PDA

Xem bản đầy đủ : Lập, thẩm định, phê duyệt DATrang : [1] 2 3

 1. Lập dự án đầu tư
 2. Lựa chọn tư vấn lập dự án
 3. Xác định giá đầu tư xây dựng và thiết bị trong lập dự án đầu tư
 4. Thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế
 5. Cho em hỏi về chi phí bảo hiểm khi lập DADT
 6. Chi phí cho lập báo cáo đầu tư
 7. Nghiệm thu Dự án đầu tư, thiết kế cơ sở
 8. Lập dự án đầu tư thiết bị máy xây dựng
 9. Tổng hợp các mẫu dự án đầu tư (Không xin tài liệu tại đây)
 10. Cho em hỏi về tính thuế giá trị gia tăng đối với bảo hiểm công trình
 11. Về công văn 1751 của Bộ xây dựng
 12. Các trình tự để nhận được giấy chứng nhận đầu tư
 13. Phân tích hiệu quả kinh tế DA đầu tư hình thức BOT, BT
 14. Quy trình thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản
 15. Xin mẫu thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị
 16. Chi phí lập DAĐT & thiết kế BVTC
 17. Về quy trình quản lý và triển khai thực hiện dự án
 18. Điều kiện phê duyệt dự án đầu tư
 19. Về việc thỏa thuận, thẩm định phê duyệt quy hoạch xây dựng
 20. Về hệ số chi phí lập BCKT-KT và thiết kế bản vẽ thi công
 21. Thẩm định dự án không phải vốn nhà nước
 22. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
 23. Về trình thẩm định, phê duyệt DA ĐT
 24. Thẩm quyền quyết định đầu tư của Sở KH&ĐT
 25. Hỏi về Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, chi phí thiết kế và chi phí lập dự án đầu tư!!!
 26. VAT và Hiệu quả Tài chính của Dự án đầu tư
 27. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
 28. Thời gian vận hành dự án
 29. Chi phí lập dự án đầu tư điều chỉnh, bổ sung
 30. Thẩm định công trình!
 31. Cách tính ngoại suy hệ số để tính CP lập DAĐT
 32. Mẫu báo cáo đầu tư!
 33. Cho em hỏi về thẩm định dự toán quy hoạch với
 34. Thẩm định BC KTKT!
 35. Lập dự án xây dựng
 36. Thẩm định hồ sơ yêu cầu
 37. Các bác có mẫu "Yêu cầu của CĐT về lập dự án và TKCS" cho em xin với ạ
 38. Xin biên bản thẩm định đồ án hay nhiệm vụ quy hoạch xây dựng
 39. Dự án về Công nghệ thông tin?
 40. Nội dung đầu tư Khu đô thị bao gồm hạng mục gì ?
 41. Nội dung hồ sơ đề xuất chủ đầu tư
 42. Xin giấy chứng nhận đầu tư
 43. Về công nghệ xử lý nước thải trong ĐTM
 44. Trình tự lập, thẩm định và phê duyệt DAĐT
 45. Xin mẫu "Quy trình nghiệm thu"
 46. Đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp
 47. Xin hướng dẫn thiết lập hồ sơ xin chủ trương Đầu tư ?
 48. Dự án nâng cao công suất NM gạch men
 49. Thắc mắc về cách tính định mức chi phí tư vấn?
 50. Các vấn đề liên quan đến việc lập và thẩm định dự án đầu tư
 51. Lập báo cáo đầu tư và 1 số chi phí khác
 52. Quản lý dự án, quản lý thi công
 53. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và kiểm toán vốn ĐT
 54. Xin góp ý về dự án nhà máy gạch
 55. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp có phần trạm cấp nước hay không?
 56. Dự án khu công nghiệp nhưng Tỉnh chưa có QH được duyệt
 57. Cần tư vấn lập dự án
 58. Cách tính tiền sử dụng đất
 59. Thời hạn thanh quyết toán
 60. Xây dựng đề cương và lập báo cáo đầu tư/báo cáo cơ hội đầu tư
 61. Chi phí lập báo cáo đầu tư dự án THỦY ĐIỆN
 62. Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
 63. Hỏi về chi phí thẩm định dự án đầu tư.
 64. File tính hiệu quả kinh tế dự án đầu tư cần cẩu
 65. Quy hoạch đô thị
 66. Chi phí quản lý dự án có bao gồm chi phí lán trại không?
 67. Báo cáo kinh tế kỹ thuật
 68. Văn bản pháp luật cần nghiên cứu khi lập dự án
 69. Điều chỉnh tổng mức đầu tư theo giá nào ?
 70. Các Khái niệm trong đầu tư XDCB
 71. Xin mẫu hợp đồng BT
 72. Ủy quyền trong QLDA
 73. Chi phí lập dự án!
 74. Thoả thuận quy hoạch kiến trúc
 75. Nghiên cứu tiền khả thi (F/S) là gì?
 76. Dự án thành phần (tiểu dự án)
 77. Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án
 78. Bàn về suất đầu tư - Nhiệt tình tham gia nhé
 79. Mẫu báo cáo kinh tế kĩ thuật
 80. TMĐT để tính chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán và kiểm toán
 81. Thẩm định hồ sơ
 82. Suất đầu tư trên địa bàn Hà Nội năm 2008?
 83. Hỏi về Dự án XD khu đô thị mới
 84. Tiền sử dụng đất?
 85. Hồ sơ xin chủ trương đầu tư ở UBND phải chuẩn bị những gì ?
 86. Dự án đầu tư XDCT không được phê duyệt ! TVấn có được thanh toán tiền lập dự án không !
 87. Mẫu đơn xin Chỉ giới đường đỏ, số liệu HTKT
 88. Hỏi về điều kiện của hồ sơ thiết kế
 89. Xin hỏi về cấp phép xây dựng
 90. Hệ thống xử lý chất thải cho nhà cao tầng
 91. Về chi phí thiết kế
 92. Chi phí dự phòng???
 93. Thẩm quyền về thẩm tra xây dựng công trình
 94. Xin mẫu HSMT thẩm tra KSTKKT
 95. Giảm giá khi lập dự toán điều chỉnh theo thông tư
 96. Xin hỏi giá thuê đất khu công nghiệp
 97. Hỏi về báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án(đi kèm với ĐTM)
 98. Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà may công nghiệp ô tô
 99. Về việc lấy ý kiến BQP về chiều cao nhà ?
 100. Xin Dự án nhà máy đóng tàu....
 101. Lập quy hoạch khu du lịch, resort
 102. Xin chỉ rõ các chi phí từ khi lập dự án đến khi hoàn thành dự án thì có bao nhiêu loại chi phí thẩm đinh, thẩm tra.
 103. Chi phí thẩm tra quyêt toán khi lập tổng mức đầu tư
 104. Chủ đầu tư có được hưởng chi phí tư vấn khi tự làm hay không?
 105. Trình tự phê duyệt nhiệm vụ khảo sát địa chất
 106. Điều chỉnh suất đầu tư thế nào khi tình hình lạm phát thế này?
 107. Học lập Dự án đầu tư ở đâu
 108. Xin thuyết minh thiết kế cơ sở
 109. Quy trình đầu tư xây dựng tại KCN
 110. Lập dự án cho công ty
 111. Thắc mắc khi vận dụng định mức chi phí quản lý dự án 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng
 112. Đại lí phân phối cấp 1
 113. Cách viết Bản mô tả Dự án
 114. Xin mẫu thuyết minh thiết kế cơ sở
 115. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trong dự án đầu tư.
 116. Lập dự án mua sắm thiết bị(không xây dựng)
 117. Xin hỏi về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện ở bước nào của dự án và đơn giá lập báo cáo ĐTM trên tổng mức đầu tư công trình?
 118. Về thuê tư vấn lập dự án đầu tư
 119. Hỏi chi phí lập hồ sơ mời thầu thiết kế lấy ở đâu
 120. Thủ tục xin phép đầu tư trên đất đã có
 121. Xin chỉ giúp cách nhanh nhất vào mục hỏi đáp
 122. Tài liệu tập huấn Thẩm định dự án cho cán bộ Ngân Hàng
 123. Lập dự án đầu tư
 124. Trường hợp nào thì không phải lập báo cáo KTKT?
 125. Xin mẫu đề cường dự án xây dựng công sở nhà 3 tầng
 126. Chi phí Thẩm tra Báo cáo KTKT ?
 127. Thẩm tra dự án
 128. Đề tài về quản lý dự án
 129. Xin hỏi lệ phí thẩm định và các chi phí thực hiện chọn nhà thầu tư vấn
 130. Hỏi về chỉ số lạm phát, chỉ số giá; Cách sử dụng trong lập dự án , căn cứ pháp lý sử dụng?
 131. Tôi đang làm bài tâp về lập &PTDA ĐT mong các bạn giúp
 132. Đề cương dự án nuôi cá tra xuất khẩu
 133. Chi phí Ban quản lý
 134. Xin báo cáo nghiên cứu khả thi khu đô thị
 135. Thẩm định dự án đầu tư
 136. Qui định về phần trăm chi phí
 137. Xin mẫu tờ trình xin làm chủ đầu tư và lập dự án chi tiết
 138. Dự toán
 139. Điều Chỉnh Dự án
 140. Cách áp dụng chỉ số giá do BXD ban hành ngày 28/8/2008
 141. Vấn đề thay đổi đơn giá nhân công làm vượt Tổng mức đầu tư
 142. Quy trình thẩm định giá vật liệu xây dựng
 143. Hỏi về định nghĩa xây dựng, thiết bị
 144. Thẩm tra hồ sơ
 145. Quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu
 146. Cùng lập dự án đầu tư (gửi yêu cầu, thảo luận về các dự án cụ thể)
 147. Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án do biến động giá
 148. Trình tự lập BC KTKT?
 149. Nho các bác và các anh chị chỉ giúp
 150. Tài liệu lập dự án đầu tư XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN của Thầy LƯU TRƯỜNG VĂN
 151. Xin được giúp đỡ làm báo cáo DADT
 152. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư?
 153. Làm sao để xin phép xây dựng cho phù hợp với ND52/2009 và ND16/2005
 154. "Xin mẫu Tờ trinh xin phê duyệt điều chỉnh dự án"
 155. Xin dự án đầu tư để làm tốt nghiệp
 156. Thẩm định thiết kế kho ngoại quan
 157. Hỏi về báo cáo đánh giá tác động môi trường
 158. Trình tự lập, trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật như thế nào?
 159. DA nhóm A, Báo cáo DTDÁ XDCT có cần lập thêm DÁ ĐTư?
 160. Xin file xây dựng lò gạch nung LTKD
 161. Cách tra tỷ lệ % chi phí bản hiểm công trình?
 162. Xin hỏi cách kiểm tra hồ sơ của đơn vị tư vấn
 163. Xin thuyết minh dự án giao thông.
 164. Thủ tục, trình tư lập dự án đầu tư
 165. Nội dung thẩm tra TKBVTC và dự toán ?
 166. Hỏi về NPV, IRR trong dự án đầu tư
 167. Khi lập dự án đầu tư có bắt buộc phải khảo sát địa chất trước không?
 168. Xin dự án XD bãi đỗ xe (Parking)
 169. Dùng giá trị nào để tra các hệ số tỷ lệ trong tổng dự toán?
 170. Bài tập thẩm định dự án đầu tư
 171. Báo cáo đầu tư
 172. Hỏi về thẩm tra dự toán
 173. Hỏi về áp dụng ĐM 1751 với Dự án có thi tuyển kiến trúc
 174. Xin thành phần (tỉ lệ) cấp phối gạch block
 175. Tính chi phí vận chuyển máy móc, thiết bị thi công
 176. Hỏi về các bước thực hiện DA sau khi có phê duyệt quy hoạch chi tiết
 177. Lập DA ĐT&XD Bồi thường thiệt hại?
 178. Hỏi về định mức trong Quyết định 512/QĐ-BKH ngày 26/8/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 179. Xin giao làm chủ đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư
 180. Dự án Ngoài Ngân Sách Thì Lập Dự án?
 181. Một gói thầu tư vấn có thể do hai nhà thầu lập được không?
 182. Xin mẫu lập DA đầu tư khai thác mỏ lộ thiêng (đất sét)
 183. Xin hỏi về thẩm định bản vẽ TKKTTC và dự toán
 184. Lập DAĐT vốn JBIC có phần dịch tiếng anh
 185. Khi nào ra quyết định đầu tư.
 186. Quy trình xây dựng vốn tín dụng đầu tư
 187. Xin hỏi văn bản liên quan đến mua sắm thường xuyên
 188. Hỏi về lập dự án xây dựng vũ trường, quán Karaoke
 189. dự án đầu tư bệnh viện
 190. Nội dung mua sắm tài sản hằng năm bằng nguồn ngân sách quận
 191. Các bước trong lập báo cáo đầu tư.
 192. Hỏi về cách tính MỚI của việc tính TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 193. Thuế GTGT cho chi phí lập dự án đầu tư
 194. Thẩm tra, thẩm định dự toán nhiều lần
 195. Thế nào là "xác định giá dự toán công trình" trong Thẩm tra dự toán công trình
 196. Tìm thông tin về việc thay đổi TMĐT lên 5%
 197. Dự án đầu tư nhà máy chế biến cà phê
 198. Tư vấn QL chi phí đầu tư xây dựng công trình? TV QLDA?
 199. Đôi điều chưa rõ về NĐ112CP
 200. Thủ tục xin duyệt bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công
 201. Hỏi về chi phí thuê đất
 202. Xin hỏi về kí hiệu AHU trong bản vẽ thiết kế
 203. Dự án trồng rừng
 204. xin file lập dự án trường đại học
 205. Dự án sửa chữa nâng cấp có tổng mức đầu tư trên 7 tỷ đồng có thiết kế cơ sở không
 206. Nhờ chỉ rõ mục đích khác nhau giữa phân nhóm dự án và phân cấp công trình
 207. Về chi phí lập BCKTKT theo Nghị định 12/2009/NĐ-PC
 208. Hỏi về các trình tự, thủ tục thẩm định các dự án hoặc các công trình!
 209. Hỏi về Lập báo cáo KTKT
 210. Xin mẫu dự án nhà máy chế biến gỗ
 211. Lập và Thẩm định dự án
 212. Xin hỏi có phải công trình xây dựng
 213. Hỏi về thẩm định DADT -BCKTKT
 214. Lập, thẩm định BCKTKT cho công trình của công ty cổ phần
 215. Xin hỏi trong trường hợp này không có văn bản thẩm định thiết kế cơ sở có được không?
 216. Bác nào làm thẩm tra, thẩm định cho em hỏi!
 217. Dự án đầu tư Trung tâm dạy nghề (Tư nhân)
 218. Như thế thì sẽ xử lí thế nào?
 219. Thỏa thuận của các cơ quan chuyên ngành
 220. Thẩm tra công trình dưới 200 triệu
 221. Xin mẫu dự án SX gạch block và ngói màu
 222. Hỏi Về Quản lý dự án
 223. Xin hỏi cách tính khấu hao công trình
 224. Nhờ các anh, chị tư vấn hộ sắp xếp thứ tự các bước sau cho đúng
 225. Xin mẫu hồ sơ lập dự án
 226. Dự án trường dạy lái xe?
 227. Xin thỏa thuận địa điểm xây dựng
 228. Giúp em: Chi phí thẩm tra dự toán điều chỉnh bổ sung?
 229. Hỏi cách tính hiệu quả kinh tế trong khi lập dự án đầu tư xây dựng
 230. định mức chi phí dự án
 231. Cho em hỏi về Chi phí lập và đánh giá HSMT tư vấn tkế KTTC
 232. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư
 233. Thẩm định dự án
 234. Chi phí dự phòng trong dự án có thể = 0 được không?
 235. Hỏi về kinh phí tạm giữ
 236. Phương án di dời nhà máy vào khu công nghiệp
 237. chi phí tư vấn giám sát công trình
 238. Từ Giấy chứng nhận đầu tư đến Quyết định thu hồi đất, bàn giao cho Chủ đầu tư
 239. Các căn cứ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
 240. Xin bài mẫu một dự án về cấp thoát nước ở nông thôn! Cần gấp.
 241. Báo cáo nghiên cứu khả thi
 242. Thẩm định ở đâu?
 243. Thuế VAT trong chi phí QLDA
 244. Xin thuyết minh dự án nhà máy cấp nước
 245. Xin hỏi các anh chị một số vấn đề về xây dựng
 246. Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh
 247. Xin mẫu dự án trồng rừng
 248. Bản Cam kết bảo vệ môi trường
 249. Hỏi về nội dung quản lý dự án đầu tư
 250. Cho em hỏi cái thủ tục để xin phê duyệt 1/500