PDA

Xem bản đầy đủ : Cách tính trượt giá trong TMDT và dự toánNguyen Thu Huong
13-09-2007, 09:47 AM
Theo Nghị định 99 và TT 05/2007/TT-BXD thì những công trình thực hiện trên 2 năm thì phần dự phòng được tính trên 2 yếu tố : dự phòng cho khối lượng phát sinh 5% và tính trượt giá theo chỉ số giá xây dựng trong 3 năm gần nhất.
Có bác nào đã tìm được cách tính chuẩn xác thì load lên cho tôi tham khảo với.
Xin cám ơn!

12h
01-10-2007, 01:54 PM
Tôi cũng đang phải lập dự án và cũng đã nghiên cứu các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan, tôi tính trượt giá như sau:
- Tính chỉ số giá xây dựng bình quân của 3 năm gần năm so sánh nhất
- Lấy chỉ số bình quân này nhân với số thời gian thực hiện dự án

Mong các chuyên gia khác cho ý kiến về cách tính của tôi nhé!

3077
04-10-2007, 12:18 PM
Có anh nào có hướng dẫn về cái này kô, em cầm CV1599, 1600, 1601 mà không biết áp dụng thế nào :(

redeyes
05-10-2007, 09:47 PM
Về cơ bản, chỉ số giá phản ánh mức độ biến động giá. Để dự tính dự phòng cho trượt giá (dựa vào dữ liệu của quá khứ) có thể sử dụng 1 trong 2 cách:
1. Xác định mức độ biến động giá trung bình năm, sau đó dựa vào thời gian thực hiện dự án và kế hoạch phân bổ vốn để xác định dự phòng cho yếu tố trượt giá
Ví dụ: xác định cho công trình đường giao thông, thực hiện dự án trong 3 năm:
Chỉ số giá xây dựng công trình
2004 2005 2006 2007
110 119 124 139
Mức độ biến động giá trong năm 2005 (so với 2004): (119/110-1)=0.082
Mức độ biến động giá trong năm 2006 (so với 2005): (124/119-1)=0.042
Mức độ biến động giá trong năm 2007 (so với 2006): (139/124-1)=0.121

Mức độ biến động giá bình quân cho 1 năm (trong khoảng thời gian từ 2005 đ ến 2007):
(0.082+0.042+0.121)/3=0.082 (8.2%/năm)

Trên cơ sở phân bổ vốn cho từng năm: V1, V2, V3:

Dự phòng cho yếu tố trượt giá: ((V1*(1+0.082)+V2*(1+0.082)^2+V3*(1+0.082)^3)-V)
(V=V1+V2+V3)

2. Dựa vào quy luật biến động giá trong cùng độ dài thời gian thực hiện dự án (ví dụ 4 năm thì lấy chỉ số giá của 4 năm, 3 năm lấy chỉ số giá của 3 năm và lấy năm trước của năm lựa chọn cuối cùng làm gốc), (coi như phân bổ vốn đều cho các năm)
- Lấy năm 2004 làm gốc, tính các chỉ số giá năm 2005, 2006, 2007 so với năm 2004:
I2005=119/110=1.082
I2006=124/110=1.127
I2007=139/110=1.264

Chỉ số giá bình quân: (1.082+1.127+1.264)/3=1.158

Dự phòng cho yếu tố trượt giá: V*(1.158-1)=V*0.158

Trường hợp 2 thường dễ sử dụng. Nếu tính phân bổ vốn đều cho các năm thì trường hợp 2 có thể thấp hơn trường hợp 1 khoảng 1% - như vậy có thể chấp nhận được.

Tuy vậy, để lựa chọn được tỷ lệ trượt giá để đưa vào dự phòng, nhà tư vấn có thể dựa vào phân tích thêm mức độ biến động giá (so với những năm quá khứ đã lựa chọn) của các yếu tố chính cấu thành nên giá xây dựng công trình mà điều chỉnh chỉ số giá xây dựng (Delta Ixd). Vấn đề này phụ thuộc vào kinh nghiệm tư vấn.

tranngochien
12-10-2007, 12:34 PM
Tôi cũng đang phải lập dự án và cũng đã nghiên cứu các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan, tôi tính trượt giá như sau:
- Tính chỉ số giá xây dựng bình quân của 3 năm gần năm so sánh nhất
- Lấy chỉ số bình quân này nhân với số thời gian thực hiện dự án

Mong các chuyên gia khác cho ý kiến về cách tính của tôi nhé!

Cách tính nay hoàn toàn sai:p
Theo cánh tính của reydes: phương pháp 1 nhưng lưu ý 1 điều là k tính trượt giá cho phân bổ vốn năm 1 (Lý do: hơi dài dòng....)
Trượt giá năm 2 là v2x(Ibq)^1 và cứ thế......

3077
12-10-2007, 04:31 PM
Hình như cái này chưa có hướng dẫn, tại sao lại không tính trượt giá năm 1 vậy anh

tranngochien
12-10-2007, 04:53 PM
Hình như cái này chưa có hướng dẫn, tại sao lại không tính trượt giá năm 1 vậy anh

Cái này lý giải rất dài dòng: Việc tính toán dựa trên dựa trên nguyên tắc giá trị thời gian của tiền tệ. Nếu có điều kiện mình sẽ trình bày một số vấn đề trong xác định Tổng mức đầu tư theo TT05/BXD-TT 2007. Đây là nguyên tắc thống nhất trong việc XĐ TMĐT. Bạn cứ yên tâm đi. Đây là vấn đề triển khai chưa chi tiết và triệt để trong TT05 gây vướng mắc cho các bạn khi dùng. Chân thành xin lỗi.:p

tatylic
16-12-2007, 01:53 PM
Em lại tính theo cách không hoàn toàn giống redeyes như sau :

Ví dụ: xác định cho công trình đường giao thông, thực hiện dự án trong 3 năm (2008-2010).
Chỉ số giá xây dựng công trình

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 110 | 119 | 124 | 139 |

Xác định thời điểm gốc dùng để tính trượt giá là năm 2007 (Thời điểm lập dự án, dự toán)
Hệ số trượt giá của năm 2005 (so với 2004): 119/110 = 1.082
Hệ số trượt giá của năm 2006 (so với 2005): 124/119 = 1.042
Hệ số trượt giá của năm 2007 (so với 2006): 139/124 = 1.121

Hệ số trượt giá xây dựng bình quân (trong khoảng thời gian từ 2005 đ ến 2007) :
(1.082 x 1.042 x 1.121)^(1/3) = 1.081 ( Dùng hàmGEOMEAN(number1,number2,number3))

Trên cơ sở phân bổ vốn cho từng năm: V1, V2, V3:

Trượt giá tích lũy (3 năm) :
TR =(V1 x 1.081 - V1)+ (V2 x 1.081^2 -V2) + (V3 x 1.081^3-V3).
Chi phí dự phòng cho phần trượt giá lấy theo giá trị trượt giá tích lũy : Vdp2 = TR.

Xin anh chị cho ý kiến thảo luận !

dalze.affection
28-04-2008, 07:27 PM
cách tính bình quân chỉ số giá như vậy là đúng đấy!

TuvanXD246
28-04-2008, 09:41 PM
Mình có mấy file tính trượt giá. Mời các bạn cùng nghiên cứu:

huy15378
30-05-2008, 09:56 AM
Mình có mấy file tính trượt giá. Mời các bạn cùng nghiên cứu:

Cách tính này rất hay và dễ dàng nhưng chỉ sợ các cơ quan xét duyệt không đồng ý, vì mình thấy khác với hướng dẫn tại Thông tư 05/2007/TT-BXD.

nguyenvanhau
30-05-2008, 07:42 PM
Gửi bạn cách tính chi phí dự phòng với dự án có thời gian thực hiện >2 năm. Qua đây bạn có thể giải thích với chủ đầu tư như trong bài viết này.
3261

nas_nguyen
04-08-2008, 08:57 AM
Mình mới tham gia khóa kỹ sư định giá tại ĐH Mở, được các thầy chỉ cho phương pháp dùng hàm FORECAST trong Excel để dự đoán chỉ số giá trên cơ sở dãy số do BXD công bố đến quí 1/2008. Từ đó, ta có được chỉ số giá cho các năm tương lai làm cơ sở cho việc chọn hệ số trượt giá tương ứng. Lúc này, chỉ cần lấy số vốn phân bổ cho năm tương lai của dự án (các bạn gọi là V trong các ví dụ minh họa) nhân với hệ số trượt giá tương ứng sẽ có lượng vốn cần dự phòng cho năm. Cộng dồn lượng vốn của các năm theo chiều dài dự án ta sẽ có tổng vốn dự phòng cần thiết của dự án.
VÍ DỤ: Chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, loại công trình nhà ở được BXD công bố từ năm 2004 đến quí 1/2008 lần lượt là:
138 142 146 170 240 Dùng hàm FORECAST cho 3 năm gần nhất 2008, 2007, 2006 tính được chỉ số giá cho 3 năm tiếp 2009, 2010, 2011 là: 279.33 326.33 373.33 Lúc này, nếu dự án bắt đầu trong năm 2008 và kết thúc đầu tư vào năm 2011, với phân bổ vốn hằng năm tương ứng là V1, V2, V3, V4 thì cần số vốn dự phòng cho toàn dự án là:
V = V1 + V2*((279.33/240)-1) + V3*((326.33/240)-1) + V4*((373.33/240)-1)
Ở đây, V1 giữ nguyên vì năm bắt đầu dự án là năm 2008 (chọn là năm gốc nên coi như không có trượt giá).
Mọi người góp ý thêm nhé!

vuhaer
13-08-2008, 03:46 PM
Hàm FORECAST tính khá ok đấy, tôi có bản tính này các bạn tham khảo về cơ bản giống như cách bạn "nas_nguyen"

hongngan99
11-09-2008, 03:47 PM
Mình thấy cái vụ tính dự phòng theo trượt giá này nó cứ thế nào ấy. Chính phủ, Bộ xây dựng có hẳn một ban bệ có đầy đủ con người, thông tin, máy móc (tổng cục thống kê) mà dự tính trượt giá còn sai, không chính xác, anh em mình tính sao được. Dự đoán theo máy cái công thức của Bộ hướng dẫn mà tính được thì giá cả đã không leo thang, công trình đã không phải bổ sung điều chỉnh giá. Nếu dự án xây dựng kéo dài thì xác định trượt giá thế nào.Mình thấy cách tính của bác @nas_nguyen cũng không ổn lắm. Chỉ số mà hàm FORECAST tính cho các năm 2009, 2010, 2011 đấy cũng chỉ là dự đoán thôi, không chính xác được, nó chỉ phù hợp khi mà thị trường tuân thủ đúng như các năm mình sử dụng để tính toán, mặt khác nó cũng không có tính pháp lý. Mà theo TT05 chỉ số giá do BXD công bố mới có tính pháp lý. Theo tôi, Bộ Xây dựng nên tính toán đưa ra con số cụ thể; dự phòng với dự án thực hiện trong 1 năm là bao nhiêu?; trong 2 năm?; 3 năm?, 4 năm....để anh em mình đỡ phải đau đầu. Ý mình là vậy, các bác thấy thế nào?

phukt2
05-10-2008, 12:27 PM
Theo minh hai cách tính là gần tương đương nhau:
Ban red eyes tính Ibq theo pp bình quân giản đơn con ban tatylic tính theo bình quân nhân(theo môn thống kê thì pp này chính xác hơn một chút) minh xin bổ sung thêm phần này:
Ixd(t)=Ixd(t-1)*Ibq.vidu:Ixd2008=Ixd2007*Ibq với gốc là 2007
-->Ixd2008=Ibq,Ixd2009=Ibq^2...

amtnghia
13-10-2008, 11:01 AM
Gửi các bạn trong diễn đàn
Mình xin trích dẫn một cách tính như sau:
Dự án Đường dây 220kV dự kiến hoàn thành vào năm 2012, thời gian bắt đầu thực hiện dự án là năm 2008 (lập dự án đầu tư), như vậy nếu tính theo cách của bạn vuongquochung sẽ không tính hết được đến thời điểm thi công, ví dụ dự án khởi công vào năm 2011.
Xác định chỉ số giá xây dựng theo công bố của BXD đến năm 2008
/2005/ /2006/ /2007/ /2008/
163 174 204 282
mức tăng chỉ số 03 năm gần nhất:
11 30 78
mức tăng chỉ số giá XD trung bình kể từ năm 2005 trở đi:
(11+30+78)/3 = 39,67
Chỉ số giá xây dựng cho các năm 2009:
Ixd(2009) = Ixd(2008)+39.67 = 282+39.67 = 321.67
Tương tự cho các năm 2010, 2011 lần lượt là: 361,33; 401.
Năm lập DAĐT là 2008, quy đổi về 2008 làm gốc: chọn là 100
Vậy các năm 2009 là: 321.67/282% = 114.0662
lần lượt cho các năm 2010, 2011, 2012 là: 128,1342, 142,198, 156,2634
Hệ số % dự phòng trượt giá 2009, 2010, 2011 là:
14,07%; 28,13%; 42,2%
Hệ số dự phòng trượt giá sẽ là: (14,07%+28,13%+42,02%)/3 = 28,13%
Các bạn xem và cho ý kiến góp ý nhé!

honda69
10-12-2008, 09:57 AM
E thấy vấn đề tính dự phòng trượt giá này chưa được rõ lắm. vì E mới tham khảo được một cách tính dự phòng trượt giá của PSG. TS Trần Trịnh Tường nguyên Viện Trưởng viện KT-XD của Bộ xây dựng nhưng cách tính này cũng chỉ để tham khảo vì Nghe thầy nói là đang kiến nghị Bộ XD hướng dẫn cách tính trượt giá này bằng một văn bản chính thức. E gởi kèm lên đây các anh, chị tham khảo để hiểu rõ hơn.
Bạn ngthinhk46: cách tính của Thầy Tường cũng dựa trên kế hoạch phân bổ vốn. nhưng lúc gặp thầy thì E lại quên hỏi vấn đề này:

Đây là cách tính của thầy Tường


Tài liệu tham khảo của PGS.TS Trần Trịnh Tường – Nguyên viện trưởng viện KT-XD Bộ XDHƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH CHỈ SỐ TRƯỢT GIÁ(NĐ99/2007 và các văn bản hướng dẫn thực hiện)

VD: Có một dự án XD dân dụng công trình nhà ở khu vực Hà Nội có tổng vốn đầu tư 450tỷ đồng. thời điểm lập dự án: 2007, kế hoạch tiến độ thực hiện dự án là 4 năm, phân bổ như sau:

Bảng 1: Kế hoạch phân bổ vốn theo tiến độ thực hiện:


ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu vốn đầu tưKế hoạch tiến độ thực hiện (năm)2008 2009 2010 2011


80 150 160 60


Bước 1: Dựa trên chỉ số giá XD gốc (năm 2000 là 100) do BXD công bố để xác định chỉ số giá liên hoàn (năm sau so với năm trước) cụ thể:

Bảng 2:Chỉ tiêuChỉ số trượt giá do BXD công bố 2004 2005 2006 2007


139 144 149 165

Chỉ số trượt giá liên hoàn (năm sau/năm trước) 1,036 1,035 1,107


Bước 2: Xác định chỉ số trượt giá bình quân hàng năm ít nhất là 3 năm trước thời điểm lập dự án(1,036 + 1,035 + 1,107) /3 = 1,059

Bước 3: Xác định chỉ số trượt giá từng năm sau khi triển khai thực hiện dự án:
1/ Chỉ số trượt giá bình quân năm thứ nhất = 1,095
2/ Chỉ số trượt giá bình quân năm thứ hai = 1,121 (1,095 x 1,095)
3/ Chỉ số trượt giá bình quân năm thứ ba = 1,187 (1,121 x 1,095)
4/ Chỉ số trượt giá bình quân năm thứ tư = 1,258 (1,187 x 1,095)

Bước 4: Xác định đầu tư phân bổ hàng năm đã bao gồm trượt giá:
1/ Vốn đầu tư năm thứ nhất: 80tỷ x 1,095 = 84,720 tỷ
2/ Vốn đầu tư năm thứ hai: 150tỷ x 1,121 = 168,150 tỷ
3/ Vốn đầu tư năm thứ ba: 160tỷ x 1,187 = 189,920 tỷ
4/ Vốn đầu tư năm thứ tư: 60tỷ x 1,125 = 75,480 tỷ

Tổng cộng vốn đầu tư của dự án bao gồm yếu tố trượt giá:
84,720 + 168,150 + 189,920 + 75,480 = 518,270 (tỷ)

Trong đó dự phòng do trượt giá sẽ là:
518,720 – 450 = 68,270 (tỷ) (bằng 11,51% so với tổng mức đầu tư chưa có trượt giá)

nqthinhk46
21-01-2009, 03:49 PM
Trong cách tính bạn Honda69 đưa ra thì bước 2 có vấn đề khá nghiêm trọng về mặt toán học.

Bước 2: Xác định chỉ số trượt giá bình quân hàng năm ít nhất là 3 năm trước thời điểm lập dự án

(1,036 + 1,035 + 1,107) /3 = 1,059333

Chỉ số giá là một chuỗi số nhân vì vậy khi tính bình quân công bội không thể cộng lại chia trung bình như vậy được (mặc dù sai khác giữa 2 cách tính là không nhiều)
công thức tổng quát tính bình quân cho n năm là (I1*I2*.....*In)^(1/n)
tính cho trường hợp 3 năm như trên (1,036 * 1,035 * 1,107)^ (1/3) = 1,058805

có thể thấy kết quả không khác nhau nhiều lắm trong trường hợp này nhưng bản chất toán học thì hỏng hẳn.

bước thứ 3 ngay lập tức đã tính như một chuỗi số nhân. Như vậy bước 2 và bước 3 đá nhau và bước thứ 2 chắc chắn là sai vì tính trung bình cộng thì chỉ áp dụng cho chuỗi số cộng mà thôi.

Diệp Thanh
25-02-2009, 03:25 PM
Mình thấy công thức điều chỉnh trượt giá trong TT05 là thiếu số năm. (Kỳ nhỉ, bao nhiêu người soi mà vẫn sai, hihi)
Vậy công thức đúng là: t*V*(Ixdbq+- detalIxd)
Nghĩa là bỏ qua mức biến động giá đột biết. Thì giả sử mỗi năm trượt giá khoảng 8% (trung bình)
bốn năm sẽ trượt giá 32% Nếu công trình có tổng mức đầu tư (k kể lãi vay) khoảng 10.000tỷ thì chi phí trượt giá là 3200tỷ. Có bác nào thẩm tra mà dám ký không?
Toàn ép xuống khoảng 20% thôi. (Lý luận là nếu phân đoạn thời gian xây dựng: nghĩa là phân bổ V thành V1, V2, V3, V4 theo các năm thì nó sẽ thấp hơn chỉ tầm khoảng thế)
và công thức trược giá sẽ thành: V1x1,08^1+V2x1,08^2+V3x1,08^3+V4x1,08^4

Thế thì tại sao bộ xây dựng không phẩn bổ theo công thức phân đoạn thời gian xây dựng cho rồi. Nếu để mà k dám thực hiện thì thật là vô nghĩa.
Còn nếu nói rằng khó mà phân chia được chính xác Tổng mức đầu tư cho mỗi năm xây dựng thì đừng ép kiểu tính 20% cho rồi.

phuongvdb
05-03-2009, 09:43 AM
Xin hỏi các bác!!! tôi đang lập TMĐT một nhà máy đóng tàu xây dựng trong 3 năm, tôi thấy trong các quyết định công bố chỉ số giá không thấy loại công trình này, các bác biết chỉ giáo em với!!!!!!!!

chaungm
24-11-2009, 11:27 AM
Trong cách tính bạn Honda69 đưa ra thì bước 2 có vấn đề khá nghiêm trọng về mặt toán học.

Bước 2: Xác định chỉ số trượt giá bình quân hàng năm ít nhất là 3 năm trước thời điểm lập dự án

(1,036 + 1,035 + 1,107) /3 = 1,059333

Chỉ số giá là một chuỗi số nhân vì vậy khi tính bình quân công bội không thể cộng lại chia trung bình như vậy được (mặc dù sai khác giữa 2 cách tính là không nhiều)
công thức tổng quát tính bình quân cho n năm là (I1*I2*.....*In)^(1/n)
tính cho trường hợp 3 năm như trên (1,036 * 1,035 * 1,107)^ (1/3) = 1,058805

có thể thấy kết quả không khác nhau nhiều lắm trong trường hợp này nhưng bản chất toán học thì hỏng hẳn.

bước thứ 3 ngay lập tức đã tính như một chuỗi số nhân. Như vậy bước 2 và bước 3 đá nhau và bước thứ 2 chắc chắn là sai vì tính trung bình cộng thì chỉ áp dụng cho chuỗi số cộng mà thôi.

Bác ạ, TT05 chỉ nói là chỉ số giá XD "BÌNH QUÂN" thôi, mà thực tế về mặt toán học thì có bình quân cộng và bình quân nhân (các giáo trình ở các trường kinh tế cũng nói vậy) nên nếu bác phản hồi với BXD thì họ cũng cười và giải thích như mình thôi.

hungpttv
15-07-2010, 10:19 AM
Phù may quá. Giờ có thông tư 04/2010/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/7/2010 có hướng dẫn cụ thể hơn chút rồi. Tại phụ lục số 1 đó các bác.

hungpttv
15-07-2010, 10:57 AM
Các bác ơi đã có bác nào tính thử dự phòng trượt giá chưa nhỉ???
Em tính thử rùi nhưng thấy khủng quá chắc công thức Bộ xây dựng đưa ra có vấn đề gì đó bất ổn. Vì [(1+(Ixdctbq))^t -1] tăng càng nhanh nếu thời gian dài. Bác nào có cao kiến gì không nhỉ????

icor
15-07-2010, 03:51 PM
Đúng là tính ra thì giá trị dự phòng do trượt giá là khá lớn, nhưng công thức đó vẫn đúng, không có vấn đề gì đâu. Thời gian thực hiện dự án mà càng dài thì rõ ràng là gánh nặng của trượt giá càng nhiều.

hungpttv
16-07-2010, 04:39 PM
Đúng là tính ra thì giá trị dự phòng do trượt giá là khá lớn, nhưng công thức đó vẫn đúng, không có vấn đề gì đâu. Thời gian thực hiện dự án mà càng dài thì rõ ràng là gánh nặng của trượt giá càng nhiều.

Các bác xem hộ em nhé. Em thấy tính như thế này thì toi rồi.
Dự án đường dây điện, vốn chưa gồm dự phòng là 600 tỷ. Lãi vay ưu đãi 3%/năm. Thời gian thực hiện 5 năm bắt đầu từ năm 2011. Giải ngân hàng năm tạm tính như trong file.
Mong được chỉ giáo.

icor
16-07-2010, 05:36 PM
file của bạn là đuôi gì vậy?mình không mở được, bạn gửi lại được không?

hungpttv
17-07-2010, 11:52 AM
file của bạn là đuôi gì vậy?mình không mở được, bạn gửi lại được không?

Đó là file excel nén đuôi zip ma. Bác xem hộ em cái nhé. Em thấy tính dự phòng mới có 5 năm mà như vậy chắc chẳng bác nào dám duyệt cả đâu.

phungnina
17-07-2010, 12:09 PM
Theo TT 04 thì chi phí dự phòng gồm chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá. Vậy công trình xây dựng dưới 1 năm thì có tính trượt giá không ạ (công trình của em tổng kinh phí chi có 1,5 tỷ thôi).

icor
19-07-2010, 11:04 AM
Các bác xem hộ em nhé. Em thấy tính như thế này thì toi rồi.
Dự án đường dây điện, vốn chưa gồm dự phòng là 600 tỷ. Lãi vay ưu đãi 3%/năm. Thời gian thực hiện 5 năm bắt đầu từ năm 2011. Giải ngân hàng năm tạm tính như trong file.
Mong được chỉ giáo.
- Đọc kỹ lại thì cái công thức và hướng dẫn của Bộ XD đúng là chưa được hợp lý.
- Khi bạn tính thì lưu ý một điều "Ixdctbq" là mức độ trượt giá bình quân, nó xác định qua chỉ số giá của 3 năm gần nhất chứ không phải là bình quân của các chỉ số giá xây dựng 3 năm gần nhất theo như câu giải thích của BXD (Nếu có tính bình quân chỉ số 3 năm gần nhất thì "chỉ số" sử dụng để tính phải là "chỉ số" liên hoàn và năm gốc phải được xác định lại cho phù hợp và phải bỏ cả con số 1 đằng trước đi nữa). Cái này nó tính giống như tỷ lệ lạm phát hoặc tốc độ tăng trưởng bình quân.
- Mình không mở được file của bạn, có thể nó bị lỗi, và có thể bạn có thể mail cho mình theo địa chỉ: phamphuchung@gmail.com (phamphuchung@gmail.com)

hungpttv
19-07-2010, 07:50 PM
- Đọc kỹ lại thì cái công thức và hướng dẫn của Bộ XD đúng là chưa được hợp lý.
- Khi bạn tính thì lưu ý một điều "Ixdctbq" là mức độ trượt giá bình quân, nó xác định qua chỉ số giá của 3 năm gần nhất chứ không phải là bình quân của các chỉ số giá xây dựng 3 năm gần nhất theo như câu giải thích của BXD (Nếu có tính bình quân thì "chỉ số" sử dụng để tính phải là "chỉ số" liên hoàn và năm gốc phải được xác định lại cho phù hợp). Cái này nó tính giống như tỷ lệ lạm phát hoặc tốc độ tăng trưởng bình quân.
- Mình không mở được file của bạn, có thể nó bị lỗi, và có thể bạn có thể mail cho mình theo địa chỉ: phamphuchung@gmail.com (phamphuchung@gmail.com)

Không phải lỗi đâu mọi người kích thêm một lần nữa là nó vào trong rồi mới thấy file excel đó được. Nén 2 lần mà

mrvu1010
01-09-2010, 05:28 PM
Các bác xem hộ em nhé. Em thấy tính như thế này thì toi rồi.
Dự án đường dây điện, vốn chưa gồm dự phòng là 600 tỷ. Lãi vay ưu đãi 3%/năm. Thời gian thực hiện 5 năm bắt đầu từ năm 2011. Giải ngân hàng năm tạm tính như trong file.
Mong được chỉ giáo.

he bạn đã tính sai
Bạn cần xem xét lại thật kỹ quy định tính Ibq xd, ở thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn Ibq xd, theo hướng dẫn phải là 17,7% chứ không phải là 1,77 như của bạn.
Tính toán ra rất hợp lý, chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá sau 5 năm chỉ là 52% (so với TMĐT chưa bao gồm dự phòng):))

elcomandantevn
21-09-2010, 02:50 AM
- Đọc kỹ lại thì cái công thức và hướng dẫn của Bộ XD đúng là chưa được hợp lý.
- Khi bạn tính thì lưu ý một điều "Ixdctbq" là mức độ trượt giá bình quân, nó xác định qua chỉ số giá của 3 năm gần nhất chứ không phải là bình quân của các chỉ số giá xây dựng 3 năm gần nhất theo như câu giải thích của BXD (Nếu có tính bình quân chỉ số 3 năm gần nhất thì "chỉ số" sử dụng để tính phải là "chỉ số" liên hoàn và năm gốc phải được xác định lại cho phù hợp và phải bỏ cả con số 1 đằng trước đi nữa). Cái này nó tính giống như tỷ lệ lạm phát hoặc tốc độ tăng trưởng bình quân.
- Mình không mở được file của bạn, có thể nó bị lỗi, và có thể bạn có thể mail cho mình theo địa chỉ: phamphuchung@gmail.com (phamphuchung@gmail.com)
Cái bác nói đã được thể hiện ở trong QĐ 788/QĐ-BXD ngày 20 tháng 8 năm 2010 rùi.
Ở trang số 7 đã trình bày các tính Ixdctbq rùi.
Cho mình hỏi các bác là cái +-deltaIxdct (mức độ dự báo biến động của các yếu tố chi phí và giá cả trong khu vực và quốc tế so với mức độ trượt giá bình quân năm đã tính ) đọc cái dòng này chả hỉu gì cả.
mình tính +-deltaIxdct như thế nào zậy?
Các bác có thể giúp em hiểu thêm chổ này không?
EM cảm ơn trước các bác!!!!!

ngoc2105
21-09-2010, 10:00 AM
Mình có mấy file tính trượt giá. Mời các bạn cùng nghiên cứu:
File của bạn đang bị lỗi khi giải nén mong bạn gửi file khác cho mọi người cùng tham khảo:))

xuanvuong123
21-09-2010, 10:58 AM
Theo TT 04 thì chi phí dự phòng gồm chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá. Vậy công trình xây dựng dưới 1 năm thì có tính trượt giá không ạ (công trình của em tổng kinh phí chi có 1,5 tỷ thôi).
Công trình nào cũng phải tính trượt giá chứ, nếu không sao mà đủ chi phí dự phòng (các TH lập BCKTKT dự phòng phát sinh chỉ có 5%). Nếu công trình dưới 1 năm, bạn có thể tính dự phòng theo Quý, tháng (Thời gian để tính dự phòng cho yếu tố trượt giá trong dự toán ct là thời gian xây dựng ct được tính bằng tháng, quý, năm - trích TT04 - trang 31).

tongminhhai
24-09-2010, 12:36 PM
Các bác xem hộ em nhé. Em thấy tính như thế này thì toi rồi.
Dự án đường dây điện, vốn chưa gồm dự phòng là 600 tỷ. Lãi vay ưu đãi 3%/năm. Thời gian thực hiện 5 năm bắt đầu từ năm 2011. Giải ngân hàng năm tạm tính như trong file.
Mong được chỉ giáo.

Bạn tính thế này la sai

DH_07_09_2008
20-12-2010, 05:18 PM
Các bác ơi cho em hỏi với? Dự án của em đang phải tính suất vốn đầu tư của năm 2010 thì có phải lấy suất vốn đầu tư năm 2009 nhân với hệ số trượt giá không?
Hệ số trượt giá này tính thế nào. Có một số người thì dùng cách tính bình quân trượt giá của các quý từ quý 1/2009 đến quý 3/2010 có đúng không?
Theo em chi cần lấy chỉ số giá quý 3/2010 chia cho chỉ số giá năm 2009 là xong

tongxuancong
22-03-2011, 01:47 AM
thank you! hi vọng sẽ có nhiều người trả lời các câu hỏi mà mình cũng như bao người như mình còn chua rõ. Chúc các bạn thành công.

traitimsatlua06
25-04-2011, 11:46 AM
Mình có mấy file tính trượt giá. Mời các bạn cùng nghiên cứu:
mình thấy file bác tính không đúng như thông tư 04/2010/TT-BXD ban hành ngày 26/5/2010. Trong đó đã hướng dẫn công thức khá kỹ, nhưng tui thấy không giống như công thức của bác.Bác xem lại và cho ý kiến nhé> Hợp tác cùng phát triển

chuotdong
25-04-2011, 12:01 PM
Mọi người xem THông tư 02/2011/TT-BXD nhé, mình cũng quan tâm

NNVP
26-04-2011, 12:02 AM
Mọi người xem THông tư 02/2011/TT-BXD nhé, mình cũng quan tâm
Gửi các bạn thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

phuonglinh14397
25-05-2011, 12:22 PM
chao cac anh chi dong nghiep - cho em hoi neu nhu cong trinh moi khoi cong ? thi truot gia ? minh tinh cach nao hop ly nhat - nho anh chi chuyen gia cho y kien . cam on nhieu