PDA

Xem bản đầy đủ : Định mức dự toánTrang : [1] 2

 1. Định mức cây xanh và rác thải
 2. Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam...
 3. Định mức xây dựng, khảo sát, lắp đặt số 24, 28, 33 năm 2005 - BXD
 4. Định mức dự toán XDCT phần thí nghiệm điện
 5. Định mức dự toán xây dựng file Word
 6. Định mức xây dựng chuyên ngành bưu chính, viễn thông theo Quyết định 23/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/7/2005
 7. Định mức và đơn giá khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê
 8. Một số định mức do Bộ NN & PTNT ban hành
 9. Định mức sửa chữa lưới điện 366/EVN
 10. Định mức dự toán lắp đặt truyền dẫn phát sóng
 11. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng số 1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng
 12. Những thay đổi của ĐM phần XD theo công văn công bố số 1776 so với ĐM24
 13. Hướng dẫn sử dụng định mức 1776 File Excel
 14. Định mức sửa chữa công trình xây dựng số 1778/BXD-VP ngày 16-8-2007 của Bộ Xây dựng
 15. Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ 1782
 16. Định mức chi phí thiết kế và QLDA
 17. Dữ liệu định mức thông tin điện lực
 18. Định mức dự toán mới của Bộ NN&PTNT
 19. Định mức vật tư trong xây dựng số 1784
 20. ĐM chuyên ngành điện 285,286/2004
 21. Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây và TBA số 6060 và 6061
 22. Định mức dự toán ban hành kèm theo QĐ: 24/1999/QĐ-BXD
 23. Định mức dự toán khảo sát xây dựng ban hành theo Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22/5/2000
 24. Định mức thi công công trình thuỷ
 25. Định mức rà phá bom mìn, vật liệu nổ 1487/BXD-KTTC ngày 12/07/2007
 26. Định mức dự toán ngành bưu chính viễn thông?
 27. Định mức dự toán chế tạo, lắp dựng dầm BTCT dự ứng lực kéo trước Super T
 28. Định mức 1776+1778+1779 trong đó 1776 dạng ebook tiện tra cứu
 29. Định mức kiểm định chất lượng công trình xây dựng
 30. Định mức gia công cóc nối thép và bơm vữa ống siêu âm cọc khoan nhồi
 31. Quyết định số 2576/QĐ-QP ngày 21/10/2005 về việc ban hành "Định mức dự toán dọn mặt bằng kết hợp phá mìn sát thương phục vụ dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ bằng máy BM307-VG27"
 32. Định mức sơn hoàn thiện thiết bị chế tạo tại chỗ nhà máy xi măng Hoàng Mai
 33. Định mức dự toán công tác bê tông đầm lăn RCC
 34. Định mức, đơn giá phòng chống mối cho công trình xây dựng theo quyết định số 11/QĐ-TWH ngày 28/02/2008
 35. Định mức thi công nhà máy điện
 36. Định mức dự toán 1242
 37. Định Mức thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị chuyên ngành Thủy điện
 38. Định mức sản xuất thép mạ kẽm 3783/QD-BCN
 39. Định mức đầu tư xây dựng dự án Viễn thông
 40. Định mức dự toán Công tác duy tu bảo dưỡng đề điều ban hành kèm theo Quyết định số 1228/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 02/06/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 41. Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22/05/2000 của BXD về định mức khảo sát (cũ, chỉ đề tham khảo công trình cũ)
 42. Nhập tay ĐM 24+ ĐM 33_Excel
 43. Lưu ý khi sử dụng bộ “Đơn giá xây dựng xây dựng - phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng”.
 44. Định mức 1582 thí nghiệm hiệu chỉnh chuyên ngành thủy điện
 45. Các định mức số 2271, 2272, 2273, 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008
 46. Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị
 47. Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị
 48. Định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng
 49. Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008
 50. Định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị Hà Nội
 51. Quyết định số 1977/QĐ-NLDK ban hành định mức chi phí công tác nghiệm thu đóng điện bàn giao các công trình lưới điện
 52. Định mức thí nghiệm hiệu chỉnh Điện file excel
 53. Định mức bảo dưỡng, bảo trì đường dây, máy biến áp,..
 54. Chi phí quản lý dự án theo định mức 1751 file Excel
 55. Định mức 38-Chiếu sáng file excel
 56. Đơn giá chuyên ngành xây lắp ĐZ & TBA khu vực Đà Năng theo 6060 &6061/QĐ-BCT
 57. Danh mục biên bản QLDT thuỷ điện và XL điện
 58. Quyết định số 38/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng
 59. Định mức, đơn giá thí nghiệm đường dây và TBA
 60. Định mức xây dựng cơ bản công trình viễn thông
 61. DM 1776 và 1777 bằng ebook
 62. Sách ĐM 1777 và 33 in sai công tác Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng PP xảm, đường kính ống 1100, 1200, 1400 và 1500
 63. Định mức dự toán duy tu, sửa chữa hệ thống thiết bị thông tin, tín hiệu ngành đường sắt
 64. Quyết định số 179/BXD-VKT ngày 17/7/1995 có đề cập về tỷ lệ lập dự toán = 8% chi phí thiết kế
 65. Định mức bảo dưỡng thiết bị, cẩu lên, xuống, vận chuyển thiết bị nội bộ
 66. Định mức 39/2002/QĐ-BXD ngày 30/12/2002
 67. Định mức 258-(2009)-BTTTT-KHTC DMXDCB CN bưu chính viễn thông
 68. Định mức 285 - 286
 69. Định mức theo quyết định công trình biển và hải đảo
 70. Định mức sản xuất chế tạo MBA 110kV 103/QĐ-EVN-HĐQT
 71. Định mức đào đá cấp 4 bằng máy đào công suất lớn Dự án Đường Hồ Chí Minh
 72. Tổng hợp danh mục Định mức dự toán xây dựng công trình
 73. Quyết định số 502/BXD-VKT ngày 18/09/1996 ban hành giá quy hoạch xây dựng đô thị
 74. Định mức và đơn giá ca máy ngành Bưu chính viễn thông theo QĐ 257-258
 75. Định mức sửa chữa lưới điện số 366 toàn tập file Excel
 76. Thay đổi định mức
 77. Hỏi về mã đơn giá lắp đặt ghế hội trường
 78. Định mức nhân công trong công tác đào đất bằng máy ủi
 79. QĐ xếp loại đường bộ năm 2010 - Huế
 80. Định mức máy thi công
 81. Giúp mình vấn đề này với nhé. Mã làm lanhto trong nhà cao tầng
 82. hỏi về hạng mục thi công máng cáp trong đơn giá BCVT
 83. Hỏi về định mức đắp đất nền đường!
 84. Thảo luận về quy định lập, điều chỉnh định mức xây dựng theo NĐ 112/2009
 85. Xin chỉ giáo cách áp dụng đơn giá định mức
 86. xin giải thích giúp file dự toán
 87. Hỏi về sai định mức dự toán trong phần giao thông
 88. mọi người giúp đỡ về định mức xây móng đá
 89. Cho hỏi về định mức phát quang rừng tạo mặt bằng
 90. Sản xuất lắp dựng cốt thép
 91. hỏi giá khi sửa chữa và cải tạo nhà tư
 92. Xin file dự toán về công trình giao thông và thủy lợi, thủy điện
 93. Định mức dự toán xây dựng công trình các phần: Xây dựng; Sửa chữa; Lắp đặt; Khảo sát; Vật tư...
 94. Hỏi về Định mức vận tư ván khuôn.
 95. Cách tính đơn giá sản xuất hệ sàn đạo phục vụ thi công mố, trụ cầu.
 96. các quy định về định mức AL.61110
 97. Xin báo giá công trình thủy lợi
 98. Em xin hỏi giá vật liệu "giá gốc" và "giá thông báo" lấy thế nào ạ
 99. định mức lót giấy dầu nhựa đường (mặt đường btxm)
 100. Cho em hỏi trong định mức đất đào bóc tầng phủ tại phần đắp tính vào đất hữu cơ hay đất cấp 2
 101. Các anh hướng dẫn em cách tra sách Định Mức Dự Toán với
 102. cho em hỏi mã hiệu của công tác đắp đất nền móng công trình
 103. cho em hỏi mã hiệu của công tác ván khuông
 104. Định mức cho công trình biển???
 105. tín hiệu giao thông
 106. Hướng dẫn áp dụng ĐM 7606 và ĐM366 về công tác sữa chữa lưới điện
 107. Các sai sót trong đơn giá XDCB chuyên ngành điện 7606
 108. Bộ định mức và các văn bản kèm theo để lập chi phí cho các dự án bưu chính viễn thông
 109. Hỏi về việc áp dụng định mức chuyên ngành điện
 110. dự toán đóng cọc ván thép
 111. biện pháp thi công đường bê tông nhựa
 112. Cho em xin chỉ tiêu xếp hạng công trình Chung cư,Cao ốc văn phòng,khách sạn
 113. Định mức "giếng cát" xử lý nền đường??
 114. Định mức cọc Xi măng Đất.
 115. Mọi người giúp em cái mã công việc này là lấy trong định mức nào
 116. Dự thảo định mức khảo sát công trình viễn thông đang lấy ý kiến.
 117. Định mức theo chiều cao với những công trình >50m
 118. Áp dụng định mức giàn giáo như thế nào? giàn giáo ngoài, giàn giáo trát cột
 119. Tự lập dự toán xây nhà
 120. Áp dụng TT04/2010 phần đào đắp đất công trình thủy lợi
 121. Cách tính chiều sâu khoan dưới nước
 122. Theo ĐM 1776/BXD Cách tính vận chuyển đất cự ly >1km tính như thế nào là đúng
 123. Xin dự toán cầu trục gian máy, cầu trục chân dê (thủy điện)
 124. Hỏi về định mức chi phí để xây dựng văn phòng làm việc tại hiện trường của nhà thầu TVGS
 125. tìm hiểu vận chuyển bộ
 126. Xin Công văn số 77/VKT-ĐM ngày 2/2/2009 gửi Ban QLDA Mỹ Thuận
 127. Dự toán nội thất
 128. Nhà trọ - cấp 4
 129. Định mức cốt thép và đổ bêtông khối lớn
 130. Hỏi về mã hiệu định mức công tác đổ san ủi mặt bằng
 131. Hỏi về chi phí trực tiếp khác
 132. Xin mẫu dự toán sửa nhà gấp...pppp!!!
 133. Hỏi về chi phí dự phòng
 134. Hỏi về hệ số sửa chữa
 135. điều chỉnh dự toán xây dựng cơ bản
 136. Thông tin đấu thầu ngày 10/12/2010
 137. Hỏi về cách tính chi phí chung của công tác đào đắp đất bằng thủ công trong công trình thuỷ lợi
 138. Hiểu thế nào về mã ĐM Sơn sắt thép
 139. Chi phí xac định và quản lý quy hoạch
 140. Phần xây dựng cơ bản ( Xây dựng móng cột điện cao thế kt 11mx11m x 1,5 m) theo dơn giá 7606 dz
 141. Định mức nhân công xây dựng tuyến cáp quang ADSS
 142. chi phí dự phòng công trình
 143. Ac.3000 định mức khoan cọc nhồi
 144. Hỏi về định mức chi phí thẩm tra thiết kế
 145. Xin hỏi về công tác phá bê tông bằng khoan nổ
 146. Cho em hỏi cách tính đơn giá các tỉnh khác theo các định mức 1776_1777... với ạ
 147. Hỏi về công tác đắp đất khi thi công móng băng
 148. Hỏi về thử áp đường ống
 149. EM hỏi chút về chi phí dự phòng
 150. Dự toán quyết toán thuế
 151. Xin Mẩu nhà vệ sinh học sinh cấp tiểu học theo chuẩn của Bộ Giáo Dục
 152. Áp dụng Định mức , Đơn giá nào ?
 153. Xin hoi ve dinh muc du toan dam bao an toan giao thong duong song
 154. Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa nghiên cứu khả thi và nghiên cứu tiền khả thi
 155. định mức, dự toán chạy thử thiết bị (dây truyền nhà máy cán thép)
 156. Xin hướng dẫn áp dụng định mức 1776.
 157. Định mức - Dự toán bê tông RCC
 158. Xin chỗ thực tập tốt nghiệp ở tphcm....
 159. Định mức lao động sản xuất kinh doanh điện
 160. Xin định mức lập thiết kế
 161. Dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện - Hệ số điều chỉnh
 162. Hỏi chi phí chung và chi phí trực tiếp? TT04/2010
 163. Xin định mức KS....
 164. Hẹ so cac cong tac trong boc khoi luong
 165. Định mức chi phí lập quy hoạch khu di tích - Giúp em với
 166. So Sánh gi­ũa định mú­c AC32000 và AC 34000
 167. cho mình xin định mức dự toán bê tông nhựa nguội (BTNN)
 168. Định mức sản xuất cấp phối thiên nhiên (Cấp phối sỏi)
 169. cách vận dụng bề dày láng vữa không có trong định mức
 170. Các bác cho e hỏi ĐM về chế tạo thép đặt sẵn xilanh thủy lực cửa nhận nước cho nhà máy thủy điện
 171. Định mức đổ bê tông bằng băng tải(công trình thủy lợi)
 172. Định mức AB.11612 - Đào đường ống có mở taluy
 173. Nhờ giúp về bù giá.
 174. Xin file mẫu Dự toán khảo sát Kênh mương, trạm bơm
 175. Cọc khoan nhồi
 176. Xin hỏi về định mức khoan
 177. thẩm quyền phê duyệt định mức
 178. xin hỏi về phần vận chuyển gạch đá của công trình đã phá dỡ
 179. Xin hỏi chi phí thiết kế phần cơ khí
 180. Cách lập dự toán thiết bị!
 181. Định mức ca máy vận chuyển tiếp
 182. Hỏi về công tác khảo sát địa hình, địa chất công trình
 183. Xin dịnh mức hàn vải chống thấm HDPE
 184. Định mức cấp phối
 185. Phân biệt bê tông thân đập và bê tông tường ???HELP !
 186. Cách tính hao phí gạch ốp lát
 187. thắc mắc về đơn giá của công tác vận chuyển gốc cây cự ly 20km?!?
 188. Thắc mắc về ĐM Chi phí chung và Thu nhập chịu thuế tính trước
 189. Định mức của QĐ 957 sai?????!!!
 190. Sử dụng giá tạm tính
 191. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng số 1779/BXD-VP
 192. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt số 1777/BXD-VP
 193. Định mức dự toán - Phần xây dựng, lắp đặt và khảo sát số 1776, 1777 và 1778 file Excel
 194. Định mức lao động trong xây dựng cơ bản số 726 UB/DM
 195. Định mức xây dựng công trình phần truyền dẫn phát sóng truyền hình số 1783/BXD-VP ngày 16-8-2007
 196. Định mức 2289 lắp đặt thiết bị các công trình thủy điện - BCN
 197. Hỏi các anh chút về đinh mức các loại sơn
 198. Em hỏi các bác chút về công tác Hàng rào sắt
 199. Thảo luận ĐM 1776
 200. Đinh mức lợp mái tôn
 201. Định mức máy trộn bê tông 250L chạy bằng Diezel
 202. định mức tính toán vận chuyển cọc btct bằng đường bộ và đường thủy
 203. Có được sử dụng đơn giá cũ khi đã có đơn giá mới không?
 204. Xin định mức số 900/QĐ-UBND ngày 23/2/2011 của UBND thành phố Hà Nội Về việc công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội
 205. Định mức chuyên ngành xây dựng Đường dây và Trạm biến áp hiệu chỉnh
 206. Quy định độ cao trong định mức xây dựng 1776-phần xây dựng
 207. Hệ số điều chỉnh chi phí nc mtc trong dự toán chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh
 208. Định mức dự toán lắp dặt cổng từ an ninh,cổng an ninh chống trộm,cổng từ an ninh siêu thị,cổng từ chống trộm giá rẻ
 209. Phầm mềm dự toán GXD
 210. Đơn giá tạm tính có nên tính chi phí nhân công không?
 211. Định mức dự toán sửa chữa lưới điện số 366/HĐQT-KTDT có kèm theo thuyết minh
 212. Định mức đơn giá phòng trừ mối trong công trình xây dựng 2011
 213. Cách tính bù giá chi phí trực tiếp, chi phí chung
 214. Định mức cho Bentonite!
 215. cách tính nội suy và ngoại suy từ định mức chuyên ngành điện
 216. Điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công
 217. công văn 146/BXD-KTXD
 218. dieu chinh may thi cong
 219. Cách tính chi phí tư vấn.
 220. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình 06/2000/QĐ-BXD ngày 22/5/2000
 221. Hướng dẫn "tách" Định mức
 222. Hỏi về lắp đặt chiếu sáng đường giao thông
 223. Các pro cho em hỏi về định mức phá dỡ và công tác bốc xếp, vận chuyển phế thải?
 224. "Định mức quan trắc đo độ lún nền đường qua nền đất yếu" xin các bạn giúp đỡ?
 225. Định mức dự toán XD phần bổ sung thêm nhiều ghê
 226. Xin định mức số 10041/BCT- TCNL ngày 31/10/2011 của Bộ công thương
 227. Dự toán bù giá vật liệu, nhân công, máy thi công
 228. Áp dụng định mức đơn giá ngành điện
 229. Định mức khảo sát chuyên ngành Bưu Chính Viễn Thông theo quyết định 1999A
 230. Gấp gấp hỏi về Quyết định số 366 EVN/HĐQT-KTDT ngày 28/12/2000
 231. ĐM công tác cấp phối đá dăm gia cố XM 5%
 232. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) theo QĐ 1091
 233. lắp đặt thiết bị tại các vị trí khác nhau
 234. Định mức 1091/QĐ-BXD (Bổ sung định mức 1776)
 235. Giúp em định mức tiêu hao nhiên liệu của ô tô tải, máy xúc, máy ủi
 236. Định mức Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ
 237. Xin.Định mức dự toán công tác lắp đặt máy, thiết bị trong xây dựng cơ bản (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2002/QĐ-BXD ngày 21 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
 238. định mức số 900/QĐ-UBND ngày 23/2/2011 của UBND thành phố Hà Nội
 239. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần sửa chữa theo Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng
 240. Định mức dự toán duy trì công viên cây xanh đô thi TP. Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-UBND
 241. Thắc mắc về một số mã định mức.
 242. Chi phí lán trại theo thông tư 05/2007
 243. Bóc tách khối lượng công trình theo công bố 737/BXD ngày 22/4/2008
 244. Thắc mắc Định mức 1776: Mã hiệu AI.63300 lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo, giá long môn
 245. Định mức trong xây dựng công trình thủy lợi theo Quyết định 1285/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 246. Định mức đơn giá trát má cửa
 247. Xin file bản vẽ và dự toán giếng khoan , chiều sâu 300m, đường kính khoang <140mm, chi phí <100 triệu
 248. Hỏi về ĐM sàng từ CP tự nhiên sang CP tự nhiên chọn lọc
 249. Tổng hợp kinh phí và dự thầu
 250. Tính toán các chi phí liên quan đối với trường hợp thiết kế theo nhiều gói thầu