PDA

Xem bản đầy đủ : Bộ đơn giá công tác sửa chữa theo QĐ số 175/2001/QĐ-UB của TPHCMquyettoan
20-10-2008, 10:26 AM
- QĐ 75/2001/QĐ-UB v/v ban hành bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản thành phố Hồ Chí Minh.
- Công văn 1298/SXD-QLKTXD v/v công bố đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh