PDA

Xem bản đầy đủ : Bộ Công Thương 1. Văn bản số 5930/BCN-NLDK về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình XDCB chuyên ngành điện theo thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 của Bộ Công nghiệp
 2. Công văn của Bộ công nghiệp hướng dẫn phân biệt thiết bị và vật liệu
 3. Quyết định 3783/QĐ-BCN
 4. Quyết định 2014/BCN
 5. Quyết định số 25/2008/QĐ-BCT ngày 04/8/2008 của Bộ Công Thương
 6. QĐ 4951/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Điều hành dự án "Nghiên cứu Tổng sơ đồ tiết kiệm năng lượng Việt Nam"
 7. QĐ 32/2008/QĐ-BCT về việc bãi bỏ quy định địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý bán xăng, dầu
 8. TT 13/2008/TT-BCT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các vùng Tây Nguyên, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
 9. QĐ 41/2008/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp
 10. QĐ 47/2008/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025
 11. Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công Thương, Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp.
 12. TT 05/2009/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện
 13. QĐ 1155/QĐ-BCT Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán
 14. Công văn số 4041/BCT-NL ngày 06/05/2009 hướng dẫn điều chỉnh Dự toán XDCB chyên ngành Điện theo thông tư 05/2009/TT-BXD
 15. Quyết định 2241/QĐ-BCT ngày 13/5/2009 của Bộ Công Thương phê duyệt "Quy hoạch phát triển thương mại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020"
 16. Quyết định 2888/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế tạo thiết bị đồng bộ giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025
 17. Thông tư 15/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định tiêu chuẩn trình độ, năng lực của Giám đốc điều hành mỏ
 18. Quyết định 3708/QĐ-BCT ngày 22/7/2009 của Bộ Công Thương phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn II đến năm 2015, định hướng đến năm 2020"
 19. Quyết định 3806/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành mẫu đơn đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại V
 20. Thông tư 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
 21. Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá TBA và đường dây tải điện 7606
 22. Hướng dẫn lập, thẩm tra Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán chuyên ngành lưới Điện
 23. Thông tư 35/2009/TT-BCT ngày 9/12/2009 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn
 24. Thông tư số 03/2010/TT-BCT V/v quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp do Bộ Công thương ban hành
 25. Thông tư 8/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010 của Bộ Công thương Quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện
 26. Thông tư 09/2010/TT-BCT quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 27. Thông tư 13/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện
 28. Thông tư 14/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng ban hành và quản lý giá truyền tải điện
 29. Thông tư 12/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 qui định hệ thống điện truyền tải
 30. QĐ 2678/QĐ-BCT bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc....
 31. Thông tư số 19/2010/TT-BCT Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn...
 32. EVN hướng dẫn điều chỉnh lương tối thiểu
 33. Điều chỉnh dự toán LTT chuyên ngành điện theo đơn giá 7606
 34. Thông tư quy định hệ thống điện phân phối
 35. EVN Hướng dẫn lập, thẩm tra tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán dự án đầu tư xây dựng công trình
 36. EVN hướng dẫn thực hiện nghị định số 112/2009/NĐ-CP
 37. Chỉ thị 21/CT-BCT ngày 25/8/2010 thực hiện các biện pháp tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị, ...
 38. Thông tư số 34/2010/TT-BCT quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện
 39. CT 24/CT-BCT tăng cường công tác quản lý, kiểm tra bảo đảm an toàn các công trình thủy điện...
 40. Thông tư 40/2010/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực
 41. TT 41/2010/TT-BCT xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện
 42. TT 42/2010/TT-BTC Gia hạn việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép...
 43. TT 43/2010/TT-BCT Quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương
 44. TT 04/2011/TT-BCT ngày 16/02/2011 quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện
 45. TT 03/2011/TT-BCT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò.
 46. TT 05/2011/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện.
 47. Một số văn bản sử dụng trong Phân tích kinh tế tài chính dự án thủy điện
 48. VB điều chỉnh dự toán XDCT theo lương mới của EVN
 49. Thông tư 06/2011/TT-BCT Quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi.
 50. Thông tư 11/2011/TT-BCT sửa đổi, bổ sung điều 10 của quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng
 51. Thông tư 14/2011/TT-BCT sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính tại quy chế quản lý kỹ thuật
 52. Thông tư 15/2011/TT-BCT quy định thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất...
 53. Thông tư 23/2011/BCT Ban hành QCVN02:2011/BCT An toàn nhà máy tuyển khoáng
 54. Vb số 7061/BCT-NL hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình đường dây và TBA
 55. Văn bản 5632/BCT-NL ngày 24/6/2011 của Bộ Công Thương về việc áp dụng ĐMDTKS
 56. 31/2011/TT-BCT Quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản
 57. Văn bản số 8001/BCT-TCNL công bố hiệu chỉnh, bổ sung định mức - đơn giá chuyên ngành xây lắp công trình ĐZ và TBA
 58. Công bố 9225/BCT-TCNL công bố định mức tỷ lệ chi phí nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình ĐZ và TBA
 59. Công bố định mức sản xuất kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng các công trình điện
 60. Văn bản hướng dẫn điều chỉnh lương tối thiểu theo NĐ 70/CP
 61. Điều chỉnh lương theo NĐ 70/2011/NĐ-CP về XDCB chuyên ngành điện
 62. Thông tư 42/2011/TT-BCT ngày 19/12 quy định giá bán điện
 63. Công bố định mức tỷ lệ chi phí tiếp nhận VTTB chuyên ngành lưới điện
 64. Tổng hợp hướng dẫn điều chỉnh bổ sung việc lập, thẩm định phê duyệt TMĐT, TDT, DT công trình lưới điện
 65. Thông tư 03/2012/TT-BCT ngày 19/01/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2010/TT-BCT quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điên.
 66. Thông tư 09/2012/TT-BCT 20/04/2012 của Bộ Công thương quy định lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kiểm toán năng lượng.
 67. Quyết định 3511/QĐ-BCT ngày 21/6/2012 củ Bộ Công thương V/v bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit
 68. Quyết định 3468/QĐ-BCT ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương V/v bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015
 69. Quyết định 3589/QĐ-BCT ngày 25/6/2012 V/v bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công
 70. Thông tư 14/2012/TT-BCT ngày 12/6/2012 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ hương dùng cho hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi
 71. Thông tư 16/2012/TT-BCT ngày 12/6/2012 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện
 72. Thông tư 15/2012/TT-BCT ngày 12/6/2012 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ
 73. Thông tư 17/2012/TT-BCT Quy định giá điện và hướng dẫn thực hiện áp dụng từ ngày 1/7/2012
 74. Quyết định 4385/QĐ-BCT ngày 1/8/2012 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành
 75. Thông tư 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công thương v/v sửa đổi Thông tư 23/2009/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp
 76. QĐ 6184/QĐ-BCT phê duyệt "Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"
 77. Quyết định 6534/QĐ-BCT ngày 02/11/2012 của Bộ Công thương v/v bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025.
 78. Dự toán ngành điện
 79. Thông tư 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ Công thương v/v quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ và dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn
 80. Thông tư 32/2012/TT-BCT ngày 12/11/2012 của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió
 81. 38/2012/TT-BCT Quy định giá bán điện và hướng dẫn thực hiện từ ngày 22/12/2012
 82. Thông tư 43/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện..
 83. Công bố hiệu chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành XL công trình ĐZ và TBA
 84. Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công thương về mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
 85. Thông tư 11/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
 86. Thống tư 13/2013/TT-BCT sửa đổi Thông tư 22/2011/TT-BCT quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
 87. Giá bán điện từ 1/8/2013
 88. Thông tư số 23/2013/TT-BCT ngày 18/10/2013 của Bộ Công thương : Quy định nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân.
 89. Hiệu chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành xây lắp công trình ĐZ & TBA
 90. Chủ trương và sự thực thi của chủ trương-Lắm vấn đề khúc mắc
 91. Hướng dẫn điều chỉnh nhân công theo EVN
 92. Thông tư 12/2014/TT-BCT ngày 31/3/2014 của Bộ Công Thương về việc quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân.
 93. Quy chuẩn và Quy phạm có đá nhau không ?
 94. Lại bàn về việc áp dụng NĐ 103 với các hạng mục, công trình điện tại các địa phương các tỉnh
 95. Giá bán điện áp dụng từ ngày 1/6/2014
 96. điều kiện buộc cá nhân đứng tên chuyên gia chính phải đóng BHXH tại ở tổ chức xin cấp phép hoạt động điện lực
 97. Mức lương vùng theo NĐ-103/2014 của Chính phủ