PDA

Xem bản đầy đủ : Có quy định nào cho thành viên đứng đầu liên danh?phtl.77
19-12-2008, 04:03 PM
Chào cả nhà!
Mình có thắc mắc sau, xin nhờ các cao nhân giải đáp dùm:
- Nghị định 58 chỉ nói chung chung về việc phân chia trách nhiệm, quyền hạn và khối lượng công việc trong thỏa thuận liên danh, nhưng không biết có quy định nào rõ hơn ( thí dụ về tỉ lệ % tối đa mà các bên được thực hiện, hay người đứng đầu liên danh bắt buộc phải có trách nhiệm gì?...)
Mình đưa ra tình huống như sau: Liên danh tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp 30 tỷ gồm có: Công ty A (có doanh thu 3 năm liên tiếp đáp ứng yêu cầu của HSMT: 45, 60,55 tỷ) và công ty B (doanh thu 3 năm liên tiếp là 5, 10, 8 tỷ). Vậy công ty B sẽ dược phép thực hiện tối đa bao nhiêu % khối lượng công việc theo HĐ? Nếu có quy định thì vui lòng cho mình biết với:((.
- Còn nữa, theo mình biết thì có trường hợp các thành viên trong liên danh sẽ mở tài khoản riêng, Công ty A phụ trách công việc 1,2,3 thì sẻ chuyển khoản cho A theo khối lượng công việc đó và tương tự. Vậy nếu công ty B nêu trên là đại diện mở tài khoản chung cho cả liên danh được không? Nếu không thì theo quy định nào? Mà hình như cũng chẳng thấy có quy định nào nêu rõ thành viên đứng đầu liên danh phải là thành viên thực hiện khối lượng công việc nhiều hơn?!!
Mọi người ơi, giúp mình với! :((

HaThai
19-12-2008, 09:35 PM
Chào cả nhà!
Mình có thắc mắc sau, xin nhờ các cao nhân giải đáp dùm:
- Nghị định 58 chỉ nói chung chung về việc phân chia trách nhiệm, quyền hạn và khối lượng công việc trong thỏa thuận liên danh, nhưng không biết có quy định nào rõ hơn ( thí dụ về tỉ lệ % tối đa mà các bên được thực hiện, hay người đứng đầu liên danh bắt buộc phải có trách nhiệm gì?...)
Mình đưa ra tình huống như sau: Liên danh tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp 30 tỷ gồm có: Công ty A (có doanh thu 3 năm liên tiếp đáp ứng yêu cầu của HSMT: 45, 60,55 tỷ) và công ty B (doanh thu 3 năm liên tiếp là 5, 10, 8 tỷ). Vậy công ty B sẽ dược phép thực hiện tối đa bao nhiêu % khối lượng công việc theo HĐ? Nếu có quy định thì vui lòng cho mình biết với:((.
- Còn nữa, theo mình biết thì có trường hợp các thành viên trong liên danh sẽ mở tài khoản riêng, Công ty A phụ trách công việc 1,2,3 thì sẻ chuyển khoản cho A theo khối lượng công việc đó và tương tự. Vậy nếu công ty B nêu trên là đại diện mở tài khoản chung cho cả liên danh được không? Nếu không thì theo quy định nào? Mà hình như cũng chẳng thấy có quy định nào nêu rõ thành viên đứng đầu liên danh phải là thành viên thực hiện khối lượng công việc nhiều hơn?!!
Mọi người ơi, giúp mình với! :((

Trong 58 không nói cụ thể về phân chia khối lượng trong liên danh, nhưng trong các quyết định về mẫu hồ sơ mời thầu (VD: QĐ 731) thì có nêu về tỷ lệ cho từng thành viên trong liên danh. Việc được phép thực hiện bao nhiêu % khối lượng trong liên danh phụ thuộc vào năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên trong liên danh (tương ứng với công việc đảm nhận trong liên danh).
Còn việc mở tài khoản chung hay riêng thì ko cóc chỗ nào bắt buộc cả, nhưng theo mình hiện nay thì đa phần Bên A đều yêu cầu Bên B (liên danh) mở 1 tài khoản chung và tiền sẽ được chuyển vào TK đó, việc phân chia thế nào là nội bộ của liên danh.

hienthu
19-12-2008, 10:15 PM
Bạn thân mến. Theo tôi thì giải quyết như sau:

1. Về liên danh các nhà thầu có thể lớn hơn 2 nhưng điều đó không quan trọng, mà bạn quan tâm là hợp đồng liên danh của họ đã phù hợp theo quy định chưa.
Trứoc hết liên danh là sự tự nguyện thỏa thuận với nhau các điều khoản như:
-Thỏa thuận ai sẽ đại diện liên danh ( đây là sự tự thỏa thuận chứ không văn bản nào quy định).
- Thỏa thuận về khối lượng công việc mà các bên liên danh phải làm và kể cả việc phân chia lợi nhuận nếu các bên thấy cần thiết.
-Thỏa thuận về số tiền nộp BLDT và BLTHHĐ.
-Thỏa thuận về quyền và trách nhiệm của các bên liên danh kể cả trách nhiệm vật chất khi có "sự cố" xẩy ra và nhiều thỏa thuận khác.
Việc của bạn quan tâm là chổ:
Theo sự thỏa thuân trong liên danh ví dụ: Liên danh A gồm b&c trúng gói thầu 6tỷ trong đó b làm công đoạnI trị giá 3 tỷ( làm 4 tháng) c làm công đoạn II trị giá 3 tỷ( làm 3 tháng), thì khi xét về năng lực tài chính, như doanh thu hàng năm cho b &c bạn phải thực hiện theo cách tính thông thường nếu b hoăc c không đáp ứng thì lọai liên danh, nếu đáp ứng cả thì OK.
2. Việc chuyển tiền cho b hay c và chuyển bao nhiêu, chuyển ở giai đoạn nào nếu trong HD liên danh không có sự thỏa thuận gì thì chính lúc đàm phán thương thảo hợp đồng, nôi dung này bạn phải đưa ra để các bên liên danh có ý kiến chính thức, để tránh phức tạp sau này.

Nói chung Bạn căn cứ nội dung HĐ liên danh mà cac bên thỏa thuận và quan tâm đến năng lực của từng thành phân liên danh về tư cách, năng lực( phải xác định năng lực tài chính theo giá trị khối lượng mà hộ đảm nhiệm), nếu đáp ứng thì OK, còn những nội dung khác thì sẽ được làm sáng tỏ thêm ở phần đàm phán, thương thảo ở nội dung giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán, bạn ơi.

phtl.77
20-12-2008, 10:21 AM
Mình vẫn còn thắc mắc, nếu công ty B với năng lực tài chính thì chỉ đủ điều kiện đảm nhận khoảng 25% giá trị công việc, vậy nếu dựa vào liên danh thì công ty B có thể đảm nhận thêm (ví dụ khoảng 40%) khối lượng công việc không (vì thỏa thuận liên danh là thỏa thuận nội bộ giữa các thành viên)? Hay trường hợp đó thì lại xét năng lực của từng thành viên để phân chia khối lượng công việc giống như trường hợp nhà thầu độc lập(mình cũng chưa thấy quy định nào cho trường hợp này?!!). Nếu không có quy định nào cụ thể thì mọi chuyện tùy thuộc vào tư vấn đấu thầu?
Mong các cao nhân chỉ giúp, mình rất cảm ơn.

minhtuong
20-12-2008, 11:45 AM
Chào cả nhà!
Mình có thắc mắc sau, xin nhờ các cao nhân giải đáp dùm:
1. Nghị định 58 chỉ nói chung chung về việc phân chia trách nhiệm, quyền hạn và khối lượng công việc trong thỏa thuận liên danh, nhưng không biết có quy định nào rõ hơn ( thí dụ về tỉ lệ % tối đa mà các bên được thực hiện, hay người đứng đầu liên danh bắt buộc phải có trách nhiệm gì?...)
Mình đưa ra tình huống như sau: Liên danh tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp 30 tỷ gồm có: Công ty A (có doanh thu 3 năm liên tiếp đáp ứng yêu cầu của HSMT: 45, 60,55 tỷ) và công ty B (doanh thu 3 năm liên tiếp là 5, 10, 8 tỷ). Vậy công ty B sẽ dược phép thực hiện tối đa bao nhiêu % khối lượng công việc theo HĐ? Nếu có quy định thì vui lòng cho mình biết với:((.
2. Còn nữa, theo mình biết thì có trường hợp các thành viên trong liên danh sẽ mở tài khoản riêng, Công ty A phụ trách công việc 1,2,3 thì sẻ chuyển khoản cho A theo khối lượng công việc đó và tương tự. Vậy nếu công ty B nêu trên là đại diện mở tài khoản chung cho cả liên danh được không? Nếu không thì theo quy định nào? Mà hình như cũng chẳng thấy có quy định nào nêu rõ thành viên đứng đầu liên danh phải là thành viên thực hiện khối lượng công việc nhiều hơn?!!
Mọi người ơi, giúp mình với! :((
Mình góp ý cho 2 vấn đề của bạn:

1. Vấn đề này không có qui định cụ thể, nên nó để "mở" cho bên mời thầu, cho thành viên LD, tùy vào đặc thù gói thầu mà thực hiện.
Tuy nhiên, theo quan điểm của mình, không nên gò bó bằng cách qui định trước % khối lượng công việc mà mỗi thành viên LD được thực hiện, vì BMT đã biết trước là năng lực của thành viên LD thế nào đâu?
2. Hoàn toàn tùy vào thỏa thuận liên danh. Việc thanh toán, mở tài khoản, phân chia khối lượng công việc,... như thế nào thì không có qui định pháp luật cụ thể, nên nó là trách nhiệm của các thành viên LD khi soạn thảo thỏa thuận LD, căn cứ trên đặc thù gói thầu, năng lực các LD và yêu cầu của HSMT (nếu có).
Theo qui định thì trong thỏa thuận liên danh phải qui định rõ thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu.

hienthu
20-12-2008, 12:30 PM
Mình vẫn còn thắc mắc, nếu công ty B với năng lực tài chính thì chỉ đủ điều kiện đảm nhận khoảng 25% giá trị công việc, vậy nếu dựa vào liên danh thì công ty B có thể đảm nhận thêm (ví dụ khoảng 40%) khối lượng công việc không (vì thỏa thuận liên danh là thỏa thuận nội bộ giữa các thành viên)? Hay trường hợp đó thì lại xét năng lực của từng thành viên để phân chia khối lượng công việc giống như trường hợp nhà thầu độc lập(mình cũng chưa thấy quy định nào cho trường hợp này?!!). Nếu không có quy định nào cụ thể thì mọi chuyện tùy thuộc vào tư vấn đấu thầu?
Mong các cao nhân chỉ giúp, mình rất cảm ơn.

Mình hiểu cái vướng của bạn, về nguyên tắc đáng ra trong hồ sơ mời thầu quy định năng lực tài chính, doanh thu hàng năm ( phải thêm phần: nếu là liên danh thỉ các thành viên liên danh phải chứng minh năng lực tài chính, và doanh thu hàng năm, tổng doanh thu hàng năm phải thỏa mạn theo cách tính mà giá trị công việc thành viên liên danh đảm nhận trong gói thầu), nếu trong hồ sơ mời thầu không yêu cầu điểm này thì bạn khỏi phải lăn tăn làm gì, để cho các thành viên liên danh thống nhất với nhau.
Còn quy định chi tiết như bạn nói thì không có, nhưng quy định chung về doanh thu hàng năm của nhà thầu tính trên tổng giá trị gói thầu thực hiên, quy định này là đủ rồi bạn ơi:
-Nếu nhà thầu độc lập thì yêu cầu về doanh thu trên tổng giá trị gói thầu:
- Nếu liên danh thì phải tính từng thành viên, chẳng lẽ bạn tính gộp được sao.
Luật quy định chung mà bạn.
Lời kết: Bạn khỏi bân tâm về việc thành viên nào làm bao nhiêu % nữa, mà cái gốc của bạn thiếu ở chổ người làm HSMT chưa thuộc bài về năng lực và doanh thu khi nhà thầu là liên danh.
Bạn cho họ làm đi, và kê cao chân mà ngủ không có gì quan trọng đâu, hồ sơ mời thầu không nêu, giờ sao chữa lại được.

HaThai
20-12-2008, 03:41 PM
Chào cả nhà!
Mình có thắc mắc sau, xin nhờ các cao nhân giải đáp dùm:
- Nghị định 58 chỉ nói chung chung về việc phân chia trách nhiệm, quyền hạn và khối lượng công việc trong thỏa thuận liên danh, nhưng không biết có quy định nào rõ hơn ( thí dụ về tỉ lệ % tối đa mà các bên được thực hiện, hay người đứng đầu liên danh bắt buộc phải có trách nhiệm gì?...)
Mình đưa ra tình huống như sau: Liên danh tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp 30 tỷ gồm có: Công ty A (có doanh thu 3 năm liên tiếp đáp ứng yêu cầu của HSMT: 45, 60,55 tỷ) và công ty B (doanh thu 3 năm liên tiếp là 5, 10, 8 tỷ). Vậy công ty B sẽ dược phép thực hiện tối đa bao nhiêu % khối lượng công việc theo HĐ? Nếu có quy định thì vui lòng cho mình biết với:((.
:((


Mình góp ý cho 2 vấn đề của bạn:

1. Vấn đề này không có qui định cụ thể, nên nó để "mở" cho bên mời thầu, cho thành viên LD, tùy vào đặc thù gói thầu mà thực hiện.
Tuy nhiên, theo quan điểm của mình, không nên gò bó bằng cách qui định trước % khối lượng công việc mà mỗi thành viên LD được thực hiện, vì BMT đã biết trước là năng lực của thành viên LD thế nào đâu?
.


Mình hiểu cái vướng của bạn, về nguyên tắc đáng ra trong hồ sơ mời thầu quy định năng lực tài chính, doanh thu hàng năm ( phải thêm phần: nếu là liên danh thỉ các thành viên liên danh phải chứng minh năng lực tài chính, và doanh thu hàng năm, tổng doanh thu hàng năm phải thỏa mạn theo cách tính mà giá trị công việc thành viên liên danh đảm nhận trong gói thầu), nếu trong hồ sơ mời thầu không yêu cầu điểm này thì bạn khỏi phải lăn tăn làm gì, để cho các thành viên liên danh thống nhất với nhau.
Còn quy định chi tiết như bạn nói thì không có, nhưng quy định chung về doanh thu hàng năm của nhà thầu tính trên tổng giá trị gói thầu thực hiên, quy định này là đủ rồi bạn ơi:
-Nếu nhà thầu độc lập thì yêu cầu về doanh thu trên tổng giá trị gói thầu:
- Nếu liên danh thì phải tính từng thành viên, chẳng lẽ bạn tính gộp được sao.
Luật quy định chung mà bạn.
Lời kết: Bạn khỏi bân tâm về việc thành viên nào làm bao nhiêu % nữa, mà cái gốc của bạn thiếu ở chổ người làm HSMT chưa thuộc bài về năng lực và doanh thu khi nhà thầu là liên danh.
Bạn cho họ làm đi, và kê cao chân mà ngủ không có gì quan trọng đâu, hồ sơ mời thầu không nêu, giờ sao chữa lại được.

Quy định về năng lực , kinh nghiệm đối với từng thành viê trong liên danh thì đã được nêu rõ rỗi. "Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh kinh nghiệm và năng lực của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh."
Như vậy mặc dù thành viên đứng đấu liên danh có NL, KN đáp ứng được yêu cầu của cả gói thầu, nhưng điều đó ko có nghĩa là thành viên còn lại của liên danh (trường hợp LD có 2 thành viên) có NL, KN = 0. Thành viên này phải có năng lực , kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh.
Trường hợp của bạn nếu HSMT không quy định rõ vấn đề này thì không có lý do gì để loại nhà thầu liên danh này cả.

lestrong
20-12-2008, 11:27 PM
Mình vẫn còn thắc mắc, nếu công ty B với năng lực tài chính thì chỉ đủ điều kiện đảm nhận khoảng 25% giá trị công việc, vậy nếu dựa vào liên danh thì công ty B có thể đảm nhận thêm (ví dụ khoảng 40%) khối lượng công việc không (vì thỏa thuận liên danh là thỏa thuận nội bộ giữa các thành viên)? Hay trường hợp đó thì lại xét năng lực của từng thành viên để phân chia khối lượng công việc giống như trường hợp nhà thầu độc lập(mình cũng chưa thấy quy định nào cho trường hợp này?!!). Nếu không có quy định nào cụ thể thì mọi chuyện tùy thuộc vào tư vấn đấu thầu?
Mong các cao nhân chỉ giúp, mình rất cảm ơn.

Việc đánh giá nhà thầu trong liên danh cũng tương tự như đánh giá nhà thầu độc lập, từng thành viên trong liên danh phải có đủ năng lực, kinh nghiệm ứng với phần công việc mình đảm nhận, tổng năng lực của các thành viên phải đảm bảo đáp ứng toàn bộ công việc của HSMT.
Năng lực của nhà thầu được đánh giá qua tiêu chí năng lực kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật và năng lực tài chính, vì vậy, chỉ qua năng lực tài chính không thì chưa đủ kết luận rằng nhà thầu có đáp ứng được khối lượng công việc trong Liên danh hay không?

Liên quan đến năng lực tài chính trong tình huống của bạn mình có ý kiến thế này: Theo Mẫu HSMT xây lắp theo Quyết định 731 của Bộ KH và ĐT thì yêu cầu về doanh thu trong năng lực tài chính đối với nhà thầu liên danh phải thoả mãn:
"Doanh thu trung bình hàng năm của cả liên danh được tính bằng tổng doanh thu trung bình hàng năm của các thành viên trong liên danh, trong đó:
Đối với thành viên đứng đầu liên danh thì doanh thu thông thường không thấp hơn 40 % mức quy định trong HSMT và
Đối với các thành viên còn lại trong liên danh thì doanh thu thông thường không thấp hơn 25 % mức quy định trong HSMT."

NHư vậy, với trường hợp của bạn, về doanh thu của Liên danh, nếu tổng doanh thu của A và B đáp ứng yêu cầu về doanh thu của HSMT và doanh thu của riêng A và B cũng thoả mãn thì yêu cầu về doanh thi OK, bạn tiếp tục xét các tiêu chí còn lại để đánh giá tiếp.

minhtuong
20-12-2008, 11:40 PM
Quy định về năng lực , kinh nghiệm đối với từng thành viê trong liên danh thì đã được nêu rõ rỗi. "Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh kinh nghiệm và năng lực của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh."
Như vậy mặc dù thành viên đứng đấu liên danh có NL, KN đáp ứng được yêu cầu của cả gói thầu, nhưng điều đó ko có nghĩa là thành viên còn lại của liên danh (trường hợp LD có 2 thành viên) có NL, KN = 0. Thành viên này phải có năng lực , kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh.
Trường hợp của bạn nếu HSMT không quy định rõ vấn đề này thì không có lý do gì để loại nhà thầu liên danh này cả.

Đồng tình với bạn.
Chỉ nói rõ hơn về câu trích dẫn (phần gạch chân) của bạn:
Vấn đề năng lực của liên danh được nói đến trong mẫu HSMT do Bộ KH-ĐT ban hành, chính xác là như thế này:.

Đối với nhà thầu liên danh thì kinh nghiệm của liên danh được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên liên danh, tuy nhiên kinh nghiệm của mỗi thành viên chỉ xét theo phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận trong liên danh.

phtl.77
22-12-2008, 10:16 AM
Mình góp ý cho 2 vấn đề của bạn:

1. Vấn đề này không có qui định cụ thể, nên nó để "mở" cho bên mời thầu, cho thành viên LD, tùy vào đặc thù gói thầu mà thực hiện.
Tuy nhiên, theo quan điểm của mình, không nên gò bó bằng cách qui định trước % khối lượng công việc mà mỗi thành viên LD được thực hiện, vì BMT đã biết trước là năng lực của thành viên LD thế nào đâu?

Cám ơn bạn, về vấn đề mở tài khoản thì mình hoàn toàn đồng ý. Nhưng việc lập lờ trong phân công công việc thì mình thấy có vẻ không ổn. Vì thực sự không có quy định nào cụ thể, nhưng NĐ58 có đề cập đến vấn đề phân công công việc, và trong mẫu Thỏa thuận liên danh (theo QĐ 731/2008/QĐ-BKH) thì có ghi:" Các thành viên trong liên danh [ghi cụ thể phần công việc, trách nhiệm từng thành viên, kế cả thành viên đứng đầu trong liên danh và nếu có thể ghi tỷ lệ phần trăm giá trị tương ứng]". Theo mình, nếu không ghi tỷ lệ phần trăm thì khi ghi cụ thể từng công việc của các thành viên trong tổng khối lượng công việc thì cũng có thể gián tiếp suy ra tỉ lệ % rồi. Và nếu trong hồ sơ mời thầu có yêu cầu thì mình càng khó thoát! Còn năng lực của thành viên trong liên danh thì đã thể hiện quá rõ ràng trong HSDT.


Xin các bạn cho ý kiến nhé! Mình rất cảm ơn.

phtl.77
22-12-2008, 10:51 AM
Việc đánh giá nhà thầu trong liên danh cũng tương tự như đánh giá nhà thầu độc lập, từng thành viên trong liên danh phải có đủ năng lực, kinh nghiệm ứng với phần công việc mình đảm nhận, tổng năng lực của các thành viên phải đảm bảo đáp ứng toàn bộ công việc của HSMT.
Tổng năng lự thì OK rồi (chỉ riêng công ty A đã có đủ điều kiện tham gia độc lập!). Ở đây mình muốn nói rõ là mình đứng về phía công ty B, và tìm mọi cách sao cho lợi thế nhất thuộc về công ty B trong liên danh.

Năng lực của nhà thầu được đánh giá qua tiêu chí năng lực kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật và năng lực tài chính, vì vậy, chỉ qua năng lực tài chính không thì chưa đủ kết luận rằng nhà thầu có đáp ứng được khối lượng công việc trong Liên danh hay không?
Trường hợp công ty B có năng lực kỹ thuật OK (10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực XD; nhân sự đáp ứng yêu cầu), nhưng khổ nỗi doanh thu trung bình củ 3 năm gần nhất chỉ đáp ứng tối thiểu (mức 25% như bạn nói), vậy sẽ thực hiện được tối đa bao nhiêu % (mình dùng tỉ lệ % cho dễ hình dung tỷ trọng công việc cty B thực hiện so với tổng khối lượng công việc trong HSDT), có người nói tối đa chỉ được 25% công việc, vậy căn cứ vào đâu? Chỉ dựa trên doanh thu thôi sao?
Mong các bạn giúp đỡ, mình rất cám ơn.

lestrong
22-12-2008, 11:27 AM
Trường hợp công ty B có năng lực kỹ thuật OK (10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực XD; nhân sự đáp ứng yêu cầu), nhưng khổ nỗi doanh thu trung bình củ 3 năm gần nhất chỉ đáp ứng tối thiểu (mức 25% như bạn nói), vậy sẽ thực hiện được tối đa bao nhiêu % (mình dùng tỉ lệ % cho dễ hình dung tỷ trọng công việc cty B thực hiện so với tổng khối lượng công việc trong HSDT), có người nói tối đa chỉ được 25% công việc, vậy căn cứ vào đâu? Chỉ dựa trên doanh thu thôi sao?
Mong các bạn giúp đỡ, mình rất cám ơn.

Căn cứ vào HSMT! Nếu B đáp ứng năng lực tài chính theo yêu cầu mức tối thiểu (25 %) của HSMT thì B có thể nhận cao hơn % công việc trong Liên danh, cái đó là do thỏa thuận của A và B, miễn sao tổng năng lức và năng lực thành viên đều đáp ứng HSMT.

minhtuong
22-12-2008, 11:28 AM
Cám ơn bạn, về vấn đề mở tài khoản thì mình hoàn toàn đồng ý. Nhưng việc lập lờ trong phân công công việc thì mình thấy có vẻ không ổn. Vì thực sự không có quy định nào cụ thể, nhưng NĐ58 có đề cập đến vấn đề phân công công việc, và trong mẫu Thỏa thuận liên danh (theo QĐ 731/2008/QĐ-BKH) thì có ghi:" Các thành viên trong liên danh [ghi cụ thể phần công việc, trách nhiệm từng thành viên, kế cả thành viên đứng đầu trong liên danh và nếu có thể ghi tỷ lệ phần trăm giá trị tương ứng]". Theo mình, nếu không ghi tỷ lệ phần trăm thì khi ghi cụ thể từng công việc của các thành viên trong tổng khối lượng công việc thì cũng có thể gián tiếp suy ra tỉ lệ % rồi. Và nếu trong hồ sơ mời thầu có yêu cầu thì mình càng khó thoát! Còn năng lực của thành viên trong liên danh thì đã thể hiện quá rõ ràng trong HSDT.

Xin các bạn cho ý kiến nhé! Mình rất cảm ơn.
Mình không nói là "lập lờ" trong phân công công việc của thành viên LD. Để "mở" cho nhà thầu liên danh quyết định về việc phân chia công việc thì không có nghĩa là "lập lờ" :D.
Trong thỏa thuận LD thì phải có thỏa thuận rõ về phân chia công việc, không thể lập lờ được. Tuy nhiên, ở phương diện chủ đầu tư mình không nhất thiết phải đặt ra qui định trước về phân chia công việc của nhà thầu liên danh. Khi xét năng lực của liên danh, ngoài việc xét đến năng lực của cả liên danh, bên mời thầu cần căn cứ năng lực của mỗi nhà thầu liên danh trong HSDT có đáp ứng với công việc được phân công (trong thỏa thuận LD) của nhà thầu đó không.
Việc đánh giá liên danh còn phụ thuộc nhiều vào nội dung của thỏa thuận liên danh.
Chẳng hạn nếu thỏa thuận LD ghi rằng mỗi NT liên danh A,B,C... chịu trách nhiệm cấp vốn thi công đối với phần công việc của mình thì bạn cần xét cả về các yếu tố về tài chính của mỗi nhà thầu đối với công việc tương ứng của nhà thầu trong thỏa thuận LD. Còn nếu trong thỏa thuận ghi rằng nhà thầu A là đại diện LD sẽ chịu trách nhiệm về cung cấp tài chính cho toàn bộ gói thầu (cung cấp tài chính cho tất cả các thành viên khác của LD) thì chúng ta không cần phải xét đến năng lực tài chính của nhà thầu B,C...mà chỉ cần xét về các năng lực khác. Khi đó ta sẽ xét năng lực tài chính của A tưong ứng với cả gói thầu.

giangbx
26-12-2008, 09:36 PM
Mình góp ý cho 2 vấn đề của bạn:

1. Vấn đề này không có qui định cụ thể, nên nó để "mở" cho bên mời thầu, cho thành viên LD, tùy vào đặc thù gói thầu mà thực hiện.
Tuy nhiên, theo quan điểm của mình, không nên gò bó bằng cách qui định trước % khối lượng công việc mà mỗi thành viên LD được thực hiện, vì BMT đã biết trước là năng lực của thành viên LD thế nào đâu?
2. Hoàn toàn tùy vào thỏa thuận liên danh. Việc thanh toán, mở tài khoản, phân chia khối lượng công việc,... như thế nào thì không có qui định pháp luật cụ thể, nên nó là trách nhiệm của các thành viên LD khi soạn thảo thỏa thuận LD, căn cứ trên đặc thù gói thầu, năng lực các LD và yêu cầu của HSMT (nếu có).
Theo qui định thì trong thỏa thuận liên danh phải qui định rõ thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu.

Chính vì để "mở" hợp đồng liên danh là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập có thể "lớn". Nếu cứ cứng nhắc quá thì các DN nhỏ, mới thành lập không bao giờ đủ lớn để có thể tham gia đấu thầu.

Hocdauthau
27-12-2008, 03:17 PM
Các bác ơi! Ví dụ em là một liên danh A trúng gói thầu xây lắp. Trong liên danh này gồm: (1) nhà thầu x chuyên san lấp và ép cọc; (2) nhà thầu y chuyen xây dựng hoìan thiện . Ví dụ thế thì khi trong hợp đồng liên danh cũng ghi cụ thể phần công việc, giá trị phần công việc, kinh nghiệm thi công phần công việc tương tự, doanh thu qua hàng năm, .... và thế là BMT xét theo những yêu cÀU ghi trong HSMT phải không ạ. Có cần phải quy đổi ra tỷ lệ % công việc trong hợp đồng không các bác.

minhtuong
27-12-2008, 05:17 PM
Các bác ơi! Ví dụ em là một liên danh A trúng gói thầu xây lắp. Trong liên danh này gồm: (1) nhà thầu x chuyên san lấp và ép cọc; (2) nhà thầu y chuyen xây dựng hoìan thiện . Ví dụ thế thì khi trong hợp đồng liên danh cũng ghi cụ thể phần công việc, giá trị phần công việc, kinh nghiệm thi công phần công việc tương tự, doanh thu qua hàng năm, .... và thế là BMT xét theo những yêu cÀU ghi trong HSMT phải không ạ. Có cần phải quy đổi ra tỷ lệ % công việc trong hợp đồng không các bác.

Không có qui định nào bắt buộc các thành viên LD phải phân chia công việc theo tỉ lệ %. Vấn đè này đựoc quyết định bởi thỏa thuận liên danh và năng lực của nhà thầu liên danh. Chính cách phân chia khối lượng công việc theo tính chất, yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với năng lực của thành viên liên danh mới là cách phân chia công việc hợp lý nhất.

Hocdauthau
01-01-2009, 09:42 PM
Cảm ơn bac Minh Tuong. Nhiều vấn đề bác lý giả cho các thành viên rất hay và rõ.
Năm mới 2009, chúc bác luôn thành đạt.

lamriver
26-03-2009, 04:40 PM
Việc đánh giá nhà thầu trong liên danh cũng tương tự như đánh giá nhà thầu độc lập, từng thành viên trong liên danh phải có đủ năng lực, kinh nghiệm ứng với phần công việc mình đảm nhận, tổng năng lực của các thành viên phải đảm bảo đáp ứng toàn bộ công việc của HSMT.
Năng lực của nhà thầu được đánh giá qua tiêu chí năng lực kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật và năng lực tài chính, vì vậy, chỉ qua năng lực tài chính không thì chưa đủ kết luận rằng nhà thầu có đáp ứng được khối lượng công việc trong Liên danh hay không?

Liên quan đến năng lực tài chính trong tình huống của bạn mình có ý kiến thế này: Theo Mẫu HSMT xây lắp theo Quyết định 731 của Bộ KH và ĐT thì yêu cầu về doanh thu trong năng lực tài chính đối với nhà thầu liên danh phải thoả mãn:
"Doanh thu trung bình hàng năm của cả liên danh được tính bằng tổng doanh thu trung bình hàng năm của các thành viên trong liên danh, trong đó:
Đối với thành viên đứng đầu liên danh thì doanh thu thông thường không thấp hơn 40 % mức quy định trong HSMT và
Đối với các thành viên còn lại trong liên danh thì doanh thu thông thường không thấp hơn 25 % mức quy định trong HSMT."

NHư vậy, với trường hợp của bạn, về doanh thu của Liên danh, nếu tổng doanh thu của A và B đáp ứng yêu cầu về doanh thu của HSMT và doanh thu của riêng A và B cũng thoả mãn thì yêu cầu về doanh thi OK, bạn tiếp tục xét các tiêu chí còn lại để đánh giá tiếp.
Mức yêu cầu chính xác trong 731 là :
Đối với thành viên đứng đầu liên danh thì doanh thu thông thường không thấp hơn 40 % mức quy định của cả liên danh và
Đối với các thành viên còn lại trong liên danh thì doanh thu thông thường không thấp hơn 25 % mức quy định của cả liên danh."
Có nghĩa là, nếu HSMT yêu cầu doanh thu trung bình hàng năm trong 3 năm là >=60 tỷ thì trước tiên tổng doanh thu của cả liên danh phải = 60 tỷ mới đạt yêu cầu HSMT, nếu tổng doanh thu cả liên danh >60 tỷ, ví dụ là 100 tỷ thì ông đứng đầu liên danh phải đạt >= 40% x 100 tỷ là 40 tỷ, các thành viên còn lại phải đạt >= 25% x 100 tỷ là 25 tỷ. Chứ không phải như bạn nêu ở trên.

sythinhbk
05-06-2009, 05:38 PM
trong quyết định 731/2008 của Bộ Kế Hoạch có nêu rõ: "Doanh thu trung bình hàng năm của thành viên đứng đầu liên danh (thông thường không thấp hơn 40% mức quy định của cả liên danh). Vậy nếu thấp hơn 40% thì có chấp nhận được không? và nếu là 20% thì sao?
Xin mọi người chỉ giúp! :(

lestrong
05-06-2009, 11:25 PM
trong quyết định 731/2008 của Bộ Kế Hoạch có nêu rõ: "Doanh thu trung bình hàng năm của thành viên đứng đầu liên danh (thông thường không thấp hơn 40% mức quy định của cả liên danh). Vậy nếu thấp hơn 40% thì có chấp nhận được không? và nếu là 20% thì sao?
Xin mọi người chỉ giúp! :(

1. Luật Đấu thầu được Quốc hội thông qua, tại Điều 76. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu quy định: Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

2. Nghị định 58Cp hướng dẫn Luật Đấu thầu hướng dẫn:
2.1. ĐẤU THẦU RỘNG RÃI VÀ ĐẤU THẦU HẠN CHẾ
ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
Điều 15. Chuẩn bị đấu thầu:
2. Lập hồ sơ mời thầu:
b) Nội dung hồ sơ mời thầu:
Hồ sơ mời thầu phải bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật Đấu thầu và mẫu hồ sơ mời thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành;
2.2. ĐẤU THẦU RỘNG RÃI VÀ ĐẤU THẦU HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HOÁ, XÂY LẮP
Điều 23. Chuẩn bị đấu thầu:
b) Nội dung hồ sơ mời thầu:
- Hồ sơ mời thầu phải bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật Đấu thầu và mẫu hồ sơ mời thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Như vậy, Quốc hội giao Chính phủ, Chính phủ giao Bộ KH & ĐT: Do đó, cứ theo Mẫu được ban hnàh bởi Bộ KH & ĐT mà làm bạn à.


trong quyết định 731/2008 của Bộ Kế Hoạch có nêu rõ: "Doanh thu trung bình hàng năm của thành viên đứng đầu liên danh (thông thường không thấp hơn 40% mức quy định của cả liên danh). Vậy nếu thấp hơn 40% thì có chấp nhận được không? và nếu là 20% thì sao?
Xin mọi người chỉ giúp! :(

Cơ quan thẩm định HSMT sẽ bắt buộc bạn lấy mức doanh thu của thành viên đứng đấu liên danh > 40%; và thành viên liên danh phải U]>[/U] 20%. Tuy nhiên đây là mức "thông thường" do Bộ KH & ĐT ban soạn, vẫn có trường hợp có quy định khác tùy theo đặc thù gói thầu của bạn, ví dụ có những gói thầu đòi hỏi doanh thu hằng năm quá lớn, nếu quy định mức > 40% đối với thành viên đứng đầu liên doanh và >20% đối với thành viên liên danh sẽ không có nhiều nhà thầu đủ năng lực, dẫn đến hạn chế trong đấu thầu thì cơ quan thẩm định sẽ đề nghị 1 mức thấp hợp lý hơn. Nhưng, cái quan trọng là đơn vị lập HSMT phải có giải trình thỏa đáng, nếu không mức quy định của Bộ KH & ĐT khó có thể giảm xuống được.

lestrong
05-06-2009, 11:32 PM
Mức yêu cầu chính xác trong 731 là :
Đối với thành viên đứng đầu liên danh thì doanh thu thông thường không thấp hơn 40 % mức quy định của cả liên danh và
Đối với các thành viên còn lại trong liên danh thì doanh thu thông thường không thấp hơn 25 % mức quy định của cả liên danh."
Có nghĩa là, nếu HSMT yêu cầu doanh thu trung bình hàng năm trong 3 năm là >=60 tỷ thì trước tiên tổng doanh thu của cả liên danh phải = 60 tỷ mới đạt yêu cầu HSMT, nếu tổng doanh thu cả liên danh >60 tỷ, ví dụ là 100 tỷ thì ông đứng đầu liên danh phải đạt >= 40% x 100 tỷ là 40 tỷ, các thành viên còn lại phải đạt >= 25% x 100 tỷ là 25 tỷ. Chứ không phải như bạn nêu ở trên.

Lẽ dĩ nhiên, tổng doanh thu của cả liên danh phải thỏa mãn đanh thu theo quy định của HSMT-tức doanh thu tính cho 1 nhà thầu tham gia với tư cách là độc lập. Đồng thời, từng thành viên trong liên danh bao gồm thành viên đứng đầu liên danh và thành viên liên danh phải thoả mãn mức tối thiểu theo quy định của HSMT.
bạn có thể xem lại bài thảo luận của mình:


Đối với thành viên đứng đầu liên danh thì doanh thu thông thường không thấp hơn 40 % mức quy định trong HSMT và
Đối với các thành viên còn lại trong liên danh thì doanh thu thông thường không thấp hơn 25 % mức quy định trong HSMT."
Đây là mức "thông thường" tối thiểu, tổng mức thông thường này phải = 100% mức quy định đối với 1 nhà thầu tham gia với tư cách độc lập.

daotaodainam
01-07-2009, 10:42 AM
Thường mình bắt buộc tên của nhà thầu Liên danh phải bắt đầu với từ "Liên danh ...." để tránh trường hợp anh đứng đầu liên danh mượn gió bẻ măng

ksco
14-04-2014, 11:35 AM
Mình có vấn đền này nhờ các bạn trả lời giúp mình nhé: Tổng kinh nghiệm năng lực nhân sự, máy móc thiết bị và danh thu, nhung thep phạm vi công việc thì Nhà thầu A thi công phần đường và hệ thống thoát nước chiếm 30 tỷ tương ứng 30% giá gói thầu và Nhà thầu B chiếm 70 tỷ phần thi công cọc SW 600B tương ứng 70% giá gói thầu vì vậy Nhà thầu A đứng ra là thành viên đứng đừng liên danh được không? Sao mình không tìm xem các thông tin trên Luật đấu thầu và NĐ 85 hiện nay vẫn chưa quy định rõ về thành viên đứng đầu liên danh hay thành viên đại diện liên danh có giá trị thấp thì làm thành viên đại diện liên danh hay đứng đầu liên danh được không? Các bạn giúp mình thông tin này này nhé !