi xin Giấy phép xây dựng là đúng hay sai? để tôi có thể xây dựng nhà theo đúng quy định. Xin chân thành cảm ơn./.

pth911
02-04-2009, 03:15 PM
Vừa qua tôi có mua một lô đất (5x20m) thuộc khu quy hoạch dân cư do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh làm CĐT theo hình thức đấu giá. Khu vực này đã được xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, đường đi, vĩa hè, cây xanh…)
Nay tôi muốn xây dựng nhà trên lô đất này do vậy tôi đã liên hệ với phòng QLĐT thành phố để được hướng dẫn thủ tục xây dựng nhà theo như quy định. Và tại đây tôi đã được Phòng QLĐT yêu cầu phải xin phép xây dựng.
Nhưng theo tôi được biết theo quy định tại điểm c mục 9 Điều 1 của Nghị định số 112/2006/CP thì: "c.Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt" thì không phải cấp giấy phép XD.
Theo tôi hiểu thì nhà tôi thuộc “khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” vì vậy khi xây dựng nhà tôi không cần phải xin phép mà chỉ báo cho CĐT của dự án (Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh) biết là đủ.
Như vậy, chúng tôi có thể hiểu “khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” là khu nhà ở như thế nào? có phải là khu nhà ở thuộc dự án chia lô và xây dựng phần thô sau đó bán cho khách hàng để cho các khách hàng tự hoàn thiện lại theo ý của mình; hay là như khu đất mà tôi đã mua và muốn xây dựng nhà…
Rất mong các đồng nghiệp giải thích cho tôi biết và hiểu rõ thêm về điều này. Đồng thời việc Phòng QLĐT yêu cầu tôi xin Giấy phép xây dựng là đúng hay sai? để tôi có thể xây dựng nhà theo đúng quy định. Xin chân thành cảm ơn./.

Chào monkey!

1. Về “khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” là khu nhà ở như thế nào? Đ/c monkey xem thêm Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 về quy hoạch xây dựng

2. "Phòng QLĐT yêu cầu tôi xin Giấy phép xây dựng là đúng hay sai?"; Nếu đúng đây là Công trình xây dựng thuộc dự án khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; thì Phòng QLĐT yêu cầu là xin Giấy phép xây dựng là sai. vỉ theo quy định mới nhất tại điểm c khoản 1 Điều 19 của NĐ 12/2009/NĐ-CP thì trường hợp này không cần xin phép xây dựng.

Download NĐ 08 tại đây:

hongngan99
02-04-2009, 08:17 PM
Vừa qua tôi có mua một lô đất (5x20m) thuộc khu quy hoạch dân cư do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh làm CĐT theo hình thức đấu giá. Khu vực này đã được xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, đường đi, vĩa hè, cây xanh…)
Nay tôi muốn xây dựng nhà trên lô đất này do vậy tôi đã liên hệ với phòng QLĐT thành phố để được hướng dẫn thủ tục xây dựng nhà theo như quy định. Và tại đây tôi đã được Phòng QLĐT yêu cầu phải xin phép xây dựng.
Nhưng theo tôi được biết theo quy định tại điểm c mục 9 Điều 1 của Nghị định số 112/2006/CP thì: "c.Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt" thì không phải cấp giấy phép XD.
Theo tôi hiểu thì nhà tôi thuộc “khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” vì vậy khi xây dựng nhà tôi không cần phải xin phép mà chỉ báo cho CĐT của dự án (Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh) biết là đủ.
Như vậy, chúng tôi có thể hiểu “khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” là khu nhà ở như thế nào? có phải là khu nhà ở thuộc dự án chia lô và xây dựng phần thô sau đó bán cho khách hàng để cho các khách hàng tự hoàn thiện lại theo ý của mình; hay là như khu đất mà tôi đã mua và muốn xây dựng nhà…
Rất mong các đồng nghiệp giải thích cho tôi biết và hiểu rõ thêm về điều này. Đồng thời việc Phòng QLĐT yêu cầu tôi xin Giấy phép xây dựng là đúng hay sai? để tôi có thể xây dựng nhà theo đúng quy định. Xin chân thành cảm ơn./.
Qui hoạch 1/500 mà được miễn giấy phép xây dựng là qui hoạch phải có thiết kế đô thị (phải có thiết kế mặt đứng lô phố, phải có thiết kế mẫu nhà ở từng lô phố) thì mới được miễn giấy phép xây dựng. Còn nếu chưa có thiết kế đô thị, mới chỉ có qui hoạch chi tiết về hạ tầng kỹ thuật thì vẫn phải xin phép bình thường. Bạn nên kiểm tra lại xem.

monkey
03-04-2009, 02:35 PM
Chân thành cảm ơn hai bạn đã giúp tôi hiểu thêm vấn đề này. Không biết có còn ai có ý kiến giúp tôi nữa không nhỉ./.

pth911
07-04-2009, 11:29 AM
Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500

- Bác monkey xem lại khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chổ bác có giống những nội dung dưới đây không:

QCXDVN 01: 2008/BXD: Mục 2.8 - 2.8.2:
2)Thiết kế đô thị trong quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 cần đáp ứng các yêu cầu sau:

-Xác định được các công trình điểm nhấn trong không gian khu vực quy hoạch theo các hướng, tầm nhìn chính;

-Quy định được chiều cao xây dựng công trình và chiều cao tầng một của công trình cho từng lô đất;

-Xác định được khoảng lùi của công trình trên từng đường phố và các ngã phố;

-Quy định cụ thể về: hình khối, hình thức kiến trúc của các công trình; quy định màu sắc và các yêu cầu đối với vật liệu xây dựng công trình;

-Quy định cụ thể về bố trí công trình tiện ích đô thị, tượng đài, tranh hoành tráng, biển quảng cáo, các bảng chỉ dẫn, bảng ký hiệu, cây xanh, sân vườn, mặt nước, quảng trường, hàng rào, lối đi cho người tàn tật, vỉa hè và quy định kiến trúc bao che các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

-Quy định cao độ vỉa hè, cao độ nền xây dựng công trình;

-Xây dựng được yêu cầu về quản lý kiến trúc đô thị theo nội dung của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 có đầy đủ nội dung để quản lý kiến trúc cảnh quan của từng công trình, từng ô phố, từng tuyến phố và từng khu vực.

- Nếu đúng như trên thì không phải xin giấy phép xây dựng!

Download QCXDVN 01: 2008/BXD tại đây:

arc_hoaian
24-08-2009, 10:11 PM
Chào các bạn
Minh cũng roi vào tình trạng tương tự như sau:
Lô đất của mình quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 biệt thự diện tích 20m*20m mẫu nhà theo quy hoạch là một trệt một lầu , diện tích xây dựng 114 m2 (mật độ xây dựng 28.5%). Nay do nhu cầu sử dụng mình đã thiết kế điều chỉnh mẫu nhà quy mô: DTXD 150 m2, một tầng bán hầm, một trệt một lầu và đã được Sở QHKT thỏa thuận thống nhất nội dung kiến nghị điều chỉnh bằng văn bản (rất tiếc đã không xác nhận mẫu điều chỉnh do mình đề xuất). Về thỏa thuận xin phép xây dựng Phòng QLDT không thống nhất với mẫu nhà do mình đã gửi Sở QHKT. Vậy theo các bạn ý kiến của Phòng QLDT như vậy là đúng hay sai? có bạn nào đã từng xảy ra trường hợp như vậy chưa mong chỉ giáo.
arc_hoaian@yahoo.com

hungvina16
25-08-2009, 07:37 AM
Chào các bạn
Minh cũng roi vào tình trạng tương tự như sau:
Lô đất của mình quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 biệt thự diện tích 20m*20m mẫu nhà theo quy hoạch là một trệt một lầu , diện tích xây dựng 114 m2 (mật độ xây dựng 28.5%). Nay do nhu cầu sử dụng mình đã thiết kế điều chỉnh mẫu nhà quy mô: DTXD 150 m2, một tầng bán hầm, một trệt một lầu và đã được Sở QHKT thỏa thuận thống nhất nội dung kiến nghị điều chỉnh bằng văn bản (rất tiếc đã không xác nhận mẫu điều chỉnh do mình đề xuất). Về thỏa thuận xin phép xây dựng Phòng QLDT không thống nhất với mẫu nhà do mình đã gửi Sở QHKT. Vậy theo các bạn ý kiến của Phòng QLDT như vậy là đúng hay sai? có bạn nào đã từng xảy ra trường hợp như vậy chưa mong chỉ giáo. arc_hoaian@yahoo.com
Trước đây cũng có trường hợp tương tự: Các khách hàng của DA khu nhà ở đều đề nghị điều chỉnh lại thiết kế mẫu của dự án do không phù hợp nhu cầu sử dụng, Ban QLDA cho phép các hộ điều chỉnh theo 1 thiết kế mẫu mới thống nhất. Nhưng khi thi công đã bị thanh tra XD, thanh tra đô thị đình chỉ , phạt hành chính. Sau đó, chủ đầu tư đã phải trình SXD thẩm định lại thiết kế cơ sở, trên cơ sở đó phê duyệt lại thiết kế kỹ thuật thi công - mất hơn 3 tháng.
Trường hợp của bạn, văn bản của SQHKT được hiểu như là chấp thuận về chủ trương cho thay đổi, bạn phải lập lại thiết kế cơ sở trình SQHKT để họ cho ý kiến, tiếp theo bạn lập thiết kế KTTC trình chủ đầu tư phê duyệt. Gửi 1 bộ hồ sơ TKCS, ý kiến của SQHKT và các tài liệu liên quan đến cơ quan chức năng về quản lý XD nhà ở địa phương để báo cáo.

arc_hoaian
25-08-2009, 06:13 PM
Cám on ban phanhungvina16
Mình đạ̃ gửi hồ sơ bản vẽ cho phòng QLDT để xin phep XD nhưng không được phòng QLDT chấp thuận nội dung điều chỉnh. (mặt khác chủ đầu tư dự án đã bàn giao hạ tầng cho UBND quận quản lý). Vậy tôi phải làm gì để phù hợp với các quy định QLXD hiện hành??

hungvina16
26-08-2009, 07:32 AM
Cám on ban phanhungvina16
Mình đạ̃ gửi hồ sơ bản vẽ cho phòng QLDT để xin phep XD nhưng không được phòng QLDT chấp thuận nội dung điều chỉnh. (mặt khác chủ đầu tư dự án đã bàn giao hạ tầng cho UBND quận quản lý). Vậy tôi phải làm gì để phù hợp với các quy định QLXD hiện hành??
Để có thể tìm hướng giải quyết, bạn cho biết cụ thể thêm về dự án mà bạn đã mua đất.
Tùy theo quy định phân cấp từng địa phương, như ở chỗ tôi, việc thay đổi mật độ xây dựng và làm thêm tầng hầm nhà ở thuộc dự án đầu tư XD nhà ở thì phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch ( UBND tỉnh) chấp thuận bằng văn bản. Sau đó phải phê duyệt lại TKCS, TKKTTC.

arc_hoaian
28-08-2009, 07:55 PM
Đất tôi mua thuộc Dự án tại Quận Thủ Đức Tp Hồ Chi Minh, Sở QHKT Thỏa thuận mẫu điều chỉnh, nay xin điều chỉnh cần thêm các thủ tục như thế nào ? (mẫu thiết kế theo QH từ năm 1999 một trệt một lầu và quá ...tệ về hình thức kiến trúc)

hungvina16
01-09-2009, 04:56 PM
Đất tôi mua thuộc Dự án tại Quận Thủ Đức Tp Hồ Chi Minh, Sở QHKT Thỏa thuận mẫu điều chỉnh, nay xin điều chỉnh cần thêm các thủ tục như thế nào ? (mẫu thiết kế theo QH từ năm 1999 một trệt một lầu và quá ...tệ về hình thức kiến trúc)
Theo mình, nếu đất của bạn thuộc dự án đầu tư kinh doanh nhà thì vấn đề của bạn có thể phân ra 2 nội dung điều chỉnh:
1. Điều chỉnh mật độ xây dựng và xây dựng tầng hầm : Bạn phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng chấp thuận nếu mật độ/cao độ xây dựng mới khác mật độ/cao độ XD đã được phê duyệt trong quy hoạch của dự án.
2. Điều chỉnh thiết kế : Sau khi đã có cơ sở về việc điều chỉnh mật độ/cao độ XD (có vẻ trong trường hợp của bạn mật độ/cao độ xây dựng sau điều chỉnh vẫn phù hợp với quy hoạch của dự án), bạn tiếp tục trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thiết kế mới .
Tuy nhiên , mình vẫn chưa rõ lý do phòng QLDT không chấp thuận là tại sao??? Dự án của bạn là dự án phân lô bán nền hay là dự án kinh doanh nhà ở ??? Chủ đầu tư bàn giao cho UBND quận quản lý là sao??? Bạn có miếng đất đó qua hình thức nào: giao đất, đấu giá hay mua của chủ đầu tư????......
Tốt nhất, bạn đề nghị phòng QLDT hướng dẫn .

naat
04-09-2009, 05:44 PM
vừa rồi ngồi với mấy bác Sở Xây dựng Hà Nội mới vỡ lẽ 1 điều là:
Công trình trong khu đã có QHCT 1/500 được duyệt mà không phải xin phép xây dựng là công trình phải xây dựng theo đúng hình khối mặt bằng, đúng hết các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã duyệt.
VD: trên bản vẽ QHTMB có vẽ nhà có mái lợp ngói thì phải thiết kế đúng như vậy, hình dáng cũng phải giống luôn. Các bác mà chê nó xấu thì đành phải xin phép thôi:D

quocthai75
22-05-2010, 05:51 PM
vừa rồi ngồi với mấy bác Sở Xây dựng Hà Nội mới vỡ lẽ 1 điều là:
Công trình trong khu đã có QHCT 1/500 được duyệt mà không phải xin phép xây dựng là công trình phải xây dựng theo đúng hình khối mặt bằng, đúng hết các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã duyệt.
VD: trên bản vẽ QHTMB có vẽ nhà có mái lợp ngói thì phải thiết kế đúng như vậy, hình dáng cũng phải giống luôn. Các bác mà chê nó xấu thì đành phải xin phép thôi:D
- Theo em được biết thì đối với công trình xây dựng dân dụng (chắc CN cũng thế) trước khi khởi công phải được cấp giấy phép xây dựng, chỉ có điều là nó được cấp cho ai và vào thời điểm nào thôi. (Cho chủ đầu tư dự án hay cho nhà đầu tư mua lại một phần của dự án; cho HTKT hay cho cả HTKT và công trình kiến trúc.....). Tóm lại là nếu phần dự án của nhà đầu tư đã được cấp phép XD rồi thì thôi, còn chưa thì phải xin cấp phép XD.
- Còn việc thỏa thuận hay phê duyệt phương án kiến trúc trong bước lập Quy hoạch chi tiết 1/500 thì theo e chưa đủ căn cứ để thôi không cấp phép xây dựng (vì không thấy văn bản nào nói đến)

m0ngc0emkeben
08-06-2010, 10:06 AM
Em có một trường hợp như thế này, nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp ạ:

Dự án A: Đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, đã được thẩm định.

Bây giờ, Dự án A theo Quy hoạch cũ diện tích là 9ha, nhưng do 1 số trường hợp, diện tích xây dựng bây giờ chỉ còn 6ha.

"Tại Điều 29 - Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 có đoạn:
1. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được xem xét điều chỉnh khi có 1 trong các TH sau:
a) Quy hoạch chung xây dựng đô thị được điều chỉnh toàn bộ hoặc điều chỉnh cục bộ có ảnh hưởng tới khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng."

Vậy trường hợp trên có phải Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết không ạ. Em đọc mà chẳng hiểu điều chỉnh toàn bộ hoặc cục bộ là gì cả :(.
Các bác tư vấn giúp em với ạ.
Em xin chân thành cảm ơn.
Thân./.

naat
08-06-2010, 03:41 PM
Em có một trường hợp như thế này, nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp ạ:

Dự án A: Đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, đã được thẩm định.

Bây giờ, Dự án A theo Quy hoạch cũ diện tích là 9ha, nhưng do 1 số trường hợp, diện tích xây dựng bây giờ chỉ còn 6ha.

"Tại Điều 29 - Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 có đoạn:
1. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được xem xét điều chỉnh khi có 1 trong các TH sau:
a) Quy hoạch chung xây dựng đô thị được điều chỉnh toàn bộ hoặc điều chỉnh cục bộ có ảnh hưởng tới khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng."

Vậy trường hợp trên có phải Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết không ạ. Em đọc mà chẳng hiểu điều chỉnh toàn bộ hoặc cục bộ là gì cả :(.
Các bác tư vấn giúp em với ạ.
Em xin chân thành cảm ơn.
Thân./.
QH đã duyệt rồi là 9ha mà phần thực hiện còn lại là 6ha thì chưa chắc đã phải điều chỉnh QH nếu nó vẫn tuân thủ theo quy hoạch cũ. Chỉ trừ khi phần 6ha cũng muốn thay đổi nốt thì mới phải điều chỉnh QH
điều chỉnh QH toàn bộ là điều chỉnh lại toàn bộ QH cũ :D
Điều chỉnh QH cục bộ là điều chỉnh cục bộ chỗ nào cần điều chỉnh, chỗ không cần điều chỉnh thì thôi:D

m0ngc0emkeben
08-06-2010, 05:30 PM
QH đã duyệt rồi là 9ha mà phần thực hiện còn lại là 6ha thì chưa chắc đã phải điều chỉnh QH nế Chỉ trừ khi phần 6ha cũng muốn thay đổi nốt thì mới phải điều chỉnh


Em xin trích dẫn: TT07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 - Phần 1

Mục 2. Nhiệm vụ quy hoạch có thể được điều chỉnh trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng.
Khi tiến hành lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, có những nội dung khác với nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt mà không thay đổi phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch thì không phải tiến hành lập lại nhiệm vụ quy hoạch. Người có thẩm quyền chỉ phê duyệt lại nhiệm vụ quy hoạch để đảm bảo sự thống nhất với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.
THeo như phần em bôi đen, như vậy, việc thay đổi diện thích QH từ 9ha xuống 6ha đã làm thay đổi diện tích QH rồi. Như vậy thì phải tiến hành Thay đổi QH chi tiết 1/500.
Các bác góp ý thêm giúp em để em có thể hiểu rõ hơn nhé.
Chân thành cảm ơn.
Thân./.

naat
09-06-2010, 09:12 AM
vấn đề ở đây là bạn nói QH cho 9ha đã được phê duyệt rồi. nay có 3ha không thuộc DA của bạn nữa thì nó chả ảnh hưởng gì đến QH của 6ha cả (chỉ ảnh hưởng đến phần thực hiện của DA chứ không phải là QH). việc giảm diện tích thực hiện là lý do gì cũng không cần quan tâm nếu 6ha còn lại vẫn tuân thủ theo QH cũ đã duyệt.
Tôi cho bạn VD: 9ha của bạn có 3ha làm công trình công cộng, 6ha làm thương mại với các chỉ tiêu QH đã duyệt. phần công trình công cộng đã chuyển cho người khác thực hiện. 6ha còn lại bạn thực theo đúng QH cũ thì không có lý do gì để điều chỉnh QH cả

m0ngc0emkeben
09-06-2010, 10:00 AM
vấn đề ở đây là bạn nói QH cho 9ha đã được phê duyệt rồi. nay có 3ha không thuộc DA của bạn nữa thì nó chả ảnh hưởng gì đến QH của 6ha cả (chỉ ảnh hưởng đến phần thực hiện của DA chứ không phải là QH). việc giảm diện tích thực hiện là lý do gì cũng không cần quan tâm nếu 6ha còn lại vẫn tuân thủ theo QH cũ đã duyệt.
Tôi cho bạn VD: 9ha của bạn có 3ha làm công trình công cộng, 6ha làm thương mại với các chỉ tiêu QH đã duyệt. phần công trình công cộng đã chuyển cho người khác thực hiện. 6ha còn lại bạn thực theo đúng QH cũ thì không có lý do gì để điều chỉnh QH cả

Cảm ơn anh nhiều, thật sự em vừa mới tìm hiểu về vấn đề này nên còn rất nhiều mơ hồ.
Anh có tài liệu nào nói về vấn đề trên không ạ, cho em xin để có căn cứ làm báo cáo ạ.

Thân./.

capovoc
09-06-2010, 10:40 AM
vấn đề ở đây là bạn nói QH cho 9ha đã được phê duyệt rồi. nay có 3ha không thuộc DA của bạn nữa thì nó chả ảnh hưởng gì đến QH của 6ha cả (chỉ ảnh hưởng đến phần thực hiện của DA chứ không phải là QH). việc giảm diện tích thực hiện là lý do gì cũng không cần quan tâm nếu 6ha còn lại vẫn tuân thủ theo QH cũ đã duyệt.
Tôi cho bạn VD: 9ha của bạn có 3ha làm công trình công cộng, 6ha làm thương mại với các chỉ tiêu QH đã duyệt. phần công trình công cộng đã chuyển cho người khác thực hiện. 6ha còn lại bạn thực theo đúng QH cũ thì không có lý do gì để điều chỉnh QH cả

Tôi thì lại có ý kiến khác:Do diện tích quy hoạch thay đổi ảnh hưởng đến bố cục QH(công năng),mật độ XD,có thể có cả cos nền và phần kết nối hạ tầng DA với hạ tầng KT của khu vực...Vì vậy phải điều chỉnh QH XD chi tiết thì mới có thể thực hiện DA được;không chỉ đơn thuần là cắt 3 ha,còn lại 6 ha là xong vì quy mô,diện tích thay đổi và có thể cả ý tưởng QH cũng thay đổi.

naat
09-06-2010, 12:24 PM
vấn đề ở đây người hỏi nêu ra là DA A đã phê duyệt QH cho cả 9ha rồi nay cắt 3 ha còn 6ha thì lại không cần điều chỉnh. chứ nếu chưa phê duyệt QH mà cắt lại diện tích thì mới phải làm lại

naat
09-06-2010, 12:28 PM
nói thật mình đã làm điều chỉnh QH cho mấy DA rồi nên chỉ tư vấn thế thôi chứ căn cứ thì không chắc đã có. tóm lại nếu 6ha còn lại đã có qH mà muốn điều chỉnh thì mới làm lại QH chi tiết và phải có sự chấp thuận về chủ trương điều chỉnh trước đã.

capovoc
10-06-2010, 12:40 AM
vấn đề ở đây người hỏi nêu ra là DA A đã phê duyệt QH cho cả 9ha rồi nay cắt 3 ha còn 6ha thì lại không cần điều chỉnh. chứ nếu chưa phê duyệt QH mà cắt lại diện tích thì mới phải làm lại

naat thân mến!Dù QH 9 ha đã được phê duyệt,theo tôi khi thực hiện 6ha vẫn phải điều chỉnh QHXD chi tiết 1/500,nếu không khi cấp phép XD có lẽ không ai cấp;còn kinh phí thì không lo gì vì điều chỉnh QH được phép áp dụng hình như là 60% kinh phí so với làm mới thì phải.

m0ngc0emkeben
10-06-2010, 12:39 PM
Cảm ơn 02 anh đã góp ý giúp em, nhưng mỗi anh một ý, em biết nghe ai đây :-w.
Các bác trên diễn đàn góp ý thêm giúp em với nhé.
Thân./.

giakhanh206
10-06-2010, 02:33 PM
Em có một trường hợp như thế này, nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp ạ:

Dự án A: Đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, đã được thẩm định.

Bây giờ, Dự án A theo Quy hoạch cũ diện tích là 9ha, nhưng do 1 số trường hợp, diện tích xây dựng bây giờ chỉ còn 6ha.

"Tại Điều 29 - Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 có đoạn:
1. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được xem xét điều chỉnh khi có 1 trong các TH sau:
a) Quy hoạch chung xây dựng đô thị được điều chỉnh toàn bộ hoặc điều chỉnh cục bộ có ảnh hưởng tới khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng."

Vậy trường hợp trên có phải Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết không ạ. Em đọc mà chẳng hiểu điều chỉnh toàn bộ hoặc cục bộ là gì cả :(.
Các bác tư vấn giúp em với ạ.
Em xin chân thành cảm ơn.
Thân./.

Dự án của bạn phải điều chỉnh quy hoạch 1/500 lại rồi, quy mô dự án đã thay đôi, còn điều chỉnh toàn bộ hoặc cục bộ thì đọc quy định mới đi bạn Luật quy hoạch đô thị.

naat
10-06-2010, 06:02 PM
nói thật với các bác, không ai lại lấy lý do điều chỉnh QH như vậy đâu.
Các bác phải xem cái đồ án qH đã duyệt của người ta đã rồi mới kết luận là phải điều chỉnh hay không. chứ không phải cứ bớt diện tích là điều chỉnh QH.
lý do thay đổi diện tích chỉ là 1 lý do thôi, chưa đủ dữ kiện đảm bảo phải điều chỉnh QH.
Tôi VD nhé: Một khu đô thị đã phê duyệt có 10 ha chẳng hạn. trong đó 4ha là làm công trình công cộng như trường học, bệnh viện, khu công cộng khác chẳng hạn. phần còn lại làm công trình thương mại. Bây giờ bạn làm công trình thương mại thôi, phần kia có người khác làm rồi thì chả có lý do gì để điều chỉnh QH.
Chỉ trong trường hợp thế này: QH đó là cho một tổ hợp công trình có công năng liên quan đến nhau, VD quy hoạch cho một trường ĐH chẳng hạn, khi bớt diện tích dẫn đến công năng thay đổi thì người ta mới điều chỉnh QH.
Thứ 3: trong một khu QH rộng như thế, người ta thưởng quy hoạch tổ hợp cho một số công trình gọi là ô QH. chỉ khi nào điều chỉnh diện tích làm ảnh hưởng đến ô QH thì người ta mới điều chỉnh.
Bạn lấy lý do bớt diện tích, tôi hỏi các công trình có chỉ tiêu QH riêng lẻ có ảnh hưởng bởi việc bớt diện tích hay không mà đòi thay đổi QH? VD công trình nhà cao tầng xây 15000m2, mật độ 60% cao 25 tầng, vị trí sau khi bớt diện tích vẫn thế, chỉ tiêu QH không đổi, lấy gì làm cơ sở để điều chỉnh QH?

giakhanh206
10-06-2010, 06:22 PM
nói thật với các bác, không ai lại lấy lý do điều chỉnh QH như vậy đâu.
Các bác phải xem cái đồ án qH đã duyệt của người ta đã rồi mới kết luận là phải điều chỉnh hay không. chứ không phải cứ bớt diện tích là điều chỉnh QH.
lý do thay đổi diện tích chỉ là 1 lý do thôi, chưa đủ dữ kiện đảm bảo phải điều chỉnh QH.
Tôi VD nhé: Một khu đô thị đã phê duyệt có 10 ha chẳng hạn. trong đó 4ha là làm công trình công cộng như trường học, bệnh viện, khu công cộng khác chẳng hạn. phần còn lại làm công trình thương mại. Bây giờ bạn làm công trình thương mại thôi, phần kia có người khác làm rồi thì chả có lý do gì để điều chỉnh QH.

VD bạn đưa ra cũng phải điều chỉnh QH và đó là điều chỉnh QH cục bộ. Việc thay đổi công năng này ít nhiều làm thây đổi tính chất và ranh giới của công trình, điều này đúng theo quy định Điều 49 Luật QH đô thị. Có gì các bạn bàn thêm

naat
10-06-2010, 06:41 PM
phần bạn trích dẫn của tôi thì tôi lại thấy đấy là phần không cần động tay động chân đến điều chỉnh QH. các bác cứ thích là điều chỉnh QH mà không biết là lý do gì nữa

capovoc
11-06-2010, 09:24 AM
Tôi làm QH chi tiết XD 1/500 một khu dân cư khoảng 45 ha,mục đích để lập DA XD hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền SDĐ và QH được duyệt.Tuy nhiên,sau đó chỉ thực hiện được 37 ha.Vậy thì :
-Khi thực hiện san nền cos đã thay đổi(cân bằng đào,đắp trong ranh giới 37 ha khác cân bằng dào đắp 45 ha).
-Khi thay đổi cos nền sinh ra chênh lệch cos khu QH và khu dân cư hiện trạng phải bổ sung việc thoát nước tránh ngập úng.
-Hệ thống giao thông,thoát nước mưa,cấp điện,cấp nước thoát nước thải không biết đấu nối như thế nào.
..........
Vì vậy tôi phải thuê tư vấn nghiên cứu điều chỉnh QH XD chi tiết và thoả thuận đấu nối hạ tầng lại.

naat
11-06-2010, 11:41 AM
đấy chính là vấn đề cần bàn anh ạ. nếu các chỉ tiêu chắc chắn bị ảnh hưởng thì mới phải thay đổi. mà vấn đề của anh là do toàn bộ không thực hiện theo được đúng quy hoạch làm thay đổi công năng. chứ nếu 8ha không thực hiện được kia mà vẫn thỏa mãn các yếu tố QH và phần thực hiện cũng vậy thì không phải điều chỉnh. bên em cũng có trường hợp như vậy. vấn đề cần làm rõ là mức độ ảnh hưởng đến QH để làm lý do điều chỉnh. lúc đầu khu đô thị bên em làm qH được duyệt là 22ha. Tuy nhiên khi triển khai DA thì TP yêu cầu giữ lại 20% quỹ đất để TP sử dụng. phần còn lại bên em vẫn triển khai bình thường, có phải điều chỉnh lại QH đâu vì các chỉ tiêu QH của từng lô QH cụ thể không bị ảnh hưởng gì cả.

mato
29-07-2010, 12:10 PM
Chào các bạn! Tôi thấy điều các bạn bàn ở đây có thể tóm gọn lại 2 ý như sau:
1.phần diện tích giảm đi nhưng vẫn được thực hiện trong một dự án khác (chức năng của khu đất đó không đổi) thì kg cần phải thay đổi QH --> đây là ý cảu bạn naat.
2.Phần diện tích giảm đi không được làm gì cả (vẫn theo hiện trạng ban đầu) do khó khăn trong công tác đền bù GPMB chẳng hạn.Có thể xem đây là một dự án độc lập.nên dẫn đến các yếu tố về cơ cấu thay đổi --> ảnh hướng tời các chỉ tiêu về QH,KT. --> nên sẽ cần thay đổi về QH. đây là y kien cua cac ban con lai
Các bạn xem thế có đúng không nhé
chúc các bạn làm việc luôn thành công