PDA

Xem bản đầy đủ : Hỏi về áp dụng lương mới cho các tỉnh thành khácnguyenkimanh
28-03-2009, 02:54 PM
Tôi đang làm trong một công ty tư vấn vì vậy tôi phải lập dự toán công trình của nhiều tỉnh thành khác nhau. Ngoài Hà Nội ra tôi chưa thấy tỉnh nào có thông tư riêng về điều chỉnh hệ số lương theo lương tối thiểu mới. Tôi muốn hỏi BXD chúng tôi nên áp dụng hệ số lương nào hay vẫn giữ nguyên lương cũ.

LE ANH TUAN
28-03-2009, 09:23 PM
tôi đang làm trong một công ty tư vấn vì vậy tôi phải lập dự toán công trình của nhiều tỉnh thành khác nhau. Ngoài hà nội ra tôi chưa thấy tỉnh nào có thông tư riêng về điều chỉnh hệ số lương theo lương tối thiểu mới. Tôi muốn hỏi bxd chúng tôi nên áp dụng hệ số lương nào hay vẫn giữ nguyên lương cũ.

----------------
tham khảo nhé.
Còn thông tư của bxd phải chờ.

nguyenhuutrinh
28-03-2009, 09:51 PM
Vừa nghe bác Đinh Tấn Linh bảo trong tháng 4 này, BXD sẽ ra TT hướng dẫn. Có lẽ, lần này các bác BXD bận việc nên văn bản ra hơi chậm. Do đó, khi chưa có văn bản chính thức hướng dẫn, các bác cứ tính bình thường thôi! Còn sau này bước thẩm tra, thẩm định người ta sẽ điều chỉnh lại!

nguyenkimanh
30-03-2009, 04:21 PM
Cảm ơn các bác tôi đang mong TT mới quá. Tính hệ số nhân công thì dễ rồi, nhưng hệ số máy thì không biết như thế nào, thôi đành phải chờ vậy.