PDA

Xem bản đầy đủ : Các Vấn Đề Cần Chú Ý Khi Đóng Thầu & Mở ThầuCost
13-02-2009, 01:26 PM
Các Bác có kinh nghiệm cho xin vài lời khuyên những việc cơ bản cần chú ý khi Đóng Thầu & Mở Thầu.
Cụ thể như sau:
-Khi tới giờ đóng thầu, đã nhận HST thì làm công việc gì tiếp theo.
-Lúc Mở Thầu các công việc gì cần làm tiếp theo ngay sau đó đối với các nhà thầu

(Đây là dự án 100% vốn tư nhân, gói thầu xây lắp)

HUYNH QUANG
13-02-2009, 03:25 PM
*Khi tới giờ đóng thầu, đã nhận được HST thì chúng ta phải cất giữ hồ sơ đó cho đến giờ mở thầu thì đem hồ sơ đó ra mở. Và đặc biệt phải yêu cầu các nhà thầu phải ký biên bản đóng thầu hồ sơ đó.
*Lúc mở thầu các công việc phải làm là:
- Đọc biên bản mở thầu trước các nhà thầu và tổ tư vấn xét thầu.
- Mở hồ sơ ra để kiểm tra hồ sơ có hợp lệ ko (phải đảm bảo một số yêu cầu cơ bản trong hồ sơ mời thầu)
- Sáu khi kiểm tra hồ sơ xong thì chính ta thống nhất đóng thầu. Đọc biên bán đóng thầu để nhà thầu có chi cần thây đổi thì cho nhà thầu có ý kiến.
- Sau đó đem hồ sơ gốc các nhà thầu niêm phong. Niêm phong phải có xác nhận của nhà thàu nửa. Sau đó kết thúc đấu thầu
-

Doan Phuong chinh
13-02-2009, 03:32 PM
Theo mình biết thì đâu có biên bản đóng thầu.Khi mở thầu cũng ko nhất thiết phải có mặt nhà thầu.

Hugolina
13-02-2009, 03:59 PM
Bạn nên đọc kỹ Văn bản số Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Mẫu Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, trong đó có nêu rất chi tiết các bước cần thực hiện, các thông tin cần đưa ra trong các bước của quá trình đấu thầu, kể cả các mẫu biên bản. Đối với Công ty bạn là tư nhân thì việc theo là không bắt buộc, song cũng nên tham khảo vì đây là quy trình chung rồi.

trankhuong76
13-02-2009, 04:33 PM
Đơn giản thôi ma.
- Khi các nhà thầu đến nộp hồ sơ dự thầu thì làm biên nhận hồ sơ.
- Lập biên bản đóng thầu ( có chữ ký của CĐTư và TCGĐThầu)
- Bảo quản HSDT trứoc khi mở thầu
- Khi mơ thầu thì phải thông qua biên bản đóng thầu và tiếp theo la mở thầu và ghi các nội dung chính (mở thầu theo trình tự hương dẫn của Mẫu BCĐGiá HSDT của BKHĐT)
- Lập biên bản Mở thầu và có xác nhận của các bên tham gia (Nhà thầu, CĐT, TCGĐT, và các đơn vị hữu quan được mời)
- Thông qua biên bản mở thầu.
- Đánh giá HSDT trên bản Sao, bản chính được đại diện CĐT ký tên từng trang 1 và lưu mật

Echxanhdihoc
21-02-2009, 05:53 PM
Biên bản mở thầu mà ghi không đủ các tiêu chí cần thiết thì có sao không nhỉ?

le van luu
18-06-2009, 05:59 PM
*Khi tới giờ đóng thầu, đã nhận được HST thì chúng ta phải cất giữ hồ sơ đó cho đến giờ mở thầu thì đem hồ sơ đó ra mở. Và đặc biệt phải yêu cầu các nhà thầu phải ký biên bản đóng thầu hồ sơ đó.
*Lúc mở thầu các công việc phải làm là:
- Đọc biên bản mở thầu trước các nhà thầu và tổ tư vấn xét thầu.
- Mở hồ sơ ra để kiểm tra hồ sơ có hợp lệ ko (phải đảm bảo một số yêu cầu cơ bản trong hồ sơ mời thầu)
- Sáu khi kiểm tra hồ sơ xong thì chính ta thống nhất đóng thầu. Đọc biên bán đóng thầu để nhà thầu có chi cần thây đổi thì cho nhà thầu có ý kiến.
- Sau đó đem hồ sơ gốc các nhà thầu niêm phong. Niêm phong phải có xác nhận của nhà thàu nửa. Sau đó kết thúc đấu thầu
-

Bạn hướng dẫn ntn thì nguy rồi cho cost rồi: vì khi chưa mở thầu thì đọc biên bản mở thầu làm gì, có gì mà đọc;
Bạn cost nên hiểu rằng: thời điểm đóng thầu diễn ra trước thời điểm mở thầu, các thông tin quan trọng trong buổi mở thầu được ghi vào biên bản mở thầu như: giá dự thầu, giảm giá, tiến độ, hiệu lực của HSDT, giá trị bảo lãnh, hiệu lực của BLDT, số lượng HSDT (bản gốc, sao). mở thầu xong mời thông qua biên bản mở thầu cho tất cả mọi người có mặt trong buổi mở thầu và có xác nhận của thành viên có mặt là OK
sau đó CĐT niêm phong HSDT và bàn giao cho tổ tư vấn chấm thầu.
Tôi chỉ nêu sơ thế thôi còn chi tiết bạn nên tham khảo thêm tài liệu nhé.

ngoinhatuoitho235
05-09-2009, 10:04 AM
máy mình không có font đọc G8 các bạn có thể giúp mình không?

hangdoc
18-09-2009, 09:52 PM
tôi cho là nên để ý vài thứ thực tế :
1. Chú ý danh sách mua và nôp
2. Chú ý bảo đảm dự thầu tiền mặt
3. Chú ý thư giảm giá