PDA

Xem bản đầy đủ : Ngôn ngữ của Hồ sơ mời thầu.qhuyqn
13-03-2009, 03:54 PM
Chào các anh / chị,

Thưa các anh chị, Dự án mua sắm hàng hóa đấu thầu rộng rãi quốc tế, có bắt buộc phải lập HSMT bằng cả hai ngôn ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh) hay không? Nếu có thì nằm ở trong quy định nào ạ?

Xin các anh chị chỉ bảo giúp.

Thanks ạ !

ThuongDK
13-03-2009, 04:05 PM
Dự án mua sắm hàng hóa đấu thầu rộng rãi quốc tế, có bắt buộc phải lập HSMT bằng cả hai ngôn ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh) hay không? Nếu có thì nằm ở trong quy định nào ạ?

Theo Quyết Định 731/2008/QĐ-BKH thì đối với đấu thầu quốc tế HSMT có thể được lập bằng Tiếng Anh hoặc Bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.

langduca
13-03-2009, 04:14 PM
Chào các anh / chị,

Thưa các anh chị, Dự án mua sắm hàng hóa đấu thầu rộng rãi quốc tế, có bắt buộc phải lập HSMT bằng cả hai ngôn ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh) hay không? Nếu có thì nằm ở trong quy định nào ạ?

Xin các anh chị chỉ bảo giúp.

Thanks ạ !

Theo Luật đấu thầu thì đối với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu với đấu thầu trong nước thì sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt còn với đấu thầu quốc tế có thể sử dụng cả 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Mình xin đưa điều khoản quy định về ngôn ngữ trong đấu thầu ở dưới đây để giải đáp thắc mắc của bạn nhé:


Điều 16. Ngôn ngữ trong đấu thầu
Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và các nhà thầu đối với đấu thầu trong nước là tiếng Việt; đối với đấu thầu quốc tế là tiếng Việt, tiếng Anh.

qhuyqn
13-03-2009, 04:23 PM
Theo Luật đấu thầu thì đối với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu với đấu thầu trong nước thì sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt còn với đấu thầu quốc tế có thể sử dụng cả 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Mình xin đưa điều khoản quy định về ngôn ngữ trong đấu thầu ở dưới đây để giải đáp thắc mắc của bạn nhé:


E xin được hỏi thêm cho rõ, là nếu chỉ lập HSMT chỉ bằng 1 ngôn ngữ là Tiếng Việt thì có chấp nhận được không ạ?

langduca
13-03-2009, 05:11 PM
E xin được hỏi thêm cho rõ, là nếu chỉ lập HSMT chỉ bằng 1 ngôn ngữ là Tiếng Việt thì có chấp nhận được không ạ?

Nếu bạn làm thế thì đã phạm luật, rõ ràng là không được rồi.

Đây là đấu thầu quốc tế thì phải có hồ sơ tiếng Anh chứ, phải có ngôn ngữ quốc tế để các bên có thể giao dịch và làm việc được với nhau. Đúng là Luật đấu thầu quy định như vậy nhưng đấy là sự khoa học của Luật.

quyetxd
13-03-2009, 05:49 PM
Mình thầy thắc mắc của qhuyqn là rất hay! Vì ở đây qhuyqn muốn hỏi về lập HSMT. Mà theo Luật đấu thầu như Lang du ca đưa ra thì dấu ngăn cách câu trong luật cụ thể ở đây là dấu phảy (,)
đối với đấu thầu quốc tế là tiếng Việt, tiếng Anh. ở đây không biết hiểu theo nghĩa là và hay hoặc. Mọi người cho ý kiến thêm nha.

minhtuong
13-03-2009, 10:57 PM
ở đây không biết hiểu theo nghĩa là và hay hoặc. Mọi người cho ý kiến thêm nha.

Ý nghĩa văn phạm của dấu phẩy trong câu đó là "và".
Bạn tham khảo chức năng dấu phẩy trong câu sau:
Hôm qua chúng tôi có một bữa tối tuyệt vời với món trứng cá hồi, thịt cừu, thịt bê.

Hocdauthau
29-03-2009, 12:35 AM
Tiện đây cho tôi hỏi thêm một chút ạ!

Cứ đồng ý là HSMT sử dụng dụng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh. Vậy:
- Phải lập thành 2 bản riêng biệt hay là song ngữ?
- Bản nào được coi là bản chính để sử dụng trong quá trình chuẩn bị HSDT, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc sử dụng khi có kiến nghị/tranh chấp ạ.


Mong các bác chỉ giáo.

Hugolina
29-03-2009, 07:17 AM
Tiện đây cho tôi hỏi thêm một chút ạ!

Cứ đồng ý là HSMT sử dụng dụng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh. Vậy:
- Phải lập thành 2 bản riêng biệt hay là song ngữ?
- Bản nào được coi là bản chính để sử dụng trong quá trình chuẩn bị HSDT, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc sử dụng khi có kiến nghị/tranh chấp ạ.

Theo quy định trong Luật Đấu thầu của ta (Mục 1, Điều 13- Đấu thầu quốc tế) thì đấu thầu quốc tế được thực hiện khi đó là gói thầu thuộc dự án ODA và nhà tài trợ yêu cầu là phải dùng đấu thầu quốc tế, hoặc mua sắm các hàng hóa mà trong nước không sản xuất được, hoặc thi công các công trình mà nhà thầu trong nước không đủ năng lực.

Theo kinh nghiệm của tớ, thường thì HSMT được quy định lập thành hai bộ tiếng Anh và tiếng Việt riêng biệt, chỉ riêng phần bản vẽ là có thể để dạng song ngữ.

Việc bản tiếng Anh hay bản tiếng Việt được coi là bản gốc còn tùy thuộc vào quy định trong HSMT. Luật Đấu thầu quy định là dùng tiếng Anh và tiếng Việt, song khi lập HSMT thì không thể ghi chung chung thế, mà phải bổ sung thêm là trong hai ngôn ngữ đó thì tiếng Anh hay tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ chủ đạo (tức là khi trao đổi thông tin, tranh luận hay tranh chấp... thì chỉ mang bản dùng ngôn ngữ chủ đạo đó ra làm cơ sở, chứ không thể một bên mang bản tiếng Anh và bên kia mang bản tiếng Việt ra). Tuy nhiên thường thì tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ chủ đạo vì ở VN mình đấu thầu quốc tế chủ yếu là các gói thầu vốn ODA.

Nếu các bác còn quan tâm, vài hôm nữa, tớ sẽ dịch các quy định về đấu thầu quốc tế của các nhà tài trợ cho mọi người tham khảo.

hieunt_chp
09-04-2010, 12:32 AM
Chào các bác,
Nhân tiện các bác đang bàn về ngôn ngữ trong đấu thầu, tôi có ý kiến thắc mắc nho nhỏ, mong được chỉ giáo:
Ngôn ngữ trong đấu thầu quốc tế là tiếng Việt, tiếng Anh. HSDT của nhà thầu Việt Nam đương nhiên là tiếng Việt rồi. Vậy HSDT của nhà thầu nước ngoài thì có bắt buộc phải là cả tiếng Việt và tiếng Anh không? Nếu có thì được quy định tại văn bản nào? Khi có sự sai khác, bản nào sẽ là bản chính?
Cám ơn các bác nhiều.

dinhdangquang
10-04-2010, 05:27 AM
Chào các bác,
Nhân tiện các bác đang bàn về ngôn ngữ trong đấu thầu, tôi có ý kiến thắc mắc nho nhỏ, mong được chỉ giáo:
Ngôn ngữ trong đấu thầu quốc tế là tiếng Việt, tiếng Anh. HSDT của nhà thầu Việt Nam đương nhiên là tiếng Việt rồi. Vậy HSDT của nhà thầu nước ngoài thì có bắt buộc phải là cả tiếng Việt và tiếng Anh không? Nếu có thì được quy định tại văn bản nào? Khi có sự sai khác, bản nào sẽ là bản chính?
Cám ơn các bác nhiều.

Theo tôi hiểu, HSDT của nhà thầu nước ngoài trong đấu thầu quốc tế phải sử dụng tiếng Việt hoặc / và tiếng Anh tùy theo yêu cầu của HSMT. Nếu HSMT quy định dùng tiếng Anh và tiếng Việt thì phải dùng cả 2 thứ tiếng, nếu quy định dùng tiếng Việt thì phải dùng tiếng Việt. Trong trường hợp quy định sử dụng 2 thứ tiếng thì HSMT cũng cần quy định cách xử lý sai khác (nếu có) giữa 2 hồ sơ với 2 thứ tiếng khác nhau.

capovoc
12-04-2010, 12:19 PM
Chào các bác,
Nhân tiện các bác đang bàn về ngôn ngữ trong đấu thầu, tôi có ý kiến thắc mắc nho nhỏ, mong được chỉ giáo:
Ngôn ngữ trong đấu thầu quốc tế là tiếng Việt, tiếng Anh. HSDT của nhà thầu Việt Nam đương nhiên là tiếng Việt rồi. Vậy HSDT của nhà thầu nước ngoài thì có bắt buộc phải là cả tiếng Việt và tiếng Anh không? Nếu có thì được quy định tại văn bản nào? Khi có sự sai khác, bản nào sẽ là bản chính?
Cám ơn các bác nhiều.

Tôi xin tham gia vấnđề ngôn ngữ quy định trong HSMT XL theo thông tư 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 như sau:.
-Nếu đấu thầu rộng rãi trong nước thì quy định ngôn ngữ là tiếng Việt.
-Nếu đấu thầu rộng rãi quốc tế thì quy định ngôn ngữ dự thầu là tiếng Việt,tiếng Anh.Nhà thầu có thể làm HSDT hoặc bằng tiếng Anh,hoặc bằng tiếng Việt;tuy nhiên khi đánh giá thì vẫn lấy bản HSMT gốc của tiếng Anh làm tiêu chuẩn đánh giá.(Ngôn ngữ tiếng Anh dịch sang tiếng Việt mỗi người dịch một kiểu,ví dụ tiếng Anh là đấu thầu 01 phong bì,2 phong bì nhưng Việt nam đấu thầu 01 túi HS,2 túi HS -quốc tế họ không hiểu).

trinhmai
14-04-2010, 10:13 AM
Về vấn đề ngôn ngữ trong đấu thấu tôi thấy các chuyên gia đều góp ý kiến rất hay; đối với đấu thầu trong nước thì ngôn ngữ phải là tiếng VIỆT, đối với đấu thầu quốc tế thì ngôn ngữ phải là tiếng Việt, tiếng Anh (đây là luật đấu thầu đã quy định rồi).
Như vậy đối với đấu thầu quốc tế thì HSMT cần phải quy định rõ ngôn ngữ sử dụng để lập HSDT, nếu HSMT bằng tiếng Anh thì HSDT phải là tiếng Anh là đều tất nhiên, nếu HSMT là tiếng Anh và tiếng Việt thì nhà thầu có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt để lập HSDT nhưng phải căn cứ vào nội dung của bản HSMT bằng tiếng Anh, như vậy khi có vấn đề gì trong quá trình xử lý đấu thầu thì bảng tiếng Anh vẫn là cơ sở để xem xét, vậy thì nếu HSMT bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì phải thực hiện riêng biệt rồi mà không thể là song ngữ, nếu song ngữ thì khi xem xét HSDT thì dựa vào cả hai thì chết là chắc.
Hiện nay BKH-ĐT là một số thông tư cho quy định chi tiết cho việc lập HSMT, điển hình TT số 05/2010/TT-BKH về việc quy định chi tiết lập HSMT nua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và hạn chế (trong nước/ quốc tế) có hiệu lực từ đầu tháng 4/2010 (thay thế cho 1118/2008/QĐ-BKH hết hiệu lực), Thông tư này có quy định như sau:"Trong Mẫu này, nhưng chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn, minh họa và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trường hợp sửa đổi, bổ sung vào phần in đứng của Mẫu này thì tổ chức, cá nhân lập hồ sơ mời thầu phải giải trình bằng văn bản và đảm bảo không trái với các quy định của pháp luật về đấu thầu; chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung sửa đổi, bổ sung."
Những ai sử dụng thì chú ý nhé.