PDA

Xem bản đầy đủ : Tính chi phí tư vấn xây dựngHungAlpha
09-09-2007, 06:52 PM
Gởi thành viên ngôi nhà xây dựng.
Hiện nay, việc xác định Chi phí xây dựng chưa bao gồm thuế GTGT để tính cho chi phí tư vấn xây dựng theo TT số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 là vấn đề đang được mình và các bạn đồng nghiệp bàn luận.
Xin được nêu một ví dụ như sau:
Để xác định chi phí tư vấn thiết kế trong công văn 1751 hướng dẫn: chi phí xây dựng chưa có thuế GTGT trong dự toán được duyệt nhân với định mức chi phí tư vấn thiết kế và nhân 1,1 ( thuế GTGT ).
Trong bảng biểu Tổng Hợp Dự Toán Chi Phí Xây Dựng có hai chi phí xây dựng: :beer:
1/ Gxd: chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tác sau thuế.
2/ Gxd: chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tác sau thuế và chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.
Tuy nhiên, trong Phụ lục số 2: Chi phí xây dựng công trình, hạng mục công , bộ phận, phần việc, công tác bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.
:confused: Vấn đề tranh luận là áp dụng chi phí xây dựng nào cho đúng và hợp lý. :mad:
* Nếu chúng ta chọn chi phí xây dựng thứ hai trong bài viết này là đúng và hợp lý thì lại có câu hỏi đặt ra " Bác không thiết kế nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công thì không được tính tiền thiết kế ".
* Nếu chúng ta chọn chi phí xây dựng thứ nhất trong bài viết này là đúng và hợp lý với lý do là những gì mình không làm thì không hưởng.
Mong các bác trong ngôi nhà xây dựng có ý kiến để mình có hướng giải quyết vấn đế. :)

Doimoi
09-09-2007, 11:44 PM
@HungAlpha
Bạn nên xem kỹ từ BXD dùng GTDT chưa có thuế GTGT là rất chính xác đấy. Chính vì vậy mà Chi phí lán trại trong các PL đc tính sau cùng (sau khi đã có VAT)

Ngoclan
26-09-2007, 12:40 PM
Về vấn đề này Bộ Xây dựng đã trả lời như sau: (xin mạn phép được trích dẫn)
Theo Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì định mức chi phí thiết kế xây dựng công trình được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của công trình được duyệt; Chi phí xây dựng trong dự toán của công trình để tính chi phí thiết kế xây dựng công trình bao gồm: Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (chưa có thuế giá trị gia tăng);

Viện kinh tế xây dựng.