PDA

Xem bản đầy đủ : Định mức, giá xây dựng công trình, chỉ số giáTrang : [1] 2 3 4 5 6 7

 1. Tìm hiểu một vài hệ số trong lập dự toán????
 2. Huỷ bỏ toàn bộ hệ thống định mức hiện hành
 3. Các vấn đề thắc mắc khi vận dụng ĐM
 4. Trao đổi về áp dụng định mức
 5. Vận chuyển vật liệu lên cao
 6. Tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành bộ đơn giá mới
 7. Các bác ơi cho E hỏi xíu
 8. Lại hỏi tiếp: Cách định mức khối lượng ván khuôn
 9. Một vài trao đổi về hệ số giá ca máy 1.055
 10. Tìm hiểu TT 05/2007 của Bộ Xây dựng
 11. Làm thế nào để biết được thời gian TC?
 12. Vê việc xác định vùng miền
 13. Có được nêu cụ thể tên nhà SX trong dự toán không các Bác?
 14. Bàn về định mức chi phí QLDA và tư vấn XD được công bố
 15. Ép cọc trước, ép cọc sau
 16. Đơn giá Bentonite trong đơn giá 192/2006/QĐ-UBND Hà Nội tính sai
 17. Thảo luận về Thông tư 05/2007/TT-BXD về lập và quản lý chi phí
 18. Tính chi phí vận chuyển Bê tông nhựa!
 19. Chỉ giúp cách tính giá vật liệu tới chân công trình
 20. Xin hỏi về thời điểm lập TDT và DT
 21. Công trình 135, các vấn đề liên quan
 22. Hệ số định mức liên quan chiều cao
 23. Thu nhập chịu thuế tính trước
 24. Thế nào là một hạng mục, một công trình theo NĐ 99 BXD ?
 25. Xin định mức xây dựng công bố theo cv 1776/BXD ngày 16/8/2007
 26. Định mức làm cơ sở
 27. Chống mối công trình
 28. Thuê lập thuyết minh và bản vẽ TK trong Báo cáo KTKT riêng ?
 29. Dự phòng trong Tổng dự toán ?
 30. Hỏi về thông tư 05/2007-BXD
 31. Thắc mắc về tính logic trong các định mức trong Công bố 1751 BXD-VP ?
 32. Việc áp dụng thông tư 04/2005/TT-BXD
 33. Chi phí hao hụt vật liệu
 34. Tính chi phí tư vấn xây dựng
 35. Bổ sung, sửa đổi, công bố định mức dự toán sửa chữa
 36. Hệ số trong dự toán công trình
 37. Xin file dự toán công trình cầu
 38. Đơn giá cốt đất xi măng
 39. Phải làm gì khi ráp định mức và đơn giá vật liệu không bằng đơn giá do Sở XD ban hành
 40. Xin hỏi về các DA vẫn tiến hành theo NĐ 52
 41. Các bạn xem bảng tính tra này đúng hay sai
 42. Quyết định bãi bỏ VB QPPL trong đó có QĐ số 24/2005/QĐ-BXD về định mức
 43. Dự toán nạo vét kênh mương
 44. Hỏi về định mức thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy
 45. Hỏi về chi phí chung của công tác san đắp mặt bằng
 46. Chi phí ống vách; dung dịch Bentonite cho 100 cọc khoan nhồi D1200 L=60m
 47. Quyết toán công trình
 48. Sắp có định mức nhập dữ liệu điện tử !!!
 49. Quy định nào để phân cấp đất dùng cho công tác đào, vận chuyển
 50. Bộ định mức mới do BXD ban hành
 51. Khối lượng riêng của xi măng ?
 52. Định mức lập hồ sơ mời thầu trong văn bản 1751/BXD
 53. Định mức chi phí chung trong thông tư 05/2007/TT-BXD
 54. Xử lý vấn đề đơn giá địa phương thế nào khi Bộ Xây dựng công bố định mức
 55. Sử dụng định mức CV 1751
 56. Về thực hiện Thông tư 06/2007
 57. Thực hiện nghị định 99/2007/NĐ-CP và Thông tư 05/2007/TT-BXD
 58. Ý kiến cuối cùng về chủ đề này ra sao?
 59. Hỏi về QĐ 26 của BXD
 60. Xin hỏi về lập dự toán phát sinh
 61. Giá vật liệu thực tế!
 62. Cách tính chi phí khác theo TT 05/2007 như thế nào?
 63. Xin hỏi về QĐ10/2005/BXD và CV1751/BXD-VP
 64. Sự khác nhau của cụm từ " thẩm tra" và " thẩm định"
 65. Về việc phê duyệt TDT
 66. Kinh phí hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước
 67. Một số vấn đề về định mức, đơn giá
 68. Hỏi về việc bãi bỏ các đơn giá địa phương đã ban hành
 69. Ý nghĩa các mục trong dự toán CTXD?
 70. Định mức dự toán sửa chữa công văn 1778
 71. Hỏi về khoảng cách vận chuyển ở Hà Nội và đào đắp đất móng
 72. Về chi phí Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình theo CV 1751/VP-BXD
 73. Xin định mức
 74. Hỏi về cách vận dụng đơn giá cho công tác bê tông lót đá 4x6
 75. Chủ đầu tư được phép phê duyệt TDT ?
 76. Gỗ ván dùng để làm ván khuôn cho CT đổ BT
 77. Định mức nhiên liệu cho xe chở đất
 78. Định mức về ép cọc (mọi người đọc và thảo luận nhé)
 79. Điều chỉnh tiền lương theo thông tư BXD
 80. Chương trình dự toán bằng Excel
 81. Về định mức chi phí quản lý dự án!
 82. Xin định mức lập chi phí dự án và thiết kế xây dựng công trình mới
 83. Văn bản qui định một số chi phí: Ủy thác, lưu kho bãi ...
 84. Trong đơn giá dự thầu có được phép giảm tỷ lệ % thu nhập chịu thuế tính trước không?
 85. Chi phí xây dựng công trình tạm, phụ trợ
 86. Thảo luận dự toán mới
 87. Hỏi về phân tích vật tư!
 88. Tính vận chuyển vật liệu
 89. Xin đơn giá khảo sát công trình điện
 90. Xin đơn giá phần vật liệu chống thấm
 91. Tiền công lao động phổ thông!
 92. Xin định mức cọc đất gia cố XM
 93. Xin cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tỉnh Quảng Nam
 94. Xin định mức lao động trong công tác sản xuất đá - Ban hành kèm theo Quyết định số: 1789 QĐ/ ĐM ngày 28/4/1976 của Bộ Giao thông vận tải
 95. Chi phí lập Báo cáo KTKT đã bao gồm chi phí Khảo sát ?
 96. Xin định mức& đơn giá Cây Xanh theo QĐ14/2007
 97. Công thức nội suy các hệ số theo công văn 1751
 98. Tỷ lệ thép và Bêtông
 99. D­ự toán trồng cây xanh
 100. Bản chất của Thu nhập chịu thuế tính trước?
 101. Định mức dự toán mới, các vấn đề quan tâm
 102. Dự toán thủy điện
 103. Tìm phần mềm dự toán
 104. Hệ số Trút ben trong chi phí vận chuyển
 105. Chi phí tư vấn đầu tư
 106. Định mức chi phí chung công trình thủy lợi
 107. Xin bảng tra trọng lượng thép!
 108. Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu
 109. File dbf cho Phần mềm Dự toán 2002
 110. Phương pháp sử dụng chỉ số giá xây dựng để tính chi phí dự phòng
 111. Chi phí thiết kế
 112. Thẩm tra dự toán công trình điện
 113. Tỷ lệ để tính chi phí trực tiếp khác là bao nhiêu?
 114. Tỷ lệ lưu thông khác trong tính giá vận chuyển
 115. Làm Thẩm tra TKKT-DT công trình.
 116. Xin hỏi trong đơn giá XDCB đã có chi phí vận chuyển chưa?
 117. Ai có bảng lương A6 cho em xin. Cảm ơn!
 118. Mặt đường
 119. Khối lượng đào núi
 120. Bạn nghĩ thế nào về dàn giáo công trinh?
 121. Xác định chi phí đảm bảo giao thông ntn ?
 122. Hỏi về hệ số điều chỉnh chi phí nhân công tại vùng sâu vùng xa
 123. Hỏi về sự phù hợp bù chênh lệch VL và chi phí vận chuyển ở một công trình cụ thể
 124. Định mức theo Công văn 1751
 125. Hỏi về thu nhập chịu thuế tính trước
 126. Định mức sửa chữa
 127. Định mức khoan phụt
 128. Hỏi về công tác phí của Chuyên gia tư vấn nước ngoài
 129. Hỏi về sự phù hợp giữa khối lượng thép thống kê trong HSTK với dự toán và hồ sơ dự thầu
 130. Cách lập chi phí nhân công xây lắp điện?
 131. Lương cơ bản mới có gì phức tạp không?
 132. Xin mẫu Báo cáo thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công chi tiết
 133. Xin dự toán đóng cừ larsen
 134. Biện pháp tính dự toán cừ larsen
 135. Điều chỉnh giá xăng, dầu, lương trong giá ca máy
 136. Dự toán xây lắp đường dây và trạm biến áp
 137. Khái toán hệ thống cấp thoát nước
 138. Thông tư 03-Hướng dẫn điều chỉnh dự toán
 139. Xin dự toán chiếu sáng và cấp điện khu đô thị mới
 140. Hỏi về cách tính chi phí dự phòng theo TT05
 141. Hỏi về áp dụng hệ số điều chỉnh theo TT 03
 142. Hỏi về đơn vị Kw
 143. Hỏi về tính pháp lý khi chi phí giải phóng đền bù không ghi rõ nguồn vốn
 144. TT03 ra đời em phải làm sao đây
 145. Công tác bốc xếp và vận chuyển lên cao
 146. Chi phí cẩu tháp!
 147. Hỏi về TT03-BXD
 148. Hệ số nhân công và máy thi công của tỉnh Hà Giang
 149. Thay đổi đuôi dự toán theo NĐ 99/2007 ?
 150. Chi phí nhân công trong xây dựng
 151. Xin hỏi về chi phí nhân công và loại công trình?
 152. mẫu thẩm định dự toán và bản vẽ
 153. Xin dự toán nhà công nghiệp
 154. Cần CV điều chỉnh dự toán về ngành điện
 155. Phân loại công trình
 156. Cho em hỏi về dự toán chuyên ngành điện!
 157. Định mức cấp phối bê tông nhựa
 158. Xin mẫu Dự toán hoặc khái toán công tác khảo sát địa kỹ thuật lập dự án
 159. Áp dụng TT số 03/2008/TT-BXD
 160. Xin hỏi cách tính hệ số nhân công trong dự toán
 161. Xin hướng dẫn cách mở file ĐM1776
 162. Cách tính đơn giá nhân công xây lắp
 163. Các mã hiệu trong Dự toán khảo sát công trình điện 110KVA lấy ở tập định mức nào?
 164. Hỏi về sử dụng tài liệu làm dự toán trạm biến áp, thí nghiệm, chiếu sáng ?
 165. Xin hỏi trong dự toán trường hợp nào đưa vào chi phí thiết bị
 166. Tham khảo ý kiến về việc lập dự toán
 167. Ép cọc sau lớn hơn 20x20 thì làm thế nào đây???
 168. Xin hỏi về hệ số nhân công, máy thi công
 169. Xin các bạn về Trình tự, thủ tục về XDCB
 170. Tình huống áp dụng định mức!
 171. Điều chỉnh giá dự toán, giá hợp đồng!
 172. Cần Hệ số điều chỉnh dự toán
 173. Dự toán công trình.
 174. Dự toán tư vấn khảo sát!
 175. Xin tài liệu Thông tu 05 / 2008/ TT- BXD
 176. TT 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá
 177. TH các VB về điều chỉnh giá
 178. Xin các bác bảng lương A6
 179. Xin tài liệu về sử dụng phần mềm dự toán và kinh nghiệm làm dự toán
 180. Điều chỉnh giá dự thầu theo TT09
 181. Tiêu chuẩn, định mức
 182. Nhà thầu xây dựng với vấn đề giá
 183. Xin công văn 660/CV-EVN áp dụng TT03/2008
 184. Thắc mắc về mã định mức thì hỏi ở đâu ????
 185. Số các Quyết định ban hành các bộ đơn giá!
 186. Tách tiền lương trong đơn giá????
 187. Xin mẫu dự toán sữa chửa nhà trạm viễn thông
 188. Hỏi về kinh nghiệm tính DT và giá cả chi tiết khi xây dựng chùa
 189. Hỏi về ca máy
 190. Phần mềm Dự toán
 191. Chi phí thi tuyển kiến trúc
 192. Cách xác định Định mức?
 193. Hướng dẫn ĐM 1776 theo chiều cao
 194. Xin định mức hệ số nhân công và ca máy chuyên ngành XD Bưu Chính Viễn Thông
 195. Đơn giá ca máy trong Xây dựng cơ bản
 196. Tính chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán công trình
 197. Giúp lập đơn giá xây dựng
 198. Xin đơn giá đo vẽ bản đồ địa chính
 199. Hệ thống tiếp địa
 200. Thắc mắc chưa được giải quyết về mã định mức!!!
 201. Xin định mức 29/2000/BXD
 202. CV 2857 của TP.HCM hướng dẫn thực hiện TT09/2008/TT-BXD
 203. Định mức thuỷ điện
 204. Hỏi về chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư, dự toán điều chỉnh
 205. QĐ số 38/2008/QĐ-UBND TP.HCM hướng dẫn TT 03/2008/TT-BXD
 206. Xin tư vấn về văn bản lập dự toán
 207. Cho Xin đơn Giá Khánh Hòa
 208. Hỏi về cách lập dự toán xây dựng
 209. Đơn giá ngành Bưu chính, Viễn thông
 210. Dự toán hầm
 211. Định mức, chi phí giám sát khảo sát địa chất, giám sát khảo sát địa hình
 212. Hệ số đầm nén
 213. Hỏi về cách tính đơn giá
 214. xin các tên văn bản và thông tu hướng dẫn lập dự toán dự thầu
 215. Mình cần giúp tìm hiểu về hệ số nhân công
 216. Nhân viên Kế hoạch - kỹ thuật cần thông tin
 217. Giới thiệu phần mềm lập dự toán mới
 218. Xin Đơn Giá XD Tỉnh Nghệ An
 219. Xin đáp giùm một số kinh nghiệm Bóc khối lượng
 220. Bù giá xăng, dầu trong giá ca máy???
 221. ĐM 1776 có phần áp dụng khó quá
 222. Đơn giá xây dựng cơ bản
 223. Lắp dựng dàn giáo thi công
 224. Thông báo giá vật liệu mới nhất ở Lạng Sơn
 225. Xin thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT - BTNMT - BTC ngày 27/02/2007
 226. Xin định mức vật liệu
 227. Xin đơn giá chi tiết công tác đền bù hè, đường
 228. Xin dự toán mẫu
 229. Định mức XDCB, đơn giá Bình Định
 230. Tính chênh lệch đơn giá
 231. Xin hỏi về ĐM % hao phí SX và LD Ván khuôn.
 232. Chỉ số giá quý 4 năm 2007-CV 2800/BXD-VP
 233. Thắc mắc về đơn giá vận chuyển vật liệu xây dựng
 234. Đơn giá gia công ống thép
 235. Xin đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc quý 1/2008
 236. Xin Định mức Sản xuất BT nhựa hạt thô
 237. Thắc mắc trong việc tính dự toán của thiết kế cơ sở
 238. Xin dự toán phần điện bằng Excel
 239. Xin đơn giá vận chuyển VLXD Tỉnh Phú yên
 240. Cước vận chuyển bằng ôtô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 241. Mọi người xem,nghiên cứu và chỉ bảo cho!
 242. Gấp: Xin thuyết minh đơn giá 882/2001 của tổng cục bưu điện
 243. Hiện đã có bao tỉnh ban hành đơn giá mới ?
 244. Xin mẫu dự toán cho phần CCTV và ACS
 245. Xin hỏi về điều chỉnh dự toán
 246. Đơn giá tiền lương thợ lặn
 247. Xin file du toan
 248. Xin đơn giá XDCT tỉnh Lạng Sơn
 249. Xin đơn giá XDCB TP Hà Nội 31/03/2008
 250. hỏi về định mức đào hầm