PDA

Xem bản đầy đủ : Xin mẫu bàn giao mặt bằng XDCTtr_tien
11-12-2008, 11:40 AM
Ai có mẫu biên bản bàn giao mặt bằng công trình cho tôi xin??

langduca
11-12-2008, 02:24 PM
Ai có mẫu biên bản bàn giao mặt bằng công trình cho tôi xin??

Bạn theo đường dẫn dưới đây tải tài liệu về nhé.
http://giaxaydung.vn/diendan/giai-phong-mat-ba-ng/6294-hoi-ve-ban-giao-mat-ba-ng-xay-dung.html

tienkien
04-11-2010, 12:21 AM
Bạn theo đường dẫn dưới đây tải tài liệu về nhé.
http://giaxaydung.vn/diendan/giai-phong-mat-ba-ng/6294-hoi-ve-ban-giao-mat-ba-ng-xay-dung.html

thanhvinh85
28-12-2010, 04:31 PM
Ai có mẫu biên bản bàn giao mặt bằng công trình cho tôi xin??

thanhvinh85
28-12-2010, 04:32 PM
Bạn theo đường dẫn dưới đây tải tài liệu về nhé.
http://giaxaydung.vn/diendan/giai-phong-mat-ba-ng/6294-hoi-ve-ban-giao-mat-ba-ng-xay-dung.html

meomuop26
17-03-2011, 10:26 AM
UBND HUYỆN THẠNH PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: /BB-PTQĐ Thạnh Phú, ngày tháng năm 2011
BIÊN BẢN

Bàn giao mặt bằng Trường Trung học Cơ sở Thạnh Phong
Hôm nay, vào lúc giờ, ngày tháng năm 2011, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện tiến hành bàn giao mặt bằng Trường Trung học Cơ sở Thạnh Phong cho Ban Giám Hiệu Trường Trung học Cơ sở Thạnh Phong quản lý có sự chứng kiến của các ngành có liên quan.

Thành Phần gồm:
- Đại diện TT Phát triển Qũy đất: Ông Phạm Văn Tiễn, Chức vụ: Giám đốc
- Đại diện Phòng Tài nguyên - MT: Ông Lâm Văn Tân, Chức vụ: Trưởng phòng
- Đại diện UBND Thạnh Phong: Ông Lê Thanh Liêm, Chức vụ: PCT. UBND
- Đại diện BGH Trường THCS Thạnh Phong: ……………………………..........., Chức vụ: …………………….…

Nội dung:
Đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất công bố Văn bản số 4465/UBND-TCĐT ngày ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc chủ đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Thông báo số 62/TB-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú về việc thu hồi đất để Đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học Cơ sở Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú.
Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạnh Phú bàn giao mặt bằng Trường Trung học Cơ sở Thạnh Phong huyện Thạnh Phú. Đây là dự án dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Thạnh Phong huyện Thạnh Phú được Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú phê duyệt tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2010.
Hiện nay Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện thực hiện xong khâu bồi thường giải phóng mặt bằng đủ điều kiện bàn giao cho đơn vị thi công. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện tổ chức bàn giao cho Ban Giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Thạnh Phong tổng diện tích 1.772 m2 theo các Quyết định số 1098,1099,1100,1101/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú về việc thu hồi đất của từng hộ (có hoạ đồ kèm theo).
Trường Trung học Cơ sở Thạnh Phong cùng các ngành có liên quan đến hiện trường xác nhận ranh giới và đóng cột mốc để Trường Trung học Cơ sở Thạnh Phong tổ chức thực hiện khâu quản lý diện tích nói trên cho đến khi giao lại cho đơn vị thi công. Đồng thời lập các thủ tục đề nghị cấp thẩm quyền cấp quyền sử dụng đất.

Biên bản kết thúc lúc giờ phút cùng ngày có đọc lại cho mọi người nghe đồng ý ký tên./.UBND XÃ THẠNH PHONG TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

TRƯỜNG THCS THẠNH PHONG PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

UBND HUYỆN THẠNH PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: /BB-PTQĐ Thạnh Phú, ngày tháng năm 2011BIÊN BẢN

Bàn giao mặt bằng mở rộng Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu Việc làm

huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
Hôm nay, vào lúc giờ, ngày tháng năm 2011, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện tiến hành bàn giao mặt bằng mở rộng Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu Việc làm huyện Thạnh Phú cho Ban Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu Việc làm huyện quản lý có sự chứng kiến của các ngành có liên quan.

Thành Phần gồm:
Đại diện TT PTQĐ: Ông Phạm Văn Tiễn, Chức vụ: Giám đốc
Đại diện Phòng TN- MT: Ông Lâm Văn Tân, Chức vụ: Trưởng phòng
Đại diện TT DN & GTVL: Ông Đặng Hữu Phước, Chức vụ: Giám đốc
Đại diện UBND Thị Trấn: Ông Đào Văn Bé, Chức vụ: PCT. UBND

Nội dung:
Đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất công bố Thông báo số 110/UBND-TCĐT ngày ngày 02 tháng 7 năm 2009 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre thông báo ý kiến kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện và Trung tâm Dạy nghề huyện Thạnh Phú. Thông báo số 750/UBND-VHXH ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú về việc tạm ứng vốn thanh toán bồi thường mở rộng mặt bằng Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu Việc làm huyện.
Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạnh Phú bàn giao mặt bằng mở rộng Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu Việc làm huyện Thạnh Phú. Đây là dự án dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu Việc làm huyện Thạnh Phú được Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú phê duyệt tại Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2010.
Hiện nay Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện thực hiện xong khâu bồi thường giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bàn giao cho Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu Việc làm huyện Thạnh Phú tổng diện tích 5.226,1 m2 theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú về việc thu hồi đất của hộ bà Lê Thị Hòa (có hoạ đồ kèm theo).
Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu Việc làm huyện cùng các ngành có liên quan đến hiện trường xác nhận ranh giới và cấm cột mốc diện tích được giao để mở rộng Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu Việc làm huyện Thạnh Phú tổ chức thực hiện khâu quản lý diện tích. Đồng thời có trách nhiệm lập thủ tục đề nghị cấp thẩm quyền cấp quyền sử dụng đất.

Biên bản kết thúc lúc giờ phút cùng ngày có đọc lại cho mọi người nghe đồng ý ký tên./.UBND THỊ TRẤN THẠNH PHÚ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ & GTVL PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG