PDA

Xem bản đầy đủ : Tư cách nhà thầu phụbowacosepgd
17-10-2008, 08:55 PM
Tôi xin hỏi các anh chị một tình huống về thầu phụ trong đấu thầu xây lắp như sau: Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu kê danh sách các nhà thầu phụ cùng tham gia gói thầu nếu trúng thầu, trong các nhà thầu phụ có một đơn vị là xí nghiệp - tức là không có pháp nhân đầy đủ, thực hiện tới 30% khối lượng mời thầu. Vậy nhà thầu phụ đó có tư cách không? Hồ sơ dự thầu đó có bị loại không?

hnlan
18-10-2008, 11:03 AM
"Nhà thầu phụ là nhà thầu thực hiện một phần công việc của gói thầu trên cơ sở thoả thuận hoặc hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ không phải là nhà thầu chịu trách nhiệm về việc tham gia đấu thầu".
Ở trên là trích trong khoản 17, điều 4 về Giải thích từ ngữ trong Luật đấu thâu. Như vậy Nhà thầu phụ không cần phải đủ tư cách pháp nhân như Nhà thầu chính hoặc các nhà thầu liên danh. Và KL thực hiện là do thoả thuận với nhà thầu chính, nên cũng không bị áp buộc điều gì cả. Do đó thì trường hợp của anh Bộ , nhà thầu không bị loại.

HaThai
21-10-2008, 09:15 PM
Tôi xin hỏi các anh chị một tình huống về thầu phụ trong đấu thầu xây lắp như sau: Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu kê danh sách các nhà thầu phụ cùng tham gia gói thầu nếu trúng thầu, trong các nhà thầu phụ có một đơn vị là xí nghiệp - tức là không có pháp nhân đầy đủ, thực hiện tới 30% khối lượng mời thầu. Vậy nhà thầu phụ đó có tư cách không? Hồ sơ dự thầu đó có bị loại không?

Hiện nay, quy định thì không yêu cầu phải xem xét năng lực (năng lực về mặt kỹ thuật, tài chính), kinh nghiệm của thầu phụ. Tuy nhiên nhà thầu phụ cũng phải có đủ năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề tương ứng và được Chủ đầu tư chấp thuận. Việc nhà thầu phụ bạn nêu được thực hiện 30% khối lượng có được xem là hợp lý hay không còn phải căn cứ theo yêu cầu của HSMT.

nguyễn thị toàn
23-03-2009, 12:39 PM
cho e hỏi, về cách mặc đồng phục của nhà thầu phụ có phải tuân theo đồng phục của nhà thầu chings ko? và có văn bản nào nói rõ về việc này ko ạ!

ThuongDK
23-03-2009, 05:30 PM
Tư cách của nhà thầu phụ được xem xét khi nhà thầu trình hợp đồng ký với thầu phụ cho CĐT. Trong hsdt chỉ là kê dự kiến.

nguyenhuutrinh
23-03-2009, 08:11 PM
cho e hỏi, về cách mặc đồng phục của nhà thầu phụ có phải tuân theo đồng phục của nhà thầu chings ko? và có văn bản nào nói rõ về việc này ko ạ!
Chắc chắn là không có quy định!...............................:D

truong.xdgd
27-08-2009, 10:59 AM
Có một tình huống khó sử xin các anh chị góp ý: Sau khi kí hợp đồng chúng tôi xét năng lực của nhà thầu phụ thấy công ty này mới thành lập không có năng lực tài chính mà chỉ có vốn điểu lệ ban đầu vậy nàh thầu này có được tham gia thi công gói thầu hay không?

truong.xdgd
27-08-2009, 11:02 AM
Có quy định nào về khối lượng công việc thi công của 1 nhà thầu phụ là bao nhiêu?

truong.xdgd
31-08-2009, 08:29 PM
Nhà thầu phụ mới thành lập chưa có năng lực tài chính nhưng có văn bản xác nhận là một đội của một công ty A có dấu xác nhận của công ty đó vạy có hợp lệ không? Tôi có cho nhà thầu phụ này tham gia gói thầu có được không? Gói thầu này chỉ yêu cầu năng lực tài chính có 1 năm thôi?

hnlan
31-08-2009, 11:16 PM
Có quy định nào về khối lượng công việc thi công của 1 nhà thầu phụ là bao nhiêu?
Theo tôi thì thầu phụ làm việc với người thuê mình là nhà thầu chính, không làm việc với CDT, còn chất lượng công việc và tiến độ thì là của nhà thầu chính. Chính vì vậy công việc giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ không liên quan đến CDT, do đó, việc nhà thầu chính chia cho nhà thầu phụ khối lượng công việc là bao nhiêu % thì do nhà thầu chính, maximum là 100% :D

nguyenhuutrinh
01-09-2009, 04:36 PM
Theo tôi thì thầu phụ làm việc với người thuê mình là nhà thầu chính, không làm việc với CDT, còn chất lượng công việc và tiến độ thì là của nhà thầu chính. Chính vì vậy công việc giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ không liên quan đến CDT, do đó, việc nhà thầu chính chia cho nhà thầu phụ khối lượng công việc là bao nhiêu % thì do nhà thầu chính, maximum là 100% :D
Về lý thuyết thì đúng như vậy. Nhưng thường thì BMT đã quy định khá rõ trong HSMT về giá trị phần việc nhà thầu phụ đảm nhận. Mẫu HSMT xây lắp theo QĐ 731/2008/QĐ-BKH cũng có quy định cụ thể về vấn đề này.

Tuy không có quy định tỷ lệ cụ thể, nhưng thường trong HSMT quy định giá trị nhà thầu phụ đảm nhiệm tối đa là 30%.

hnlan
01-09-2009, 04:48 PM
Mẫu HSMT 731 thì chẳng qua cũng chỉ là mẫu, nhưng chúng ta lại áp dụng 1 cách máy móc cái mẫu đó, và cả những con số cụ thể ghi trong đó. Thực ra là không có 1 văn bản pháp luật nào nói tôi chỉ cho nhà thầu phụ làm 30% KL công việc. Mẫu HSMT không phải là 1 văn bản pháp luật.

nguyenhuutrinh
01-09-2009, 05:24 PM
Mẫu HSMT 731 thì chẳng qua cũng chỉ là mẫu, nhưng chúng ta lại áp dụng 1 cách máy móc cái mẫu đó, và cả những con số cụ thể ghi trong đó. Thực ra là không có 1 văn bản pháp luật nào nói tôi chỉ cho nhà thầu phụ làm 30% KL công việc. Mẫu HSMT không phải là 1 văn bản pháp luật.
Cảm ơn ý kiến của đồng chí hnlan. Mình có thêm một số ý kiến muốn trao đổi cùng bạn.

1. Khi lập hồ sơ mời thầu, bạn căn cứ vào đâu?

Đúng là mẫu HSMT ban hành theo Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH chẳng qua cũng chỉ là mẫu. Nhưng để áp dụng thống nhất thì mẫu đó lại là mẫu bắt buộc.
Trích QĐ 731/2008/QĐ-BKH:
Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Trường hợp thực hiện theo các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này, hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ.
Khi áp dụng Mẫu này, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tính chất, quy mô của mỗi gói thầu song các nội dung sửa đổi, bổ sung không được trái Mẫu này. Việc đưa ra các yêu cầu trong HSMT phải trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

2. Về việc sử dụng nhà thầu phụ:

Trích QĐ 731/2008/QĐ-BKH:
Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn, minh họa và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu và tính chất từng gói thầuTrong Điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng được quy định tại mẫu HSMT trên có ghi rất rõ về cách thức sử dụng nhà thầu phụ đó bạn.

Đúng là không có văn bản nào quy định giá trị nhà thầu phụ thực hiện tối đa là 30%. Nhưng theo những HSMT mà tôi được biết thì trong HSMT thường quy định trị số này (bắt buộc). Đây là trị số do BMT quy định tuỳ theo tính chất và quy mô của gói thầu.

3. Mẫu Hồ sơ mời thầu không phải là một văn bản pháp luật!!!

Bạn có cho rằng: Luật Xây dựng, Luật đấu thầu, Nghị định của Chính phủ không phải là một văn bản pháp luật?
Trong Nghị định 58/2008/NĐ-CP có quy định rõ:

Việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Báo Đấu thầu và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu; các quy định về đấu thầu qua mạng, chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu, mẫu tài liệu đấu thầu được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trong Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 do Bộ trưởng Võ Hồng Phúc ký có ghi rõ: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Vậy liệu Quyết định 731/2008/QĐ-BKH về việc ban hành mẫu HSMT xây lắp không phải là văn bản pháp luật?

Đôi điều trao đổi cùng bạn. Mong được bạn và các đồng nghiệp góp ý thêm.

hnlan
01-09-2009, 05:56 PM
Những HSMT mà bạn "thường" thấy, thực chất đều là sự thống nhất giữa tư vấn lập HSMT và CDT (thường là Ban QLDA), và đường nhiên nếu HSMT có đưa ra con số thì đó cũng là sự thống nhất của HSMT cụ thể nào đó thôi. Mình công nhận nó là văn bản PL, nhưng không có tính "bắt buộc", vì đã là tham khảo thì sao lại bắt buộc. Trước mình lập HSMT cho Ban HCM họ đã yêu cầu mình bỏ cái dòng yêu cầu thầu phụ 30% đi, mà để cho nhà thầu thi công tự hoạt động. Làm vậy sẽ linh hoạt hơn, làm cách kia thì chỉ bó buộc lẫn nhau thôi.

nguyenhuutrinh
01-09-2009, 06:25 PM
Những HSMT mà bạn "thường" thấy, thực chất đều là sự thống nhất giữa tư vấn lập HSMT và CDT (thường là Ban QLDA), và đường nhiên nếu HSMT có đưa ra con số thì đó cũng là sự thống nhất của HSMT cụ thể nào đó thôi. Bạn quên vai trò của đơn vị thẩm định Hồ sơ mời thầu. Đây chính là đơn vị "cầm cân nảy mực" để để quá trình đấu thầu bảo nguyên tắc: cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Mọi sự "thống nhất" giữa đơn vị lập HSDT và Ban QLDA đều phải tuân thủ các nguyên tắc trên và nguyên tắc: đúng Luật.

Mình công nhận nó là văn bản PL, nhưng không có tính "bắt buộc", vì đã là tham khảo thì sao lại bắt buộc.Trong Mẫu trên có ghi rõ: "Khi áp dụng Mẫu này, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tính chất, quy mô của mỗi gói thầu song các nội dung sửa đổi, bổ sung không được trái Mẫu này" Vậy thì tại sao lại nói là: Không có tính "bắt buộc"?

hnlan
02-09-2009, 11:15 PM
Trong Mẫu trên có ghi rõ: "Khi áp dụng Mẫu này, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tính chất, quy mô của mỗi gói thầu song các nội dung sửa đổi, bổ sung không được trái Mẫu này" Vậy thì tại sao lại nói là: Không có tính "bắt buộc"?

Bạn nói câu này thì chẳng bảo sao ngày xưa tớ làm cái HSMT, mấy bác CDT cứ vác nguyên cái 731 ra rồi kêu là phải giống y như nó, mà không có sự linh hoạt trong xử lý tình huống.
Việc thẩm định HSMT rõ ràng là có chứ. Chẳng hạn về tập chỉ tiêu kỹ thuật tớ phải làm với Vụ KHCN, tập hướng dẫn chung với nhà thầu tớ phải làm với Cục Giám định & QLCL. Và tớ cũng rút ra cần phải linh hoạt trong việc áp dụng các văn bản dạng "văn bản mẫu" như 731. Mình cũng chỉ mong mọi người đừng áp dụng máy móc quá các loại văn bản dạng này, chứ ai cũng máy móc thì chết.

bach1031
18-09-2017, 11:01 AM
Bác nào có văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ cho em xin mẫu với. (Vì trong biểu 07a HSMT có yêu cầu Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ kèm theo)