PDA

Xem bản đầy đủ : Đăng thông báo mời thầu trước khi có quyết định phê duyệt HSMT có được không?Haidang75
27-08-2007, 04:59 PM
Các anh ơi giúp em vóii.
Em có gói thầu xây lắp giá trị khoảng 20 tỷ. Lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi. Nhưng Em muốn rút ngắn thời gian bằng cách "Đăng thông báo mời thầu trước khi có quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu" có được không?

td.bitexco
27-08-2007, 05:47 PM
Cac anh oi giup em voi.
Em co gói thầu xây lắp giá trị khoảng 20 tỷ. Lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi. Nhưng Em muốn dút ngắn thời gian băng cách "Đăng thông báo mời thầu trước khi có quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu" có được không?

Mình xin trích nguyên văn mẫu đăng ký thông báo mời thầu :

(Tên cơ quan/Đơn vị đăng ký)
[Tên địa danh], ngày..……tháng...... năm.…

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
Kính gửi: Bản tin Thông tin Đấu thầu

- Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu]
- Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu]
- Tên dự án: [ghi tên dự án]
- Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn]
- Hình thức đấu thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]
- Thời gian bán HSMT từ ......... giờ, ngày ..... tháng .... năm .......... đến trước ....... giờ, ngày ....... tháng ....... năm ........ [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)1.
- Địa điểm bán HSMT: [ghi địa điểm bán HSMT, kèm số điện thoại, fax nếu có]
- Giá bán 1 bộ HSMT: [ghi giá bán một bộ HSMT]
- Địa chỉ nhận HSDT: [ghi địa chỉ tiếp nhận HSDT]
- Thời điểm đóng thầu:[ghi cụ thể thời điểm đóng thầu] 2
- Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm]

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Ghi chú:
1 Thời gian bán HSMT sớm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này và kéo dài cho đến trước thời điểm đóng thầu.
2 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 30 ngày đối với đấu thầu quốc tế

Có thể thấy rằng nếu là theo cách của bạn "có thể" sẽ rút ngắn và tiết kiệm được thời gian nhưng nếu trường hợp đến thời điểm bán hồ sơ mà HSMT vẫn chưa được phê duyệt thì sao? Nói tóm lại sẽ có rất nhiều tình huống có thể xảy ra nếu làm theo cách của bạn nhưng "sẽ rủi ro rất cao". Đối với nguồn vốn NN thì theo mình "tuyệt đối không nên áp dụng theo cách này" còn đối với các nguồn vốn khác thì tùy thuộc vào sự "đồng thuận" của các cấp để thực hiện. Điều cuối cùng mình muốn trao đổi là không khuyến khích áp dụng hình thức bạn nêu, hãy sống và làm việc theo Pháp Luật! keke, chúc bạn tìm được hướng đi đúng đắn cho mình, thân chào.:beat:

Haidang75
27-08-2007, 06:00 PM
Cảm ơn anh td.bitexco. Em đã xem nhiều câu trả lời của anh và thấy rất hay. Em có một vấn đề nữa xin hỏi anh cùng các thanh viên. Nếu trong dự án đã phê duyệt nhưng chuẩn bị thực hiện thì thấy phát sinh một số phần công việc mà dự án không tính toán tới (chưa xác định hạng mục và chi phí đầu tư trong tổng mức đầu tư). Trong tình huống này thì phải xử lý ra sao, có cách nào để không phải phê duyệt lại dự án mà vẫn được đầu tư đúng pháp luật?

td.bitexco
27-08-2007, 06:29 PM
Cảm ơn anh td.bitexco. Em đã xem nhiều câu trả lời của anh và thấy rất hay. Em có một vấn đề nữa xin hỏi anh cùng các thanh viên. Nếu trong dự án đã phê duyệt nhưng chuẩn bị thực hiện thì thấy phát sinh một số phần công việc mà dự án không tính toán tới (chưa xác định hạng mục và chi phí đầu tư trong tổng mức đầu tư). Trong tình huống này thì phải xử lý ra sao, có cách nào để không phải phê duyệt lại dự án mà vẫn được đầu tư đúng pháp luật?

Cảm ơn bạn đã quá khen, tình huống này mọi người trao đổi rất nhiều rồi, có lẽ bạn mới tham gia nên chưa tìm hiểu hết các bài đã đề cập tới vấn đề bạn nêu. Bạn vào mục Dự toán, tổng dự toán để tham khảo nhé, mọi người đang trao đổi rất tích cực đó, thân chào!:p

Doimoi
28-08-2007, 11:54 AM
@Haidang75
Hoan hô Bạn rất sáng tạo trong xử lý công việc. Trong Luật liên quan đến đấu thầu không chỗ nào cấm việc đăng ký thông báo trước khi duyệt HSMT. Chúng ta có 15 ngày để duyệt HSMT và đăng. (nhưng mà để an toàn, Bạn nên có văn bản thẩm định của cấp có thẩm quyền rồi mới đăng)
Liên quan đến đăng ký thông báo mời thầu, Chỉ bắt buộc phải đăng trên tờ Thông tin đấu thầu khi gói thầu xây lắp, mua sắm >20tỷ và Tư vấn >5tỷ. Trong trường hợp muốn tiết kiệm thời gian hơn nữa đối với gói thầu này có thể đăng ở các Báo hàng ngày là đủ cơ sở pháp lý.
Khi phát sinh hạng mục mới trong dự án nếu ko trái và ảnh hưởng đến TKCS đã duyệt thì chỉ cần điều chỉnh tổng mức đầu tư (Điều chỉnh cơ cấu) sao cho ko vượt tổng mức đầu tư đã duyệt là OK ko phải duyệt lại dự án.

chuotdong
28-08-2007, 12:08 PM
Trong trường hợp muốn tiết kiệm thời gian hơn nữa đối với gói thầu này có thể đăng ở các Báo hàng ngày là đủ cơ sở pháp lý.
Khi phát sinh hạng mục mới trong dự án nếu ko trái và ảnh hưởng đến TKCS đã duyệt thì chỉ cần điều chỉnh tổng mức đầu tư (Điều chỉnh cơ cấu) sao cho ko vượt tổng mức đầu tư đã duyệt là OK ko phải duyệt lại dự án.
Báo điện tử có được không bạn ? báo Mua và bán có được không ? (vì bên mình cũng đăng báo này cho nó rẻ so với laodong.com.vn tiền vốn Nhà nước thì vô tư chứ của tư nhân thì biết nhau ngay;))

phải Đăng tối thiểu là bao nhiêu kì ?

Doimoi
28-08-2007, 12:39 PM
Vấn đề Chuotdong hỏi, mình đã có lần hỏi các Anh ở Bộ KHĐT và đc trả lời là tùy vào CDT sao cho thuận lợi nhất để có thông tin cho Nhà thầu. Chưa có chỗ nào quy định cụ thể hơn. Số kỳ đăng như đăng thông tin đấu thầu là 3 kỳ liên tục.

td.bitexco
28-08-2007, 12:51 PM
Báo điện tử có được không bạn ? báo Mua và bán có được không ? (vì bên mình cũng đăng báo này cho nó rẻ so với laodong.com.vn tiền vốn Nhà nước thì vô tư chứ của tư nhân thì biết nhau ngay;))

phải Đăng tối thiểu là bao nhiêu kì ?

"Thông tin về đấu thầu phải được đăng tải trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu", "sau khi được đăng tải trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu có thể đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng khác để tạo thuận tiện trong việc tiếp cận của các tổ chức và cá nhân có quan tâm" (Điều 5 Luật đấu thầu).:beat:

"Việc đăng tải thông tin về đấu thầu quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu được thực hiện miễn phí đối với các cơ quan, tổ chức gửi thông tin để đăng tải" (Điều 7 Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006).:beat::beat:

vnremote
28-08-2007, 12:58 PM
Đây chỉ là đăng thông báo mời thầu nên Chủ đầu tư có quyền thực hiện nhưng fải ghi rõ là "Gói thầu này chưa có Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu. Nhà thầu quan tâm nên chủ động liên hệ với Chủ đầu tư để có được những thông tin mới nhất về gói thầu. Địa chỉ, điện thoại, Fax, ..." :beer:

chuotdong
28-08-2007, 01:18 PM
"Thông tin về đấu thầu phải được đăng tải trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu", "sau khi được đăng tải trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu có thể đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng khác để tạo thuận tiện trong việc tiếp cận của các tổ chức và cá nhân có quan tâm" (Điều 5 Luật đấu thầu).:beat:

"Việc đăng tải thông tin về đấu thầu quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu được thực hiện miễn phí đối với các cơ quan, tổ chức gửi thông tin để đăng tải" (Điều 7 Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006).:beat::beat:
Cám ơn bạn, để mình xem lại vì Cty mình đăng vẫn mất tiền đấy bạn ạ.

Còn chuyện đăng trên "tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của cơ quan quản lý nhà nước" chắc tùy qui mô, tính chất, nguồn vốn .... chứ nhiều lắm, mình đọc trên báo thấy không có đủ :confused:

hieu
28-08-2007, 04:00 PM
Chúng tôi đang quản lý một dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng có qui mô khá lớn ( trên 100 tỷ) và có rât nhiều hạng mục nhỏ lẻ; Do đặc thù của dự án nên cấp thẩm quyền đã cho chủ trương chỉ định thầu thi công một số hạng mục (Chủ yếu là các hạng mục nhỏ lẻ nhưng phức tạp khó tổ chức đấu thầu hoặc nếu có tổ chức đấu thầu thì cũng không có người tham gia) và chúng tôi dược giao nhiệm vụ lập hồ sơ yêu cầu để giửi cho nhà thầu; nhưng chúng tôi đang bí về vấn đề không biết trong hồ sơ yêu cầu có bắt nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu hay không? xin nhờ các anh chỉ giúp! xin cảm ơn.

td.bitexco
28-08-2007, 04:33 PM
Chúng tôi đang quản lý một dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng có qui mô khá lớn ( trên 100 tỷ) và có rât nhiều hạng mục nhỏ lẻ; Do đặc thù của dự án nên cấp thẩm quyền đã cho chủ trương chỉ định thầu thi công một số hạng mục (Chủ yếu là các hạng mục nhỏ lẻ nhưng phức tạp khó tổ chức đấu thầu hoặc nếu có tổ chức đấu thầu thì cũng không có người tham gia) và chúng tôi dược giao nhiệm vụ lập hồ sơ yêu cầu để giửi cho nhà thầu; nhưng chúng tôi đang bí về vấn đề không biết trong hồ sơ yêu cầu có bắt nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu hay không? xin nhờ các anh chỉ giúp! xin cảm ơn.

Điều đầu tiên cần làm rõ là không biết DA bạn nêu thuộc nguồn vốn như thế nào? (NSNN, nguồn vốn khác hay có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu hay không) nên mình trao đổi chung chung thế này:

Khi được cấp có thẩm quyền cho chủ trương chỉ định thầu một số hạng mục thì CĐT cần tìm hiểu trên thị trường qua các "kênh khác nhau" về các nhà thầu có thể thực hiện được hạng mục định chỉ định thầu. Sau khi có một số các thông tin nhất định về nhà thầu (CĐT cho là phù hợp với gói thầu) tiến hành "tiếp xúc" làm rõ, cụ thể hóa vấn đề bằng công văn "mời quan tâm tới gói thầu". Nói tóm lại là CĐT cần phải biết được đối tác có mong muốn thực hiện công việc hay không rồi mới gửi công văn và phát hành HSYC.

Theo quan điểm đã trình bày, trong HSYC không nhất thiết/không cần phải nêu biện pháp bảo đảm dự thầu, theo mình ở đây CĐT nên tập trung vào việc đánh giá các hồ sơ đề xuất của các nhà thầu, so sánh kết luận để lựa chon được nhà thầu "phù hợp nhất với gói thầu" (quan điểm CĐT : mời quan tâm, tham gia nhưng không có nghĩa là nhà thầu đã được lựa chon để thực hiện gói thầu - khi phát hành nhiều HSYC).

Mời các bạn thảo luận thêm!:confused:

hieu
28-08-2007, 04:59 PM
Xin cảm ơn anh Tb.bitexco; Hieu xin bổ sung thêm : Đây là dự án sử dung nguồn vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, phải thực hiện theo luật đấu thầu; trong nghị định 111, điều 35 chỉ nói :..."Hồ sơ yêu cầu tương tự như hồ sơ mời thầu".... Nhờ các anh mách dùm có qui định nào cụ thể hơn không? xin cảm ơn.

td.bitexco
28-08-2007, 05:20 PM
Xin cảm ơn anh Tb.bitexco; Hieu xin bổ sung thêm : Đây là dự án sử dung nguồn vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, phải thực hiện theo luật đấu thầu; trong nghị định 111, điều 35 chỉ nói :..."Hồ sơ yêu cầu tương tự như hồ sơ mời thầu".... Nhờ các anh mách dùm có qui định nào cụ thể hơn không? xin cảm ơn.

Xin trao đổi thêm với anh Hieu, Em đã làm khá nhiều HSYC rồi nhưng cũng chưa có cái nào Cấp có thẩm quyền yêu cầu phải đưa "bảo lãnh dự thầu vào", có lẽ không phù hợp với tên gọi "Hồ sơ đề xuất của nhà thầu", vì nó chỉ được lập giống với HSMT thôi. Ở đây là sự "tin tưởng của CĐT" vào một số nhà thầu và trên danh nghĩa mời các nhà thầu vào để CĐT lựa chọn nhà thầu phù hợp thực hiện gói thầu trên cơ sở đánh giá HSĐX của Nhà thầu, chứ "tính ràng buộc" không cao như tổ chức đấu thầu. Theo em biết thì đã là chỉ định thầu thì các vấn đề liên quan cũng vì thế mà đơn giản đi, chúc anh có phương thức hợp lý để thực hiện!:)

minhtuong
28-08-2007, 07:37 PM
Đây chỉ là đăng thông báo mời thầu nên Chủ đầu tư có quyền thực hiện nhưng fải ghi rõ là "Gói thầu này chưa có Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu. Nhà thầu quan tâm nên chủ động liên hệ với Chủ đầu tư để có được những thông tin mới nhất về gói thầu. Địa chỉ, điện thoại, Fax, ..." :beer:

Mình thấy việc này thì không được rồi. Trong hồ sơ mời thầu có nội dung thông báo mời thầu, nếu HSMT chưa được duyệt thì đương nhiên chưa đầy đủ cơ sở pháp lý để thông báo mời thầu, chưa tính đến rủi ro về việc đến lúc phát hành theo thông báo nhưng HSMT chưa được duyệt (đương nhiên chưa duyệt thì chưa phát hành được).
CÒn việc " "Gói thầu này chưa có Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu. Nhà thầu quan tâm nên chủ động liên hệ với Chủ đầu tư để có được những thông tin mới nhất về gói thầu" là việc làm trái pháp luật, vì chủ đầu tư không được công bố các thông tin về gói thầu trước khi phát hành HSMT.

vnremote
28-08-2007, 10:25 PM
Mình thấy việc này thì không được rồi. ....
Bạn nên lưu ý:
1- Theo tớ hiểu thì bạn Haidang75 hỏi ở đây là về giải pháp tiết kiệm thời gian trong việc đấu thầu và hiện tại gói thầu mà bạn Haidang75 hỏi mới đang ở giai đoạn chuẩn bị đấu thầu - lựa chọn danh sách nhà thầu để mời tham gia đấu thầu.
2- Đây chỉ là thông báo mời thầu dạng như thông báo mới nộp hồ sơ quan tâm mời tham gia đấu thầu để lựa chọn được danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu.
2-Bên mời thầu gửi thư tới các nhà thầu trong danh sách mời tham gia đấu thầu.
3-Thời gian từ khi gửi thư mời thầu đến khi phát hành hồ sơ mời thầu tối thiểu là 5 ngày đối với đấu thầu trong nước.
Trong thời gian <=5 ngày này nếu HSMT chắc chắn được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì việc gửi thư mời thầu là hợp pháp và tiết kiệm được thời gian cho bên mời thầu.
4-Bên mời thầu chưa cung cấp thông tin về gói thầu trong giai đoạn này!

vnremote trả lời với bạn Haidang75:
- Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm phát hành trước khi có quyết định phê duyệt HSMT là hoàn toàn được.
- Thông báo mời thầu phát hành trước khi có quyết định phê duyệt HSMT cũng có thể được nếu bạn chắc chắn trong thời gian <=5 ngày HSDT đó sẽ được cấp có thẩm quyền phê duyệt & phát hành ngay sau đó!
- Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó, đi tắt sẽ có thể có những rủi ro nhất định mà bạn không thể lường trước được. Là cán bộ làm công ăn lương nhà nước thì cứ từng bước thực hiện theo Pháp luật cho nó an lành.:)
"Em có gói thầu xây lắp giá trị khoảng 20 tỷ." <= Gói thầu này là của bạn thì bạn có nhiều lựa chọn cho việc tiết kiệm thời gian lắm!:D

td.bitexco
29-08-2007, 11:09 AM
Theo mình bạn vnremote có lẽ đã "nhầm" vì bạn Haidang75 hỏi về tình huống nhằm tiết kiệm thời gian nên có ý định "Đăng thông báo mời thầu trước khi có quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu".
Các ý kiến bạn đưa ra có lẽ phù hợp với công tác chỉ định thầu (thư mời quan tâm, lập HSYC...) Còn trong trường hợp này theo bạn Haidang đã nêu thì rõ ràng là đấu thầu rồi.

td.bitexco
29-08-2007, 11:42 AM
2- Đây chỉ là thông báo mời thầu dạng như thông báo mới nộp hồ sơ quan tâm mời tham gia đấu thầu để lựa chọn được danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu.

Góp ý chút với bạn, bài trước mình đã trích dẫn nguyên văn mẫu "thông báo mời thầu" với đầy đủ các nội dung đi kèm thì không phải như bạn nói "để lựa chọn được danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu" mà là "mời các nhà thầu đến mua hồ sơ" để tham gia đấu thầu.3-Thời gian từ khi gửi thư mời thầu đến khi phát hành hồ sơ mời thầu tối thiểu là 5 ngày đối với đấu thầu trong nước.
Trong thời gian <=5 ngày này nếu HSMT chắc chắn được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì việc gửi thư mời thầu là hợp pháp và tiết kiệm được thời gian cho bên mời thầu.


Đính chính chút, Theo NĐ số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 tại Điều 7, mục 4.cung cấp thông tin về đấu thầu, điểm b) Thời hạn cung cấp thông tin : "Đối với thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu và thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thời hạn cung cấp thông tin chậm nhất là 15 ngày trước ngày phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và hồ sơ quan tâm; đối với thông báo mời chào hàng thì thời hạn cung cấp thông tin chậm nhất là 10 ngày trước ngày phát hành hồ sơ yêu cầu. Đối với các thông tin còn lại quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu, thời hạn cung cấp thông tin chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày ký văn bản"

Theo mình vẫn không khuyến khích CĐT làm công việc trên trừ trường hợp "có sự đồng thuận từ trên xuống dưới" và thủ tục, hồ sơ khép kín được mới làm.:beat:

tuan45cg1
04-12-2007, 05:30 PM
@Haidang75
Hoan hô Bạn rất sáng tạo trong xử lý công việc. Trong Luật liên quan đến đấu thầu không chỗ nào cấm việc đăng ký thông báo trước khi duyệt HSMT. Chúng ta có 15 ngày để duyệt HSMT và đăng. (nhưng mà để an toàn, Bạn nên có văn bản thẩm định của cấp có thẩm quyền rồi mới đăng)
Liên quan đến đăng ký thông báo mời thầu, Chỉ bắt buộc phải đăng trên tờ Thông tin đấu thầu khi gói thầu xây lắp, mua sắm >20tỷ và Tư vấn >5tỷ. Trong trường hợp muốn tiết kiệm thời gian hơn nữa đối với gói thầu này có thể đăng ở các Báo hàng ngày là đủ cơ sở pháp lý.
Khi phát sinh hạng mục mới trong dự án nếu ko trái và ảnh hưởng đến TKCS đã duyệt thì chỉ cần điều chỉnh tổng mức đầu tư (Điều chỉnh cơ cấu) sao cho ko vượt tổng mức đầu tư đã duyệt là OK ko phải duyệt lại dự án.

Gui DOIMOI: xin cho tôi hỏi qui định cụ thể để đăng trên tờ Thông tin đấu thầu? tôi ko tìm đc qui định nào qui định gói thầu giá trị xây lắp > 20 tỷ mới phải đăng trên Thông tin đấu thầu.

mrchinhsach
04-12-2007, 07:37 PM
Xin nhắc lại rằng chỉ định thầu không yêu cầu bất kỳ biện pháp bảo đảm nào. Hơn nữa, việc gửi hồ sơ yêu cầu cho nhiều nhà thầu dự kiến chỉ định cũng không đúng luật. Chúng ta có quyền tự tìm hiểu trước khi chỉ định cơ mà.

minhtuong
04-12-2007, 10:38 PM
Xin nhắc lại rằng chỉ định thầu không yêu cầu bất kỳ biện pháp bảo đảm nào. .

Sao lại không yêu cầu biện pháp bảo đảm nào bác ơi? Thế bảo đảm thực hiện hợp đồng thì sao? Điều 55 Luật đấu thầu nói rồi mà, chỉ có đấu thầu tư vấn và hình thức tự thực hiện mới không có biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng. Như vậy hình thức chỉ định thầu vẫn phái có biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, để lỡ nó mà xù thì còn có cái mà vớt vát chứ!!:mad:

Doimoi
04-12-2007, 11:58 PM
@ tuan45cg1: Văn bản số 7304/BKH-QLĐT ngày 16/11/2004.

lestrong
19-07-2008, 09:48 PM
Các anh ơi giúp em vóii.
Em có gói thầu xây lắp giá trị khoảng 20 tỷ. Lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi. Nhưng Em muốn rút ngắn thời gian bằng cách "Đăng thông báo mời thầu trước khi có quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu" có được không?

Đây là 1 câu hỏi khá củ, hiện nay Nghị định 58Cp đã ra đời và có 1 số điểm mở hơn so với Nghị định 111Cp trước đây, mình xin update lại câu trả lời cho phù hợp với tình hình mới.

Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 8, Nghị định 58Cp thì:

Điều 8. Quy định về thời gian trong đấu thầu
1. Các mốc thời gian trong đấu thầu thực hiện theo Điều 31 của Luật Đấu thầu và các quy định cụ thể sau đây:
a) Chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư uỷ quyền có trách nhiệm phê duyệt hồ sơ yêu cầu trong thời gian không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình xin phê duyệt hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu (nếu có);
b) Người quyết định đầu tư hoặc người được uỷ quyền có trách nhiệm phê duyệt hồ sơ mời thầu trong thời hạn tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định; phê duyệt hoặc có ý kiến xử lý về kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định (đối với gói thầu do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì thực hiện theo Quy chế làm việc của Chính phủ);
c) Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu phải được quy định cụ thể trong hồ sơ mời thầu song tối đa là 180 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp cần gia hạn thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu thì có thể yêu cầu nhà thầu gia hạn một hoặc nhiều lần nhưng bảo đảm tổng thời gian của tất cả các lần yêu cầu nhà thầu gia hạn không quá 30 ngày theo quy định tại khoản 4 Điều 31 của Luật Đấu thầu.
2. Trong quá trình thực hiện, các nội dung trong đấu thầu sau đây có thể được thực hiện đồng thời: sơ tuyển nhà thầu và lập hồ sơ mời thầu; phê duyệt hồ sơ mời thầu và thông báo mời thầu; thông báo kết quả đấu thầu và thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Như vậy theo Nghị định 111Cp trước đây chúng ta không thể thực hiện đồng thời giữa phê duyệt Hồ sơ mời thầu và thông báo mời thầu, nhưng Nghị định 58Cp cho phép chúng ta có thể thực hiện đồng thời giữa việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu và thông báo mời thầu.

pnam_naa
20-08-2008, 12:38 AM
Nếu dự án đang cần tiến độ đến từng ngày, từng tuần thì việc "Đăng thông báo mời thầu trước khi có quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu" là việc tích cực, nên làm (tuy nhiên phải được các xếp đồng ý).
Còn nếu không gấp gáp về tiến độ thì chẳng tội gì làm thế.

duachuot
06-09-2008, 03:18 PM
NGhị định 58 Điều 8. Quy định về thời gian trong đấu thầu
2. Trong quá trình thực hiện, các nội dung trong đấu thầu sau đây có thể được thực hiện đồng thời: sơ tuyển nhà thầu và lập hồ sơ mời thầu; phê duyệt hồ sơ mời thầu và thông báo mời thầu; thông báo kết quả đấu thầu và thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

lekhoa_da
07-09-2008, 03:30 PM
Đăng trước thì có sao đâu, miễn là khi bán HSMT , thì HSMT đó phải được duyệt thì được.

buttre2008
13-10-2008, 11:44 AM
Chào bạn mình là thành viên mới xin cho mình hỏi một chút đơn vị mình đang lập tờ trình gửi sở kế hoạch phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm xe ô tô của dự án. yêu cầu là phải có quyết định phê duyệt giá mà khi cơ quan mình đã có chứng thư thẩm định giá của cơ quan rồi

duongkhanhz
18-06-2010, 09:42 AM
:D Các bác ai có mẫu đăng thông tin đấu thầu mới nhất cho em xin với.

thaiphap123
07-10-2014, 10:20 AM
anh cho em hỏi là gói thầu <20 tỷ theo NG63/2014 Điều 64 thì cho phép bán HSMT 10 ngày đúng hay sai ak.

chungtt82
08-10-2014, 03:22 PM
anh cho em hỏi là gói thầu <20 tỷ theo NG63/2014 Điều 64 thì cho phép bán HSMT 10 ngày đúng hay sai ak.
Theo Nghị định 63/2014 thì gói thầu <20 tỷ là gói thầu quy mô nhỏ nên thời gian bán HSMT tối thiểu là 10 ngày

vuong20132014
17-10-2014, 04:36 PM
Các pro cho em hỏi chút: Có quy định chi tiết nào về việc khi nào thì phải đăng KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU lên báo đấu thầu, khi nào phải đăng THÔNG BÁO MỜI THẦU lên báo đấu thầu. Em xin cảm ơn các pro trước nha

thanhbanquanlytravinh
11-11-2014, 02:47 PM
Các pro cho em hỏi chút: Có quy định chi tiết nào về việc khi nào thì phải đăng KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU lên báo đấu thầu, khi nào phải đăng THÔNG BÁO MỜI THẦU lên báo đấu thầu. Em xin cảm ơn các pro trước nha
Theo tôi: chỉ phải đăng thông báo mời thầu lên báo đấu thầu chứ không quy định phải đăng kế hoạch đấu thầu lên báo đấu thầu, Kế hoạch chỉ là chủ trương để lập, thẩm định, phê duyệt và thông báo mời thầu đúng thời gian.