PDA

Xem bản đầy đủ : Quy đổi mác bêtông từ Mpa ra mác theo TCVNVINACONEX-VCG
25-10-2008, 05:01 PM
Có bạn nào biết quy đổi mác bêtông như thế nào không ạ? Ví dụ em muốn quy đổi bêtông có cường độ 21MPa ra tiêu chuẩn Việt Nam thì tương đương với mác bao nhiêu ạ? Ai biết xin chỉ giùm tôi với! Xin cảm ơn.

rockaruouaem
25-10-2008, 10:23 PM
1Mpa = 12#
=>21Mpa = 21x12 = 252#
Đúng không mấy bác nhảy

leanhxd
25-10-2008, 11:45 PM
có lẽ TH bạn gặp phải là:
Mác bê tông Mark (mẫu lập phương 150x150x150)
và phẩm cấp bê tông GRADE (mẫu trụ 150x300)
theo tiêu chuẩn thiết kết BTCT mới.
ở đây quy đổi giữa M và G phụ thuộc vào mẫu đúc thí nghiệm.
hệ số 1,2: chỉ đúng khi vào chỉ khi 2 trường hợp kích thước mẫu kể trên.
còn các trường hợp khác hệ số quy đổi là khác.
việc này ae hết sức ý.
tui đã gặp trường hợp dự án lớn mà mua nhầm bê tông đấy.
Grade 300# mà toàn mua M300# thoai thiếu hụt mất 60
nhưng ko chỉ rõ công trình đâu.
chúc ae thành công trong sự nghiệp

nguyentheanh
21-04-2009, 03:08 PM
Có bạn nào biết quy đổi mác bêtông như thế nào không ạ? Ví dụ em muốn quy đổi bêtông có cường độ 21MPa ra tiêu chuẩn Việt Nam thì tương đương với mác bao nhiêu ạ? Ai biết xin chỉ giùm tôi với! Xin cảm ơn.
Bạn xem TCXDVN 356:2005 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế" sẽ trả lời được vấn đề này.
Kích vào đây để đến vị trí download tiêu chuẩn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=867/TCXDVN-356-2005-Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep--Tieu-chuan-thiet-ke).

phạm thành vương
26-08-2009, 04:19 PM
quy đổi bêtông có cường độ 21MPa ra tiêu chuẩn Việt Nam thì tương đương với mác bao nhiêu ạ? Ai biết xin chỉ giùm tôi với! Xin cảm ơn.

daodinhdung
26-08-2009, 07:15 PM
quy đổi bêtông có cường độ 21MPa ra tiêu chuẩn Việt Nam thì tương đương với mác bao nhiêu ạ? Ai biết xin chỉ giùm tôi với! Xin cảm ơn.

Tra tiêu chuẩn 356-2005 như đ/c Thế Anh bảo ý,
20MPA tương ứng M250
25MPA tương ứng M350
21MPA vào khoảng M270.........

rivericc
28-09-2009, 02:10 PM
Tra tiêu chuẩn 356-2005 như đ/c Thế Anh bảo ý,
20MPA tương ứng M250
25MPA tương ứng M350
21MPA vào khoảng M270.........

Bạn cho xem cách tính với

Mình thấy trong TCXD 356-2005 nó như thế này cơ mà:
MPa------------> Mác
4,50-------------- 50
6,42--------------- 75
9,63-------------- 100
12,84------------- 150
16,05--------------150
19,27--------------200
25,69--------------250
28,90--------------300
32,11--------------350
.................................................
Xem lại coi :-w

LE ANH TUAN
24-05-2010, 01:59 PM
mình cũng thấy vậy, trang 219 bảng A.1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

QUY ĐỊNH VỀ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG (BT) HIỆN NAY

Lê Anh Tuấn,
Bài viết thứ nhất, 10/2009

Theo Tiêu chuẩn 22TCN 18-79 (Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn_ sẽ gọi tắt là QT 18-79). Các mác BT theo cường độ chịu nén được dùng cho kết cấu cầu là: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600. Tuy nhiên, trong thực tế đã dùng cả những mác BT khác như mác 450.
Đối với mỗi loại mác BT nói trên, QT 18-79 quy định cụ thể các trị số của cường độ tiêu chuẩn chịu nén đúng tâm Rn , chịu nén khi uốn Ru , chịu cắt trượt Rc , mô đun đàn hồi E, …. Những trị số này được lấy theo đúng Quy trình năm 1967 của Liên Xô, vì vậy có thể chưa hoàn toàn phù hợp với điều kiện sản xuất ở nước ta.
Tiêu chuẩn Việt Nam 6025-1995 (Bê tông – Phân mác theo cường độ nén), đã quy ®Þnh hÖ thèng m¸c bª t«ng theo c­êng ®é nÐn ®Æc tr­ng ë tuæi 28 ngày. §Þnh nghÜa: C­êng ®é ®Æc tr­ng biÓu thÞ m¸c bª t«ng lµ gi¸ trÞ c­êng ®é mµ trong tæng c¸c kÕt qu¶ thö c­êng ®é nÐn chØ cã 5% sè mÉu lµ n»m d­íi gi¸ trÞ bª t«ng quy ®Þnh. Mẫu thử theo TC này là MÉu thö chuÈn cã h×nh d¸ng khèi lËp ph­¬ng (150x150x150)mm.

Từ năm 1985, ở Liên Xô đã sử dụng TC mới ký hiệu SNIP II-03-85, trong đó đã bỏ khái niệm về mác BT theo cường độ chịu nén và đưa ra khái niệm về cấp BT theo cường độ chịu nén mà trị số của nó chính là trị số cường độ ứng với xác suất 0,95 (tương ứng với trị số cường độ tiêu chuẩn của BT mà QT 18-79 đưa ra). Trị số của mác BT mà QT 18-79 đưa ra là trị số tương ứng với xác suất 0,5 khi nén thử mẫu khối lập phương (150x150x150)mm.

TC hiện hành để thiết kế kết cấu BT và BTCT của nhà và các công trình dân dụng, công nghiệp là TCXDVN 356-2005. TC được Bộ Xây dựng ban hành năm 2005, được biên soạn dựa theo TC của Nga, do đó trong TC đã sử dụng các đặc trưng vật liệu là “Cấp độ bền chịu nén của BT”, “Cấp độ bền chịu kéo của BT” và mẫu thử là khối lập phương (150x150x150)mm, tuổi 28 ngày;

Năm 2005, Bộ GTVT đã ban hành TC 22TCN 272-05 (Tiêu chuẩn thiết kế cầu) để thay thế TC 22TCN 18-79 khi thiết kế cầu trên đường bộ. Theo TC 22TCN 272-05 đã quy định dùng mẫu thử BT là hình trụ tròn 15cmx30cm và dùng khái niệm Cấp bê tông fc’ (không còn khái niệm mác BT).
Cấp bê tông fc’ hay còn gọi là cường độ chịu nén quy định (cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày), đơn vị MPa (1 MPa = 10 kG/cm2 = 1N/mm2 ).
Đối với từng cấu kiện, cấp bê tông phải được quy định rõ trong bản vẽ thiết kế, trong tài liệu hợp đồng. TC đã quy định, không dùng các loại BT có cấp thấp hơn 16 Mpa cho các loại kết cấu; cấp BT của kết cấu dự ứng lực và bản mặt cầu không được thấp hơn 28 Mpa; BT có cấp ≥ 70 Mpa chỉ được dùng khi có các thí nghiệm vật lý xác định được các quan hệ giữa cường độ chịu nén của BT với các tình chất khác.
Việc đánh giá cường độ BT trong công trình cầu tuân thủ theo Phần 8 [Kết cấu BT] của TC thi công cầu AASHTO LRFD;

Nước ta, do nhiều điều kiện nên chưa tự xây dựng cho mình bộ tiêu chuẩn kỹ thuật hoàn chỉnh và nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình có nguốn vốn khác vốn nhà nước lại phụ thuộc bên cấp vốn.

Qua đây cho thấy, những cán bộ của Chủ đầu tư, cán bộ thiết kế- lập dự toán, thi công và giám sát công trình phải thật sự hiểu biết về công trình chuẩn bị được giao, để thực hiện công việc một cách khoa học và đúng đắn (Từ khâu thiết kế-lập dự toán, thi công, giám sát, và bảo trì)./.

hoathong003
14-10-2010, 12:16 AM
Mình mới thấy một dự toán dùng 10Mpa, 15Mpa, 20Mpa, 25Mpa nhưng khi dùng thành phần cấp phối bê tông thì dùng đúng bằng lần lượt M100, M150, M200, M250 trong định mức 1776, như vậy có đúng không bạn?Mình đã đọc TCXDVN356-2005 và Tương quan giữa cấp độ chịu nén của bê tông B và mác bê tông theo cường độ chịu nén B. Mấy bảng tính đổi bằng phần mềm trên diễn đàn mình lại không thấy đổi từ MPA sang mác.

hoathong003
14-10-2010, 05:29 PM
Giải đáp dùm mình với các bạn ơi! Mình đang cần lắm

Linhchi2
21-10-2010, 05:17 PM
QUY ĐỊNH VỀ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG (BT) HIỆN NAY


Cấp bê tông fc’ hay còn gọi là cường độ chịu nén quy định (cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày), đơn vị MPa (1 MPa = 10 kG/cm2 = 1N/mm2 ).

Chém phát 1MPa = 0,1 kg/cm2. Bác này lộn số trầm trọng

qkhoaa3
29-10-2010, 07:07 PM
Chém phát 1MPa = 0,1 kg/cm2. Bác này lộn số trầm trọng

Bạn nhầm rồi 1 kg/cm2 ~ 98000 Pa ~ 0.098 MPa --> 1MPa ~ 10 kg/cm2 .
Bác LE ANH TUAN đúng rồi đó!:)

linhbaby502
15-04-2011, 12:23 PM
Định mức 1776,trang 405 có quy định quy đổi giữa mac BT theo mẫi lập phương và hình trụ đó!

tr hoan
25-02-2012, 04:58 PM
Có bạn nào biết quy đổi mác bêtông như thế nào không ạ? Ví dụ em muốn quy đổi bêtông có cường độ 21MPa ra tiêu chuẩn Việt Nam thì tương đương với mác bao nhiêu ạ? Ai biết xin chỉ giùm tôi với! Xin cảm ơn.

Bạn muốn chuyển đổi thì tìm đến tiêu chuẩn 356-2005.

limfx
23-01-2013, 11:37 AM
Theo định mức 1776 BXD
Khi mác bê tông xác định bằng cường độ nén trên các mẫu trụ có kích thước (đường kính x chiều cao) 150x300 mm thì quy đổi mác bê tông mẫu trụ về mác bê tông mẫu lập phương theo bảng sau:
Cường độ mẫu trụ, daN/cm2
80120160200250300350
Cường độ mẫu lập phương, daN/cm2
100150200250300350400

help
18-10-2014, 10:00 AM
Mình mới thấy một dự toán dùng 10Mpa, 15Mpa, 20Mpa, 25Mpa nhưng khi dùng thành phần cấp phối bê tông thì dùng đúng bằng lần lượt M100, M150, M200, M250 trong định mức 1776, như vậy có đúng không bạn?Mình đã đọc TCXDVN356-2005 và Tương quan giữa cấp độ chịu nén của bê tông B và mác bê tông theo cường độ chịu nén B. Mấy bảng tính đổi bằng phần mềm trên diễn đàn mình lại không thấy đổi từ MPA sang mác.
Bạn xem bảng A1 phụ luc A TCVN356-2005 nhé. Có tương quan giữa cường độ chịu nén và mác bê tông đấy