PDA

Xem bản đầy đủ : Về khối lượng thiếu so với tiên lượng!nguyenhuutrinh
09-01-2009, 06:27 PM
Lại một tình huống khác, em gặp chiều nay tại cuộc mở thầu (15h00 ngày 09/01/2009) của một công trình thủy lợi, giá gói thầu gần 29 tỷ đồng.
Tại Biểu mẫu về chi tiết giá dự thầu trong HSMT có quy định:
1. Nội dung công việc: ghi theo các nội dung trong bảng tiên lượng.
2. Về khối lượng: Ghi theo đúng khối lượng được nêu trong Bảng tiên lượng mời thầu.
Những công việc hoặc khối lượng mà nhà thầu lường trước sẽ phải làm nhưng không có trong Bảng tiên lượng mời thầu hoặc khác với Bảng tiên lượng mời thầu (tăng hoặc giảm) thì nhà thầu lập thành 1 bảng riêng, không điền chung vào bảng này.

Nhà thầu B, phát hiện khối lượng bị thiếu và lập 1 bảng riêng, trong bảng đó có giấy đề nghị CĐT xem xét phần khối lượng này, có diễn giải chi tiết (bao gồm cả bản vẽ, cách tính toán, phần chênh lệch v.v...). Phần bị thiếu này không nhiều, chỉ hơn 1 tỷ đồng. Hix... hixx... :((

Còn giá dự thầu trong đơn dự thầu hoàn toàn theo biểu mẫu và các quy định của HSMT. Phần khối lượng thiếu kia được tính riêng, không cộng vào giá dự thầu (đúng theo quy định của HSMT).

Chủ đầu tư tuyên bố trong buổi mở thầu: Hồ sơ dự thầu làm sai Luật!!!

Vậy, theo các bác: Nhà thầu sai luật hay CĐT tuyên bố ... láo!

(nhà thầu B là nhà thầu của em đấy, hic...) :((

buoctinhphieudu
09-01-2009, 07:08 PM
Lại một tình huống khác, em gặp chiều nay tại cuộc mở thầu (15h00 ngày 09/01/2009) của một công trình thủy lợi, giá gói thầu gần 29 tỷ đồng.
Tại Biểu mẫu về chi tiết giá dự thầu trong HSMT có quy định:
1. Nội dung công việc: ghi theo các nội dung trong bảng tiên lượng.
2. Về khối lượng: Ghi theo đúng khối lượng được nêu trong Bảng tiên lượng mời thầu.
Những công việc hoặc khối lượng mà nhà thầu lường trước sẽ phải làm nhưng không có trong Bảng tiên lượng mời thầu hoặc khác với Bảng tiên lượng mời thầu (tăng hoặc giảm) thì nhà thầu lập thành 1 bảng riêng, không điền chung vào bảng này.

Nhà thầu B, phát hiện khối lượng bị thiếu và lập 1 bảng riêng, trong bảng đó có giấy đề nghị CĐT xem xét phần khối lượng này, có diễn giải chi tiết (bao gồm cả bản vẽ, cách tính toán, phần chênh lệch v.v...). Phần bị thiếu này không nhiều, chỉ hơn 1 tỷ đồng. Hix... hixx... :((

Còn giá dự thầu trong đơn dự thầu hoàn toàn theo biểu mẫu và các quy định của HSMT. Phần khối lượng thiếu kia được tính riêng, không cộng vào giá dự thầu (đúng theo quy định của HSMT).

Chủ đầu tư tuyên bố trong buổi mở thầu: Hồ sơ dự thầu làm sai Luật!!!

Vậy, theo các bác: Nhà thầu sai luật hay CĐT tuyên bố ... láo!

(nhà thầu B là nhà thầu của em đấy, hic...) :((
Láo hay không đó là chuyện của họ, nhưng nhận định của họ thật tầm thường và thiếu hiểu biết...Sao bạn không hỏi xem họ biết được mấy điều trong luật mà lại tuyên bố thiếu tế nhị vậy...thật bức xúc, nhưng chẳng sao...đó là chuyện của chuyên gia chứ không phải họ. Còn nếu bạn làm đúng thì cứ về ngủ như thường:D, ngoại trừ CĐT với TCG là một thì đó cũng là một khó khăn đó bạn ạ. Nhưng chắc chắn bạn không bị loại về vấn đề này, mọi người có ý kiến khác thì tiếp tục "an ủi":x:D

tuananhce03
09-01-2009, 08:04 PM
Đúng là chủ đầu tư không nắm rõ luật. Chủ đầu tư chuyên xây dựng hay mời tư vấn đấu thầu. Nếu có tư vấn đấu thầu thì tư vấn đấu thầu quyết định tất. Có thể là chủ đầu tư không cho muốn công ty bạn trúng thầu nên làm vậy.
Xin chia buồn với bạn.

nguyenhuutrinh
10-01-2009, 08:20 PM
Chúng ta sống theo Luật mà!!!
Họ làm gì được em chứ. Giá nhà em thấp nhất, sai số học ư, không bao giờ, vì em kiểm soát khá chắc!!!, Biện pháp nhà em thì quá ổn, nhân sự và kinh nghiệm thì... cao như núi.
Gửi bác buoctinhphieudu: TCG do CĐT ký quyết định thành lập. Nhưng mấy ông này, có hỏi NĐ 58/2008/NĐ-CP nói về cái gì thì chắc họ cũng chịu. Ặc, ặc... :((
Thực ra, đây là việc ngoài lề thôi. Vì CĐT này đơn vị em cũng đã tham gia 02 công trình rồi. Chắc cuối năm muốn vặn ra vẹo đây mà. Hizz.. hizz...
Cảm ơn các bác đã an ủi nhé!!!

hoacotu
10-01-2009, 09:44 PM
Chúng ta sống theo Luật mà!!!
Họ làm gì được em chứ. Giá nhà em thấp nhất, sai số học ư, không bao giờ, vì em kiểm soát khá chắc!!!, Biện pháp nhà em thì quá ổn, nhân sự và kinh nghiệm thì... cao như núi.
Gửi bác buoctinhphieudu: TCG do CĐT ký quyết định thành lập. Nhưng mấy ông này, có hỏi NĐ 58/2008/NĐ-CP nói về cái gì thì chắc họ cũng chịu. Ặc, ặc... :((
Thực ra, đây là việc ngoài lề thôi. Vì CĐT này đơn vị em cũng đã tham gia 02 công trình rồi. Chắc cuối năm muốn vặn ra vẹo đây mà. Hizz.. hizz...
Cảm ơn các bác đã an ủi nhé!!!

Chào khỉ con! Dạo này vẫn khỏe chứ!
Sắp Tết rồi, khóc lóc kêu ca gì chứ!
Bàn về vấn đề đấu thầu của nước nhà thì không còn gì để buồn nữa đâu. Cạn khô nước mắt rồi!
Quân xanh, quân đỏ ....
Thôi dù sao thì Hoa cô tử cũng chia buồn với Khỉ con và Công ty của bạn!
Hoa cô tử có mấy câu hỏi đã gửi lên diễn đàn, nếu Khỉ con nhàn rỗi thì trả lời giúp mình nhé.

minhtuong
10-01-2009, 10:40 PM
Lại một tình huống khác, em gặp chiều nay tại cuộc mở thầu (15h00 ngày 09/01/2009) của một công trình thủy lợi, giá gói thầu gần 29 tỷ đồng.
Tại Biểu mẫu về chi tiết giá dự thầu trong HSMT có quy định:
1. Nội dung công việc: ghi theo các nội dung trong bảng tiên lượng.
2. Về khối lượng: Ghi theo đúng khối lượng được nêu trong Bảng tiên lượng mời thầu.
Những công việc hoặc khối lượng mà nhà thầu lường trước sẽ phải làm nhưng không có trong Bảng tiên lượng mời thầu hoặc khác với Bảng tiên lượng mời thầu (tăng hoặc giảm) thì nhà thầu lập thành 1 bảng riêng, không điền chung vào bảng này.

Nhà thầu B, phát hiện khối lượng bị thiếu và lập 1 bảng riêng, trong bảng đó có giấy đề nghị CĐT xem xét phần khối lượng này, có diễn giải chi tiết (bao gồm cả bản vẽ, cách tính toán, phần chênh lệch v.v...). Phần bị thiếu này không nhiều, chỉ hơn 1 tỷ đồng. Hix... hixx... :((

Còn giá dự thầu trong đơn dự thầu hoàn toàn theo biểu mẫu và các quy định của HSMT. Phần khối lượng thiếu kia được tính riêng, không cộng vào giá dự thầu (đúng theo quy định của HSMT).

Chủ đầu tư tuyên bố trong buổi mở thầu: Hồ sơ dự thầu làm sai Luật!!!

Vậy, theo các bác: Nhà thầu sai luật hay CĐT tuyên bố ... láo!

(nhà thầu B là nhà thầu của em đấy, hic...) :((

Cứ để họ tuyên bố thoải mái trong lúc mở thầu bạn ơi (với BMT chuyên nghiệp thì họ chẳng tuyên bố trong buổi mở thầu như thế đâu). Khi nào họ đánh giá hồ sơ của bạn như đã tuyên bố thì hãy xác định là láo hay không láo:D:D.
Chưa đọc HSDT của bạn, tuy nhiên việc:
Nhà thầu B, phát hiện khối lượng bị thiếu và lập 1 bảng riêng, trong bảng đó có giấy đề nghị CĐT xem xét phần khối lượng này, có diễn giải chi tiết (bao gồm cả bản vẽ, cách tính toán, phần chênh lệch v.v...).
chứng tỏ NT B chuẩn bị phần khối lượng thừa / thiếu rất cẩn thận và chu đáo.
Nếu mình là BMT, mình đã dành cho bạn một lời khen, hơn là những tuyên bố linh tinh trên.

UBND_xa
11-01-2009, 10:21 AM
Lại một tình huống khác, em gặp chiều nay tại cuộc mở thầu (15h00 ngày 09/01/2009) của một công trình thủy lợi, giá gói thầu gần 29 tỷ đồng.
Tại Biểu mẫu về chi tiết giá dự thầu trong HSMT có quy định:
1. Nội dung công việc: ghi theo các nội dung trong bảng tiên lượng.
2. Về khối lượng: Ghi theo đúng khối lượng được nêu trong Bảng tiên lượng mời thầu.
Những công việc hoặc khối lượng mà nhà thầu lường trước sẽ phải làm nhưng không có trong Bảng tiên lượng mời thầu hoặc khác với Bảng tiên lượng mời thầu (tăng hoặc giảm) thì nhà thầu lập thành 1 bảng riêng, không điền chung vào bảng này.
Nhà thầu B, phát hiện khối lượng bị thiếu và lập 1 bảng riêng, trong bảng đó có giấy đề nghị CĐT xem xét phần khối lượng này, có diễn giải chi tiết (bao gồm cả bản vẽ, cách tính toán, phần chênh lệch v.v...). Phần bị thiếu này không nhiều, chỉ hơn 1 tỷ đồng. Hix... hixx... :((
Còn giá dự thầu trong đơn dự thầu hoàn toàn theo biểu mẫu và các quy định của HSMT. Phần khối lượng thiếu kia được tính riêng, không cộng vào giá dự thầu (đúng theo quy định của HSMT).
Chủ đầu tư tuyên bố trong buổi mở thầu: Hồ sơ dự thầu làm sai Luật!!!
Vậy, theo các bác: Nhà thầu sai luật hay CĐT tuyên bố ... láo!
(nhà thầu B là nhà thầu của em đấy, hic...) :((


Tình huống này trong quá trình tổ chức lựa chọn thường xây ra. Đối với trường hợp khối lượng xây lắp ở bảng tiên lượng mời thầu bị thiếu (như nói ở trên), thì trong quá trình chuản bị hồ sơ dự thầu, nhà thầu phát hiện những thiếu sót thì có văn bản báo cho biên mời thầu được biết (thường là trước thời điểm đóng thầu 5 ngày, quy định ở bảng BDL) và theo Mục 15 -Chương 1 -phần thứ nhất HSMT.
Bên mời thầu có tuyên bố chưa đúng, hay thực hiện chưa phù hợp với quy định thì có cơ quan thẩm định kết quả đấu thầu sẽ kết luận gúp bạn :).

nguyenxuandoi
11-01-2009, 04:05 PM
Nếu nhà bạn củ đủ năng lực, kinh nghiệm và giá thấp nhất thì yên tâm rồi. CĐT tuyên bố sai luật? có đưa vào biên bản mở thầu không? chắc chắn là không! Họ bảo sai luật? Vậy hỏi họ xem họ áp dụng điều luật nào? Chắc luật của riêng CĐT thôi.

ThuongDK
13-01-2009, 04:50 PM
Lại một tình huống khác, em gặp chiều nay tại cuộc mở thầu (15h00 ngày 09/01/2009) của một công trình thủy lợi, giá gói thầu gần 29 tỷ đồng.
Tại Biểu mẫu về chi tiết giá dự thầu trong HSMT có quy định:
1. Nội dung công việc: ghi theo các nội dung trong bảng tiên lượng.
2. Về khối lượng: Ghi theo đúng khối lượng được nêu trong Bảng tiên lượng mời thầu.
Những công việc hoặc khối lượng mà nhà thầu lường trước sẽ phải làm nhưng không có trong Bảng tiên lượng mời thầu hoặc khác với Bảng tiên lượng mời thầu (tăng hoặc giảm) thì nhà thầu lập thành 1 bảng riêng, không điền chung vào bảng này.

Nhà thầu B, phát hiện khối lượng bị thiếu và lập 1 bảng riêng, trong bảng đó có giấy đề nghị CĐT xem xét phần khối lượng này, có diễn giải chi tiết (bao gồm cả bản vẽ, cách tính toán, phần chênh lệch v.v...). Phần bị thiếu này không nhiều, chỉ hơn 1 tỷ đồng. Hix... hixx... :((

Còn giá dự thầu trong đơn dự thầu hoàn toàn theo biểu mẫu và các quy định của HSMT. Phần khối lượng thiếu kia được tính riêng, không cộng vào giá dự thầu (đúng theo quy định của HSMT).

Chủ đầu tư tuyên bố trong buổi mở thầu: Hồ sơ dự thầu làm sai Luật!!!

Vậy, theo các bác: Nhà thầu sai luật hay CĐT tuyên bố ... láo!

(nhà thầu B là nhà thầu của em đấy, hic...) :((
Đọc bài của Trinh tôi thấy mặt đỏ tía tai x(, vào tôi tôi sẽ cầm quyển HSMT đọc oang oang cho bàn dân, thiên hạ, quan sếp tham dự buổi mở thầu, như thế thì cũng hơi quá dự án sau đừng có tới mua HSMT nữa nhé báo hết Hồ sơ cho khỏi mua giống như ở Hưng Yến ý. Hic hic. Bài này đúng là gậy ông đập lưng ông