PDA

Xem bản đầy đủ : Chủ đầu tư có thể lập dự toán điều chỉnh bổ sung không nhỉ!HOANGSA
15-11-2008, 09:51 PM
Chúng ta thi công công trình trong quá trình thực hiện có những biến động lớn ai sẻ là người lập lại dự toán điều chỉnh là hợp pháp, chủ đầu tư, đơn vị thiết kê,... mong có sự góp ý của các bạn.

nguyenhuutrinh
15-11-2008, 10:36 PM
Chúng ta thi công công trình trong quá trình thực hiện có những biến động lớn ai sẻ là người lập lại dự toán điều chỉnh là hợp pháp, chủ đầu tư, đơn vị thiết kê,... mong có sự góp ý của các bạn.

Theo các văn bản hướng dẫn thì việc này không đề cập gì đến nhà thầu thiết kế. Vì đây là quyền lợi trực tiếp của Nhà thầu nên tốt hơn cả là nhà thầu tự chủ động phương án thực hiện. Chủ đầu tư (được chia sẻ quyền lợi) có trách nhiệm phê duyệt và chịu trước Nhà nước về quyết định của mình.

Vudhanh
24-06-2009, 12:08 PM
Theo tôi, nếu lập dự toán điều chỉnh thì để Nhà thầu xây dựng lập Chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt nếu dự tón bổ sung không làm thủng tổng mức đầu tư.

buithethoi
24-06-2009, 12:16 PM
Theo các văn bản hướng dẫn thì việc này không đề cập gì đến nhà thầu thiết kế. Vì đây là quyền lợi trực tiếp của Nhà thầu nên tốt hơn cả là nhà thầu tự chủ động phương án thực hiện. Chủ đầu tư (được chia sẻ quyền lợi) có trách nhiệm phê duyệt và chịu trước Nhà nước về quyết định của mình.

Mình xin có một vài ý kiến đóng góp.
Trước hết chúng ta cần phân biệt hai loại dự toán bổ sung thì sẽ tìm ra được đơn vị nào lập dự toán này.
1. Dự toán bổ sung nguồn vốn, CĐT phải là người lập dự toán này trình người quyết định đầu tư phê duyệt, để xin thêm nguồn vốn đầu tư cho dự án đối với các trường hợp có biến động. (tuy nhiên trong nhiều trường hợp CĐT nhờ nhà thầu lập hộ :D, mình cũng gặp trường hợp này rùi).
2. Dự toán bổ sung giá trị hợp đồng. Dự toán này đương nhiên nhà thầu phải lập trình CĐT quyết định, vì nó là quyền lợi trực tiếp của nhà thầu khi có biến động mà.

khanhme01
25-06-2009, 02:41 PM
về nội dung các bạn nêu, trả lời chính tắc thế này:
- Nếu chủ đầu tư có đủ năng lực thì chủ đầu tư sử dụng bộ máy của mình lập, thẩm tra dự toán phần khối lượng bổ sung. Chủ đầu tư phê duyệt dự toán bổ sung này.
- Nếu Chủ đầu tư không đủ năng lực thì thuê đơn vị tư vấn lập dự toán bổ sung, chủ đầu tư tổ chức thẩm tra dự toán bổ sung và ra quyết định phê duyệt.
- Nếu vượt TMĐT chủ đầu tư phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung TMĐT trước khi phê duyệt dự toán bổ sung.

Ở đây không có vai trò của nhà thầu thi công xây lắp trong quá trình lập và phê duyệt dự toán khối lượng bổ sung, thay đổi thiết kế.

levinhxd
25-06-2009, 05:19 PM
Mình có ý kiến thế này:
Trước hết cần phải xem Dự toán bổ sung thuộc thể loại nào sau đây:
- Dự toán điều chỉnh do phát sinh khối lượng;
- Dự toán điều chỉnh do thay đổi đơn giá, thay đổi chế độ chính sách;
- Dự toán điều chỉnh do thay đổi thiết kế
- Dự toán thi công điều chỉnh;
vv...
*Nếu là dự toán điều chỉnh do phát sinh khối lượng, thay đổi đơn giá, thay đổi chế độ chính sách hoặc thay đổi thiết kế nhỏ không ảnh hưởng đến kiến trúc và kết cấu công trình thì Chủ đầu tư hoàn toàn có thể tự lập và phê duyệt dự toán (cả Tổng mức đầu tư trong trường hợp làm vượt Tổng mức đầu tư)- Nếu chủ đầu tư không đủ năng lực mà phải thuê tư vấn QLDA thì Tư vấn sẽ có trách nhiệm lập hộ CHủ đầu tư và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt
*Nếu là dự toán điều chỉnh do thay đổi thiết kế (ảnh hưởng đến kiến trúc và kết cấu) thì cần Thiết kế lập, Thẩm tra và Chủ đầu tư phê duyệt. Phần KL thay đổi tính trên bản vẽ thiết kế thay đổi của THiết kế
* Nếu là dự toán thi công bổ sung thì Do Nhà thầu lập và Chủ đầu tư kiểm tra phê duyệt, phần dự toán thi công này được lập trong trường hợp thay đổi KL do tính thiếu trong thiết kế , thay đổi chế độ chính sách, hoặc do Nhà thầu chỉ thi công 1 hoặc nhiều công việc trong số Tổng thể các công việc của hạng mục, công trình vv...!

ductuant39
26-06-2009, 10:09 AM
theo mình thì chủ đầu tư là người phải lập lại dự toán đầu tư. vì chính như vậy sẽ hợp lý và dễ dàng khi khuyết toán công trình sau này. vì chủ đầu tư là người trực tiếp đầu tư vào dự án đó.

dinhquan
25-01-2010, 03:37 PM
Mình có ý kiến thế này:
Trước hết cần phải xem Dự toán bổ sung thuộc thể loại nào sau đây:
- Dự toán điều chỉnh do phát sinh khối lượng;
- Dự toán điều chỉnh do thay đổi đơn giá, thay đổi chế độ chính sách;
- Dự toán điều chỉnh do thay đổi thiết kế
- Dự toán thi công điều chỉnh;
vv...
*Nếu là dự toán điều chỉnh do phát sinh khối lượng, thay đổi đơn giá, thay đổi chế độ chính sách hoặc thay đổi thiết kế nhỏ không ảnh hưởng đến kiến trúc và kết cấu công trình thì Chủ đầu tư hoàn toàn có thể tự lập và phê duyệt dự toán (cả Tổng mức đầu tư trong trường hợp làm vượt Tổng mức đầu tư)- Nếu chủ đầu tư không đủ năng lực mà phải thuê tư vấn QLDA thì Tư vấn sẽ có trách nhiệm lập hộ CHủ đầu tư và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt
*Nếu là dự toán điều chỉnh do thay đổi thiết kế (ảnh hưởng đến kiến trúc và kết cấu) thì cần Thiết kế lập, Thẩm tra và Chủ đầu tư phê duyệt. Phần KL thay đổi tính trên bản vẽ thiết kế thay đổi của THiết kế
* Nếu là dự toán thi công bổ sung thì Do Nhà thầu lập và Chủ đầu tư kiểm tra phê duyệt, phần dự toán thi công này được lập trong trường hợp thay đổi KL do tính thiếu trong thiết kế , thay đổi chế độ chính sách, hoặc do Nhà thầu chỉ thi công 1 hoặc nhiều công việc trong số Tổng thể các công việc của hạng mục, công trình vv...!
Theo tôi levinhxd nói về cách làm là đúng như vậy. Nhưng trên thực tế thường rất ít (hoặc không có) các chủ đầu tư lập dự toán bổ sung thường mấy bác CĐT chỉ thẩm định và phê duyệt thôi. Còn bác nhà thầu (rất nhiều nhà thầu thừa khả năng lập dự toán kiểu này) nhưng cũng phải xem lại bác này có đủ năng lực hày không? (hành nghề ĐKKD đó) nếu không thì cũng không ổn? Còn lại là bác tư vấn thiết kế. Đa số thường là bác này lập cho chắc ăn (trong thực tế có thể nhà thầu lập xong đưa lại cho bác thiết kế kiểm duyệt và ký) thế là xong và làm các bước tiếp theo phải không các bác? Thân chào./.

ktshadinhnam
10-03-2010, 12:04 PM
Cho mình hỏi: Mình đã lập dự án xong TMĐT là 38.359.000.000 đồng, nhưng khi mình lập HS TKKTTC thì tổng dự toán là 40 tỷ, như vậy có được không? Nếu không thì nên xử lý như thế nào?

(Nguyên văn: Cho Minh hoi: Minh da lap du an xong, TMĐT là 38.359.000.000đ. Nhưng khi Minh lap Hs TKKTTC thi Tong du toan la 40ty. Nhu vay co duoc o? Neu O duoc thi nen xu ly the nao? Thanhks! dinhnam06@yahoo.com)
BQL: Đề nghị thành viên ktshadinhnam viết bài có dấu, nếu tái phạm chúng tôi sẽ xoá bài của bạn!

nguyendinhquang
30-03-2010, 10:07 AM
Chúng ta thi công công trình trong quá trình thực hiện có những biến động lớn ai sẻ là người lập lại dự toán điều chỉnh là hợp pháp, chủ đầu tư, đơn vị thiết kê,... mong có sự góp ý của các bạn.

Theo tôi ( đã làm và đang làm) khi có biến động lớn trên thị trường về giá vật liệu, nhân công thiết bị,.... Thì đơn vị thi công làm công văn xin điều cchỉnh lại giá trình cho CĐT để CĐT phê duyệt lại ( thường trong hợp đồng có qui định điều này " Khi giá thị trường biến động trên( dưới) 10% (5%) thi thì được điều chỉnh giá"

lacthien
05-08-2010, 11:50 AM
về nội dung các bạn nêu, trả lời chính tắc thế này:
- Nếu chủ đầu tư có đủ năng lực thì chủ đầu tư sử dụng bộ máy của mình lập, thẩm tra dự toán phần khối lượng bổ sung. Chủ đầu tư phê duyệt dự toán bổ sung này.
- Nếu Chủ đầu tư không đủ năng lực thì thuê đơn vị tư vấn lập dự toán bổ sung, chủ đầu tư tổ chức thẩm tra dự toán bổ sung và ra quyết định phê duyệt.
- Nếu vượt TMĐT chủ đầu tư phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung TMĐT trước khi phê duyệt dự toán bổ sung.

Ở đây không có vai trò của nhà thầu thi công xây lắp trong quá trình lập và phê duyệt dự toán khối lượng bổ sung, thay đổi thiết kế.
Mình xin bổ xung vấn đề bạn nói. Nếu chủ đầu tư lập hoặc thuê đơn vị tư vấn lập mà đơn vị thi công cảm thấy không làm được thì sao chẳng nhẽ lại mời nhà thầu khác vào làm phần phát sinh đó à.(nếu khối lượng không lớn)
Theo mình thì nhà thầu sẽ lập lên trình chủ đầu tư nếu CĐT không đủ năng lực thẩm định thì thuê đơn vị thẩm tra dự toán đó.nếu đơn vị thi công đồng ý với đơn giá thẩm tra đó thi mới làm.và khối lượng này làm trong phần dự phòng.

chuotdong
05-08-2010, 12:02 PM
Tại sao Nhà thầu thi công XD lại lập dự toán bổ sung để Chủ đầu tư phê duyệt được ? Theo văn bản nào vậy ?

lacthien
05-08-2010, 05:27 PM
Tại sao Nhà thầu thi công XD lại lập dự toán bổ sung để Chủ đầu tư phê duyệt được ? Theo văn bản nào vậy ?
Tại vì nhà thầu thi công sẽ thi công công việc đó.sẽ biết được thuận lợi hay khó khăn gì trong khi thi công công việc.vì thế lập dự toán sẽ chính xác hơn để không bị ảnh hưởng trong quá trình thi công.Nếu CĐT có đủ năng lực thì CĐT lập. không đủ thì lại đi thuê.Tóm lại làm sao để nhà thầu không bị thiệt và giảm bớt các thủ tục. Mình cũng không thấy văn bản nào quy định ai lập cả.Bạn tham khảo hễ có cụ thể thì cho mọi người cùng biết.(điều 27 nghị định 112/2009 cũng nói qua về vấn đề này).

VTV99
13-08-2010, 11:05 AM
mình có vấn đề cần hỏi anh em ty
- Mình có gói thầu sửa chữa lớn, hoán cải sà lan đang bị vượt TMĐT
(VD: TMĐT 2tỷ, Phát sinh tăng so với dự toán 1tỷ, ps ngoài dự toán 0.5 tỷ, phần giảm không thực hiện so với dự toán 0.6tỷ, thực chất chỉ tăng 0.9tỷ)
- Vậy bay gìơ phê duyệt bổ sung dự toán (theo điều 52 NĐ 85) thì mình phải lập phê duyệt 1.5 tỷ hay 0.9 tỷ (còn TMĐT thì mình nghĩ đương nhiên sẽ chỉ phê duyệt bổ sung điều chỉnh phần chênh lệch rồi)
- anh em nào từng gặp vấn đề tương tự trao đổi với

ha_vu
17-06-2013, 03:31 PM
Tôi nghĩ k hợp lý lắm nếu tư vấn thiết kế lập. Vì lúc Nhà thầu trúng thầu, cách lập dự toán của họ khác với tư vấn lập. Giờ thay đổi thiết kế mà đơn vị khác lập, cao thì k nói; nếu thấp thì chẳng lỗ vô cớ à? Tôi nghĩ sau khi đã có Nhà thầu trúng thầu thì mọi dự toán phải do nhà thầu lập trên cơ sở khối lượng tư vấn thiết kế tính (nếu là điều chỉnh BVTC) và trình CĐT phê duyệt.

kysuthuyloi
02-10-2014, 01:49 PM
Trước hết em xin cảm ơn anh về bài viết của anh. Nhưng anh ơi cho em hỏi là văn bản nào quy định nội dung trên không anh?