PDA

Xem bản đầy đủ : Hỏi về QĐ 26 của BXDhuyen297
04-10-2007, 04:56 PM
Theo QĐ 26/2007QD-BXD của BXD về việc bãi bỏ các định mức dang dùng 24/2005, 33/2005, .... Vậy bây giờ lập dự toán các công trình xây dựng áp dụng theo định mức nào. Một loạt các đơn giá XD của các tỉnh mới ban hành có còn sử dụng dc ko. Nếu chờ thông tư hướng dẫn của tỉnh thì quá lâu mà hồ sơ thiết kế phải hoàn thành bây giờ. Vậy phải làm thế nào, xin nhờ mọi người chỉ giúp. Cám ơn nhiều!

AAmylove
04-10-2007, 05:18 PM
Theo QĐ 26/2007QD-BXD của BXD về việc bãi bỏ các định mức dang dùng 24/2005, 33/2005, .... Vậy bây giờ lập dự toán các công trình xây dựng áp dụng theo định mức nào. Một loạt các đơn giá XD của các tỉnh mới ban hành có còn sử dụng dc ko. Nếu chờ thông tư hướng dẫn của tỉnh thì quá lâu mà hồ sơ thiết kế phải hoàn thành bây giờ. Vậy phải làm thế nào, xin nhờ mọi người chỉ giúp. Cám ơn nhiều!
Định mức mới cũng chỉ là công bố không bắt buộc áp dụng. Bạn thích thì tự xây dựng cũng được đâu có sao.

tatylic
04-10-2007, 05:26 PM
Bạn cứ áp dụng đi, chả sao đâu, không bắt buộc chứ có phải là không cho dùng tiếp đâu mà lo !

khanhme01
04-10-2007, 07:41 PM
Bây giờ mà XD định mức chắc là độ phức tạp hết chịu nổi, bởi lại quay về cơ chế xin và cho đây.

Tỉnh chưa có ban hành gì mới, về định mức và đơn giá XDCB bạn cứ áp dụng theo QĐ của địa phương đã ban hành, sẽ không ai bảo gì cả.
Về kết cấu TMĐT, chi phí chung và chi phí chịu thuế tính trước bạn sử dụng theo TT05/2007/TT-BXD.
Các chi phí QLDA, tư vấn đầu tư XD sử dụng QĐ1751/QĐ-VP của BXD. (Nếu theo QĐ 10,11 thì bây giờ chắc không ổn rồi, mấy ổng sẽ hổng nghe).
Đang vào lúc giao thời, thiệt khó.

Mình nghĩ thế chắc là ổn chẳng ông nào có ý kiến gì nữa.:)