PDA

Xem bản đầy đủ : Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư XDCTTrang : [1] 2 3

 1. Thông tư 33/2007/ BTC
 2. Các Tình huống thanh,quyết toán!
 3. Điều chỉnh giá gói thầu
 4. Quyết toán
 5. Đến khâu quyết toán phê duyệt, thẩm định lại đơn giá, định mức công việc?
 6. Quyết toán vượt quá giá trị hợp đồng > 10%
 7. Thanh toán khối lượng phát sinh trong Hợp đồng trọn gói
 8. Vấn đề trách nhiệm khối lượng thanh quyết toán
 9. Hỏi về áp dụng tính giá vật liệu theo TT05
 10. Thanh toán chi phí lập dự án?
 11. Biểu thuế hải quan
 12. Thắc mắc về hồ sơ Quyết toán
 13. Thanh toán trong trường hợp chỉ định thầu
 14. Vướng mắc trong quyết toán dự án
 15. Nhờ các bạn giúp mình vụ quyết toán này
 16. Bài giảng thanh toán!
 17. Bù giá nhựa đường
 18. Thủ tục quyết toán
 19. Có phải diễn giải khối lượng chi tiết khi quyết toán không
 20. Giá trị quyết toán gồm những thành phần chi phí nào?
 21. Làm trước, ký hợp đồng sau, thanh quyết toán thế nào đây ?
 22. Giúp mình phân chia tỉ lệ % của Thiết kế CS trong Báo cáo Dự án
 23. Tạm ứng hợp đồng
 24. Biểu mẫu VB thanh toán
 25. Thanh toán công trình theo thông tư 05-BXD ngày 22-02-2008
 26. Những vướng mắc trong quyết toán công trình thuộc chương trinh 135
 27. Thanh quyết toán chi phí tư vấn thiết kế ntn?
 28. Thanh quyết toán
 29. Đối tương được học thẩm định giá
 30. Thanh toán khối lượng phát sinh (Hot !)
 31. Lập báo cáo tiến độ vốn đầu tư hàng năm
 32. Công văn Bộ tài chính về việc tạm ứng, thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng
 33. Khi bên A cấp vật tư thì bên B có được hưởng các chi phí khác trên giá trị của khối lượng vật tư A cấp không?
 34. Thu hồi khối lượng vật tư (phần tỷ lệ hao hụt) khi A cấp vật tư
 35. Tạm ứng vốn để thực hiện Hợp đồng
 36. Có được trừ khối lượng thép trong bê tông?
 37. Quyết toán hồ sơ
 38. Biên bản thanh lý hợp đồng
 39. Xin dự toán về điểu chỉnh giá vật liệu, nhân công theo 09
 40. Điều Chỉnh Giá
 41. Quyết toán chi phí thiết kế
 42. Thanh toán bù giá năm 2007
 43. Khối lượng nổ mìn bị trừ khi quyết toán
 44. Nhân công khảo sát trong nghiệm thu thanh toán!
 45. thanh toán tiền TVGS
 46. Bộ Xây dựng trả lời về việc điều chỉnh bổ sung chi phí do vật liệu xây dựng biến động theo Thông tư 09/2008/TT-BTC
 47. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán
 48. thanh toán cốp pha công trình thuỷ công tấm lớn, tấm nhỏ
 49. Giúp mình:Tình huống quyết toán dài gần 2 năm
 50. Hỏi về khái niệm bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng
 51. Hỏi về Dự toán bổ sung theo TT số 09/2008
 52. Thủ tục bổ sung phát sinh khối lượng ngoài hợp đồng
 53. Xin taì liệu, văn bản liên quan đến chi phí ăn ca
 54. Dự toán chi phí quản lý dự án
 55. Quyết toán chi phí tư vấn giám sát
 56. Quyết toán A-B
 57. Quyết toán vốn đầu tư
 58. Một tình huống cần tư vấn gấp
 59. Bảng giao khoán nội bộ
 60. Ai đã làm điều chỉnh giá theo TT09
 61. Quyết toán công trình
 62. Thanh toán chi phí tư vấn khi dự án bị hủy
 63. Thanh toán theo hợp đồng trọn gói
 64. Thuế nộp thay cho nhà thầu nước ngoài
 65. Hỏi về khoản tiền giữ lại
 66. Thủ tục thanh quyết toán công trình xây dựng cơ bản
 67. Hỏi về hệ số
 68. Quyết toán chi phí BQLDA
 69. Xin hướng dẫn điều chỉnh theo TT.09
 70. Xuất trình hóa đơn vật liệu khi thanh toán
 71. Thủ tục xin thanh toán chi phí thiết kế bản vẽ thi công
 72. Tính khối lượng thép theo barem hay theo kết quả thí nghiệm là đúng
 73. Nghiệm thu khối lượng
 74. Điều chỉnh hợp đồng theo TT 09/2008/TT-BXD và hướng dẫn tại vb 1551/BXD-KTXD
 75. Thay đổi vật tư khi thi công thì quyết toán thế nào?
 76. Chi phí Thẩm tra quyết toán ?
 77. Hồ sơ tạm ứng vật liệu đến công trình theo hóa đơn của Nhà thầu
 78. Khái niệm "Vật tư phải dự trữ theo mùa" theo TT 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính được hiểu thế nào?
 79. Xin hướng dẫn các thủ tục quyết toán công trình XDCB
 80. Công trình tạm ứng 90% hợp đồng.
 81. Đơn giá thanh toán do thay đổi biện pháp thi công trong hợp đồng theo đơn giá
 82. Hồ sơ quyết toán
 83. Hỏi về chỉ định thầu
 84. Tạm ứng, thanh toán đối với dự án Đường 5 kéo dài
 85. Bồi thường do trễ tiến độ
 86. Thanh toán khối lượng ván khuôn lót móng trong thanh quyết toán?
 87. Băn khoăn về thanh toán lớp nhựa thấm
 88. Sai số học trong dự toán
 89. Xin hồ sơ nghiệm thu cọc khoan nhồi
 90. Thanh toán phần daywork???
 91. Nhà thầu TVTK xử lý sao đây???
 92. Mất Chứng chỉ
 93. Chi phí quyết toán, kiểm toán công trình
 94. Các bước điều chỉnh giá vật liệu
 95. Thẩm tra quyết toán vốn có quyền tính lại Chi phí tư vấn ?
 96. Tính bù giá vật liệu như thế nào là đúng?
 97. Tạm ứng, Thanh toán, quyết toán
 98. Bù giá cho công trình sử dụng vốn ODA
 99. Tính khối lượng thép
 100. Sử dụng công thức tính trượt giá theo công thức trong TT06
 101. Xin hồ sơ tạm ứng vật liệu nhập ngoại
 102. Thanh toán tiền mua vật tư, thiết bị, xây lắp đối với tư cách nhà thầu
 103. Chi phí phát sinh
 104. Nhà thầu xuất hóa đơn gì cho chủ đầu tư
 105. Xin hướng dẫn về Thanh toán hợp đồng Tư vấn- Trọn gói- Chỉ định thầu
 106. Thanh quyet toan nha dan dung
 107. Sự khác nhau giữa thanh toán và quyết toán
 108. Có thể dung dự toán cho công tác thanh quyết toán?
 109. Đơn giá nào dùng để quyết toán công trình?
 110. Tạm ứng trong thanh toán
 111. Làm quyết toán để làm gì?
 112. Xin hồ sơ hoàn công
 113. Thanh toán kỳ cuối cho hạng mục công trình
 114. Điều chỉnh giá vật liệu
 115. Bàn về mẫu biên bản nghiệm thu theo nghị định sửa đổi 49
 116. Văn bản nào quy định như vậy!
 117. Thanh toán khối lượng bê tông??? Nhờ các bác!
 118. Mẫu biên bản nghiệm thu
 119. Khối lượng ủi san thải
 120. Hỏi các anh chị về Lập bảng tính định mức chi phí cho việc tư vấn lập HSMT và giám sát gói thầuu
 121. Quyết toán khối lượng bê tông phun (vỏ hầm), cửa em với, gấp lắm!!
 122. Xin hỏi về TT 09/2008/TT-BXD
 123. Hỏi về áp dụng các thông tư trong thanh quyết toán
 124. Cần chú ý trong thanh quyết toán
 125. Hồ sơ quyết toán và hồ sơ hoàn công
 126. Mắc thanh toán do bóc khối lượng sai
 127. Thanh toán! Phát sinh hay không? Nhờ các bác giúp cho
 128. Thanh toán chi phí giám sát thi công xây dựng
 129. Hỏi về thanh toán chi phí giám sát
 130. Thanh toán chi phí lập Dự án đầu tư
 131. Thắc mắc về chi phí nhà tạm, mong mọi người giúp đỡ!
 132. Hỏi về hoàn công công tác đúc cột bê tông
 133. Tham khảo ý kiến về hệ số điểu chỉnh dự toán.
 134. Quyết toán HĐ xây lắp thế nào thì đúng!
 135. Hướng dẫn hoàn công công trình vốn đầu tư nước ngoài.
 136. Thanh toán theo dự toán?
 137. Hệ số điều chỉnh giá nhân công hiện nay ?
 138. Giảm giá chi phí XL theo 09-03? Nhờ các bác!
 139. Hỏi về chi phí thiết kế
 140. Dùng loại giấy đề nghị thanh toán nào cho phù hợp
 141. Thanh toán theo hóa đơn
 142. Thanh toán tiền bù vật liệu
 143. quy định phần ngầm
 144. Điều chỉnh giá vật liệu
 145. Điều chỉnh giá trong trường hợp không có đơn giá chi tiết!
 146. Làm gì khi Chủ đầu tư không áp dụng các Thông tư điều chỉnh dự toán
 147. Phân biệt giữa Chứng chỉ và Phiếu kết quả thí nghiệm
 148. Về thời gian nghiệm thu
 149. Thanh toán giá trị bổ sung theo TT06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2008
 150. Khối lượng quyết toán công trình
 151. Có thể gộp chung hồ sơ thanh quyết toán không
 152. Bàn về tên nội dung công việc
 153. Về Thanh toán đối với Hợp đồng điều chỉnh giá?
 154. Hỏi về Tư vấn giám sát A
 155. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 156. Có lẽ nên điều chỉnh lại đơn giá thí nghiệm
 157. Cách quyết toán vốn đầu tư tự thực hiện
 158. Thanh quyết toán hợp đồng tư vấn giám sát
 159. Chỉ định thầu kiểm toán
 160. Xin mẫu BB quyết toán tiền bảo hành công trình
 161. Ép cọc bê tông cốt thép
 162. Hồ Sơ Mời Thầu
 163. Chi phí quyết toán
 164. Hỏi về HSHC đối với công trình tự DTXD.
 165. Hồ sơ quyết toán
 166. giảm tỷ lệ chờ quyết toán và tiết kiệm do chỉ định thầu các dự án thực hiện theo cơ chế 797 - 400
 167. Điều chỉnh giá! Về hóa đơn theo tháng???
 168. Biểu mẫu thanh toán công trình
 169. Điều chỉnh giá gói thầu do sai lệch
 170. Ai thẩm tra quyết toán công trình XD
 171. Ai phải ký vào đây
 172. Hỏi về áp dụng thông tư 07;03;09
 173. Xử phạt về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán - NĐ 23/2009/NĐ-CP
 174. Thắc mắc về vần đề hoàn thuế VAT
 175. Đấu thầu giá thấp, sau đó thay đổi thiết kế, tính tiền?
 176. Phí bảo hiểm công trình?
 177. Giảm giá trong đơn giá thanh toán khối lượng phát sinh
 178. Đơn giá
 179. Mua sắm thiết bị có cần lập quyết toán A-B hay không
 180. Cách tính chi phí tư vấn lập dự án đầu tư theo công văn 1751
 181. Tổng hợp văn bản thanh quyết toán cũ
 182. Có được sử dụng tài liệu công chứng trong hồ sơ quyết toán
 183. Xin hỏi thêm về một số biên bản trong hồ sơ hoàn công
 184. Quyết toán hợp đồng điều chỉnh giá
 185. Tạm ứng vốn đầu tư
 186. Quyết toán theo thông tư 09/2008
 187. xin mẫu tờ trình
 188. Xin hỏi về quyết toán vốn đầu tư
 189. Xin cho hỏi mua ô tô bằng nguồn vốn NSNN thì quyết toán có phải theo TT33/2007/TT-BTC không?
 190. mua sắm thiết bị cho dự án
 191. Bản cam kết thực hiện Quy chế khi tạm ứng
 192. Quyết toán giá trị bổ sung do điều chỉnh giá
 193. Làm sao để thanh toán tiền bù giá
 194. Quyết toán DA hoàn thành
 195. Phải Nghiệm thu thanh toán KL như thế nào đây?
 196. Quyết toán VĐT: giá trị chi tiết của HĐ lớn hơn giá trị chi tiết trong dự toán, nhưng tổng giá HĐ nhỏ hơn Tổng giá trị gói thầu được duyệt
 197. Sử dụng chi phí QLDA của dự án vốn NSNN theo TT số 117/BTC-ĐT ngày 05/12/2008
 198. Công tác thanh quyết toán vốn đầu tư xdct
 199. Thanh toán hợp đồng EPC???
 200. Thanh toán như thế nào trong trường hợp giá hợp đồng dưới 150Tr?
 201. Có được hưởng thêm chi phí chung hay không?
 202. các khoản được chi của dự án GPMB
 203. Thanh quyết toán công trình theo văn bản nào ?
 204. hạn mức chi tiếp khách bao nhiêu% tổng dự toán
 205. Hỏi về Chi phí dịch vụ ngân hàng
 206. mẫu chứng từ kèm theo quyết định số 19/2006/qđ-btc
 207. Thu hồi tạm ứng - Khẩn
 208. Thanh toán hợp đồng phát sinh!
 209. Xin file dự toán lắp đặt đường ống nước .
 210. Hợp đồng EPC được điều chỉnh trong các trường hợp nào?
 211. Khối lượng xây lắp tăng không rõ lý do
 212. Thanh toán giá trị bổ sung theo TT03 và TT09
 213. Thanh toán hợp đồng mua sắm thiết bị
 214. Rắc rối vấn đề phát sinh!
 215. Trường hợp này có bị xuất toán không?
 216. kinh phí cho làm báo cáo dự án lấy ở đâu?
 217. Bị kiểm toán cắt giá, khối lượng như thế này, đúng hay sai!?
 218. Cho em hỏi một chút về Quyết toán hạng mục hoàn thành?
 219. Hồ sơ quyết toán chi phí mua đất để đắp
 220. Hồ sơ quyết toán chi phí mua đất để đắp
 221. Sản phẩm tư vấn đã hoàn thành, điều chỉnh lại dự án, thanh toán chi phí tư vấn thế nào?
 222. Khối lượng chi tiết theo nghiệm thu công việc xây dựng
 223. Kiểm toán đơn giá dự thầu bất hợp lý.
 224. Xin hỏi về nén tĩnh
 225. thủ tục quyết toán có bổ sung giá
 226. Mong được tư vấn giúp về thanh toán và phiếu xuất kho
 227. Thuế VAT trong đầu tư xây dựng cơ bản 5%
 228. Xin mẫu quyết toán công trình xây dựng
 229. cách làm hồ sơ thanh toán đợt
 230. Trang chủ Tin tức - Sự kiện Công trình trọng điểm Kinh tế Sổ tay nhà quản lý Lao động & Công đoàn Quy hoạch Kiến trúc Đời sống Nông thôn - Đô thị Thị trường BĐS Vật liệu xây dựng Văn hóa
 231. Xin biểu mẫu nghiệm thu khối lượng
 232. Hỏi về Quyết toán chi phí quản lý dự án?
 233. Xin mẫu Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán
 234. Thanh toán tiền bị thiếu!
 235. Báo cáo Quyết Toán với các công trình Chủ đầu tư và người quyết định đầu tư là một
 236. Xin hỏi về quyết toán khối lượng thuê ngoài.!!!
 237. Hỏi chi phí khảo sát
 238. Xin được chia sẻ kinh nghiệm thanh toán khi làm thầu phụ của nhà thầu nước ngoài
 239. Ván Khuôn Lót Móng
 240. Văn bản nào quy định phải quyết toán khảo sát
 241. Xin hỏi một số vấn đề khi quyết toán công trình
 242. Có được điều chỉnh giá NC & MTC không?
 243. Xin hướng dẫn về quyết toán chi phí xây dựng
 244. Giả sử giá trị hợp đồng thi công là 100 triệu, phần giữ lại bảo hành công trình 5% thì đề nghị thanh toán như thế nào?
 245. Về chứng thư thẩm định giá thiết bị
 246. Quyết toán hợp đồng trọn gói?
 247. Xử lý chi phí sau khi đã quyết toán công trình xây dựng.
 248. can tu van
 249. Các bạn cho hỏi về Thẩm tra quyết toán VĐT dự án hoàn thành
 250. Khi nghiệm thu vật liệu sơn đưa vào thi công thì nhà thầu có phải xuất chứng chỉ chứng nhận chất lượng sơn không