PDA

Xem bản đầy đủ : Phải làm gì khi ráp định mức và đơn giá vật liệu không bằng đơn giá do Sở XD ban hànhdl_cky
20-09-2007, 01:37 AM
Tôi lấy ví dụ như khi tra cứu mã hiệu đơn giá AB.51121 của tỉnh Bình Thuận có giá Vật liệu là 1 488 331.
Nhưng khi ráp từ định mức và đơn giá vật liệu thì Total của Vật liệu chỉ có 1 470 124, chênh lệch mất 18 208. Xin hỏi gặp trường hợp như vậy sẽ xử lý như thế nào,
vì chắc chắn một điều khi tính dự thầu sẽ cho kết quả khác với dự toán (Dư toán thì lấy đơn giá của Sở XD ban hành, còn dự thầu thì lấy định mức và đơn giá thông báo để tính Vật liệu thôi)
Xin các chuyên gia hỗ trợ
Thanks

nhaviet
30-11-2007, 12:06 PM
Nếu bạn tra đúng đinh mức tương ứng trong ĐM 24, lấy giá theo giá vật liệu kèm theo quyển đơn giá lắp vào thì không thể sai được . Nếu vẫn ko đúng thì quyển đơn giá làm sai.

Đinh Tấn Linh
30-11-2007, 12:26 PM
Tôi lấy ví dụ như khi tra cứu mã hiệu đơn giá AB.51121 của tỉnh Bình Thuận có giá Vật liệu là 1 488 331.
Nhưng khi ráp từ định mức và đơn giá vật liệu thì Total của Vật liệu chỉ có 1 470 124, chênh lệch mất 18 208. Xin hỏi gặp trường hợp như vậy sẽ xử lý như thế nào,
vì chắc chắn một điều khi tính dự thầu sẽ cho kết quả khác với dự toán (Dư toán thì lấy đơn giá của Sở XD ban hành, còn dự thầu thì lấy định mức và đơn giá thông báo để tính Vật liệu thôi)
Xin các chuyên gia hỗ trợ
Thanks

Bạn chú ý là khi trong định mức 24 của bộ xây dựng ban hành thì vật liệu khác là 2%
Nhưng 2% đó là tính cho 2% của từng loại vật liệu
Mình lấy ví dụ trong vật tư nhé:" Thuốc nổ anômit định mức là : 63,45 nhưng có thêm thành phần phụ là 2% nữa"
Vậy nên khi bạn áp giá theo đơn giá tỉnh Bình Thuận thì bị "mất" đi 18208 là lý do như vậy đó!

dl_cky
30-11-2007, 01:03 PM
Bạn chú ý là khi trong định mức 24 của bộ xây dựng ban hành thì vật liệu khác là 2%
Nhưng 2% đó là tính cho 2% của từng loại vật liệu
Mình lấy ví dụ trong vật tư nhé:" Thuốc nổ anômit định mức là : 63,45 nhưng có thêm thành phần phụ là 2% nữa"
Vậy nên khi bạn áp giá theo đơn giá tỉnh Bình Thuận thì bị "mất" đi 18208 là lý do như vậy đó!
Tôi đã tính lại giá vật liệu là 1,441,298 , cộng thêm phần vật liệu khác là 2% trị giá: 28,825.96 => Tổng cộng cũng chỉ ra được có 1,470,124 thôi. Vẫn chưa hiểu tại sao

Đinh Tấn Linh
03-12-2007, 09:21 AM
Tôi đã tính lại giá vật liệu là 1,441,298 , cộng thêm phần vật liệu khác là 2% trị giá: 28,825.96 => Tổng cộng cũng chỉ ra được có 1,470,124 thôi. Vẫn chưa hiểu tại sao

Hiện mình cĩng đang rất không hiểu tại sao lại như vậy nhỉ, bnạ có file đơn giá tỉnh Bìh Thuận không? Send cho mình với nhé! Mình muốn kiểm tra lại thử đó mà.
dinhtanlinh@gmail.com

malsoni810
03-12-2007, 10:02 AM
Mình đã kiểm tra đơn giá này. Sau khi lấy giá vật tư trong đơn giá nhân với định mức thì không khớp với đơn giá hạng mục công việc AB.51121.( mình công tác ở Bình Thuận nên có quyển đơn giá ) Có thể đây là sai xót trong giá trình tính doán của các chuyên viên sở Xây Dựng.
Tuy nhiên theo mình các đơn vị tư vấn ở Bình thuận thường ko tính theo cách bù vật liệu mà tính thẳng giá vật liệu thực tế vào dự toán.

Đinh Tấn Linh
03-12-2007, 10:28 AM
Mình đã kiểm tra đơn giá này. Sau khi lấy giá vật tư trong đơn giá nhân với định mức thì không khớp với đơn giá hạng mục công việc AB.51121.( mình công tác ở Bình Thuận nên có quyển đơn giá ) Có thể đây là sai xót trong giá trình tính doán của các chuyên viên sở Xây Dựng.
Tuy nhiên theo mình các đơn vị tư vấn ở Bình thuận thường ko tính theo cách bù vật liệu mà tính thẳng giá vật liệu thực tế vào dự toán.

À. Mình quên mất là Mal cũng ở Bình Thuận. Như vậy thì bộ đơn giá Bình Thuận bị sai sót chỗ này.
Theo mình thấy thì hầu hết các công ty tư vấn ở Đăk Lăk khi tính dự toán công trình theo cách tính bù giá vật tư (vì điều này thuận lợi khi dũng phần mềm dự tóan), vì vậy nên phải quan tâm đến vấn đề này!
Và khi lập quyết tóan họ mới tính theo giá thực tế.