PDA

Xem bản đầy đủ : Vốn điều lệThuongDK
04-03-2009, 11:40 AM
Xin chào cả nhà!
Năm ngoái tôi có mua 03 gói thầu tại Quảng Bình ( Thi đấu rộng rãi, nguồn vốn trái phiếu chính phủ). Biểu dữ liệu đấu thầu có yêu cầu về vốn điều lệ của Doanh nghiệp phải >=5tỷ. Mình không đấu gói này vì vốn điều lệ của công ty mình có 2,4tỷ. Nhưng thấy bất bình về điều kiện trên. Không biết có anh em nào đã gặp tình huống trên chưa? Cách giải quyết như thế nào cho thỏa đáng mời anh em thảo luận.

nguyenhuutrinh
11-03-2009, 10:06 PM
Bác cho em giãi bài tý nhé!

Trích điều 4 - Luật đấu thầu:
Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu thuộc các dự án quy định tại Điều 1 của Luật này trên cơ sở bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trích khoản 2 - Điều 18 - Luật đấu thầu: Đối với đấu thầu rộng rãi, không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự. (......) Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Điều 26 - NĐ 58/2008/NĐ-CP: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp (đấu thầu rộng rãi):
c) Năng lực tài chính: tổng tài sản, tổng nợ phải trả, vốn lưu động, doanh thu, lợi nhuận, giá trị hợp đồng đang thực hiện dở dang và các chỉ tiêu khác.

Em chưa bao giờ gặp tình huống có yêu cầu về Vốn điều lệ như thế này!

Trong QĐ 731/2008/QĐ-BKH cũng không nói gì về yêu cầu với vốn điều lệ. Xét về năng lực tài chính thì vốn điều lệ không nói lên nhiều ý nghĩa bởi nó là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty (Điều 4 - Luật doanh nghiệp 60/2005/QH11). Nó là một phần trong nguồn vốn chủ sở hữu và có thể có giá trị nhỏ hơn rất rất nhiều so với tổng tài sản hay tổng doanh thu. Tuy rằng điều 26 - NĐ 58 ở trên có nói đến các chỉ tiêu khác nhưng đưa chỉ tiêu vốn điều lệ vào thì có lẽ là không hợp lý lắm.
Vậy em hỏi các bác: Với trường hợp trên, Bên mời thầu có phạm vào điều 18 - Luật đấu thầu hay không? Mong các bác cho ý kiến!

@ThuongDK: Vốn điều lệ của Công ty bác 2,4 tỷ đồng là hơi thấp đấy (bọn em con số này là 121,6 tỷ). Tuy nhiên, không biết doanh thu/năm và tổng tài sản hiện tại của nhà mình là bao nhiêu?

ThuongDK
12-03-2009, 09:43 AM
Mới thay đổi ID, sao không loa loa ... thông báo nhỉ. Nhưng đọc bài của bạn tôi nhân ra ngay, hi hi.
Thực ra vốn điều lệ của Cty mình nhỏ nhưng muốn tăng rất khó vì vẫn còn cổ phần của nhà nước. Phải tổ chức đại hội cổ đông, bao nhiêu phần trăm đồng ý...........dai tập lắm, quan trọng ông nhà nước có muốn tăng hay không. Chứ mình thấy mấy công ty tư nhân họ kê vốn điều lệ vài chục tỷ cũng chẳng sao.
Nhưng tiêu chí trên nằm trong " và các tiêu chí khác " của Trinh thì nghe như kiểu" Trong quả trứng này có một con voi con" :)):)):)). Hi hì. Chủ đầu tư này cao thật

PVN
12-03-2009, 10:07 AM
Trong QĐ 731/2008/QĐ-BKH cũng không nói gì về yêu cầu với vốn điều lệ. Xét về năng lực tài chính thì vốn điều lệ không nói lên nhiều ý nghĩa bởi nó là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty (Điều 4 - Luật doanh nghiệp 60/2005/QH11). Nó là một phần trong nguồn vốn chủ sở hữu và có thể có giá trị nhỏ hơn rất rất nhiều so với tổng tài sản hay tổng doanh thu. Tuy rằng điều 26 - NĐ 58 ở trên có nói đến các chỉ tiêu khác nhưng đưa chỉ tiêu vốn điều lệ vào thì có lẽ là không hợp lý lắm.
Vậy em hỏi các bác: Với trường hợp trên, Bên mời thầu có phạm vào điều 18 - Luật đấu thầu hay không? Mong các bác cho ý kiến!

@ThuongDK: Vốn điều lệ của Công ty bác 2,4 tỷ đồng là hơi thấp đấy (bọn em con số này là 121,6 tỷ). Tuy nhiên, không biết doanh thu/năm và tổng tài sản hiện tại của nhà mình là bao nhiêu?

Vốn điều lệ sao lại không quan trọng? Vốn điều lệ là nghĩa vụ pháp lý của cổ đông/ thành viên. Kiện tụng có thể truy đòi cả cổ đông (nếu cổ đông đã cam kết góp). Điều đó chẳng có gì là phạm Điều 18 cả.

Thực ra nên dùng chỉ tiêu "Vốn chủ sở hữu" hơn là Vốn điều lệ (Không nên dùng Tổng Tài sản/Tổng Nguồn vốn, vì có những doanh nghiệp to nhưng thực chất bé, không vay được là không có tiền thực hiện nghĩa vụ).

nguyenhuutrinh
12-03-2009, 01:06 PM
Vốn điều lệ sao lại không quan trọng? Vốn điều lệ là nghĩa vụ pháp lý của cổ đông/ thành viên. Kiện tụng có thể truy đòi cả cổ đông (nếu cổ đông đã cam kết góp). Điều đó chẳng có gì là phạm Điều 18 cả.

Thực ra nên dùng chỉ tiêu "Vốn chủ sở hữu" hơn là Vốn điều lệ (Không nên dùng Tổng Tài sản/Tổng Nguồn vốn, vì có những doanh nghiệp to nhưng thực chất bé, không vay được là không có tiền thực hiện nghĩa vụ).
Chà chà, hay rồi đây! Đúng là vốn điều lệ quan trọng trong việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý của cổ đông. Nó là vốn góp ban đầu khi mới thành lập hoặc vốn cam kết góp trong một khoảng thời gian nhất định! Vốn điều lệ là 1 phần trong nguồn vốn chủ sở hữu. Nó có thể cực nhỏ, nhưng năng lực tài chính của Doanh nghiệp lại cực là mạnh! Bởi thế để xét về năng lực tài chính (theo các tiêu chí của điều 26 - NĐ 58) thì nó chẳng có ý nghĩa gì!


Rất đồng tình với bác nếu đưa thêm chỉ tiêu: "Nguồn vốn chủ sở hữu" (Nguồn vốn chủ sở hữu có nhiều ý nghĩa hơn và thông thường lớn hơn vốn chủ sở hữu). Chỉ tiêu này đánh giá sức mạnh thật sự của một doanh nghiệp, nó bao gồm: Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (vốn điều lệ), thặng dư vốn cổ phần, cổ phiếu - quỹ, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá hối đoái, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn khác của chủ sở hữu, nguồn kinh phí và các quỹ khác.


Đúng như bác nói về chỉ tiêu Tổng tài sản và tổng nguồn vốn. Tuy nhiên, ngoài ra, vẫn có thể dùng Chỉ tiêu Tổng tài sản hay tổng nguồn vốn trong HSMT kết hợp với các chỉ tiêu khác vì qua đó thể hiện được được toàn bộ tình hình tài chính của doanh nghiệp. Cái mà chúng ta đang xét là tình hình tài chính của doanh nghiệp mà!

@ThuongDK: Bác còn nhớ cái vụ em hỏi về Lưu lượng tiền mặt trong HSMT không? Tuy đơn giản nhưng thế mới thấy, năng lực tài chính của các đơn vị Việt Nam mình còn thấp lắm!:D

PVN
22-04-2009, 05:32 AM
Xin bàn thêm các chỉ tiêu tài chính một chút:

Các chỉ tiêu tài chính thì nhiều lắm, đòi hỏi người đánh giá phải hết sức nhạy cảm. Nhưng đối với doanh nghiệp xây dựng Việt Nam (nhà thầu), mình thấy có 2 căn bệnh trầm kha:

1. Vay quá nhiều mà đầu tư không hiệu quả:

Căn bệnh này thường nặng nhất ở nhà thầu quốc doanh; vay đầu tư năng lực thi công, nhưng hiệu suất sử dụng thấp. Vay nhiều dẫn đến tỷ lệ Tổng nguồn vốn/Vốn chủ sở hữu (leverage) rất cao. Mình không có benchmark tổng quát, nhưng theo mình nếu leverage lên đến 500% là rất nguy hiểm (1 đồng chủ sở hữu + 4 đồng vay). Nếu 1 đồng chủ sở hữu + 3 đồng vay thì tạm được. Nhưng trong bối cảnh khủng hoảng như bây giờ thì leverage cao lại càng nghiêm trọng, vì vay càng khó, lãi suất càng nặng, trong khi hiệu suất sử dụng lại càng thấp, nên khó khăn lại càng chồng chất.

Qua kinh nghiệm kiểm tra năng lực nhà thầu của mình thì thấy thực tế rất đáng ngại, không ít doanh nghiệp leverage lên đến 700%-1000% (1 đồng chủ sở hữu + 6-9 đồng vay). Gặp thời buổi khủng hoảng là rất nặng nề.

2. Thiếu tiền hoặc tài sản tương đương tiền (liquidity):

Thực tế ở VN thanh toán không theo kịp tiến độ, nên lúc nào cũng cần sẵn sàng tiền mặt để trả trước đầu vào. Nếu không có tiền, nhà băng xiết nợ, nhà cung cấp xiết nợ, .... thì không thể nào đảm bảo thi công đúng cam kết, chưa kể gặp phải các trục trặc trong quá trình thực hiện hợp đồng, rồi nợ xấu của doanh nghiệp "nhiễm độc" cho quản lý tài chính dự án.

Thực trạng đó gợi ý nhu cầu cần đánh giá khả năng trả nợ ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn trừ Nợ ngắn hạn, ít nhất phải dương (+), hoặc tốt hơn là đảm bảo một tỷ lệ nhất định của các cam kết hiện có (các hợp đồng đang hoặc sẽ thực hiện).

Nhận định riêng của mình là sử dụng 2 chỉ tiêu nêu trên có thể đánh giá khá sát khả năng đảm bảo tài chính thực hiện hợp đồng của nhà thầu (mục đích đánh giá tài chính nhà thầu không đòi hỏi một nhà thầu quá tốt về tài chính, quá dồi dào tiền mặt, vì hầu như rất ít nhà thầu VN có được may mắn đó, mà chỉ hy vọng là không vướng phải các trouble tài chính quá nặng nề trong quá trình thực hiện). Xin mời các cao thủ góp ý thêm.

khangthanh_cx3
12-06-2009, 11:54 AM
Xin chào cả nhà!
Năm ngoái tôi có mua 03 gói thầu tại Quảng Bình ( Thi đấu rộng rãi, nguồn vốn trái phiếu chính phủ). Biểu dữ liệu đấu thầu có yêu cầu về vốn điều lệ của Doanh nghiệp phải >=5tỷ. Mình không đấu gói này vì vốn điều lệ của công ty mình có 2,4tỷ. Nhưng thấy bất bình về điều kiện trên. Không biết có anh em nào đã gặp tình huống trên chưa? Cách giải quyết như thế nào cho thỏa đáng mời anh em thảo luận.
Vâng em là KSXD em cũng loanh quanh vấn đề Vốn Điều lệ:
E Xin hỏi các bác tí về luật thành lập công y Thiết Kế XD thì vốn điều lệ dc quy định thế nào nhỉ Mong các bác chỉ giúp em với

air_supply2005
04-05-2010, 11:33 AM
Công ty mình đang chọn nhà cung cấp vật liệu cho công trình. Hợp đồng khoảng 15 tỷ tuy nhiên nhà cung cấp có giá và các điều kiện khác tốt nhất lại có vồn điều lệ chỉ là 1 tỷ. Vậy công ty mình ký hợp đồng với nhà cung cấp trên thì có bị phạm luật không? Các bạn tư vấn giúp nhé!
Xin cảm ơn.