PDA

Xem bản đầy đủ : Danh mục công bố giá VLXD các tỉnh, thành năm 2013Chutmayman
29-01-2013, 03:53 PM
Danh mục công bố giá năm 2013 (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/danh-muc-cong-bo-gia-vlxd-cac-tinh-thanh-nam-2013-a-129941.html)
A
||An Giang (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-giang-nam-2013-a-130236.html)||

B
||Bạc Liêu (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-bac-lieu-nam-2013-a-130566.html)||Bắc Kạn (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-bac-kan-nam-2013-a-130094.html)||Bắc Giang (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-bac-giang-nam-2013-a-130097.html)||Bắc Ninh (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-bac-ninh-nam-2013-a-131914.html)||Bến Tre (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tp-ben-tre-nam-2013-a-130560.html)||Bình Dương (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-binh-duong-130816.html)||Bình Định (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-binh-dinh-nam-2013-a-130096.html)||Bình Phước (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-nam-2013-tinh-binh-phuoc-131135.html)||Bình Thuận (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-binh-thuan-nam-2013-a-130265.html)||

C
||Cà Mau (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-ca-mau-130829.html)||Cao Bằng (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-cao-bang-nam-2013-a-130556.html)||Cần Thơ (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-can-tho-thang-01-nam-2013-a-130229.html)||

Đ
||Đà Nẵng (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vat-lieu-thang-1-nam-2013-tp-da-nang-130683.html)||Đắk Lắk (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-dak-lak-nam-2013-a-129955.html)||Đắk Nông (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vat-lieu-thang-1-nam-2013-tinh-dak-nong-130687.html)||Đồng Nai (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-dong-nai-nam-2013-a-130523.html)||Đồng Tháp (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-dong-thap-nam-2013-a-130564.html)||Điện Biên (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-nam-2013-tinh-dien-bien-137550.html#post357855)||

G
||Gia Lai (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-nam-2013-tinh-gia-lai-137928.html#post358808)||

H
||Hà Giang (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-nam-2013-tinh-ha-giang-137935.html#post358825)||Hà Nam (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-ha-nam-nam-2013-a-131576.html)||Hà Nội (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vat-lieu-nam-2013-tp-ha-noi-131352.html#post343701)||Hà Tĩnh (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/thong-bao-gia-vlxd-tren-dia-ban-tinh-ha-tinh-thang-01-2013-a-136573.html)||Hải Dương (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-hai-duong-130815.html)||Hải Phòng (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-hai-phong-thang-1-nam-2013-a-131545.html)||Hòa Bình (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-hoa-binh-nam-2013-a-129940.html)||Hậu Giang (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/gia-vlxd-nam-2013-tinh-hau-giang-132158.html)||Hưng Yên (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vat-lieu-quy-1-nam-2013-tinh-hung-yen-130682.html)||Hồ Chí Minh (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tp-ho-chi-minh-nam-2013-a-131728.html)||

K
||Khánh Hòa (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-khanh-hoa-nam-2013-a-130360.html)||Kiên Giang (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-kien-giang-nam-2013-a-130244.html)||Kon Tum (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-nam-2013-tinh-kon-tum-137630.html)||

L
||Lai Châu (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-lai-chau-nam-2013-a-130245.html)||Lào Cai (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-lao-cai-nam-2013-a-130557.html)||Lạng Sơn (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/gia-vat-lieu-xay-dung-nam-2013-tinh-lang-son-131937.html)||Lâm Đồng (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-lam-dong-nam-2013-a-130561.html)||Long An (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vat-lieu-thang-3-nam-2013-tinh-long-130684.html)||

N
||Nam Định (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-don-gia-thang-1-2-nam-2013-tinh-nam-dinh-130946.html)||Nghệ An (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-quy-i-nam-2013-cua-tinh-nghe-132009.html)||Ninh Bình (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-nam-2013-tinh-ninh-binh-137927.html#post358807)||Ninh Thuận (http://www.giaxaydung.vn/diendan/showthread.php?t=139057)||

P
||Phú Thọ (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-nam-2013-tinh-phu-tho-137938.html)||Phú Yên (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-phu-yen-t7-2013-a-138179.html)||

Q
||Quảng Bình (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-nam-2013-tinh-quang-binh-137675.html)||Quảng Nam (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/gia-vat-lieu-xay-dung-nam-2013-tinh-quang-nam-131493.html)||Quảng Ngãi (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-quang-ngai-130854.html)||Quảng Ninh (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-quang-ninh-nam-2013-a-130805.html)||Quảng Trị (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-quang-tri-nam-2013-a-130565.html)||

S
||Sóc Trăng (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-soc-trang-nam-2013-a-132124.html)||Sơn La||

T
||Tây Ninh (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-tay-ninh-nam-2013-a-130562.html)||Thái Bình (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-thai-binh-thang-5-2013-a-134725.html)||Thái Nguyên (http://www.giaxaydung.vn/diendan/showthread.php?t=139854)||Thanh Hóa (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/gia-vat-lieu-xay-dung-nam-2013-tinh-thanh-hoa-131913.html)||Thừa Thiên Huế (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vat-lieu-thang-1-nam-2013-thua-thien-hue-130685.html)||Tiền Giang (http://www.giaxaydung.vn/diendan/showthread.php?t=135907)||Trà Vinh (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-nam-2013-tinh-tra-vinh-137715.html#post358320)||Tuyên Quang (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-tuyen-quang-nam-2013-a-130563.html)||

V
||Vĩnh Long (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-vinh-long-130827.html)||Vĩnh Phúc (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-vinh-phuc-nam-2013-a-130539.html)||Bà Rịa - Vũng Tàu (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/cong-bo-gia-vlxd-tinh-ba-ria-vung-tau-nam-2013-a-130382.html)||

Y
||Yên Bái (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f598/gia-vlxd-yen-bai-thang-4-2013-a-133135.html)||

Số tỉnh còn lại chưa có thông báo giá năm 2013: 05